เคล็ดลับที่ต้องรู้สำหรับผู้ต่อใบขับขี่รถยนต์ครั้งแรก

การขับขี่รถยนต์เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นสำหรับมือใหม่ สิ่งสำคัญที่จะเตรียมพร้อมและมีความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อให้การขับขี่ของคุณเป็นไปอย่างปลอดภัย โดยเฉพาะเมื่อคุณเริ่มต้นต่อใบขับขี่รถครั้งแรก ความรับผิดชอบในการเรียนรู้และปฏิบัติตามกฎจราจรมีความสำคัญอย่างยิ่ง

ไม่ว่าคุณจะเป็นคนใหม่ในโลกขับขี่หรือมีประสบการณ์มาบ้างแล้ว การรับฟังและปฏิบัติตามเคล็ดลับเหล่านี้จะช่วยให้คุณเตรียมพร้อมในการขับขี่อย่างปลอดภัยและมั่นใจมากยิ่งขึ้นในทุกๆ สถานการณ์บนถนนในชีวิตประจำวันของคุณ ระบบการขับขี่และการรักษาความปลอดภัยของคุณเองและผู้โดยสารอื่นๆ

เริ่มต้นทำใบขับขี่รถยนต์ครั้งแรกเตรียมตัวอย่างไร

เมื่อคุณตัดสินใจที่จะขับขี่รถยนต์ครั้งแรก ต้องมีใบขับขี่รถยนต์ และขั้นตอนเบื้องต้นที่คุณควรทำเพื่อเริ่มต้นได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

ต่อใบขับขี่รถยนต์

การฝึกซ้อม

การฝึกซ้อมเป็นสิ่งสำคัญที่คุณต้องทำเมื่อเริ่มต้นเรียนขับรถยนต์ครั้งแรก ฝึกซ้อมช่วยให้คุณเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ และเข้าใจวิธีการควบคุมรถในสถานการณ์ต่างๆ นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ด้วยด้วย ตอนฝึกซ้อมคุณสามารถเลือกสถานที่ที่มีพื้นที่กว้างเพียงพอ เช่น ที่จอดรถว่างๆ หรือถนนย่อยที่ไม่ค่อยคนเดินทาง ซ้อมการสังเกตประสิทธิภาพของการเบรค การหมุนล้อ การเปลี่ยนเลน และการใช้สัญญาณไฟตัวเร่ง ซ้อมจำลองสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบนถนน เช่น การหยุดรถในสัญญาณไฟและการเลี้ยว การฝึกซ้อมเป็นการเตรียมความพร้อมที่สำคัญก่อนที่จะออกไปขับรถในสถานการณ์จริงๆ และช่วยให้คุณมีประสบการณ์การขับขี่ที่มั่นใจและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

การรู้จักกับรถของคุณ

การรู้จักกับรถของคุณเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นคนขับที่มั่นใจและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น คุณควรทราบข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับรถของคุณอย่างละเอียด เช่น การทำงานของระบบเบรก การใช้สัญญาณไฟตัวเร่ง การเปลี่ยนเกียร์ และการตรวจสอบระดับน้ำมันและน้ำหล่อเย็น คุณยังควรทราบถึงสิ่งที่มีในรถ เช่น ชุดเครื่องมือซึ่งมักประกอบด้วยเครื่องมือสำหรับเปลี่ยนยางรถยนต์ กระดาษที่ใช้ในกรณีฉุกเฉิน และอื่นๆ การเรียนรู้เกี่ยวกับรถของคุณจะช่วยให้คุณรู้จักกับรถมากขึ้นและเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ

การรักษาความปลอดภัย

การรักษาความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญที่คุณต้องใส่ใจเมื่อขับขี่รถยนต์ นี่คือบางเคล็ดลับเพื่อช่วยให้คุณรักษาความปลอดภัยขณะขับขี่

