สมัครจำนำโฉนดที่ดินไม่ต้องไปกรมที่ดิน ที่ไหนดี

ในยุคปัจจุบันอสังหาริมทรัพย์ก็ยังคงเป็นที่ต้องการของตลาดในบ้านเราอย่างมาก เนื่องจากถ้าเจ้าของที่ดินเมื่อต้องการเงินสดก็สามารถเอาทรัพย์สินมาขอสินเชื่อโฉนดที่ดินกับเพื่อนแท้เงินด่วน ได้ทั้งแบบจำนำโฉนดที่ดินและรับจำนองที่ดิน ซึ่งโฉนดที่ดินสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทันที และดอกเบี้ยถูกกว่าทรัพย์สินอย่างอื่น

จำนำโฉนดที่ดินเพื่อนแท้

การจำนำโฉนดที่ดินเพื่อนแท้เงินด่วนเป็นการกู้ยืมเงินโดยไม่ต้องไปจดจำนองกับกรมที่ดิน ทำให้ผู้กู้ได้รับความสะดวกสบาย เพราะไม่ต้องไปเสียเวลาทำธุรกรรมที่กรมที่ดิน และประหยัดค่าธรรมเนียมในการจดจำนองประมาณ 1% ของวงเงินกู้

หลักเกณฑ์การจำนำโฉนดที่ดิน

 1. ผู้จำนำที่ดินจะต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิในที่ดินที่จะจำนอง
 2. สัญญารับจำนำโฉนดที่ดินเพื่อนแท้ต้องทำเป็นหนังสือสัญญาระหว่างผู้กู้และผู้ให้กู้ ไม่ต้องไปจดจำนองบ้านต่อพนักงานเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน ทำให้ประหยัดเวลาและค่าธรรมเนียม
 3. เจ้าของโฉนดที่ดินต้องเอาโฉนดตัวจริงมาวางเป็นหลักประกันให้กับผู้ให้กู้ หลังเซ็นสัญญาเงินกู้แล้วผู้กู้ก็จะได้เงินกลับไปบ้านทันทีหลังทำสัญญาเสร็จ

เอกสารในการจำนำโฉนดที่ดิน​

 1. บัตรประชาชน+ทะเบียนบ้าน ฉบับจริง
 2. โฉนดที่ดินฉบับจริง (เพื่อเอามาดูสภาพ)
 3. ใบประเมินและใบระวาง อายุไม่เกิน 45 วัน และสำเนาโฉนดฉบับกรมที่ดิน จากกรมที่ดิน (กรณีที่ดินวงเงินเกิน 100,000)
 4. บัญชีธนาคาร

อัตราดอกเบี้ยจำนำโฉนดที่ดินเพื่อนแท้​

อัตราดอกเบี้ยจำนำโฉนดที่ดินของเพื่อนแท้เงินด่วน ดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 0.60% ต่อเดือน

ขั้นตอนสมัครสินเชื่อโฉนดที่ดินเพื่อนแท้

 1. ติดต่อหาเรา หรือ กรอกสมัครในเว็บไซต์ หรือ Line เพื่อนแท้
 2. รอทางเราติดต่อกลับไป
 3. ส่งสินทรัพย์เป็นรูปภาพมาให้เราประเมิน
 4. รอการอนุมัติ และพร้อมเข้าทำสัญญาและรับเงินเลย

ขั้นตอนรับจำนำโฉนดที่ดินต่างจังหวัด

ขั้นตอนการจำนำโฉนดที่ดินจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผู้ให้กู้ และเงื่อนไขเฉพาะของเงินกู้ อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปแล้ว กระบวนการอาจเกี่ยวข้องกับขั้นตอนต่อไปนี้:

