ขายฝากที่ดินชัยภูมิ ไม่ต้องจดขายฝากที่ไหนดี

สมัครสินเชื่อเพื่อนแท้เงินด่วน ผ่านฟอร์ม

ที่ดินถือเป็นทรัพย์สินที่สามารถใช้ประโยชน์ที่สามารถใช้ทำมาหากินได้หลากหลาย เป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นตลอดและเป็นที่ต้องการของคนส่วนใหญ่ นอกจากมีนั้นยังสามารถใช้เป็นสินทรัพย์ค้ำประกันเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นแทนได้ด้วย หลายคนเมื่อมีปัญหาการเงินอยากได้เงินด่วนจึงมักนำที่ดินไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดเพื่อนำเงินมาใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินเสมอ

หลายคนแค่ต้องการนำที่ดินใช้เป็นสินทรัพย์ค้ำประกันแต่ไม่อยากขายขาด เพราะยังจะใช้ประโยชน์ในอนาคตและมีแผนใช้ประโยชน์จากที่ดินอยู่ จึงเลือกวิธีการขายฝากเพราะเป็นทางออกที่ไม่ต้องขายที่ดินและยังสามารถไถ่ถอนคืนได้อยู่ ซึ่งหลายคนก็มองว่าเป็นตัวเลือกที่ดีแลละมีความเสี่ยงต่ำต่อการถูกยึดที่ดินนั่นเองครับ

สินเชื่อที่ดินชัยภูมิ ไม่ต้องจดขายฝาก

ในเนื้อหานี้เพื่อนแท้เงินด่วนชัยภูมิจะชี้แนะการขายฝากที่ดินชัยภูมิโดยปกติ พร้อมด้วยกรรมวิธีขาย ค่าธรรมเนียมที่จำต้องจ่าย แล้วก็ขั้นตอนการไถ่คืนที่ดินนั้น

พิเศษ.. เฉพาะ ผู้ที่ทำการขอสินเชื่อผ่าน แอพฯ จะได้ดอกพิเศษกว่าไปหน้าสาขา

สินเชื่อที่ดินเพื่อนแท้ ไม่ต้องจดขายฝาก

สินเชื่อที่ดินส่วนมากจะต้องไปจดขายฝาก ณ สำนักกรมที่ดิน แต่ทว่าที่เพื่อนแท้เงินด่วนชัยภูมิไม่ต้องจดขายฝากหรือจำนองเลย เพียงนำโฉนดมาให้เราประเมินราคา หลังจากนั้นคุณก็เข้ามาทำสัญญาและรับเงินกลับบ้านทันทีโดยไม่ต้องโอนกรรมสิทธิ์ เพราะเราเชื่อว่าทุกปัญหาการเงินย่อมต้องการใช้เงินด่วนให้เร็วที่สุด

ขายฝากที่ดินชัยภูมิ

ขายฝากที่ดินชัยภูมิเสมือนกับการซื้อขายที่ดินอย่างหนึ่ง คือผู้ขายฝากจะต้องทำสัญญาและรับเงินจากผู้รับขายฝาก แต่ในขณะที่ยังไม่มีการไถ่ถอนผู้ขายฝากจะไม่สามารถทำประโยชน์จากที่ดินแปลงที่นำมาขายฝากได้เลยจนกว่าจะไถ่ถอนคืนแล้วเท่านั้น และหากถึงกำหนดไถ่ถอนแล้วไม่สามารถหาเงินมาไถ่ถอนได้ที่ดินจะตกเป็นของผู้รับขายฝากทันที

หากผู้ขายฝากไม่อยากเสียที่ดินให้กับผู้รับขายฝากสามารถขอขยายระยะเวลาออกไปได้นานสูงสุด 10 ปี นับจากวันที่มีการเซ็นสัญญาต่อเจ้าหน้าที่แล้วเท่านั้น และในระหว่างการชำระหนี้ของผู้ขายฝากนั้นผู้รับขายฝากจะมีกรรมสิทธิ์สามารถทำประโยชน์ในที่ดินได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายกำหนด

ขายฝากที่ดินชัยภูมิ

การขายฝากเป็นวิธีที่ง่าย ได้เงินไว น่าเชื่อถือ และน่าไว้วางใจ แต่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินของตนได้จนกว่าจะทำการไถ่ถอน และมีเงื่อนไขต่างๆมากมายที่ยังสู้สินเชื่อบางอย่างไม่ได้ เพราะยังต้องเสียเวลาไปจดขายฝาก ซึ่งบางสินเชื่อไม่ต้องจดก็ได้เงินเหมือนกัน

การขายฝากบางทีอาจมองน่าดึงดูดในทางของการได้เงินสดเร็ว วงเงินสูงขึ้นยิ่งกว่าการจำนองที่ดิน รวมทั้งน่าไว้วางใจเพราะว่ากระทำลงทะเบียนต่อบุคลากรข้าราชการ ณ กรมที่ดิน แต่ว่าการขายฝากเป็นการลงทะเบียนค้าขายที่ดินที่มาด้วยข้อตกลงว่าเจ้าของเดิมสามารถซื้อไถ่คืนกลับได้ 

การขายฝากเป็นวิธีที่ง่าย ได้เงินไว น่าเชื่อถือ และน่าไว้วางใจ แต่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินของตนได้จนกว่าจะทำการไถ่ถอน และมีเงื่อนไขต่างๆมากมายที่ยังสู้สินเชื่อบางอย่างไม่ได้ เพราะยังต้องเสียเวลาไปจดขายฝากที่ดิน ซึ่งบางสินเชื่อไม่ต้องจดก็ได้เงินเหมือนกัน

ขั้นตอนในการขายฝากที่ดิน

  1. ตรวจสอบที่ดินที่จะนำไปขายฝาก
  2. ส่งโฉนดที่ดินให้ผู้รับขายฝากประเมินราคาที่ดิน โดยผู้ขายฝากจะได้วงเงินประมาณ 40%-70% ของราคาที่ดิน
  3. การขายฝากที่ดินชัยภูมิคู่สัญญาจะต้องตกลงเงื่อนไขและดอกเบี้ยให้เข้าใจร่วมกันก่อน และอกเบี้ยจะต้องไม่เกินร้อยละ 15% ต่อปี
  4. คู่สัญญาจะต้องไปดำเนินการเซ็นสัญญา ณ กรมที่ดิน และหลังจากนั้นที่ดินจะตกเป็นของผู้รับฝากที่ดินทันที และผู้ขายฝากก็จะได้รับเงินตามราคาประเมินที่ดินกลับบ้านและไม่มีสิทธิทำประโยชน์ในที่ดินจนกว่าจะนำเงินมาไถ่ถอนคืน
  5. ผู้ขายฝากต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้รับขายฝากทุกเดือนตามที่ได้ตกลงไว้ในสัญญา และนอกจากนั้นหากครบกำหนดเวลาไถ่คืนแล้วไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนดสามารถเจรจาต่อรองกับผู้รับขายฝากให้ขยายเวลาออกไปอีกได้เป็นเวลา 10 ปี แต่ควรมีการทำสัญญาขึ้นมาใหม่และเซ็นชื่อของคู่กรณีไว้เป็นหลักฐานด้วย

ค่าธรรมเนียมการขายฝาก ที่กรมที่ดิน

  1. ค่าธรรมเนียมร้อยละ 2 ของราคาประเมินที่ดินเงินทุน
  2. ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามกฏเกณฑ์ของเงินภาษีตามประมวลรัษฎากร โดยจะคิดจากราคาประเมิน
  3. ภาษีธุรกิจเฉพาะร้อยละ 3.3 จากราคาประเมินหรือราคาขายฝาก ซึ่งรวมภาษีเขตดินแดนแล้ว
  4. อากรณ์ตราไปรษณียากรร้อยละ 0.5 จากราคาประเมินเงินหรือราคาขายฝาก (หากมีการจ่ายภาษีธุรกิจเฉพาะ แล้วจะได้รับการงดเว้นค่าอากรณ์ไปรษณียากร)

การขายฝากที่ดินชัยภูมิเป็นการทำนิติกรรมจำหน่ายที่ดินอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมีค่าธรรมเนียมและภาษีค่อนข้างสูงหากเปรียบเทียบกับการจำนำหรือการจำนองที่ดิน ซึ่งผู้ขายฝากจะต้องมีค่าใช้จ่ายตามเนื้อหาข้างต้นหากมีการขายฝากแต่ละครั้ง