สินเชื่อเงินสดประเภทไหนดี ให้ตรงกับความต้องการ

สินเชื่อ
สมัครสินเชื่อเพื่อนแท้เงินด่วน ผ่านฟอร์ม

ต้องการเงินหมุนเวียนมาใช้ในธุรกิจและในชีวิตประจำวัน หรืออยากจับจองเป็นเจ้าของอุปกรณ์แก็ดเจ็ตชนิดใหม่ล่าสุด คอนโดใหญ่สะดวกใกล้ที่ทำงาน หรือรถยนต์ส่วนตัวที่จะช่วยจัดการระยะเวลาที่ใช้ในท้องถนนของแต่ละวัน แค่มีเงิน การแก้ปัญหาเหล่านี้ก็สามารถทำให้หายไปได้ง่ายๆ

การกู้เงินอย่างการขอสินเชื่อจะช่วยให้คุณมีสภาพคล่องทางการเงินดีขึ้นสำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำและมีเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องใช้เงิน การขอสินเชื่อจะเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายเป็นงวดๆ ซึ่งจะทำให้คุณสามารถวางแผนจัดการค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อน ในการขอสินเชื่อให้ผ่านแต่ละครั้งผู้ขอสินเชื่อจึงจำเป็นต้องพิจารณาว่าจะขอสินเชื่อประเภทไหนมาตอบรับกับความต้องการการใช้เงิน ในบทความนี้เพื่อนแท้ จะแนะนำให้คุณสามารถเลือกได้ว่าคุณควรเลือกสินเชื่อแบบไหนที่เหมาะกับความต้องการ

สินเชื่อ คืออะไร

สินเชื่อ คือการที่ผู้ขอสินเชื่อกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อนำเงินนั้นไปใช้ตามจุดประสงค์ต่างๆ ที่ผู้ขอสินเชื่อต้องการ โดยสินเชื่อจะแบ่งตามวัตถุประสงค์ของผู้ขอสินเชื่อว่าจะนำไปใช้ทำอะไร เช่น นำไปศึกษาต่อ ซื้อรถ ซื้อบ้าน เงินด่วน หรือเงินหมุนเวียน ผู้ขอสินเชื่อจำเป็นต้องศึกษาให้ดีก่อนว่า สินเชื่อที่ต้องการยื่นขอเป็นแบบไหน มีดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นเท่าไร และประเมินความสามารถการชำระหนี้ของตน รวมถึงควรมีแผนสำรองว่าหากชำระหนี้ไม่ได้ต้องดำเนินการอย่างไร

ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ให้สินเชื่อจะมีข้อกำหนด เงื่อนไข นโยบายที่จะให้สินเชื่อแตกต่างกันออกไปตามแต่ละสถาบันแต่เป็นไปตามกฎหมาย รวมถึงยังมีสิทธิที่จะยอมรับหรือปฏิเสธคำขอสินเชื่อจากผู้ขอสินเชื่อได้ด้วย ผู้ขอสินเชื่อจึงควรใส่ใจกับคุณสมบัติที่กำหนดไว้เพื่อให้การกู้เงินของตนเป็นไปอย่างราบรื่น

ประเภทของสินเชื่อรายย่อย

ผู้ขอสินเชื่อควรยื่นขอสินเชื่อตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการใช้กับธนาคารหรือสถาบันการเงินที่น่าไว้ใจภายใต้การกำกับดูแลจากระทรวงการคลังและแบงก์ชาติ ในส่วนของประเภทสินเชื่อรายย่อย จะประกอบไปด้วย

พิเศษ.. เฉพาะ ผู้ที่ทำการขอสินเชื่อผ่าน แอพฯ จะได้ดอกพิเศษกว่าไปหน้าสาขา

สินเชื่อส่วนบุคคล

เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลไม่มีหลักประกันให้แก่บุคคลธรรมดาแบบไม่ระบุวัตุประสงค์ โดยผู้ขอสินเชื่อสามารถรับเงินไปได้ในรูปแบบ

