ปฏิทินจีน 2565 ฤกษ์ดีสำหรับขึ้นบ้านใหม่ ออกรถใหม่

เคยสงสัยไหมว่าปฎิทินฤกษ์ดีที่มีตัวภาษาจีนเยอะๆ นั้นสามารถทำอะไรได้บ้าง ภาษาจีนที่ปรากฎอยู่บนปฎิทินนั้นจริงๆ คือการดูดวงดูโชคชะตาที่เกี่ยวข้องกับ ปฎิทินฤกษ์งามยามดี 2565 ในแต่ละวัน ว่าวันไหนเหมาะการทำอะไร เช่นวันนี้เหมาะกับการซ่อมบ้าน หรือแม้กระทั่งเหมาะกับการไปหาหมอหรือไม่ด้วย 

ปฎิทินฤกษ์

ปฎิทินฤกษ์ดี คือ ปฎิทินที่นอกจากสามารถดูวันที่ได้แล้วยังสามารถที่จะใช้สำหรับดูฤกษ์งามยามดีในแต่ละวัน ว่าวันไหนเหมาะสมกับการที่ต้องไปทำอะไรบ้าง แต่ข้อจำกัดนั้นก็คือเหมาะกับการดูเฉพาะของตนเอง หรือคนๆเดียวเท่านั้น เพราะการที่จะดูฤกษ์ที่ต้องเกี่ยวข้องกันหลายคน จะมีความยากมาก เช่นฤกษ์งานเเต่งที่ต้องดูของทั้งบ่าวสาวและครอบครัวทั้งสองหาวันที่ดีที่สุดนั้นยาก จึงควรจ้างซินแสดีกว่า

ปฏิทินจีน 2565

วันนี้นอกจากเราจะสอนวิธีการดูปฎิทินฤกษ์ดี 2565 อย่างง่ายแล้ว เราจะแจกปฎิทินฤกษ์ดีให้กันไปฟรีเลย เวลาอยากจะหากฤษ์ดี เช่น ฤกษ์เปิดร้าน 2565 ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2565 ปฏิทินจีน ก็แค่โหลดปฎิทินของเราดูได้เลยง่ายๆ และจะได้ใช้ปฎิทินตัวนี้ในการเรียนรู้พร้อมๆกันไปด้วยเลย

วันฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2565 ปฏิทินจีน

วันที่ 2 มกราคม

วันที่ 13 มกราคม

วันที่ 17 มกราคม

วันที่ 25 มกราคม

วันที่ 30 มกราคม

วันที่ 1 กุมภาพันธ์

วันที่ 6 กุมภาพันธ์

วันที่ 9 กุมภาพันธ์

วันที่ 13 กุมภาพันธ์

วันที่ 14 กุมภาพันธ์

วันที่ 17 กุมภาพันธ์

วันที่ 20 กุมภาพันธ์

วันที่ 25 กุมภาพันธ์

วันที่ 3 มีนาคม

วันที่ 15 มีนาคม

วันที่ 17 มีนาคม

วันที่ 19 มีนาคม

วันที่ 24 มีนาคม

วันที่ 29 มีนาคม

วันที่ 3 เมษายน

วันที่ 14 เมษายน

วันที่ 16 เมษายน

วันที่ 21 เมษายน

วันที่ 24 เมษายน

วันที่ 29 เมษายน

วันที่ 2 พฤษภาคม

วันที่ 8 พฤษภาคม

วันที่ 13 พฤษภาคม

วันที่ 15 พฤษภาคม

วันที่ 16 พฤษภาคม

วันที่ 18 พฤษภาคม

วันที่ 21 พฤษภาคม

วันที่ 24 พฤษภาคม

วันที่ 4 มิถุนายน

วันที่ 9 มิถุนายน

วันที่ 11 มิถุนายน

วันที่ 15 มิถุนายน

วันที่ 17 มิถุนายน

วันที่ 19 มิถุนายน

วันที่ 27 มิถุนายน

วันที่ 4 กรกฎาคม

วันที่ 9 กรกฎาคม

วันที่ 14 กรกฎาคม

วันที่ 16 กรกฎาคม

วันที่ 17 กรกฎาคม

วันที่ 19 กรกฎาคม

วันที่ 22 กรกฎาคม

วันที่ 1 สิงหาคม

วันที่ 6 สิงหาคม

วันที่ 12 สิงหาคม

วันที่ 14 สิงหาคม

วันที่ 17 สิงหาคม

วันที่ 8 กันยายน

วันที่ 10 กันยายน

วันที่ 12 กันยายน

วันที่ 18 กันยายน

วันที่ 21 กันยายน

วันที่ 25 กันยายน

วันที่ 29 กันยายน

วันที่ 4 ตุลาคม

วันที่ 6 ตุลาคม

วันที่ 9 ตุลาคม

วันที่ 12 ตุลาคม

วันที่ 15 ตุลาคม

วันที่ 20 ตุลาคม

วันที่ 23 ตุลาคม

วันที่ 28 ตุลาคม

วันที่ 5 พฤศจิกายน

วันที่ 7 พฤศจิกายน

วันที่ 14 พฤศจิกายน

วันที่ 25 พฤศจิกายน

วันที่ 29 พฤศจิกายน

วันที่ 5 ธันวาคม

วันที่ 8 ธันวาคม

วันที่ 13 ธันวาคม

วันที่ 16 ธันวาคม

วันที่ 19 ธันวาคม

วันที่ 23 ธันวาคม

วันที่ 28 ธันวาคม

วันที่ 30 ธันวาคม

วันดีฤกษ์เปิดกิจการ 2565

วันที่ 9 มกราคม

วันที่ 13 มกราคม

วันที่ 25 มกราคม

วันที่ 13 กุมภาพันธ์

วันที่ 20 กุมภาพันธ์

วันที่ 25 กุมภาพันธ์

วันที่ 3 มีนาคม

วันที่ 6 มีนาคม

วันที่ 15 มีนาคม

วันที่ 19 มีนาคม

วันที่ 29 มีนาคม

วันที่ 3 เมษายน

วันที่ 16 เมษายน

วันที่ 24 เมษายน

วันที่ 15 พฤษภาคม

วันที่ 16 พฤษภาคม

วันที่ 4 มิถุนายน

วันที่ 11 มิถุนายน

วันที่ 13 มิถุนายน

วันที่ 17 มิถุนายน

วันที่ 25 มิถุนายน

วันที่ 9 กรกฎาคม

วันที่ 17 กรกฎาคม

วันที่ 8 สิงหาคม

วันที่ 12 สิงหาคม

วันที่ 14 สิงหาคม

วันที่ 17 สิงหาคม

วันที่ 8 กันยายน

วันที่ 10 กันยายน

