สิทธิของ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ล่าสุด

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นโครงการสวัสดิการสังคมในประเทศไทยที่มุ่งช่วยเหลือครัวเรือนที่มีรายได้น้อยให้เข้าถึงสิ่งจำเป็นพื้นฐาน เช่น อาหาร การรักษาพยาบาล และการขนส่ง โปรแกรมนี้มอบสมาร์ทการ์ดให้กับครัวเรือนที่มีสิทธิ์ซึ่งสามารถใช้ซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าที่ได้รับการคัดเลือก รวมถึงร้านค้าธงฟ้า โรงพยาบาล ร้านขายยา และผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะ

เพื่อให้มีสิทธิ์เข้าร่วมโปรแกรม ครัวเรือนต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยพิจารณาจากรายได้ ทรัพย์สิน และปัจจัยอื่นๆ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโปรแกรมได้ทางออนไลน์หรือที่หน่วยงานลงทะเบียนหนึ่งในเจ็ดแห่งทั่วประเทศไทย

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมอบสิทธิประโยชน์มากมาย ได้แก่ ส่วนลดค่าสินค้าอุปโภค บริโภค เงินช่วยเหลือค่าแก๊สหุงต้ม และค่าเดินทาง โปรแกรมนี้ยังให้การเข้าถึงความช่วยเหลือทางการเงินสำหรับการศึกษา การดูแลสุขภาพ และสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยรวมแล้ว บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นความคิดริเริ่มที่สำคัญที่มีเป้าหมายเพื่อบรรเทาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของครัวเรือนที่มีรายได้น้อยในประเทศไทย

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คือ อะไร

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คือ บัตรที่รัฐบาลออกให้แก่ประชาชนเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยปกติบัตรจะออกให้กับบุคคลที่มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ว่างงานหรือเข้าถึงทรัพยากรได้อย่างจำกัด บัตรนี้อาจใช้ซื้อสินค้าและบริการที่จำเป็น รวมถึงอาหาร ยา และสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันอื่นๆ วัตถุประสงค์หลักของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือการช่วยเหลือประชากรกลุ่มเปราะบางและบรรเทาความยากจนด้วยการให้เงินช่วยเหลือ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ข้อดีของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ข้อดี 5 ประการของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่จะช่วยให้คุณลดค่าใช้จ่ายในบางส่วนลง และช่วยให้งานเงินของคุณดีขึ้น

1. ความช่วยเหลือทางการเงิน

ข้อดีอย่างหนึ่งของการลงทะเบียนเพื่อรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คือ ความช่วยเหลือทางการเงิน บัตรนี้มอบเงินทุนให้กับผู้มีรายได้น้อยในการซื้อสินค้าและบริการที่จำเป็น เช่น อาหาร ยา และสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันอื่นๆ

2. การเข้าถึงการรักษาพยาบาล

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอาจช่วยให้บุคคลทั่วไปเข้าถึงการรักษาพยาบาล เช่น การตรวจสุขภาพ การปรึกษา และการรักษา โดยเสียค่าใช้จ่ายน้อยลงหรือไม่มีเลย

3. การสนับสนุนด้านการศึกษา

บัตรอาจให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา เช่น อุปกรณ์การเรียนและค่าธรรมเนียม ซึ่งสามารถช่วยบุคคลในการศึกษาต่อและปรับปรุงโอกาสในการทำงานในอนาคต

4. เพิ่มความมั่นคงทางอาหาร

ด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บุคคลทั่วไปสามารถซื้ออาหารได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความมั่นคงทางอาหารและสุขภาพโดยรวม

5. มาตรฐานการครองชีพที่ดีขึ้น

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถยกระดับมาตรฐานการครองชีพของผู้มีรายได้น้อยและครอบครัวอย่างมีนัยสำคัญ ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน การเข้าถึงบริการที่จำเป็น และการสนับสนุนด้านการศึกษา ซึ่งสามารถช่วยทำลายวงจรความยากจนและให้โอกาสสำหรับอนาคตที่ดีขึ้น

