ดอกเบี้ยเงินกู้และค่าธรรมเนียม

ขึ้นอยู่สภาพหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเหมือนกันทุกบริษัทสินเชื่อ 

คำนวนตารางดอกเบี้ยเงินกู้

*ดอกเบี้ยอยู่ในช่วง 0.60% – 1.25% ขึ้นอยู่กับหลักทรัพย์

คำนวณสินเชื่อ
THB
 

ดอกเบี้ยเงินกู้

เปลี่ยนจากนอกระบบมาในระบบ

ดอกเบี้ยเงินกู้ ที่ถูกกว่า

เพื่อนแท้เงินด่วน ดอกเบี้ยเงินกู้ที่ต่ำมาก

อัตราดอกเบี้ยต่ำ เพื่อนแท้เงินด่วน มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ต่ำ ดอกเบี้ยอยู่ที่ 0.60%*** ต่อเดือนเท่านั้น

ดอกเบี้ยเงินกู้ที่ถูกกว่า

เมื่อพูดถึงเรื่องการกู้เงินแล้ว นอกจากจะต้องหาแหล่งเงินกู้ที่มีประสิทธิภาพและเตรียมเอกสารสัญญาต่าง ๆ ให้ครบถ้วนแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นอย่างมากก็คือเรื่องของดอกเบี้ยเงินกู้นั่นเอง เพราะถือเป็นอีกหนึ่งตัวแปรสำคัญที่มีผลต่อยอดเงินที่กู้ยืมมา โดยเฉพาะเงินกู้นอกระบบที่ถือเป็นเงินกู้ที่ไม่ได้อยู่ในความคุ้มครองตามกฎหมาย ซึ่งจะมีดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงถึงประมาณร้อยละ 50 เลยก็มี โดยแหล่งกู้เงินนอกระบบเหล่านี้จะดึงดูดให้ผู้ที่ต้องการเงินด่วนให้มากู้เงินด้วยการให้วงเงินที่สูงและเงื่อนไขที่น้อย ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน ตลอดจนสามารถรับเงินได้รวดเร็ว ทำให้หลาย ๆคนเมื่อต้องเผชิญกับทางตันด้านการเงิน มีปัญหาทางการเงินที่หาทางออกไม่ได้ ต้องหันไปเพิ่งการใช้ เงินกู้นอกระบบ จนลืมที่จะมองถึงข้อเสียต่าง ๆ ที่แฝงมาด้วย

โดยดอกเบี้ยการกู้เงินด่วนหรือขอสินเชื่อในระบบ โดยทั่วไปแล้วจะแบ่งเป็นสองประเภทหลัก ๆ ก็คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบคงที่ ( Fixed Rate ) และอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว ( Floating Rate ) ซึ่งจะมีการคิดเป็นร้อยละต่อปีตามที่กฎหมายกำหนด นั่นคือ ไม่เกินเกินร้อยละ 15 ต่อปี โดยการคิดดอกเบี้ยเงินกู้แบบคงที่จะหมายถึงดอกเบี้ยที่ได้มีการกำหนดไว้ในอัตราที่แน่นอน ซึ่งจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง เช่น หากคุณได้มีการตกลงทำสัญญาการกู้เงินไว้ที่ดอกเบี้ยเท่าไหร่แล้ว ก็จะใช้อัตราดอกเบี้ยนั้นไปตลอดจนจบสัญญา

ส่วนการคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบลอยตัวนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปตามที่สถาบันการเงินกำหนด ซึ่งส่วนมากจะมีการประกาศกันมาเป็นรอบ ๆ โดยต้องคำนึงถึงต้นทุนและผลการดำเนินงานของสถาบันการเงินนั้น ๆ ด้วยในการคิดดอกเบี้ยออกมา ทำให้ในแต่ละปีนั่นก็อาจจะต้องเสียดอกเบี้ยที่ไม่เท่ากันนั้นเอง ซึ่งทั้งสองแบบก็จะมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไป แต่หากเป็นการใช้บริการเงินกู้นอกระบบแล้ว จะเป็นการคิดดอกเบี้ยที่ไม่มีการกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน รวมถึงยังมีการคิดดอกเบี้ยที่สูงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด จนทำให้บางครั้งเงินที่เราจ่ายคืนไปนั้นเพียงพอแค่ค่าดอกเบี้ยเท่านั้น ไม่ได้ทำให้เงินต้นลดลงได้เลย

เพราะฉะนั้นหากคิดที่จะกู้เงินด่วนแล้วล่ะก็ จำเป็นที่จะต้องศึกษาเรื่องดอกเบี้ยเงินกู้ไว้ด้วย เพื่อที่เราจะได้นำมาช่วยในการตัดสินใจว่าควรจะกู้เงินจากแหล่งกู้เงินไหน ที่จะทำให้ได้รับความยุติรรมและสามารถตอบโจทย์ต่อความต้องการของเราได้มากที่สุด ที่สำคัญก็คืออย่าหลงไปใช้บริการเงินกู้นอกระบบอย่างเด็ดขาด โดยหากมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินด่วน จริง ๆ ก็ให้เลือกใช้การกู้เงินในระบบที่มีกฎหมายรองรับดีที่สุด เพื่อนแท้ ลิสซิ่งเป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือในการให้บริการในเรื่องของของการขอสินเชื่อ การกู้  เงินด่วน ดอกเบี้ยต่ำ อนุมัติไว และยังพร้อมให้คำปรึกษาทุกปัญหาเรื่องเงินที่ทำให้คุณต้องปวดหัว รับรองว่าคุณจะได้รับบริการที่เป็นกันเอง และสามารถคลี่คลายปัญหาทางการเงินที่มีได้อย่างแน่นอน

