สิ่งที่ควรรู้ก่อนขอสินเชื่อโฉนดที่ดิน ธกส และเอกสารที่ใช้มีอะไรบ้าง

สินเชื่อโฉนดที่ดินธกส.เป็นการให้สินเชื่อที่มีการจดจำนองโฉนดที่ดินเป็นประกัน เพื่อให้ผู้กู้สามารถใช้เงินกู้เพื่อซื้อที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ สินเชื่อโฉนดที่ดินธกส มีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำและระยะเวลาผ่อนชำระที่ยืดหยุ่น เพื่อให้ผู้กู้สามารถจัดการกับการชำระหนี้ได้ตามความสะดวกของตนเอง โดยมักมีเงื่อนไขและข้อกำหนดที่คุณสมบูรณ์ตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยธกสและผู้กู้จะต้องมีความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขที่กำหนด เพื่อสามารถขอสินเชื่อโฉนดที่ดินได้ในธกส

สินเชื่อโฉนดที่ดิน ธกส คืออะไร

สินเชื่อโฉนดที่ดินธกส คือ สินเชื่อที่ให้โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส) เพื่อการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ โดยมักจะมีการจดจำนองโฉนดที่ดินเป็นประกันในกรณีนี้ ซึ่งเป็นทรัพย์สินหลักที่ถูกจดทะเบียนและสามารถใช้เป็นประกันได้ตามกฎหมาย สินเชื่อโฉนดที่ดินธกส มีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าสินเชื่อประเภทอื่น ๆ และมักมีระยะเวลาผ่อนชำระที่ยืดหยุ่นสำหรับผู้กู้ เพื่อให้สามารถเลือกชำระเงินตามความสะดวกของตนเองได้

สินเชื่อโฉนดที่ดิน ธกส

ใครที่สามารถขอสินเชื่อโฉนดที่ดิน ธกส ได้บ้าง

การขอสินเชื่อโฉนดที่ดินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส) ประกอบไปด้วยขั้นตอนและเกณฑ์ที่กำหนดโดยธกสเอง แต่ส่วนใหญ่ผู้ที่สามารถขอสินเชื่อโฉนดที่ดินธกสได้ประกอบด้วย

บุคคลธรรมดา

บุคคลทั่วไปที่มีสถานะกฎหมายและสามารถใช้ที่ดินเป็นทรัพย์สินประกันสำหรับสินเชื่อธกสได้ เช่น บุคคลทั่วไปที่ต้องการซื้อที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ส่วนตัวและมีความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขที่กำหนด

นิติบุคคล

บริษัทหรือนิติบุคคลอื่น ๆ ที่ต้องการสินเชื่อเพื่อเพิ่มหรือลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โดยมักต้องมีการจดทะเบียนและเป็นตัวแทนของนิติบุคคลที่มีสถานะกฎหมาย

ผู้ที่มีโฉนดที่ดิน

หากคุณเป็นเจ้าของโฉนดที่ดินและต้องการใช้ที่ดินเป็นประกันสำหรับสินเชื่อที่ดินธกส เช่น เพื่อสร้างบ้านหรือโครงการพัฒนาที่ดิน

อื่น ๆ

บางกรณีอาจมีกลุ่มผู้ขอสินเชื่อเฉพาะ เช่น กลุ่มชาวบ้านหรือสมาคมที่มีโครงการพัฒนาที่ดินร่วมกันและต้องการสินเชื่อเพื่อประกอบกิจกรรมนั้น ๆ

ควรติดต่อธนาคารธ.ก.ส. เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกณฑ์และขั้นตอนในการขอสินเชื่อโฉนดที่ดินธกส เนื่องจากมีข้อกำหนดและเงื่อนไขที่อาจแตกต่างกันไปได้ในแต่ละสถาบันการเงินและในแต่ละประเภทของสินเชื่อที่ถูกขอ