สิทธิประโยชน์ที่ได้จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด

ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับขอบเขตสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดสำหรับผู้ด้อยโอกาสมีข้อมูลเพิ่มเติม 5 ข้อ มีดังนี้

 • การซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้า จำกัด 300 บาทต่อคนต่อเดือน และไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ วงเงินใหม่เพิ่มขึ้นจาก 2 กลุ่มเดิมที่ได้รับ 200 หรือ 300 บาท
 • สำหรับผู้พิการเพิ่ม 200 บาทต่อเดือน
 • ตอนนี้ค่าแก๊สหุงต้มอยู่ที่ 80 บาทต่อคนทุก 3 เดือน เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ 45 บาทต่อคนทุก 3 เดือน
 • ค่าเดินทางจำกัดอยู่ที่ 750 บาทต่อคนต่อเดือน และใช้บริการขนส่งสาธารณะ เช่น รถโดยสารสาธารณะ, ขสมก./ขส., รถร่วม บขส., รถไฟ, รถไฟฟ้า, รถสองแถวธรรมดา และเรือโดยสาร วงเงินใหม่นี้เป็นการปรับวงเงินเดิมคือ 500 บาทต่อคนต่อเดือนสำหรับรถไฟ รถเมล์ และรถเมล์แต่ละประเภท
 • ขณะนี้ค่าน้ำประปาถูกจำกัดไว้ที่ 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ส่วนค่าไฟฟ้าถูกจำกัดไว้ที่ 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน บุคคลจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกินใด ๆ แต่สามารถหักค่าใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องจ่ายล่วงหน้า

เอกสารที่ต้องใช้

หากคุณสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านแล้วจำเป็นต้องใช้เอกสารเพื่อยืนยันตัวตนด้วยกัน ดังนี้

 • เอกสารสำหรับการยืนยันตัวตน โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565
 • ผู้ลงทะเบียนที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติต้องเดินทางไปยืนยันตัวตนผ่านหน่วยงานที่กำหนด ดังนี้
 • ธ.กรุงไทย (ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป)
 • ธ.ออมสิน / ธ.ก.ส. (วันที่ 1 มีนาคม – 27 สิงหาคม 2566)

ขั้นตอนการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

หากคุณเป็นคนไทยและต้องการ ลงทะเบียนบัตรคนจนออนไลน์ ปี 2566 สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th และทำตามขั้นตอนดังนี้

 1. คลิกที่ปุ่ม “ลงทะเบียน” กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของคุณ และคลิกที่ “ตรวจสอบข้อมูล”
 2. กรอกรายละเอียดบัตรประจำตัวประชาชน และคลิก “ขั้นตอนต่อไป”
 3. กรอกสี่ส่วน
  • ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ลงทะเบียน
  • อาชีพ
  • รายได้และหนี้สิน
  • ความต้องการความช่วยเหลือจากรัฐบาล หลังจากป้อนรายละเอียดแล้ว ให้ตรวจสอบว่าข้อมูลทั้งหมดถูกต้องแล้วคลิก “ยืนยัน”
 4. หากผู้ลงทะเบียนไม่มีครอบครัวต้องรอผลการตรวจสอบสถานะบุคคล อย่างไรก็ตาม หากผู้ลงทะเบียนมีครอบครัว จะต้องแสดงตัวตนและส่งเอกสารที่จำเป็นไปยังหน่วยงานรับลงทะเบียนที่เลือก
 5. หากผู้จดทะเบียนสมรสหรือมีบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะต้องเลือกหน่วยงานจดทะเบียนเพื่อส่งเอกสารของตน

วิธีตรวจสอบผลการลงทะเบียน

วิธีการตรวจสอบผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ได้ด้วยตัวเองง่ายๆ ซึ่งมีทั้งหมด 3 วิธี ดังนี้

1. กรณีสมัครผ่านเว็บไซต์

ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติด้วยตนเอง ผ่านทางเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ welfare.mof.go.th ได้ตั้งแต่เวลา 6.00 น. ถึง 23.00 น. ของทุกวัน

