เริ่มแล้ว! ลงทะเบียนแก้หนี้ แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบด้วยตัวเอง

การลงทะเบียนแก้หนี้มักเริ่มต้นด้วยการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับหนี้ที่ต้องการแก้ไข รวมถึงจำนวนเงินที่ครบถ้วน บัญชีเจ้าหนี้ และรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขการชำระหนี้ เพื่อทำการประเมินและวางแผนการชำระหนี้ที่เหมาะสม การลงทะเบียนนี้มักเป็นการบันทึกข้อมูลในระบบเพื่อเป็นฐานข้อมูลที่สามารถใช้ในการติดตามและประเมินผลในภายหลัง เพื่อให้การแก้ไขหนี้เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ สนใจสินเชื่อเพื่อนแท้ คลิก Please enable JavaScript in your browser to complete this form.ประเภทสินเชื่อ *กรุณาเลือกประเภทสินเชื่อสินเชื่อโฉนดที่ดินสินเชื่อที่ผ่อนอยู่ก็กู้ได้สินเชื่อบ้านแลกเงินสินเชื่อทะเบียนรถเก๋ง-กระบะสินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ชื่อ-นามสกุล ของคุณ : *จังหวัดที่ท่านอยู่ *เลือกนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามกรุงเทพมหานคร กระบี่ กาญจนบุรี กาฬสินธุ์ กำแพงเพชร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชุมพร เชียงราย เชียงใหม่ ตรัง ตราด ตาก นครนายก นครปฐม นครพนม นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ นนทบุรี นราธิวาส น่าน บึงกาฬ ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา พังงา พัทลุง พิจิ

Read More »

วิธีการ ลงทะเบียนว่างงาน เมื่อคุณตกงาน

วันนี้มาดูขั้นตอนการ ลงทะเบียนว่างงาน เพื่อรักษาสิทธิผู้ประกันตนมาตรา 33 พร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารที่ใช้ยื่น และเช็กลักษณะการขอรับเงินทดแทน ในบทความนี้จะแนะนำ ขั้นตอนการลงทะเบียนว่างงาน เอกสารที่ต้องใช้ยื่น  แหล่งหางานทั้งภายในและนอกประเทศ รวมถึงแหล่งเงินสดยามตกงาน สมัครประกันสังคมออนไลน์ ในปัจจุบันมีปริมาณคนตกงาน-ว่างงานจากโควิดและพิษเศรษฐกิจที่ทับถมรวมกันจนเป็นจำนวนที่น่าตกใจ หากคุณเพิ่งว่างงาน-ตกงาน อย่าเพิ่งตกใจ www.sso.go.th ว่างงาน โดยกรมการจัดหางานมีระบบรองรับสำหรับผู้ว่างงาน-ตกงานที่สูญเสียรายได้ให้ ลงทะเบียนว่างงาน เพื่อขอรับเงินทดแทนตามเงื่อนไขที่กำหนด สมัครว่างงาน สมัครว่างงาน หมายถึง ขั้นตอนการขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากหน่วยงานของรัฐ โดยทั่วไปกระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับการกรอกใบสมัคร ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการทำงานและรายได้ของคุณ และมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดบางประการ กระบวนการและข้อกำหนดในการยื่นขอการว่างงานจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศและรัฐ/ภูมิภาค ในประเทศไทย บุคคลทั่วไปจะยื่นขอการว่างงานผ่านโครงการประกันการว่างงานของรัฐ ดำเนินการทางออนไลน์หรือด้วยตนเองและหลักฐานการทำง

Read More »