 1. ทำสัญญาและรับเงินทั้งก้อน
 2. ทำสัญญาแล้วรับบัตรกดเงินสด
 3. ทำสัญญาเช่าซื้อสินค้าแบบรายชิ้น สินเชื่อส่วนบุคคลมีการคิดดอกเบี้ย ค่าบริการ และธรรมเนียมรวมกันไม่เกินร้อยละ 25 ต่อปี

สินเชื่อเพื่อการศึกษา

การศึกษาเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลหนึ่งสามารถทำตามเป้าหมายและไปได้ไกลกว่าจินตนาการ สถาบันการเงินหลายแห่งจึงเสนอสินเชื่อเพื่อการศึกษาหลายระดับชั้น ตั้งแต่มัธยมตอนปลายจนถึงปริญญาเอก โดยแต่ละที่จะมีเงื่อนไขและข้อกำหนดของการคิดดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายต่างๆ แตกต่างตามกันออกไป

สินเชื่อเช่าซื้อรถ

เพราะการขนส่งสาธารณะไม่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ หลายคนจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีรถส่วนตัวไว้ใช้ในการเดินทางแม้ว่าจักรยานยนต์หรือรถยนต์จะมีราคาสูงก็ตาม ผู้ให้สินเชื่อจะแบ่งวงเงินสินเชื่อให้ตามประเภทรถที่เช่าซื้อ โดยรถใหม่อาจได้มากถึง 75-80% โดยผู้ขอสินเชื่อต้องชำระเงินเป็นงวดๆ ในอัตราดอกเบี้ยแบบเงินต้นคงที่เป็นส่วนใหญ่ และต้องรับผิดชอบซ่อมแซมรถเอง

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

เนื่องจากบ้านเป็นสินทรัพย์ที่มีราคาสูง การขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยหรือสินเชื่อคอนโดจึงเป็นทางเลือกที่ดีในการเป็นเจ้าของบ้านในฝันได้เร็วขึ้น สินเชื่อประเภทนี้มีเงินต้นสูงและระยะผ่อนยาวนาน มีอัตราการคิดดอกเบี้ยที่แตกต่างกันออกไปตามเงื่อนไขของผู้ให้สินเชื่อซึ่งมักจะใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงแบบลอยตัวเป็นตัวกำหนดในการคิดคำนวณ

สินเชื่ออเนกประสงค์แบบมีหลักประกัน

เป็นสินเชื่ออเนกประสงค์แบบมีหลักประกัน ที่ผู้ขอสินเชื่อใช้ทรัพย์สินเป็นหลักประกันในการกู้ยืม เช่น ที่อยู่อาศัย บำเหน็จตกทอด รถ หรือพันธบัตร ผู้ให้สินเชื่อจะให้วงเงินตามมูลค่าตลาดของสินทรัพย์ที่นำมาใช้เป็นหลักประกัน ในการคิดดอกเบี้ยจะคิดแบบลดต้นลดดอกเป็นส่วนใหญ่ ส่วนค่าธรรมเนียมก็จะแตกต่างออกไปตามสถาบันการเงินผู้ให้สินเชื่อ

บัตรเครดิต

บัตรเครดิตเป็นบัตรที่ธนาคารพาณิชย์ หรือผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตออกให้ผู้ถือบัตร นำไปใช้ได้ทั้งแทนเงินสดหรือเบิกถอนเงินสดมาใช้ล่วงหน้าได้ โดยผู้ถือบัตรจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามบัตรที่ถือ ในการคิดค่าธรรมเนียมและอัตราดอกเบี้ยจะกำหนดให้ผู้ถือบัตรต้องชำระไม่เกินร้อยละ 16 ต่อปี

ข้อดีของสินเชื่อ

เนื่องจากการขอสินเชื่อแตกต่างกันออกไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ขอสินเชื่อ การนำเงินที่ได้รับหลังจากได้รับอนุมัติไปใช้จึงไม่เหมือนกัน ผู้ขอสินเชื่ออาจนำเงินที่ได้ไปใช้ในการ