 • สวมใส่เข็มขัดนิรภัยอย่างเสมอ: แม้คุณจะขับรถเพียงระยะสั้นก็ตาม แต่สวมใส่เข็มขัดนิรภัยเป็นเรื่องสำคัญเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น
 • อยู่ในสภาพอื่นๆ ที่เหมาะสม: อย่าขับรถเมาสุราหรือในสภาพจิตที่ไม่เหมาะสม เพราะมันอาจเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดอุบัติเหตุ
 • ปฏิบัติตามกฎจราจร: ทำตามสัญญาณไฟที่ถูกต้อง ความเร็วที่กำหนด และกฎจราจรอื่นๆ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและสร้างสภาพเจริญของการขับขี่ในท้องถนน
 • รักษารถในสภาพดี: ตรวจสอบรถอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงเช็คน้ำมันเครื่อง น้ำหล่อเย็น และยางโดยทุกๆ 1-2 เดือนหรือตามคำแนะนำจากผู้ผลิต
 • อบรมเพื่อเพิ่มทักษะ: เข้าร่วมคอร์สอบรมการขับขี่อย่างปลอดภัยหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขับขี่รถยนต์ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มความรู้และความเข้าใจในการรักษาความปลอดภัยในการขับขี่

ทำใบขับขี่รถยนต์ครั้งแรกต้องทำอย่างไรบ้าง

เมื่อคุณต้องการทำใบขับขี่รถยนต์ครั้งแรก นี่คือขั้นตอนที่คุณต้องทำ

 • เตรียมเอกสารที่จำเป็น คุณจะต้องมีเอกสารสำคัญเช่นบัตรประชาชนหรือหลักฐานอื่นๆ ตามที่สำนักงานขนส่งกำหนด

 • ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบ ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบที่สำนักงานขนส่งในพื้นที่ที่คุณอาศัยอยู่

 • ทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ทดสอบสมรรถภาพร่างกายและสายตาตามข้อกำหนดของสำนักงานขนส่ง

 • จ่ายค่าธรรมเนียม จ่ายค่าธรรมเนียมสำหรับการทำใบขับขี่รถครั้งแรกตามที่กำหนด

 • เข้ารับการอบรม เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับกฎและข้อบังคับของการขับขี่รถ

 • ยื่นคำขอ ยื่นคำขอที่สำนักงานขนส่งพร้อมกับเอกสารที่จำเป็นและใบสมัครที่ตรงตามข้อกำหนด

 • รับใบอนุญาต หลังจากที่คำขอของคุณได้รับการอนุมัติแล้ว คุณจะได้รับใบอนุญาตขับขี่รถครั้งแรกในไม่ช้า

 • ฝึกการขับขี่ หลังจากได้ใบอนุญาตแล้ว คุณสามารถเริ่มฝึกการขับขี่รถของคุณได้ โดยควรฝึกกับคนที่มีประสบการณ์ และอยู่ในสภาพทางอารมณ์ที่ดี

 • ปฏิบัติตามกฎจราจร จงปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของคุณและผู้อื่นบนถนน

ต่ออายุใบขับขี่ชั่วคราว 2 ปี เป็นใบขับขี่รถส่วนบุคคล 5 ปี

การต่ออายุใบขับขี่รถยนต์ 2 ปีเป็น 5 ปีจะมีเอกสารต่อใบขับขี่ ขั้นตอน และค่าธรรมเนียมดังนี้

เอกสารประกอบคำขอ

 • บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง
 • ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราวฉบับเดิม
 • ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน 1 เดือน

ค่าธรรมเนียม

 • ค่าคำขอ 5 บาท
 • รถยนต์ส่วนบุคคล (5 ปี) 500 บาท
 • รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล  (5 ปี) 250 บาท
 • รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (5 ปี) 250 บาท

ขั้นตอนการต่ออายุใบขับขี่ 2 ปีเป็น 5 ปี

การยื่นคำขอและตรวจสอบหลักฐานที่สำนักงานขนส่งตามวันและเวลาที่จองคิวมีขั้นตอนดังนี้