ฟรีค่าธรรมเนียมไม่มีหักเพิ่ม

ถ้ามากู้กับเราเพื่อนแท้เงินด่วน ก็จะได้วงเงินเต็มจำนวน ไม่มีหักเพิ่ม กู้ 200,000 บาท ได้ 200,000 บาทเต็มจำนวน ไม่มีหักเพิ่ม โอนเข้าบัญชีครบ 100% ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้เงินเต็ม เพราะเราไม่มีหักค่าใดๆ ทั้งสิ้น

อนุมัติไว

กู้กับเราอนุมัติไวง่ายๆ แค่ 20 นาที ก็ได้เงินด่วนไปใช้ไม่ต้องยุ่งยาก เอกสาร ขั้นตอนง่ายไปหมด แค่มาหาเรารับรองได้เงินชัวร์ ได้เงินไว ได้ง่ายกับเพื่อนแท้เงินด่วน

ดอกเบี้ยเงินกู้ไม่ต้องใช้คนค้ำ

กู้กับเรามาคนเดียวก็กู้ได้ ได้เงินครบ ไม่จำเป็นต้องใช้คนค้ำ อาชีพอะไรก็กู้ได้ ไม่ว่าจะพนักงานประจำ หรือไม่ประจำ พ่อค้าแม่ค้าก็กู้ได้หมด เพราะดอกเบี้ยเงินกู้ของเรานั้นต่ำสุดในบรรดาบริการเงินกู้ โดยดอกเบี้ยต่ำสุดของเราอยู่ที่ 0.87 % เท่านั้น

ประกาศใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับดอกเบี้ย อัตรากำไรจากการให้สินเชื่อ ค่าปรับค่าบริการ ค่าธรรมเนียมอื่นใด และ ค่าใช้จ่ายไปจริง พอสมควรแก่เหตุ เกี่ยวกับสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด

รายการ อัตราเรียกเก็บตามกฎหมาย
1.ดอกเบี้ย อัตรากำไรจากการให้สินเชื่อ ค่าปรับ ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมอื่นใด
1.1. ดอกเบี้ย อัตรากำไรจากการให้สินเชื่อ ค่าปรับค่าหรือค่าธรรมเนียมอื่นใดของวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 50,000.00 บาทต่อราย แบบมีประกันร้อยละ 33.00 ต่อปี (Effective Rate) แบบไม่มีประกัน ร้อยละ 36.00 ต่อปี (Effective Rate) ​​
1.2. ดอกเบี้ย อัตรากำไรจากการให้สินเชื่อ ค่าปรับค่าหรือค่าธรรมเนียมอื่นใดของวงเงินสินเชื่อเกินกว่า 50,000.00 บาทต่อราย แบบมีประกันร้อยละ 28.00 ต่อปี (Effective Rate) แบบไม่มีประกัน ร้อยละ 28.00 ต่อปี (Effective Rate) ​​
2. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลอื่น
ค่าใช้ในการติดตามทวงถามหนี้ (ค่าจ้างบุคคลภายนอก) 50 บาทต่อรายเดือน
3. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายเป็นต้นทุนในการดำเนินการงานของผู้ประกอบธุรกิจ
ค่าใช้ในการติดตามทวงถามหนี้ (ผู้ประกอบกิจการทวงถามหนี้เอง) 50 บาทต่อรายเดือน
4. ค่าใช้จ่ายในการติดตามบังคับทรัพย์สินที่ลูกหนี้วางไว้เป็นการชำระหนี้
(โปรดระ) ค่าจ้างบุคคล และค่าเดินทางในการติดตามทรัพย์สิน ประเภทรถยนต์ และจักรยานยนต์ รถเพื่อการเกษตร ไม่เกิน 6,000 บาท/ ราย คิดค่าใช้ตามความเป็นจริง

ประกาศดอกเบี้ยย้อนหลัง

วันที่ 1 เมษายน 2563

รายละเอียดเกี่ยวกับดอกเบี้ยเงินกู้ อัตรากำไรจากการให้สินเชื่อ ค่าปรับค่าบริการ ค่าธรรมเนียมอื่นใดและค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริงพอสมควรแก่เหตุ เกี่ยวกับสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์)

Download

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียดเกี่ยวกับดอกเบี้ยเงินกู้ อัตรากำไรจากการให้สินเชื่อ ค่าปรับค่าบริการ ค่าธรรมเนียมอื่นใดและค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริงพอสมควรแก่เหตุ เกี่ยวกับสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์)

Download

โหลดเพื่อขอสินเชื่อ

ช่วยให้คุณทำธุรกรรมได้เร็วขึ้น