แอปพลิเคชันรังวัดที่ดินออนไลน์ผ่านมือถือ

การซื้อขายที่ดิน การวางแผนที่จะใช้ประโยชน์บนแปลงที่ดิน หรือการคำนวณค่าต่างๆ ที่ต้องใช้บนที่ดินหนึ่งๆ ไม่ว่าจะเป็นในแง่เกษตกรรม หรืออุตสาหกรรม ย่อมทำการได้โดยง่ายหากรู้ขนาดของพื้นที่ ขนาดกว้าง ยาว ลึก ระยะทาง และความสูงต่ำของพื้นที่ของแปลงที่ดินนั้น ซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้สามารถหาได้จากการวัดที่ดินออนไลน์

ในทุกวันนี้ การวัดพื้นที่สามารถทำได้อย่างสะดวกและรวดเร็วผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ โดยเฉพาะในมือถือที่คนส่วนใหญ่มีใช้ในรูปแบบสมาร์ทโฟน แอปพลิเคชันมากมายที่พัฒนาโดยทั้งภาครัฐและเอกชนจะช่วยเหลือผู้ใช้งานให้สามารถเข้าถึงการวัดที่ดินโฉนดแบบง่ายๆ ผ่านแผนที่ที่มีการอัพเดทอยู่อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงและศึกษาง่ายๆ ด้วยปลายนิ้ว

วัดที่ดินคืออะไร

วัดที่ดิน คือ การคำนวณขนาดและระยะทางของแปลงที่ดินที่สนใจอยู่ เมื่อก่อนอาจต้องดำเนินการผ่านการเดิน ปัก และวัดจากตลับเมตรในพื้นที่กลางแจ้ง หรือวิ่งหาคนวัดผ่านกรมที่ดิน ในปัจจุบันการวัดที่ดินเราสามารถยื่นขอรังวัดที่ดินได้ทั้งแบบที่เป็นทางการ ณ กรมที่ดินกับแบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น

พิเศษ.. เฉพาะ ผู้ที่ทำการขอสินเชื่อผ่าน แอพฯ จะได้ดอกพิเศษกว่าไปหน้าสาขา

ผู้ที่สนใจยังสามารถรู้ขนาดที่ดินได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันต่างๆ ที่ทางเอกชนและราชการสร้างขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้ ซึ่งค่าใช้จ่าย ความละเอียดของการวัด และข้อมูลที่แสดง อาจแตกต่างกันไปตามแต่ละแอปพลิเคชัน

วัดที่ดิน

รังวัดที่ดินคืออะไร

รังวัดที่ดิน คือ การหาขนาด และแนวเขตของแปลงที่ดินหนึ่งๆ โดยเจ้าของที่ดินจะต้องติดต่อกรมที่ดินเพื่อทำเรื่องยื่นคำขอรังวัดที่ดิน ผู้ที่ยื่นต้องชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เป็นไปตามที่กรมที่ดินกำหนดไว้ รวมถึงต้องรอคิวรังวัด และอาจต้องติดต่อกับเจ้าของที่ดินข้างเคียง 

ซึ่งอาจต้องมีการไกล่เกลี่ยแนวเขตที่อาจมีการคาบเกี่ยวกันระหว่างที่วัดด้วย การรังวัดที่ดินเหมาะกับการนำไปคอนเฟิร์มพื้นที่ที่ดินซื้อขาย ตรวจสอบการบุกรุกของพื้นที่ รักษาสิทธิ์ประโยชน์ในพื้นที่ หรือต้องการทราบขนาดที่ดินเพื่อที่จะนำไปยื่นขอเอกสารสิทธิ์อื่นๆ

แอปวัดที่ดินมีอะไรบ้าง

ตอนนี้ไม่จำเป็นต้องออกไปกลางแจ้งหรือจ้างคนอื่นทุกครั้งที่ต้องการทราบขนาดของพื้นที่ดินที่ครอบครอง หรือที่ดินที่สนใจซื้อขายอยู่ การวัดที่ดินในเบื้องต้นพร้อมทั้งข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างเช่น พื้นที่ของน้ำท่วม หรือผังเมืองโดยรอบของแปลงที่ดิน ผู้ที่สนใจสามารถไปปักหมุดคำนวณ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากแอปพลิเคชันที่คัดมาดังนี้

Ling

เป็นแอปพลิเคชันข้อมูลแผนที่ GIS ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อเกษตรกร โดยมีชื่อที่จำง่าย และเป็นมิตร ประหนึ่งผู้ใช้งานมีลิงแสนรู้เป็นผู้ช่วยในการทำการเกี่ยวกับแผนที่ทุกรูปแบบ ทางแอปสามารถคำนวณขนาดพื้นที่ของที่ดินได้ทั้งจากแผนที่และภาพถ่ายจากโดรน สามารถดาวน์โหลดใช้งานได้ทั้ง App Store และ Google Play