2. กรณีสมัครผ่านหน่วยรับลงทะเบียน

ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่

 1. สาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
 2. ธนาคารออมสิน
 3. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ)
 4. สำนักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ
 5. สังกัดกรมบัญชีกลาง
 6. ที่ว่าการอำเภอทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศ ภายใต้กระทรวงมหาดไทย
 7. สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต และศาลาว่าการเมืองพัทยา เมืองพัทยา

3. โทรศัพท์สอบถามกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ท่านสามารถสอบถามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทางโทรศัพท์ผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และ Call Center โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หน่วยงานเหล่านี้พร้อมตอบคำถามของคุณตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเวลาทำการที่เกี่ยวข้อง

ตารางระยะเวลายืนยันตัวตน และการรับสิทธิ

ตารางระยะเวลาการยืนยันตัวตน และการรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีรายละเอียดดังนี้

ช่วงเวลายืนยันตัวตน

วันที่เริ่มใช้สิทธิ

การได้รับสิทธิ

1 มีนาคม – 26 มีนาคม 2566

1 เมษายน 2566

ได้รับสิทธิตั้งแต่ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

27 มีนาคม – 26 เมษายน 2566

1 พฤษภาคม 2566

ได้รับสิทธิย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน นับจากเดือนแรกที่เริ่มใช้สิทธิได้ (สิทธิย้อนหลังจะให้เฉพาะวงเงินการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจรากฐานและสังคม)

27 เมษายน – 26 พฤษภาคม 2566

1 มิถุนายน 2566

27 พฤษภาคม – 26 มิถุนายน 2566

1 กรกฎาคม 2566

27 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป

1 สิงหาคม 2566

ไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง โดยจะได้รับสิทธิเฉพาะเดือนที่กระทรวงการคลังดำเนินการตั้งวงเงินให้

หากลงทะเบียนไม่ผ่านทำยังไงได้บ้าง

หากลงทะเบียนไม่ผ่านแต่เข้าเงื่อนไขที่ทางรัฐบาลกำหนดและอยากจะขอให้พิจารณาอีกครั้งสามารถทำได้ด้วยขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ยื่นอุทธรณ์ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์โครงการ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ welfare.mof.go.th
 2. หากต้องการอุทธรณ์ผลการประเมินคุณสมบัติ คุณสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อหน่วยงานรับลงทะเบียนแห่งใดก็ได้ใน 7 แห่ง โดยแสดงบัตรประจำตัวประชาชนและแสดงความประสงค์ที่จะอุทธรณ์ คุณไม่จำเป็นต้องยื่นอุทธรณ์กับหน่วยงานจดทะเบียนเดียวกันกับที่คุณลงทะเบียนไว้ในตอนแรก และแม้แต่ผู้ที่ไม่ตรงตามเกณฑ์คุณสมบัติก็สามารถยื่นอุทธรณ์กับหน่วยงานรับลงทะเบียนใดก็ได้

สรุป - บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นโครงการสวัสดิการสังคมที่ริเริ่มโดยรัฐบาลไทยเพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้มีรายได้น้อย เป็นบัตรสมาร์ทการ์ดที่สามารถใช้ซื้อของจำเป็นพื้นฐาน เช่น อาหาร ยา และเสื้อผ้าจากร้านค้าที่เลือกในราคาพิเศษ โปรแกรมนี้ยังมอบสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม เช่น เงินอุดหนุนการเดินทาง ส่วนลดค่าสาธารณูปโภค และความช่วยเหลือสำหรับผู้ทุพพลภาพ 

บัตรนี้มีให้สำหรับคนไทยที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ และขั้นตอนการลงทะเบียนสามารถทำได้ทางออนไลน์หรือผ่านหน่วยงานลงทะเบียนที่กำหนด โดยรวมแล้วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยและครอบครัวด้วยการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและการเข้าถึงสินค้าและบริการที่จำเป็น

เพื่อนแท้ เงินด่วน

บทความยอดนิยม