ขั้นตอนต่ออายุใบขับขี่ออนไลน์ด้วยตัวเอง ผ่าน DLT Smart Queue

ปกติหากเราจะต่อใบขับขี่แต่ละครั้งเราจะต้องเดินทางไปต่อที่สำนักงานขนส่งด้วยตัวเอง แต่ตอนนี้คุณสามารถต่ออายุใบขับขี่ออนไลน์ได้ด้วยตัวเองง่ายๆ ซึ่งวันนี้เพื่อนแท้เงินด่วนจะมาแนะนำวิธีการต่อใบขับขี่ออนไลน์ง่ายๆผ่าน DLT Smart Queue จะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับ

แอปพลิเคชั่น DLT Smart Queue คือ

แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue คือ แอปพลิเคชันสำหรับจองคิวเพื่อทำใบขับขี่ ต่ออายุใบขับขี่ออนไลน์ ทำใบขับขี่สากล หรือต่อทะเบียนภาษีรถกับกรมขนส่งทางบก คุณสามารถเลือกสถานที่ใกล้บ้านได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไกล ไม่ต้องรอคิวนาน สะดวกสบาย และประหยัดเวลาของคุณไปได้เยอะ

พิเศษ.. เฉพาะ ผู้ที่ทำการขอสินเชื่อผ่าน แอพฯ จะได้ดอกพิเศษกว่าไปหน้าสาขา

ขั้นตอนการอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์

 1. เข้าสู่เว็บไซต์ www.dlt-elearning.com จากนั้นให้คุณกดเลือกด้านล่างตรงข้อความ “ลงทะเบียน”
 2. กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน หลังจากนั้นให้กดยืนยัน
 3. เลือกการอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ 2565 ออนไลน์ตามใบอนุญาตขับรถที่คุณต้องการต่ออายุ
 4. เลือกหัวข้อแรกตรงข้อความ “แบบทดสอบก่อนอบรม”
 5. ตอบคำถามและแบบทดสอบก่อนอบรมให้ครบทุกข้อ
 6. ดูวีดีโอการอบรมการขับรถให้จบ
 7. ตอบคำถามและแบบทดสอบหลังจากอบรม
 8. บันทึกหน้าจอผลการอบรมไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานต่ออายุใบขับขี่ออนไลน์กับพนักงานขนส่ง

ต่ออายุใบขับขี่ออนไลน์

วิธีจองคิวออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue

วิธีการจองคิวออนไลน์ด้วยแอปฯ DLT Smart Queue คุณสามารถเลือกวันเวลาได้ด้วยตัวเอง และนอกจากนั้นก็สามารถเลือกสำนักงานขนส่งที่สะดวกได้ด้วย โดยมีขั้นตอนต่อใบขับขี่ออนไลน์ 2565 ดังนี้

1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน  DLT Smart Queue ของกรมขนส่งทางบกสามารถใช้ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS

2. เลือกเข้าสู่ระบบด้วยบัตรประชาชน

3. กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน เพื่อสมัครใช้งาน

4. สร้างรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบพร้อมกับกดยืนยัน

5. เลือกสำนักงานขนส่งที่ต้องการจองคิวต่ออายุใบขับขี่ออนไลน์

6. เลือกประเภทงานบริการเป็น “งานใบอนุญาต”

7. เลือกประเภทที่ต้องการเข้ารับบริการ เช่น ต่ออายุใบขับขี่ออนไลน์จาก 2 ปี เป็น 5 ปี

8. เลือก วัน/เดือน/ปี ที่ต้องการต่อใบขับขี่หมดอายุ

9. เลือกเวลาที่ต้องการจองคิว จากนั้นกดยืนยันและบันทึกหน้าจอผลการอบรมไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการต่ออายุใบขับขี่ออนไลน์กับพนักงานขนส่ง

วิธียกเลิกการจอง

ขั้นตอนการยกเลิกการจองต่ออายุใบขับขี่ออนไลน์ก็ทำได้ง่ายๆ โดยให้กดที่ไอคอนตรงมุมด้านซ้ายล่าง กดเลือกหัวข้อ “ยกเลิกการจองนี้” แล้วระบบก็จะยกเลิกจองคิวต่อใบขับขี่ออนไลน์ ให้เรียบร้อย

หมายเหตุ :

 1. ต้องไปติดต่อก่อนเวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
 2. เตรียมเอกสารต่อใบขับขี่ 2565 ให้เรียบร้อย
 3. หากไม่มาติดต่อภายในวันเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ต่ออายุใบขับขี่ออนไลน์
 4. โปรดแต่งกายสุภาพ

