การเข้าประมูลที่ดินหลุดจำนอง และสิ่งที่ต้องเตรียมก่อนเข้าประมูล

ที่ดินหลุดจำนองหากมีราคาถูกกว่าราคาขายในระแวกเดียวกันก็เป็นโอกาสดีสำหรับผู้ซื้อ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับจังหวะที่เหมาะสมและการประมูลของคุณด้วย และก่อนจะเข้าร่วมประมูลเพื่อนแท้เงินด่วนจะพามาทำความเข้าใจรายละเอียดต่างๆให้รอบคอบจะได้ไม่เสียเงินในการประมูลมากเกินไป โดยคุณสามารถทำความเข้าใจได้ในบทความนี้

ต้องการเงินซื้อที่หลุดจำนอง คลิ๊กเลย

ที่ดินหลุดจำนองคืออะไร

ที่ดินหลุดจำนอง คือ การที่บุคคลหนึ่งซึ่งเรียกว่า ผู้จำนอง นำเอาที่ดินไปจดทะเบียนไว้กับบุคคลหนึ่งซึ่งเรียกว่า ผู้รับจำนอง เพื่อเป็นหลักทรัพย์ในการชำระหนี้และผู้จำนองจะต้องชำระเงินให้กับผู้รับจำนองเป็นงวดๆ แต่ผู้จำนองไม่สามารถชำระเงินคืนให้แก่ผู้รับจำนองได้ จึงส่งผลให้ที่ดินนั้นตกเป็นของผู้รับจำนอง

ที่ดินหลุดจำนองกรมบังคับคดี

ที่ดินหลุดจำนองกรมบังคับคดี คือ การเข้าร่วมประมูลที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อื่นใดที่หลุดจำนองกับทางกรมบังคับคดี ซึ่งที่ดินที่นำมาประมูลนั้นเกิดจากการที่เจ้าหนี้เข้ายึดทรัพย์เนื่องจากลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ และจะต้องได้รับการพิจารณาจากศาลก่อนว่าสามารถยึดทรัพย์ได้ จึงจะนำมาประมูลกับกรมบังคับคดี

พิเศษ.. เฉพาะ ผู้ที่ทำการขอสินเชื่อผ่าน แอพฯ จะได้ดอกพิเศษกว่าไปหน้าสาขา

ที่ดินหลุดจำนอง

วิธีเข้าประมูลที่ดินหลุดจำนอง

สำหรับวิธีการเข้าประมูลที่ดินหลุดจำนองนั้น ให้คุณเข้าไปเช็คโฉนดที่ดิน ออนไลน์ที่เว็บไซต์ของธนาคารที่คุณสนใจหรือเว็บไซต์ของกรมบังคับคดี เพื่อติดตามข่าวสารของการประมูลที่ดินหลุดจำนอง และภายในเว็บไซต์จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินหลุดจำนองที่ผ่านการตัดสินคดีจากศาลมาแล้ว ซึ่งจะมีรายละเอียดของที่ดินแสดงให้คุณทราบอย่างครบถ้วน

สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนตัดสินใจเข้าประมูลที่ดินกับกรมบังคับคดี

ก่อนจะเข้าร่วมประมูลที่ดินกับกรมบังคับคดี จะต้องศึกษาทำความเข้าใจให้ดีก่อนว่าเหมาะแก่การซื้อในครั้งนั้นมากน้อยเพียงใด และวิธีสังเกตก่อนที่จะประมูลที่ดินหลุดจำนองมีดังนี้

ดูสภาพจริงของที่ดิน

เมื่อคุณเลือกดูที่ดินจากกรมบังคับคดีได้แล้ว คุณควรไปตรวจดูสภาพที่ดินจริงก่อนตัดสินใจมูลก่อน ดูว่าที่ดินแปลงนั้นเหมาะแก่การนำไปใช้ประโยชน์ตามความต้องการมากน้อยเพียงใด สิ่งอำนวยความสะดวกหรือการเดินทางเป็นยังไงบ้าง และหากจะซื้อเพื่อเกร็งกำไรในอนาคตนั้นเหมาะแก่การลงทุนมากน้อยแค่ไหน เป็นต้น

ดูรายละเอียดของที่ดิน

หากคุณได้ไปดูสภาพจริงของที่ดินมาแล้วและตัดสินใจว่าต้องการประมูลที่ดินแปลงนั้นแน่ๆ เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้น คุณควรติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่ตลอดเพราะบางทีอาจจะมีประกาศงดประมูลซึ่งมีสาเหตุมาจากกฎหมายได้ และถ้ามีประกาศงดประมูลจริงคุณจะได้หาที่ดินแปลงใหม่ได้ทันเวลา

ค่าใช้จ่าย

อีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องเตรียมก็คือค่าใช้จ่ายในการประมูลที่ดิน เพราะหากคุณเป็นผู้ชนะการประมูลแล้ว นอกจากค่าที่ดินที่ต้องเสียแล้วยังต้องจ่ายค่าโอนกรรมสิทธิ์ ค่าภาษี ค่าอากรแสตมป์ และค่าจดจำนองที่ดินด้วย ดังนั้นควรเตรียมเงินจ่ายค่าส่วนต่างตรงนี้ด้วย

สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนเข้าประมูลที่ดินหลุดจำนองกับธนาคาร

นอกจากการเข้าประมูลที่ดินหลุดจำนองจากสินเชื่อที่ดินกับทางกรมที่ดินแล้ว ยังสามารถเข้าร่วมประมูลกับทางธนาคารได้ด้วย ซึ่งสิ่งที่ต้องเตรียมมีดังนี้

1. เตรียมตัวให้พร้อม

การเตรียมตัวก่อนเข้าประมูลที่ดินหลุดจำนองกับธนาคาร ต้องติดตามที่ดินที่คุณต้องการซื้อให้ดีว่าที่ดินแปลงนั้นเหมาะแก่การซื้อหรือไม่ ตรงตามความต้องการมากน้อยเพียงใด หลังจากที่ได้ที่ดินที่ถูกใจแล้วให้คุณติดตามช่องทางการประมูลของทางธนาคาร และเตรียมเอกสารที่จะใช้ในการโอนที่ดินให้พร้อม

2. เตรียมงบประมาณให้พร้อม

สิ่งสำคัญที่ต้องเตรียมเมื่อเข้าร่วมประมูลที่ดินหลุดจำนองกันธนาคารคือต้องเตรียมงบประมาณไว้ให้พร้อม แต่หากจะมัดจำไว้ก่อน 25 เปอร์เซ็นได้ และชำระเงินที่เหลืออีกภายใน 15 วัน และสามารถขอขยายเวลาชำระเงินออกไปได้อีก 3 เดือน นอกจากนั้นจะต้องเตรียมเงินในส่วนของค่าเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ค่าภาษีกิจเฉพาะ ค่าจำนอง และค่าอาากรแสตมป์เอาไว้ด้วย

3. ต้องรู