ในการใช้งาน ผู้ใช้งานสามารถลงชื่อเข้าใช้ระบบได้ผ่านบัญชี Line, Facebook หรืออีเมล จากนั้นให้เริ่มทำการวัดพื้นที่โดยใช้เครื่องมือวาดไปตามพื้นที่ที่ต้องการ ผู้ใช้งานสามารถกดแชร์หรือบันทึกผลลัพธ์ของข้อมูลไว้ได้ นอกจากนี้ ผู้ใช้งานยังสามารถตรวจสอบดูผังเมือง พื้นที่น้ำท่วม หรือสำหรับเกษตรกรสามารถคำนวณราคา ปริมาณปุ๋ย ยา ที่ต้องใช้ในขอบเขตพื้นที่นั้นๆ ได้ด้วย

SmartLands

แอปพลิเคชัน Smartlands เป็นแอปที่ทางกรมที่ดินพัฒนาขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานที่ต้องการติดต่อหรือทำรายการที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน โดยในแอป มีการให้บริการมากถึง 18 รายการ และรายการที่เกี่ยวข้องกับรังวัดที่ดินมีอยู่ 2 รายการ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถจองคิวยื่นคำขอจดทะเบียนและรังวัด รวมถึงดูค่าใช้จ่ายการรังวัดในแต่ละจังหวัดได้ สามารถเข้าไปดาวน์โหลด SmartLands ได้ที่ App Store และ Google Play

แต่หากต้องการรู้ขนาดที่ดิน หรือมีหลายที่ที่ต้องการทราบขนาดคร่าวๆ ผู้ใช้งานสามารถคลิกเข้าใช้บริการการวัดที่ดิน กรมที่ดินได้ผ่านไอคอน LandsMaps แล้วทางแอปพลิเคชันจะเปิดหน้าเบราเซอร์ให้ผู้ใช้งานทำการวัดที่ดินผ่านทางเครื่องมือของ LandsMaps โดยผู้ใช้งานสามารถใช้เครื่องมือลากตามแปลงที่ดินที่ต้องการหรือกำหนดหมุดปักเองบนที่ดินได้

LandsMaps

LandsMaps เป็นแอพวัดที่ดินกรมที่ดินที่พัฒนาขึ้นมาร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และกรมโยธาธิการและผังเมือง ให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหารูปแปลงที่ดินที่สนใจได้ ทางแอปพร้อมใช้งานทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ขณะนี้แอปเปิดให้บริการดาวน์โหลดได้ทาง  App Store และ Google Play

หากต้องการที่จะวัดขนาดที่ดินก็สามารถทำได้ผ่านแถบเครื่องมือวาดแผนที่ โดยเครื่องมือจะมีให้เลือกตั้งแต่เครื่องมือวาดรูปสี่เหลี่ยม รูปสามเหลี่ยม รูปวงกลม หรือผู้ใช้งานสามารถลากเส้นแบบที่กำหนดได้เอง เมื่อลากเส้นแล้ว ทางระบบจะคำนวณขนาดแผนที่ให้เป็นหน่วยวัดไร่ งาน และตารางวา

Google Maps

นอกจากจะเป็นระบบนำทาง หรือเป็นแผนที่ที่แสดงภาพผ่านดาวเทียมแล้ว Google Maps ยังเปิดให้ผู้ใช้งานสามารถวัดขนาดที่ดินบนแปลงที่ดินที่ต้องการได้ผ่านการใช้งานในหน้าแผนที่ โดยผู้ใช้งานสามารถคลิกขวาบนแปลงที่ดินที่ต้องการวัด แล้วเลือก วัดระยะทาง 

จากนั้น ให้ใช้เมาส์คลิกเพื่อลากระยะทางที่ต้องการตามรูปแปลงที่ดิน ทางระบบจะคำนวณระยะทางให้โดยมีหน่วยเป็นเมตร (หรือฟุต) และพื้นที่ทั้งหมดเป็นหน่วยตารางเมตร (หรือตารางฟุต)

GLandMeasure

เป็นแอปพลิเคชันที่ผู้ใช้งานสามารถใช้วัดพื้นที่ คำนวณระยะทางของที่ดินและปริมาตรดิน รวมถึงตรวจวัดระดับความสูงของพื้นที่ จากการปักหมุดโดยเครื่องมือของทางแอป หรือจากการเดินจริง ผู้ใช้งานยังสามารถเลือกหน่วยวัดที่แสดงผลได้เอง ไม่ว่าจะเป็นหน่วยวัดไทย อังกฤษ หรือเมตริก และส่งออกข้อมูลของการค้นหาได้เป็น รูปภาพ excel pdf หรือ kml ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันวัดที่ดิน ดาวเทียมได้ทาง Google Play

ประโยชน์ของการวัดที่ดิน

  • ทราบขนาด ระยะทาง แนวเขต และพิกัดของแปลงที่ดินที่สนใจ
  • สามารถตรวจสอบการเสียกรรมสิทธิ์ เหลื่อมล้ำ ทับซ้อนของที่ดิน
  • สามารถทำเรื่องขอใบเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่ดินได้ สำหรับพื้นที่ที่