 • ซ่อมแซม เสริมแต่ง หรือซื้อบ้าน
 • เช่าซื้อรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์
 • เป็นทุนหมุนเวียนที่ใช้ในธุรกิจ หรือขยายธุรกิจและโรงงาน
 • ทุนศึกษาต่อ
 • ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินที่ประกันสุขภาพไม่ครอบคลุม
 • ซื้อสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ราคาสูง

หรืออื่นๆ ตามที่ต้องการ โดยผู้ขอสินเชื่อสามารถเลือกเปรียบเทียบวงเงิน อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และระยะเวลาการผ่อนชำระหนี้ของผู้ให้สินเชื่อได้อย่างหลากหลายเนื่องจากแข่งขันของธุรกิจการให้สินเชื่อมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เรื่องต้องรู้ก่อนขอสินเชื่อ

ก่อนจะขอสินเชื่อ ผู้ขอสินเชื่อควรมีการเตรียมพร้อมในด้านต่างๆ ตามที่ธนาคารหรือผู้ให้สินเชื่อกำหนดไว้ เพื่อให้การยื่นกู้ผ่านฉลุย โดยควรหาข้อมูลจากหลายๆ ธนาคารมาเปรียบเทียบให้แน่ใจว่าได้ผู้ให้สินเชื่อที่เหมาะกับตนเองมากที่สุด และไร้ปัญหาในการผ่อนชำระในอนาคต

เกณฑ์พิจารณาการขอสินเชื่อ

โดยทั่วไป นโยบายและหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อจะแตกต่างออกไปตามแต่ละสถาบันที่ให้สินเชื่อ ในส่วนของคุณลักษณะของผู้ขอสินเชื่อเองก็เป็นหนึ่งในหลายๆ ข้อที่ใช้ในการพิจารณา สถาบันส่วนใหญ่จะใช้หลัก 5Cs ซึ่งประกอบไปด้วย

 1. Character หรือคุณลักษณะและความน่าเชื่อถือของผู้ขอสินเชื่อ ซึ่งจะดูจากอายุ อาชีพ สถานะสมรส เป็นต้น
 2. Capacity หรือความสามารถในการชำระหนี้คืน ดูจากความมั่นคงของรายได้และภาระหนี้สิน
 3. Capital หรือเงินทุน สินทรัพย์ และเงินฝากของผู้ขอสินเชื่อ ไว้เป็นหลักประกันในกรณีที่ผู้ขอสินเชื่อไม่สามารถชำระหนี้ได้
 4. Collateral หรือผู้ค้ำประกัน หรือหลักประกันที่ผู้ขอสินเชื่อนำมาจำนำหรือจำนอง
 5. Conditions หรือปัจจัยภายนอกที่จะกระทบต่อรายได้ของผู้ขอสินเชื่อ

ตรวจสอบเครดิตบูโร

เครดิตบูโร เป็นสถาบันที่จัดเก็บข้อมูลสินเชื่อและประวัติการชำระสินเชื่อทุกประเภทของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ข้อมูลจะถูกส่งมาจากสถาบันการเงินและบริษัทที่เป็นสมาชิกบูโร โดยข้อมูลที่จัดเก็บจะแบ่งเป็นข้อบ่งชี้ถึงตัวลูกค้า ข้อมูลสินเชื่อที่ได้รับการอนุมัติ และประวัติการชำระหนี้
ในการขอตรวจสอบเครดิตบูโร สามารถทำได้ผ่านศูนย์ตรวจเครดิตบูโรหรือธนาคารที่เป็นตัวแทนรับคำขอตรวจเครดิตบูโร และหากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องหรือถูกปฏิเสธสินเชื่อ สามารถยื่นเรื่องขอตรวจสอบได้ที่สถาบันการเงินที่ขอสินเชื่อหรือที่เครดิตบูโร

การติดตามทวงหนี้

ในการติดตามทวงหนี้ ผู้ประกอบธุรกิจทวงหนี้จะต้องปฏิบัติตาม