1. ติดต่อผู้ให้กู้ที่เสนอเงินกู้ค้ำประกันโดยโฉนดที่ดิน

 • กำหนดจำนวนเงินที่คุณต้องการยืมและเพื่อวัตถุประสงค์ใด สิ่งนี้จะช่วยคุณกำหนดประเภทของสินเชื่อที่คุณต้องการและเงื่อนไขที่คุณต้องการ
 • วิจัยผู้ให้กู้ต่าง ๆ ที่เสนอเงินกู้ค้ำประกันโดยโฉนดที่ดิน มองหาผู้ให้กู้ที่มีประสบการณ์กับสินเชื่อประเภทนี้และมีชื่อเสียงที่ดี
 • ติดต่อผู้ให้กู้ที่คุณสนใจและอธิบายความต้องการในการกู้ยืมและเงื่อนไขที่คุณต้องการ เตรียมพร้อมที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินและสถานการณ์ทางการเงินของคุณ รวมถึงคะแนนเครดิตและรายได้ของคุณ
 • ถามผู้ให้กู้เกี่ยวกับข้อกำหนดและอัตราที่พวกเขาเสนอสำหรับเงินกู้ค้ำประกันโดยโฉนดที่ดิน อย่าลืมถามเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่อาจเกี่ยวข้องกับเงินกู้
 • เปรียบเทียบข้อกำหนดและอัตราที่เสนอโดยผู้ให้กู้รายต่างๆ เพื่อพิจารณาว่าแบบใดเหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ

2. จัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นให้แก่ผู้ให้ยืม

 • หลักฐานการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน: อาจเป็นสำเนาโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองกรรมสิทธิ์ที่แสดงว่าคุณเป็นเจ้าของทรัพย์สิน
 • โฉนดที่ดิน: ผู้ให้กู้จะต้องดูโฉนดที่ดินเพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของทรัพย์สินของคุณและเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการเรียกร้องหรือภาระผูกพันอื่นใดในทรัพย์สิน
 • บัตรประจำตัว: คุณจะต้องแสดงบัตรประจำตัวที่ถูกต้อง เช่น ใบขับขี่หรือหนังสือเดินทาง
 • ข้อมูลทางการเงิน: ผู้ให้กู้จะต้องการประเมินสถานการณ์ทางการเงินของคุณเพื่อพิจารณาว่าคุณสามารถชำระคืนเงินกู้ได้หรือไม่ คุณอาจถูกขอให้ระบุข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ ทรัพย์สิน และหนี้สินของคุณ
 • เอกสารอื่นๆ: คุณอาจต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติม เช่น แผนธุรกิจหรือหลักฐานการประกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้กู้และเงื่อนไขเฉพาะของเงินกู้

3. ลงนามในสัญญาจำนำที่ระบุเงื่อนไขของเงินกู้

 • จำนวนเงินกู้และวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม
 • อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการชำระคืนเงินกู้
 • เงื่อนไขการจำนำ รวมถึงสิทธิ์ของผู้ให้กู้ในการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน หากคุณผิดนัดในการกู้ยืม
 • ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเงินกู้
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ของสินเชื่อ

4. ชำระค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเงินกู้

 • ค่าธรรมเนียมการก่อกำเนิด: เป็นค่าธรรมเนียมที่ผู้ให้กู้เรียกเก็บสำหรับการดำเนินการและการจัดจำหน่ายสินเชื่อ
 • ค่าธรรมเนียมการประเมิน: ผู้ให้กู้อาจต้องมีการประเมินทรัพย์สินเพื่อกำหนดมูลค่า โดยทั่วไปจะเกี่ยวข้องกับการจ้างผู้ประเมินราคามืออาชีพเพื่อประเมินทรัพย์สินและประเมินมูลค่าของทรัพย์สิน
 • ต้นทุนการปิดบัญชี: เป็นค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการปิดบัญชีเงินกู้ เช่น ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย ค่าประกันชื่อ และค่าธรรมเนียมการบันทึก
 • บทลงโทษการชำระล่วงหน้า: ผู้ให้กู้บางรายอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหากคุณชำระเงินกู้ก่อนกำหนด