สิ่งที่ควรรู้ก่อนขอสินเชื่อโฉนดที่ดิน ธกส

การขอสินเชื่อโฉนดที่ดินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส) เป็นกระบวนการที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อให้คุณทราบและเข้าใจข้อมูลสำคัญและเกณฑ์ที่สำคัญ นี่คือสิ่งที่ควรรู้ก่อนขอสินเชื่อโฉนดที่ดินธกส

เกี่ยวกับโฉนดที่ดิน

ทราบว่าโฉนดที่ดินที่คุณมีสามารถใช้เป็นประกันสำหรับสินเชื่อได้หรือไม่ ควรตรวจสอบเอกสารสิทธิการใช้ที่ดินของคุณเพื่อให้แน่ใจว่ามีความเป็นสิทธิที่เพียงพอในการประกอบการกับธกส

เงื่อนไขการกู้ยืม

ทราบถึงเงื่อนไขการกู้ยืมที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราดอกเบี้ยที่ชำระ ระยะเวลาการผ่อนชำระ และวิธีการชำระหนี้ คุณควรทราบถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเช่น ค่าประเมินที่ดินและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

สภาวะการเงิน

การพิจารณาสภาวะการเงินของคุณเอง เพื่อตรวจสอบว่าคุณสามารถชำระเงินกู้ได้โดยไม่ทำให้เกิดปัญหาการเงิน

การประเมินทรัพย์สิน

คุณจะต้องทำการประเมินทรัพย์สินของคุณเพื่อกำหนดมูลค่าและสามารถใช้เป็นประกันสินเชื่อได้หรือไม่ ธกสอาจต้องการทำการประเมินอิสระเพื่อตรวจสอบค่าใช้จ่ายของคุณ

เอกสารที่จำเป็น

คุณจะต้องรวบรวมเอกสารที่จำเป็นตามความต้องการของธนาคาร อาจรวมถึงเอกสารสิทธิการใช้ที่ดิน บัตรประชาชน สลิปเงินเดือน เป็นต้น

การค้ำประกัน

คุณอาจจำเป็นต้องมีผู้ค้ำประกันในกรณีที่ธนาคารต้องการความมั่นคงเพิ่มเติม

การเปรียบเทียบเสนอราคา

ไม่ควรลืมเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขของสินเชื่อโฉนดที่ดินจากธกสกับธนาคารอื่น ๆ เพื่อค้นหาข้อเสนอที่เหมาะกับความต้องการและความสามารถของคุณ

การปฏิบัติตามกฎหมาย

ควรทราบถึงกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการขอสินเชื่อโฉนดที่ดินในประเทศของคุณและปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง

สินเชื่อโฉนดที่ดิน ธกส มีข้อดีอย่างไร

สินเชื่อโฉนดที่ดินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส) มีข้อดีหลายอย่างที่สามารถพิจารณาได้ดังนี้

อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ

ธ.ก.ส. มีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าธนาคารเอกชนในบางกรณี ซึ่งทำให้ผู้กู้สามารถประหยัดเงินในการชำระดอกเบี้ยตลอดระยะเวลาของสินเชื่อ

ระยะเวลาผ่อนชำระยืดหยุ่น

ธ.ก.ส. มีระยะเวลาผ่อนชำระที่ยืดหยุ่น ทำให้ผู้กู้สามารถเลือกรายการผ่อนชำระที่เหมาะกับความสามารถในการชำระหนี้และภาระการเงินของตนเอง

การให้สินเชื่อโดยใช้โฉนดที่ดินเป็นประกัน

โฉนดที่ดินเป็นทรัพย์สินหลักที่มีความมูลค่าและถูกจดทะเบียน ซึ่งทำให้การขอสินเชื่อมีความเสี่ยงต่ำกว่าการให้สินเชื่อแบบไม่มีทรัพย์สินประกัน

การให้บริการแก้ไขปัญหา

ธ.ก.ส. มีการให้บริการแก้ไขปัญหาและการให้คำปรึกษาเพื่อช่วยให้ผู้กู้สามารถจัดการกับสถานการณ์ทางการเงินได้ในกรณีที่เกิดปัญหา