วิธีการตรวจสอบสิทธิ์เราชนะรอบล่าสุดผ่านช่องทางออนไลน์

โครงการเราชนะเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ในด้านการเศรษฐกิจ โดยโครงการฯ จะช่วยเหลือด้วยการลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นการใช้จ่ายของภาคครัวเรือนและผู้ประกอบการรายย่อย โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับวงเงินสิทธิช่วยเหลือจำนวนไม่เกิน 9,000 บาท ตลอดโครงการ และสามารถใช้สิทธิเพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการที่มีการซื้อขายหรือรับบริการกันจริงได้ผ่านแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” หรือเครื่องรูดบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง EDC) ของผู้ประกอบการร้านค้าที่ได้สมัครและให้คำยินยอมในการเข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 1.3 ล้านราย โดยกระทรวงการคลังจะโอนเงินให้ผู้ประกอบการโดยตรงในวันถัดไปตามยอดธุรกรรมการใช้จ่าย สนใจสินเชื่อเพื่อนแท้ คลิก Please enable JavaScript in your browser to complete this form.ประเภทสินเชื่อ *กรุณาเลือกประเภทสินเชื่อสินเชื่อโฉนดที่ดินสินเชื่อที่ผ่อนอยู่ก็กู้ได้สินเชื่อบ้านแลกเงินสินเชื่อทะเบียนรถเก๋ง-กระบะสินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ชื่อ-นามสกุล ของคุณ : *จังหวัดที่ท่านอยู่ *เลือกนครราชสีมาบุรีรั

Read More »

ขั้นตอนการสมัครคนละครึ่งง่ายด้วยตัวเอง

“โครงการคนละครึ่ง” เป็นโครงการที่มีจุดมุ่งหมายในการสนับสนุนการบริโภคภายในประเทศและกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตร ID ที่จะช่วยเพิ่มพลังในการซื้อสินค้าและบริการ โดยที่รัฐบาลจะร่วมดูแลรายได้ของประชาชนที่ต่ำกว่าเกณฑ์ และเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในส่วนที่ไม่ถึงครึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์ โครงการนี้ยังสามารถช่วยเสริมสร้างอัตราการใช้จ่ายภายในประเทศ และเป็นเครื่องมือสำคัญในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบัน สนใจสินเชื่อเพื่อนแท้ คลิก Please enable JavaScript in your browser to complete this form.ประเภทสินเชื่อ *กรุณาเลือกประเภทสินเชื่อสินเชื่อโฉนดที่ดินสินเชื่อที่ผ่อนอยู่ก็กู้ได้สินเชื่อบ้านแลกเงินสินเชื่อทะเบียนรถเก๋ง-กระบะสินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ชื่อ-นามสกุล ของคุณ : *จังหวัดที่ท่านอยู่ *เลือกนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามกรุงเทพมหานคร กระบี่ กาญจนบุรี กาฬสินธุ์ กำแพงเพชร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชุมพร เชียงราย เชียงใหม่ ตรัง ตราด ตาก นครนายก นครปฐม นครพนม นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ นนทบุรี นราธิวาส น่าน บ

Read More »

ยิ่งใช้ยิ่งได้รับ e-Voucher คืนสูงสุด 7,000 บาท

โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับผลประโยชน์และผลตอบแทนที่มากขึ้น ตลอดจนช่วยส่งเสริมให้เกิดการใช้งานและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในสังคมอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โครงการที่ใช้หลักการ “โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้” ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มผลตอบแทนให้กับผู้ใช้งานหรือผู้เข้าร่วมโครงการ เช่น โครงการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ใช้งานง่ายและมีความสะดวกสบาย เพื่อเพิ่มผลตอบแทนและความพึงพอใจของผู้ใช้ หรือโครงการส่งเสริมการใช้รถไฟฟ้าโดยเป็นการให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ใช้ที่ใช้บริการบ่อยๆ เพื่อส่งเสริมการใช้งานและลดการใช้รถส่วนตัว ซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการเสื่อมสภาพของเมืองในระยะยาว สนใจสินเชื่อเพื่อนแท้ คลิก Please enable JavaScript in your browser to complete this form.ประเภทสินเชื่อ *กรุณาเลือกประเภทสินเชื่อสินเชื่อโฉนดที่ดินสินเชื่อที่ผ่อนอยู่ก็กู้ได้สินเชื่อบ้านแลกเงินสินเชื่อทะเบียนรถเก๋ง-กระบะสินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ชื่อ-นามสกุล ของคุณ :

Read More »