 1. แสดงตนและยื่นคำขอที่สำนักงานขนส่ง
  • ตรวจสอบหลักฐานและคุณสมบัติเบื้องต้น
  • จัดทำคำขอและให้ผู้ขอลงนาม
 2. การทดสอบสมรรถภาพร่างกายมีขั้นตอนดังนี้
  • ทดสอบสายตาทางลึกและทางกว้าง
  • ทดสอบสายตาทางลึกและทางกว้างในกรณีตาบอดสี
  • ทดสอบปฏิกิริยาทางเท้า
 3. การรับใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลอายุ 5 ปีมีขั้นตอนดังนี้
  • ชำระเงินและออกใบเสร็จรับเงิน
  • พิมพ์ใบอนุญาตขับรถและจ่ายใบอนุญาตขับรถ

ต่ออายุใบขับขี่รถส่วนบุคคล ทุกๆ 5 ปี

การต่ออายุใบขับขี่รถยนต์ 5 ปีจะมีเอกสาร ขั้นตอน และค่าธรรมเนียมดังนี้

เอกสารประกอบคำขอ

 • บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง
 • ใบอนุญาตขับรถฉบับเดิม (ก่อนสิ้นอายุไม่เกิน 6 เดือน หรือ สิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี)
 • ใบรับรองแพทย์ ที่ขอไว้ไม่เกิน 1 เดือน

ค่าธรรมเนียม

 • ค่าคำขอ 5 บาท
 • รถยนต์ส่วนบุคคล (5 ปี) 500 บาท
 • รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล  (5 ปี) 250 บาท
 • รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (5 ปี) 250 บาท

ขั้นตอนการต่ออายุใบขับขี่ 5 ปี

 1. การยื่นคำขอและตรวจสอบหลักฐานที่สำนักงานขนส่งตามวันและเวลาที่จองคิวมีขั้นตอนดังนี้
  • แสดงตนและยื่นคำขอที่สำนักงานขนส่ง
  • ตรวจสอบหลักฐานและคุณสมบัติเบื้องต้น
  • จัดทำคำขอและให้ผู้ขอลงนาม
 2. การทดสอบสมรรถภาพร่างกายมีขั้นตอนดังนี้
  • ทดสอบสายตาทางลึกและทางกว้าง
  • ทดสอบสายตาทางลึกและทางกว้างในกรณีตาบอดสี
  • ทดสอบปฏิกิริยาทางเท้า
 3. การรับใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลอายุ 5 ปีมีขั้นตอนดังนี้
  • ชำระเงินและออกใบเสร็จรับเงิน
  • พิมพ์ใบอนุญาตขับรถและจ่ายใบอนุญาตขับรถ

สรุป - ต่อใบขับขี่รถยนต์

การขอต่อใบขับขี่รถยนต์มีขั้นตอนหลายขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติตาม เพื่อให้ได้ใบขับขี่อย่างถูกต้องและปลอดภัย ขั้นแรกคือการเตรียมเอกสารที่จำเป็น เช่น บัตรประชาชน รวมถึงการลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายและสายตาตามข้อกำหนดของสำนักงานขนส่ง หลังจากนั้นคือการยื่นคำขอพร้อมเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดที่สำนักงานขนส่ง และต้องผ่านการอบรมเกี่ยวกับกฎและข้อบังคับของการขับขี่รถ และสุดท้ายคือการรอรับใบอนุญาตขับขี่รถจากสำนักงานขนส่ง หลังจากได้ใบอนุญาตแล้วคุณจะสามารถขับขี่รถยนต์ได้ตามกฎหมายและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างถูกต้อง

เพื่อนแท้ เงินด่วน

เรารักในการให้บริการ ชื่นชอบในข่าวสารวงการการเงิน และ ชอบที่จะหานวัตกรรมใหม่ทางด้านการเงินมานำเสนอ

บทความยอดนิยม