วันที่ 12 กันยายน

วันที่ 18 กันยายน

วันที่ 21 กันยายน

วันที่ 9 ตุลาคม

วันที่ 12 ตุลาคม

วันที่ 15 ตุลาคม

วันที่ 23 ตุลาคม

วันที่ 7 พฤศจิกายน

วันที่ 25 พฤศจิกายน

วันที่ 29 พฤศจิกายน

วันที่ 8 ธันวาคม

วันที่ 28 ธันวาคม

วันฤกษ์ดีออกรถใหม่ 2565

วันที่ 13 มกราคม

วันที่ 25 มกราคม

วันที่ 6 กุมภาพันธ์

วันที่ 9 กุมภาพันธ์

วันที่ 20 กุมภาพันธ์

วันที่ 25 กุมภาพันธ์

วันที่ 27 กุมภาพันธ์

วันที่ 3 มีนาคม

วันที่ 15 มีนาคม

วันที่ 17 มีนาคม

วันที่ 19 มีนาคม

วันที่ 21 มีนาคม

วันที่ 24 มีนาคม

วันที่ 29 มีนาคม

วันที่ 3 เมษายน

วันที่ 6 เมษายน

วันที่ 18 เมษายน

วันที่ 8 พฤษภาคม

วันที่ 13 พฤษภาคม

วันที่ 15 พฤษภาคม

วันที่ 16 พฤษภาคม

วันที่ 4 มิถุนายน

วันที่ 11 มิถุนายน

วันที่ 13 มิถุนายน

วันที่ 17 มิถุนายน

วันที่ 19 มิถุนายน

วันที่ 25 มิถุนายน

วันที่ 9 กรกฎาคม

วันที่ 11 กรกฎาคม

วันที่ 14 กรกฎาคม

วันที่ 29 กรกฎาคม

วันที่ 10 สิงหาคม

วันที่ 12 สิงหาคม

วันที่ 27 สิงหาคม

วันที่ 12 กันยายน

วันที่ 18 กันยายน

วันที่ 21 กันยายน

วันที่ 9 ตุลาคม

วันที่ 12 ตุลาคม

วันที่ 23 ตุลาคม

วันที่ 28 ตุลาคม

วันที่ 5 พฤศจิกายน

วันที่ 7 พฤศจิกายน

วันที่ 18 พฤศจิกายน

วันที่ 25 พฤศจิกายน

วันที่ 29 พฤศจิกายน

วันที่ 8 ธันวาคม

วันที่ 23 ธันวาคม

วันฤกษ์ดีแต่งงาน 2565

วันที่ 6 มกราคม

วันที่ 13 มกราคม

วันที่ 17 มกราคม

วันที่ 25 มกราคม

วันที่ 6 กุมภาพันธ์

วันที่ 9 กุมภาพันธ์

วันที่ 13 กุมภาพันธ์

วันที่ 20 กุมภาพันธ์

วันที่ 25 กุมภาพันธ์

วันที่ 13 มีนาคม

วันที่ 15 มีนาคม

วันที่ 19 มีนาคม

วันที่ 24 มีนาคม

วันที่ 29 มีนาคม

วันที่ 3 เมษายน

วันที่ 14 เมษายน

วันที่ 19 เมษายน

วันที่ 21 เมษายน

วันที่ 8 พฤษภาคม

วันที่ 15 พฤษภาคม

วันที่ 16 พฤษภาคม

วันที่ 18 พฤษภาคม

วันที่ 21 พฤษภาคม

วันที่ 27 พฤษภาคม

วันที่ 4 มิถุนายน

วันที่ 11 มิถุนายน

วันที่ 13 มิถุนายน

วันที่ 15 มิถุนายน

วันที่ 19 มิถุนายน

วันที่ 25 มิถุนายน

วันที่ 27 มิถุนายน

วันที่ 4 กรกฎาคม

วันที่ 9 กรกฎาคม

วันที่ 14 กรกฎาคม

วันที่ 22 กรกฎาคม

วันที่ 29 กรกฎาคม

วันที่ 1 สิงหาคม

วันที่ 8 สิงหาคม

วันที่ 14 สิงหาคม

วันที่ 17 สิงหาคม

วันที่ 21 สิงหาคม

วันที่ 25 สิงหาคม

วันที่ 6 กันยายน

วันที่ 8 กันยายน

วันที่ 10 กันยายน

วันที่ 12 กันยายน

วันที่ 15 กันยายน

วันที่ 18 กันยายน

วันที่ 21 กันยายน

วันที่ 4 ตุลาคม

วันที่ 10 ตุลาคม