การต่ออายุใบขับขี่แบบ 2 ปี เป็น 5 ปี

เอกสารที่ใช้ในการต่ออายุใบขับขี่ออนไลน์ ขั้นตอนการดำเนินการ และค่าใช้จ่าย มีดังนี้

เอกสารที่ต้องใช้

 1. บัตรประชาชนฉบับจริง
 2. ใบขับขี่ชั่วคราวอายุไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 3. ใบรับรองแพทย์ที่ออกก่อนวันที่ยื่นคำขอต่ออายุใบขับขี่ออนไลน์ไม่เกิน 1 เดือน

ขั้นตอนการดำเนินการ

 1. ตรวจสอบเอกสารและออกคำขอ
 2. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
 3. ทดสอบสายตาทางกว้าง
 4. ทดสอบการมองเห็นสี (เขียว เหลือง แดง)
 5. ทดสอบปฏิกิริยาเท้า โดยการเหยียบเบรกหลังเห็นไฟสัญญาณ
 6. ทดสอบสายตาทางลึก
 7. ถ่ายรูปเพื่อทำใบขับขี่

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด 505 บาท (ค่าใบขับขี่ 500 บาท + ค่าคำขอ​ 5 บาท)

กรณีต่อใบขับขี่ล่วงหน้า

คุณสามารถต่ออายุใบขับขี่ออนไลน์ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 6 เดือน

กรณีขาดต่อ

 • กรณีสิ้นอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี จะต้องสอบข้อเขียนใหม่
 • กรณีสิ้นอายุเกิน 3 ปี เพิ่มขั้นตอนอบรม / ทดสอบข้อเขียน / ทดสอบขับรถ ใหม่ทั้งหมด

การต่ออายุใบขับขี่แบบ 5 ปี เป็น 5 ปี

เอกสารที่ต้องใช้

 1. บัตรประชาชนฉบับจริง
 2. ใบขับขี่เดิม หรือใบแทน
 3. ใบรับรองแพทย์ที่ออกก่อนวันที่ยื่นคำขอต่ออายุใบขับขี่ออนไลน์ไม่เกิน 1 เดือน

ขั้นตอนการดำเนินการ

 1. ตรวจสอบเอกสารและออกคำขอ
 2. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
 3. ทดสอบสายตาทางกว้าง
 4. ทดสอบการมองเห็นสี (เขียว เหลือง แดง)
 5. ทดสอบปฏิกิริยาเท้า โดยการเหยียบเบรกหลังเห็นไฟสัญญาณ
 6. ทดสอบสายตาทางลึก
 7. ถ่ายรูปเพื่อทำใบขับขี่

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายต่ออายุใบขับขี่ออนไลน์รวมทั้งหมด 505 บาท (ค่าใบขับขี่ 500 บาท + ค่าคำขอ 5 บาท)

กรณีต่อใบขับขี่ล่วงหน้า

คุณสามารถต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 6 เดือน

กรณีขาดต่อ

 • กรณีสิ้นอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี จะต้องสอบข้อเขียนใหม่
 • กรณีสิ้นอายุเกิน 3 ปี เพิ่มขั้นตอนสอบข้อเขียน / ทดสอบขับรถ ใหม่ทั้งหมดรวมถึงใช้ใบรับรองแพทย์ที่ออกก่อนวันที่ยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน

สรุป - การต่ออายุใบขับขี่ออนไลน์

การจองคิวเพื่อต่ออายุใบขับขี่ออนไลน์สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue มาจองคิวด้วยตัวเองได้ง่ายๆ สามารถเลือกวันเวลาและสถานที่สำนักงานขนส่งใกล้บ้านด้วยตัวเอง แต่ถ้าจองคิวแล้วติดธุระก็สามารถกดยกเลิกในแอปได้เช่นกัน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ 13/08/2022 @ 22:06

เพื่อนแท้เงินด่วน
เรารักในการให้บริการ ชื่นชอบในข่าวสารวงการการเงิน และ ชอบที่จะหานวัตกรรมใหม่ทางด้านการเงินมานำเสนอ

เพื่อนแท้เงินด่วนมีสินเชื่อแบบไหนบ้าง

สินเชื่อทั้งหมดของเรา

เพื่อไม่ให้โดนหลอก ขอสินเชื่อผ่านแอพฯ “เพื่อนแท้” เท่านั้น

บทความยอดนิยม