5. รอให้ผู้ให้กู้ตรวจสอบใบสมัครของคุณ

 • หลังจากที่คุณเสร็จสิ้นขั้นตอนการขอสินเชื่อที่มีโฉนดที่ดินค้ำประกันแล้ว คุณจะต้องรอให้ผู้ให้กู้ตรวจสอบใบสมัครของคุณและตัดสินใจว่าจะอนุมัติเงินกู้หรือไม่ กระบวนการนี้อาจใช้เวลาตั้งแต่สองสามวันไปจนถึงสองสามสัปดาห์ ขึ้นอยู่กับผู้ให้กู้และความซับซ้อนของใบสมัครของคุณ
 • หากผู้ให้กู้อนุมัติเงินกู้ของคุณ พวกเขาจะส่งข้อเสนอเงินกู้โดยสรุปเงื่อนไขของเงินกู้และค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง สิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบข้อเสนอเงินกู้อย่างรอบคอบก่อนที่จะยอมรับเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจข้อกำหนดและพอใจกับภาระผูกพันที่คุณกำลังดำเนินการอยู่
 • หากผู้ให้กู้ปฏิเสธคำขอสินเชื่อของคุณ โดยทั่วไปแล้วพวกเขาจะให้เหตุผลในการปฏิเสธแก่คุณ คุณอาจสมัครขอสินเชื่อใหม่กับผู้ให้กู้รายอื่นได้ หรือคุณอาจต้องดำเนินการเพื่อปรับปรุงคะแนนเครดิตหรือสถานะทางการเงินของคุณก่อนที่จะสมัครใหม่

6. หากเงินกู้ได้รับการอนุมัติให้จัดเตรียมโฉนดที่ดิน

 • หากคำขอสินเชื่อของคุณได้รับการอนุมัติและคุณตัดสินใจที่จะยอมรับข้อเสนอเงินกู้ คุณจะต้องมอบโฉนดที่ดินให้กับทรัพย์สินของคุณแก่ผู้ให้กู้เพื่อเป็นหลักประกัน ผู้ให้กู้จะยึดโฉนดที่ดินไว้จนกว่าจะชำระหนี้ครบถ้วน
 • คุณจะต้องลงนามในสัญญาจำนำที่ระบุเงื่อนไขของเงินกู้ รวมถึงอัตราดอกเบี้ย กำหนดการชำระคืน และเงื่อนไขของการจำนำ สิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบเงื่อนไขของสัญญาจำนำอย่างรอบคอบก่อนที่จะลงนาม เพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความรับผิดชอบและผลที่ตามมาของการผิดนัดเงินกู้
 • เมื่อคุณได้มอบโฉนดที่ดินและลงนามในสัญญาจำนำให้แก่ผู้ให้กู้แล้ว คุณจะได้รับเงินกู้ยืม ผู้ให้กู้อาจจ่ายเงินเป็นก้อนเดียวหรือเป็นงวดก็ได้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของเงินกู้

7. ชำระเงินกู้อย่างสม่ำเสมอตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน​

 • ตั้งค่าการชำระเงินอัตโนมัติ: คุณสามารถจัดให้มีการหักเงินกู้ยืมจากบัญชีธนาคารของคุณโดยอัตโนมัติในแต่ละเดือน สิ่งนี้สามารถช่วยให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดการชำระเงิน
 • ติดตามการชำระเงินของคุณ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ชำระเงินกู้ตรงเวลาทุกเดือน แม้ว่าคุณจะจ่ายได้เพียงขั้นต่ำเท่านั้น หากคุณชำระเงินไม่ทัน อาจเป็นเรื่องยากที่จะตามให้ทัน
 • สื่อสารกับผู้ให้กู้ของคุณ: หากคุณประสบปัญหาในการชำระเงิน อย่ากลัวที่จะติดต่อผู้ให้กู้ของคุณ พวกเขาอาจทำงานร่วมกับคุณเพื่อแก้ไขเงื่อนไขเงินกู้หรือวางแผนการชำระคืน
 • ชำระเงินเพิ่มเติมเมื่อคุณสามารถ: หากคุณมีวิธีการทางการเงิน ให้พิจารณาชำระเงินเพิ่มเติมสำหรับเงินกู้ของคุณ สิ่งนี้สามารถช่วยให้คุณชำระเงินกู้ได้เร็วขึ้นและประหยัดดอกเบี้ย
 • การชำระเงินกู้ของคุณอย่างสม่ำเสมอและตรงเวลาโดยมีโฉนดที่ดินค้ำประกัน คุณสามารถปกป้องคะแนนเครดิตของคุณและหลีกเลี่ยงการสูญเสียทรัพย์สินของคุณ

