ค่าใช้จ่ายในการต่อใบขับขี่รถยนต์กี่บาท และต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้กี่เดือน

ใบขับขี่รถยนต์มักมีค่าใช้จ่ายต่างกันไปตามประเภทของใบขับขี่และประเภทของรถ ในบางกรณีอาจต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการสอบขับขี่และค่าบริการอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายสำหรับการต่อใบขับขี่ที่ต้องชำระเพิ่มเติมเมื่อใบขับขี่หมดอายุ

การต่อใบขับขี่รถยนต์ที่หมดอายุยังมีความสำคัญในเชิงกฎหมายและความปลอดภัย เนื่องจากการมีใบขับขี่ที่ถูกต้องและอัพเดตช่วยให้ผู้ขับขี่มีความรู้ความสามารถทางขับขี่ที่เพียงพอ และสามารถรักษาความปลอดภัยในการเดินทางได้อย่างมั่นคง การปฏิบัติตามกฎหมายด้านการขับขี่ยังช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุและสร้างสภาพทางการจราจรที่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้ถนนอื่นๆด้วย

ทำไมต้องต่อใบขับขี่เมื่อหมดอายุ

การต่อใบขับขี่หมดอายุเป็นเรื่องสำคัญเพื่อความปลอดภัยของท่านและผู้ใช้ถนนคนอื่น การต่อใบขับขี่ช่วยให้ท่านได้รับการทดสอบความสามารถในการขับขี่อีกครั้ง เช่น การทดสอบสกิลขับขี่และความคุ้นเคยกับกฎจราจรล่าสุด เพื่อให้มั่นใจว่าท่านมีความพร้อมในการขับขี่อย่างปลอดภัย การต่อใบขับขี่ยังช่วยให้ระบบทะเบียนรถยนต์ของท่านอยู่ในสถานะที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วย โดยการต่อใบขับขี่เป็นวิธีที่ท่านสามารถยืนยันตัวตนและความสามารถในการขับขี่ได้ในหนึ่งระบบที่เป็นที่ยอมรับในสังคม

ต่อใบขับขี่รถยนต์กี่บาท

ทำไมใบขับขี่ 2 ปี กับ​ 5 ปี ถึงมีอายุต่างกัน

ใบขับขี่ที่มีระยะเวลาความถูกต้องต่างกัน เช่น ใบขับขี่ระยะ 2 ปี และ 5 ปี มีความแตกต่างกันเนื่องจากมีวัตถุประสงค์และความสำคัญที่แตกต่างกันในกระบวนการทดสอบและการควบคุมการขับขี่ของผู้ถือใบขับขี่ทั้งสองประเภท

ใบขับขี่ระยะ 2 ปี

มักจะเป็นของผู้ที่เพิ่งได้รับใบขับขี่ใหม่ หรือผู้ที่เริ่มขับขี่เพิ่งได้ไม่นาน ใบขับขี่ระยะนี้มักจะมีเงื่อนไขเฉพาะ เช่น การต้องทำการสอบขับขี่อีกครั้งหลังจากที่ระยะเวลาหมดอายุ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ถือใบขับขี่มีความรู้ความสามารถในการขับขี่อย่างมั่นคง

ใบขับขี่ระยะ 5 ปี

มักจะถือเป็นระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น และอาจมีการทดสอบหรือการฝึกฝนเพิ่มเติมเมื่อเทียบกับใบขับขี่ระยะ 2 ปี เนื่องจากมีความสำคัญในการรักษาความปลอดภัยบนถนนให้มีคุณภาพ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุและปัญหาทางการจราจรในระยะยาว

ดังนั้น ระยะเวลาของใบขับขี่จะสอดคล้องกับเป้าหมายและความจำเป็นในการปรับปรุงทักษะขับขี่และการรักษาความปลอดภัยบนถนนให้ดียิ่งขึ้นตามแต่ละประเภทของใบขับขี่นั้นๆ

ค่าใช้จ่ายในการต่อใบขับขี่รถยนต์กี่บาท

ค่าใช้จ่ายในการต่อใบขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์รวมทั้งค่าทำใบขับขี่และค่าคำขอมีดังนี้

