รวม 3 เทคนิคประหยัดภาษีที่ดิน กรณีมีที่ดินเปล่า ที่ดินรกร้าง

ในกรณีของที่ดินเปล่าอันไม่ได้ใช้ประโยชน์ จะถูกเก็บภาษีที่ดินในอัตราที่ค่อนข้างสูง เริ่มต้นที่ 0.3% สำหรับช่วง 3 ปี และจากนั้นจะถูกเก็บเพิ่มอีก 0.3% ในปีที่ 4 ดังนั้นหากใครที่มีที่ดินเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์ ก็สามารถลองเลือกวิธีที่ประหยัดการจ่ายภาษีดูได้ เพื่อนแท้เงินด่วนจะมีเทคนิคอะไรบ้าง และต้องทำยังไงมาดูกัน ว่าแต่ละวิธีดียังไง

ประหยัดภาษีที่ดิน

1. เปลี่ยนที่ดินเปล่าให้เป็นที่ดินเกษตรกรรม

สำหรับกรณีแรก เปลี่ยนที่ดินเปล่าให้กลายเป็นพื้นที่เกษตรกรรม เนื่องจากเสียภาษีที่ดินถูกที่สุด โดยมีอัตราการเสียภาษี คือ

  • เจ้าของที่ดินเป็นบุคคลธรรมดา ไม่ต้องเสียภาษีใน 3 ปีแรก (2563-2565) ส่วนปี 2566 จะได้รับการยกเว้น 50 ล้านบาท
  • เจ้าของที่ดินเป็นนิติบุคคล แม้จะไม่ได้รับการยกเว้น แต่ก็ยังเสียภาษีถูกกว่าการปล่อยให้เป็นที่ดินเปล่า

เช่น หากเรามีที่ดินเปล่ามูลค่า 40 ล้าน จะต้องเสียภาษีที่ดิน 0.3% ซึ่งเป็นเงินกว่า 120,000 บาท แต่หากเป็นที่ดินเกษตรกรรม ไม่ต้องเสียภาษีเลยสักบาทเดียว แต่ทั้งนี้การจะเปลี่ยนที่ดินให้เป็นพื้นที่เกษตรกรรม จะต้องมีการปลูกต้นไม้ตามกำหนดขั้นต่ำของสหกรณ์การเกษตรด้วย

  • กล้วย ขั้นต่ำ 200 ต้น/ไร่
  • ขนุน ขั้นต่ำ 25 ต้น/ไร่
  • ทุเรียน ขั้นต่ำ 20 ต้น/ไร่
  • ฝรั่ง ขั้นต่ำ 45 ต้น/ไร่
  • มะม่วง ขั้นต่ำ 20 ต้น/ไร่
  • มะพร้าวอ่อน ขั้นต่ำ 20 ต้น/ไร่
  • มะนาว ขั้นต่ำ 50 ต้น/ไร่
  • ยางพารา ขั้นต่ำ 80 ต้น/ไร่

2. แบ่งแปลงที่ดินให้มีขนาดเล็กลง

โดยปกติแล้วหากเรามีที่ดินแปลงใหญ่มักจะต้องจ่ายภาษีที่ดินในราคาที่สูงกว่าที่ดินแปลงเล็ก ตามอัตราภาษีแบบขั้นบันได ดังนั้นวิธีการแบ่งแปลงที่ดินให้เล็กลงสามารถทำได้โดยการ โอนที่ดินที่ทำการแบ่งแล้ว ให้กับลูก ภรรยา จะได้แบ่งเบาภาระการจ่ายภาษีจากแปลงใหญ่ให้เหลือน้อยลงตามการแบ่ง ทั้งนี้หากใครกำลังแบ่งที่ดินด้วยวิธีดังกล่าวก็อย่าลืมเรื่องค่าธรรมเนียมการโอนเงินด้วยนะ

3. แบ่งที่ดินเกษตรกรรมให้กระจายอยู่คนละ อปท.

หลายคนสงสัยว่า อปท. คืออะไร? “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ซึ่งวิธีการประหยัดเรื่องภาษีที่ดินวิธีนี้จะใช้งานได้กับเกษตรกรรมในนามบุคคลธรรมดา โดยการกระจายให้อยู่กันคนละ อปท. จะสามารถช่วยลดการจ่ายภาษีได้อีกทางหนึ่ง

ถึงแม้ว่าช่วงปี 2565-2565 จะไม่ต้องเสียภาษีที่ดินอยู่แล้ว ในกรณีเป็นที่ดินเปลี่ยนเป็นเกษตรกรรม แค่สำหรับปี 2566 เป็นต้นไป จะได้รับการยกเว้นเพียงแค่ 50 ล้านบาทแรก/เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สรุป - 3 เทคนิค ประหยัดภาษีที่ดิน

ทั้งหมดนี้ก็คือ 3 วิธีในการประหยัดการจ่ายภาษีที่ดิน สำหรับผู้ที่มีที่ดินรกร้าง-ว่างเปล่า ไม่ได้ใช้งาน ให้จ่ายภาษีในแต่ละปีน้อยลง ทั้งยังได้ประโยชน์จากบางวิธี เช่น การเปลี่ยนให้เป็นที่ดินเกษตรกรรมนั่นเอง

สำหรับบุคคลใดต้องการใช้เงินเอาไปทำแปลงเกษตรเพื่อประหยัดภาษี หรือต้องการใช้เงินไปโอนที่ให้เล็กลง เพื่อนแท้เงินด่วน เราเป็นแหล่งเงินกู้ในระบบที่เข้าใจคุณ อนุมัติเงินด่วนพร้อมใช้ใน 30 นาที นอกจากนี้เราพร้อมให้คำปรึกษาเรื่องภาษีที่ดินฟรี

เพื่อนแท้ เงินด่วน

เรารักในการให้บริการ ชื่นชอบในข่าวสารวงการการเงิน และ ชอบที่จะหานวัตกรรมใหม่ทางด้านการเงินมานำเสนอ

บทความยอดนิยม