8. เมื่อชำระเงินกู้เต็มจำนวน ผู้ให้กู้จะคืนโฉนดที่ดินให้กับคุณ​

 • เมื่อคุณกู้เงินที่มีโฉนดที่ดินค้ำประกัน ผู้ให้กู้จะยึดโฉนดไว้จนกว่าจะชำระคืนเงินกู้เต็มจำนวน เมื่อคุณได้ชำระเงินกู้ที่จำเป็นทั้งหมดและชำระคืนเงินกู้ครบถ้วนแล้ว ผู้ให้กู้จะคืนโฉนดที่ดินให้กับคุณ
 • หากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลใดๆ เกี่ยวกับขั้นตอนการคืนโฉนดที่ดิน คุณควรติดต่อผู้ให้กู้และขอคำชี้แจง พวกเขาควรสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับเวลาและวิธีที่โฉนดที่ดินจะถูกส่งคืนให้กับคุณ

วิธีการเลือกบริษัทจำนำโฉนดที่ดินที่ไหนดี

โดยแต่ละสถาบันการเงินนั้น ก็มีเงื่อนไขสินเชื่อที่ดินแลกเงินที่แตกต่างกันออกไป บางสถาบันมีการบังคับลูกค้าทำสัญญาขายฝาก ซึ่งมีค่าธรรมเนียมในการจดขายฝากที่ค่อนข้างแพง โดยจะดึงในส่วนวงเงินกู้ของลูกค้าออกไปประมาณ 20% แทนที่เราจะได้เงินส่วนนี้ ไปเต็ม ๆ ดังนั้นจึงต้องดูตรงจุดนี้ให้ดี และในการเลือกสถาบันการเงิน ผู้ให้บริการสินเชื่อจำนำที่ดินนั้น จะต้องคำนึงถึงสิ่งต่าง ๆ

ดอกเบี้ยถูกต้อง และเป็นธรรม​

โดยทั่วไปแล้ว ดอกเบี้ยในการจำนำโฉนดที่ดินเพื่อนแท้ของโรงรับจํานําโฉนดที่ดินหรือสถาบันการเงินควรเริ่มต้นที่ประมาณ 0.60% ต่อเดือน อาจคลาดเคลื่อน ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ให้ดูตามที่กฎหมายกำหนดเป็นเกณฑ์วัด ซึ่งก็ต้องอัพเดทความรู้ เกี่ยวกับ อัตราดอกเบี้ยปีต่อปีด้วย ไม่ควรกู้ยืมเงินกับแหล่งเงินกู้นอกระบบ เพราะดอกเบี้ยสูง

ไม่มีค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายที่เกินความจำเป็น

เราควรเลือกบริษัท และสถาบันการเงินที่ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใด ๆ ในการทำสัญญาจำนำที่ดิน เพื่อที่เราจะได้เงินกู้ไปเต็มวงเงิน ไม่ถูกหักออกไป จะได้รับเงินไปเต็มๆ

ไม่ต้องไปจดจำนองที่กรมที่ดิน​

ในกรณีหาที่จํานําที่ดินที่ไหนดี ถ้าเราต้องการทำแค่สัญญาจำนำที่ดิน ก็ให้เลือกสถาบันการเงินที่มีนโยบาย ไม่ต้องไปจดจำนองที่กรมที่ดินให้มีค่าใช้จ่าย 1% ที่เกินความจำเป็นขึ้นมา และ ไม่ต้องเสียเวลา เดินทางไปกรมที่ดินด้วย