ค่าธรรมเนียมต่อใบขับขี่ 2 ปีเป็น 5 ปี

 • ค่าธรรมเนียมต่อใบขับขี่รถยนต์ 505 บาท
 • ค่าธรรมเนียมใบขับขี่รถจักรยานยนต์ 255 บาท

ค่าธรรมเนียมต่อใบขับขี่ 5 ปีเป็น 5 ปี

 • ค่าธรรมเนียมต่อใบขับขี่รถยนต์ 505 บาท (500 ค่าใบขับขี่ + 5 บาทค่าคำขอ)
 • ค่าธรรมเนียมใบขับขี่รถจักรยานยนต์ 255 บาท (250 ค่าใบขับขี่ + 5 บาทค่าคำขอ)

ต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้กี่เดือน

ผู้ขับขี่สามารถต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วันหรือ 3 เดือน หากใบขับขี่หมดอายุ กรณีที่ใบขับขี่สิ้นอายุเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 3 ปี จะต้องสอบข้อเขียนใหม่ หากใบขับขี่หมดอายุเกิน 3 ปี จะมีการเพิ่มขั้นตอนการทดสอบข้อเขียน, การสอบขับรถ และใบรับรองแพทย์ที่ขอไว้ไม่เกิน 1 เดือน

ขั้นตอนการต่อใบขับขี่

สำหรับขั้นตอนการต่อใบขับขี่แบบชั่วคราวทั้งแบบ 2 ปี และ 5 ปี จะมีขั้นตอนการต่อที่แตกต่างกันเล็กน้อยดังนี้

ขั้นตอนการต่อใบขับขี่จาก 2 ปี เป็น 5 ปี

 1. จองคิวผ่านแอปพลิเคชั่น DLT Smart Queue หรือ Walk In ได้เลย
 2. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ดังนี้
  • ทดสอบการมองเห็นสี
  • ทดสอบสายตาทางลึก
  • ทดสอบสายตาทางกว้าง
  • ทดสอบปฏิกิริยาเท้าในการเหยียบเบรกหลังเห็นไฟสัญญาณ
 1. ถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่
 2. ชำระค่าธรรมเนียมและค่าใบขับขี่รถยนต์

ขั้นตอนการต่อใบขับขี่จาก 5 ปี เป็น 5 ปี

 1. อบรมใบอนุญาติขับรถผ่านระบบ e-Learning ที่เว็บไซต์ dlt-elearning.com
 2. จองคิวผ่านแอปพลิเคชั่น DLT Smart Queue  หรือ Walk In ได้เลย
 3. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
  • ทดสอบการมองเห็นสี
  • ทดสอบสายตาทางลึก
  • ทดสอบสายตาทางกว้าง
  • ทดสอบปฏิกิริยาเท้าในการเหยียบเบรกหลังเห็นไฟสัญญาณ
 1. ถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่
 2. ชำระค่าธรรมเนียมและค่าใบขับขี่รถยนต์

สรุป

การต่อใบขับขี่เป็นกระบวนการสำคัญที่ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติตามเมื่อใบขับขี่หมดอายุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความปลอดภัยในการขับขี่และให้มั่นใจว่าผู้ขับขี่มีความรู้และทักษะที่เพียงพอในการจัดการกับสภาพการจราจรที่หลากหลาย การสำเร็จในการต่อใบขับขี่ยังช่วยให้ระบบทะเบียนรถยนต์อยู่ในสถานะที่ถูกต้องตามกฎหมาย ผู้ขับขี่ควรตรวจสอบข้อกำหนดและขั้นตอนการต่อใบขับขี่ที่ถูกต้องเพื่อป้องกันปัญหาในการขับขี่ในอนาคต

เพื่อนแท้ เงินด่วน

เรารักในการให้บริการ ชื่นชอบในข่าวสารวงการการเงิน และ ชอบที่จะหานวัตกรรมใหม่ทางด้านการเงินมานำเสนอ

บทความยอดนิยม