ระบบการควบคุมและการสำรองเงินต้น

ธ.ก.ส. มีระบบการควบคุมและการสำรองเงินต้นที่เสถียรภาพ ทำให้ผู้กู้มั่นใจในความเสี่ยงทางการเงิน

โปรแกรมสินเชื่อพิเศษ

ธ.ก.ส. บางครั้งอาจมีโปรแกรมสินเชื่อพิเศษหรือโปรโมชั่นที่น่าสนใจสำหรับกลุ่มลูกค้าที่เฉพาะเจาะจง เช่น อัตราดอกเบี้ยพิเศษหรือการลดค่าธรรมเนียม

สวัสดิการเพิ่มเติม

บางครั้งธกสอาจมีสวัสดิการเพิ่มเติมสำหรับผู้กู้ เช่น การให้คำปรึกษาการเงินฟรีหรือค่าธรรมเนียมที่ต่ำ

บริการออนไลน์

ธกส. มีบริการออนไลน์ที่ทันสมัยในการติดตามและจัดการกับบัญชีสินเชื่อของคุณ

หลักเกณฑ์และคุณสมบัติทั่วไป

หลักเกณฑ์และคุณสมบัติทั่วไปของสินเชื่อโฉนดที่ดิน ธกส ที่คุณจำเป็นต้องรู้ก่อนยื่นกู้สินเชื่อมีดังนี้

 • ดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีกำไรตามสมควร โดยมีการจัดทำบัญชีที่แสดงฐานะทางการเงินที่สามารถตรวจสอบได้
 • มีฐานะการเงินที่มั่นคง โดยสหกรณ์ควรที่จะมีเงินทุนของตนเองเพิ่มขึ้นหรือเท่าเดิม เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาที่ผ่านมา
 • มีการบริหารจัดการที่ดี ไม่มีการทุจริตหรือข้อบกพร่องในการดำเนินงานที่เป็นสาระสำคัญ
 • สมาชิกให้ความร่วมมือในการดำเนินธุรกิจกับสหกรณ์ด้วยดี
 • ประกอบธุรกิจส่วนใหญ่กับสมาชิก
 • ไม่อยู่ในระหว่างการดำเนินคดีเกี่ยวกับการทุจริต การชำระหนี้หรือล้มละลาย และฟื้นฟูกิจการ

เอกสารที่ใช้

นอกจากหลักเกณฑ์และคุณสมบัติทั่วไปแล้วยังมีเอกสารสำคัญที่ต้องใช้ในการกู้สินเชื่อด้วย ดังนั้นคุณควรเตรียมตัวและเอกสารให้พร้อมก่อนยื่นกู้สินเชื่อ

 • คำขอกู้เงิน
 • สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์
 • สำเนาหนังสือแจ้งวงเงินกู้ยืมหรือหนังสือค้ำประกันประจำปีจากนายทะเบียนสหกรณ์
 • รายงานกิจการประจำปีย้อนหลัง 3 ปี
 • ประมาณการกระแสเงินสดในรอบ 12 เดือน
 • สำเนาหนังสือสำคัญการจดทะเบียน
 • ข้อบังคับ/ระเบียบสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
 • งบทดลอง 3 เดือนย้อนหลัง
 • รายงานผู้ตรวจสอบบัญชีปีล่าสุดฉบับที่มีการวิเคราะห์ด้านการเงิน ด้านการบริหารฯลฯ

สรุป - สินเชื่อโฉนดที่ดินธกส

สินเชื่อโฉนดที่ดินธกสคือการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์โดยมีโฉนดที่ดินเป็นประกันสินเชื่อ ธกส.มักมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำและระยะเวลาผ่อนชำระที่ยืดหยุ่น ผู้กู้จะต้องมีความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยมีเงื่อนไขและข้อกำหนดตามเกณฑ์ที่ธกสกำหนด การขอสินเชื่อโฉนดที่ดินธกสเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์และมีความสามารถในการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้

เพื่อนแท้ เงินด่วน

บทความยอดนิยม