เงื่อนไขไม่ยุ่งยาก​

ผู้กู้บางราย ที่ติดประวัติบูโร ก็ให้เลือกสถาบันการเงิน ที่ไม่มีนโยบายตรวจสอบประวัติทางการเงินลูกค้า แค่มีหลักทรัพย์ พร้อมบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ผู้ค้ำประกัน ก็สามารถขอสินเชื่อรับจำนำที่ดิน และทำการอนุมัติได้ง่าย

การอนุมัติสินเชื่อที่รวดเร็ว​

เวลาที่เราขอ สินเชื่อจำนำโฉนดที่ดิน เราก็ต้องการความรวดเร็ว เพื่อนำเงินทุนมาใช้ ดังนั้นจึงควรเลือกสถาบันการเงิน ที่มีการอนุมัติว่องไว รวดเร็ว ไม่ทำงานล่าช้า ยิ่งบ้างแห่งเดี๋ยวนี้มีการขอเงินด่วนออนไลน์ และอนุมัติไวมากๆ แค่ 20 นาที อย่างบริษัทเพื่อนแท้เงินด่วน ที่กดของสินเชื่อที่หน้าแอพเงินด่วนได้เลย

จำนำโฉนดที่ดิน คือ

จำนำโฉนดที่ดิน คือ การนำโฉนดที่ดินต่างๆ ที่ลูกหนี้ปลอดภาระ จำนองที่ดิน มาวางค้ำประกันการกู้ยืมเงิน หลักทรัพย์ที่ดินที่สามารถเอามาใช้ ได้แก่โฉนดที่บ้าน ที่นา ไร่สวน ตึก อาคาร คอนโด เป็นต้น โดยทางบริษัทและสถาบันการเงินต่างๆ จะปล่อยเงินกู้โดยอ้างอิงจากมูลค่าของหลักทรัพย์ค้ำประกัน

สรุป - จำนำโฉนดที่ดินที่ไหนดี

การจำนำที่ดินเป็นการนำทรัพย์สินของคุณไปค้ำประกันเงินกู้ เมื่อคุณจำนำโฉนดที่ดิน คุณให้สิทธิ์แก่ผู้ให้ยืมในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินหากคุณผิดนัดในการกู้ยืม นี่อาจเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงและมีคะแนนเครดิตที่ดี 

อย่างไรก็ตาม มันเป็นภาระผูกพันทางการเงินที่ร้ายแรง และคุณอาจสูญเสียทรัพย์สินของคุณหากคุณไม่สามารถชำระเงินกู้ได้ สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาความเสี่ยงอย่างรอบคอบก่อนที่จะตกลงจำนองที่ดินและขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงินหรือทนายความ ขั้นตอนการจำนำโฉนดมักจะเกี่ยวข้องกับการหาผู้ให้กู้ จัดเตรียมเอกสารที่จำเป็น ลงนามในสัญญาจำนำ ชำระค่าธรรมเนียมใดๆ และชำระเงินกู้ตามปกติ เมื่อชำระเงินกู้แล้ว ผู้ให้กู้จะคืนโฉนดที่ดินให้กับคุณ

ถ้ายังสงสัยว่าจํานําโฉนดที่ดินที่ไหนดีลองมาที่บริษัท เพื่อนแท้เงินด่วน จำกัด เป็นสถาบันการเงิน ประกอบกิจการปล่อยสินเชื่อสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ หรือ Pico-Finance) ภายใต้การกำกับของกระทรวงการคลัง โดยกลุ่มบริษัทฯ พร้อมช่วยเหลือรัฐบาลแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ หลักเกณฑ์การปล่อยจำนำโฉนดที่ดินเพื่อนแท้เงินด่วนเป็นบริษัทไม่มีการบังคับลูกค้าจดจำนองที่ดิน อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.60% ต่อเดือน ได้เงินเต็มจำนวนไม่มีค่าธรรมเนียมแอบแฝง

เพื่อนแท้ เงินด่วน

บทความยอดนิยม