วันที่ 12 ตุลาคม

วันที่ 15 ตุลาคม

วันที่ 20 ตุลาคม

วันที่ 23 ตุลาคม

วันที่ 5 พฤศจิกายน

วันที่ 7 พฤศจิกายน

วันที่ 10 พฤศจิกายน

วันที่ 12 พฤศจิกายน

วันที่ 18 พฤศจิกายน

วันที่ 20 พฤศจิกายน

วันที่ 25 พฤศจิกายน

วันที่ 29 พฤศจิกายน

วันที่ 8 ธันวาคม

วันที่ 11 ธันวาคม

วันที่ 13 ธันวาคม

วันที่ 16 ธันวาคม

วันที่ 19 ธันวาคม

วันที่ 23 ธันวาคม

วันที่ 28 ธันวาคม

วันที่ 30 ธันวาคม

วิธีการดูฤกษ์งามยามดี เเบบเบื้องต้น

จากนี้เราจะสอนวิธีใช้ปฏิทิน 2565 ฤกษ์ดี แค่เฉพาะเบื้องต้นเพียงเท่านั้น เพราะหากจสอนให้ใช้ทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องที่ยากเพราะต้องรู้จักภาษาจีนและเป็นจีนแต้จิ๋วอีกต่างหาก แต่แค่การดูเบื้องต้นนี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับคนที่ต้องหาวันที่ดีในการทำอะไรสักอย่าง

วันเดือนปีที่ถูกชะตากัน

ในส่วนนี้คือช่องที่ใช้ดูสำหรับว่า ปีนักษัตรไหนถูกกันและไม่ถูกกัน ซึ่งก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ขึ้นอยู่กับวันเดือนปี ไม่ซ้ำกัน เพราะฉะนั้นหากเดือนนั้นอยากทำอะไรไม่ติดขัด ลองหลีกเลี่ยงที่จะมีปัญหากับคนเหล่านั้นดู

วันฤกษ์ดี 2565 ในแต่ละเดือน

ปฎิทินที่เราแจกนี้จะมีช่องบอกฤกษ์ดีเบื้องต้นว่าวันไหนควรทำอะไรและดียังไง ยกตัวอย่างเช่น วันที่ 2 เหมาะกับฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2565 ปฏิทินจีน

ฤกษ์ดีแบบจีน อ่านตามจันทรคติจีน

ในส่วนนี้จะเป็นการนับวันแบบ จันทรคติจีน ซึ่งจะมีความยากมาก และเนื่องจากปฎิทินเราเเจกได้มีการแปลงเป็นแบบไทยไปแล้ว คือช่องฤกษ์ดีในแต่ละเดือน จึงสามารถไปดูที่ช่องนั้นได้เลย 

เวลาตกฟากแบ่งเป็น 12 ช่อง

ใช้สำหรับดูดวงว่าคนเกิดปีนักษัตรไหน มีธาตุไหน ก็จะสามารถนำสิ่งเหล่านี้ไปคำนวณหาต่อ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการดูอะไรแบบนี้นั้นยากเกินกว่าที่เราจะเข้าใจหรือสอนกันให้รู้เรื่องได้ง่ายๆ ช่องนี้เราจึงขอข้ามไปก่อนเพราะจุดประสงค์ของเราคือการสอนดูฤกษ์ดี

วิธีการดูฤกษ์ในช่องปฎิทิน

วิธีการดูฤกษ์ในปฎิทินจีนสามารถสังเกตได้จาก ตัวอักษรภาษาจีน โดยแบ่งได้ 4 อย่างดังนี้

1. กรอบสีเขียว

สีเขียว คือช่อง 宜 yi หรือ งี๋ ในเสียงแต้จิ๋วเป็นการบอกว่าเสามารถทำงานมงคลต่างๆว่าทำอะไรได้บ้าง ต่อมาอ่านจากบนลงล่าง ครับ 祭祀 เซ่นไหว้บูชา 出行 ออกเดินทาง

求医治病 ไปหาหมอตรวจโรคว่ามีโรคหรือไม่ รวมถึงการรักษาแบบไหนดีหรือไม่ดี หากต้องการจะทำความเข้าใจในแต่ละวันแนะนำหาคนที่เข้าภาษาจีน หรือปรึกษาซินเเสเลยจะเหมาะกว่า

2. กรอบสีเหลือง

สีเหลือง คือ ช่อง ดาวมงคลยกตัวอย่างในช่องที่เขียนว่า 天德 หมายถึงเหมาะทำงานทุกประเภท โดยตัวคำที่มีในดาวมงคลจะมีดังนี้ 

  1. 天德 (เทียงเต็ก) เหมาะสำหรับงานทุกประเภท
  2. 月德 (ง่วยเต็ก) เหมาะสำหรับเริ่มงานทุกอย่าง ห้ามล่าสัตว์ จับปลา
  3. 六合 หรือ 三合 (ลักฮะ หรือ ซาฮะ) เหมาะสำหรับเริ่มงานทุกประเภท
  4. 天馬 หรือ 驛 馬 (เทียงแบ้ หรือ เอี๊ยะแบ้) เหมาะสำหรับเดินทางไกล และเคลื่อนย้าย
  5. 進神 (จิ้งซิ้ง) วันก้าวหน้า เหมาะสำหรับฤกษ์เปิดกิจการ 2565 เริ่มงานทุกอย่าง
  6. 天赦 (เทียงเสี่ย) วันฟ้าอภัย เหมาะสำหรับอภัยโทษ เซ่นไหว้ แก้บน

ขอบคุณข้อมูจจากเว็บไซต์ : http://kuaparen.blogspot.com/2012/03/blog-post_5512.html

3. กรอบสีฟ้า

สีฟ้า คือช่อง 已酉土娄收 พวกนี้เป็นตัวบอกฤกษ์ยาม ราษีเดือน ตามจันทรคติของจีนก็ต้องไปเปิดตำราดูฤกษ์ว่ากี่โมงถึงกี่โมง ส่วนตัว娄หมายถึงฤกษ์มงคล เหมาะแต่งงานซ่อมบ้าน 收ก็หมวดฤกษ์เดือน หมายถึงฤกษ์เก็บ ใช้กับพวกงานแต่งงาน ย้ายบ้าน ห้ามเดินทางไกล

4. กรอบสีม่วง

สีม่วง คือ ช่อง ที่จะบอกว่าวันนี้ นักษัตรไหนไม่ถูกกับนักษัตรไหน เช่น วันที่ 1 ระกาไม่ถูกกับเถาะ ก็ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมใดๆ หากคุณเกิดปีระกาหรือเถาะ แล้วต้องไปทำกิจกรรมใดๆร่วมกับปีที่ไม่ถูกกันเป็นต้น

สรุป - ปฏิทินจีน 2565

ต้องขออภัยจริงๆที่บางอย่างเราอาจจะไม่สามารถสอนคำนวณวันฤกษ์ดี 2565ให้ได้ เพราะเนื่องมาจากความรู้เหล่านั้นเป็นสิ่งที่ยากเกินไปจริงๆ เราไม่ได้มีเจตนาไม่บอกแต่อย่างใด เราคัดมาเฉพาะในสิ่งที่ง่ายและเพียงพอต่อการดูฤกษ์ดีเพื่อตัวท่านเอง เรารับประกันเลยว่าได้ผลอย่างแน่นอน

แต่ถ้าหากต้องการที่จะดูฤกษ์ดีสำหรับงานมงคลต่างๆ เช่น ปฏิทิน 2565 ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ งานเเต่ง หรืองานเปิดบริษัท ยังไงเราก็ขอแนะนำให้หาซินแสมาดูดีกว่า เพราะว่าการจะอ่านดวงและหาฤกษ์ดีนั้น ต้องหาของทุกคนที่จะต้องเกี่ยวข้องในพิธีนั้นๆ จึงมีความยากเเล้วซับซ้อนมากๆ

เพื่อนแท้ เงินด่วน

เรารักในการให้บริการ ชื่นชอบในข่าวสารวงการการเงิน และ ชอบที่จะหานวัตกรรมใหม่ทางด้านการเงินมานำเสนอ

บทความยอดนิยม