ขั้นตอนการสมัครโครงการเที่ยวด้วยกันผ่านช่องทางออนไลน์

เราเที่ยวด้วยกันเป็นโครงการท่องเที่ยวภายใต้การสนับสนุนของภาครัฐที่เปิดให้บุคคลทั่วไปสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการและจองที่พักในจุดหมายปลายทางต่างๆในประเทศไทย โดยผู้ลงทะเบียนสามารถเข้าร่วมทริปได้ในกลุ่ม 2 คนขึ้นไป และจะได้รับส่วนลดหรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามแต่ละแพ็กเกจที่เลือกจอง โครงการนี้มุ่งเน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยเปิดโอกาสให้คนไทยได้เข้าถึงประสบการณ์การเดินทางและพักผ่อนในที่ต่างๆในประเทศ รวมถึงช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจภายในประเทศอีกด้วย ถือเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างมาก สนใจสินเชื่อเพื่อนแท้ คลิก Please enable JavaScript in your browser to complete this form.ประเภทสินเชื่อ *กรุณาเลือกประเภทสินเชื่อสินเชื่อโฉนดที่ดินสินเชื่อที่ผ่อนอยู่ก็กู้ได้สินเชื่อบ้านแลกเงินสินเชื่อทะเบียนรถเก๋ง-กระบะสินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ชื่อ-นามสกุล ของคุณ : *จังหวัดที่ท่านอยู่ *เลือกนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามกรุงเทพมหานคร กระบี่ กาญจนบุรี กาฬสินธุ์ กำแพงเพชร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชุมพร เชียงราย เชียงใหม่ ตรัง ตราด ตาก นค

Read More »

สิทธิของ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ล่าสุด

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นโครงการสวัสดิการสังคมในประเทศไทยที่มุ่งช่วยเหลือครัวเรือนที่มีรายได้น้อยให้เข้าถึงสิ่งจำเป็นพื้นฐาน เช่น อาหาร การรักษาพยาบาล และการขนส่ง โปรแกรมนี้มอบสมาร์ทการ์ดให้กับครัวเรือนที่มีสิทธิ์ซึ่งสามารถใช้ซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าที่ได้รับการคัดเลือก รวมถึงร้านค้าธงฟ้า โรงพยาบาล ร้านขายยา และผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะ สนใจสินเชื่อเพื่อนแท้ คลิก Please enable JavaScript in your browser to complete this form.ประเภทสินเชื่อ *กรุณาเลือกประเภทสินเชื่อสินเชื่อโฉนดที่ดินสินเชื่อที่ผ่อนอยู่ก็กู้ได้สินเชื่อบ้านแลกเงินสินเชื่อทะเบียนรถเก๋ง-กระบะสินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ชื่อ-นามสกุล ของคุณ : *จังหวัดที่ท่านอยู่ *เลือกนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามกรุงเทพมหานคร กระบี่ กาญจนบุรี กาฬสินธุ์ กำแพงเพชร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชุมพร เชียงราย เชียงใหม่ ตรัง ตราด ตาก นครนายก นครปฐม นครพนม นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ นนทบุรี นราธิวาส น่าน บึงกาฬ ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา พังงา พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ์ แพร

Read More »

หาเงินจากที่ไหน ถ้าเกิดตกงานในช่วงนี้ 7 โครงการเยียวยาจากรัฐบาล

ในช่วงวิกฤต โควิด 19 นอกจากเงิน ที่ยังหายาก ข้าวของที่ขึ้นราคา หรือแม้แต่ ค่าน้ำค่าไฟ ที่ขึ้นมาอีกเยอะ เพราะต้อง work form home หรือถ้ามีลูก ก็เรียนออนไลน์อีก ค่าใช้จ่าย ภายในบ้าน ก็ยิ่งฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟื่อย ทำให้เงินที่เป็นรายรับ ที่เคยได้ ในแต่ละเดือน เริ่มไม่พอ เข้าสู่ขั้นวิกฤต แต่บ้างคนนั้น โชคร้ายมาก นอกจากรายรับน้อย และรายจ่ายเยอะ ยังต้อง ตกงาน อีก ทั้ง ๆ ที่ในช่วงวิกฤต แบบนี้ ก็แทบไม่มีเงิน พอยังชีพ แต่ก็ต้อง ตกงาน แต่ถ้าเกิด เหตุการณ์แบบนี้ขึ้น คุณจะต้องแก้ไขปัญหา อย่างไร ต้องหาเงิน มาสำรองมือ หาเงินจากที่ไหน อย่างไรบ้าง มาดูกันเลย เข้าโครงการช่วยเหลือของรัฐบาลหรือเอกชน นี้เป็นวิธีแรกเลย ที่แนะนำเพราะช่วงวิกฤตแบบนี้ รัฐบาลได้ทยอยออกนโยบายช่วยเหลือ ถ้าคุณกำลังตกงาน รับรองว่าได้รับการช่วยเหลือแน่นอน แต่มีโครงการอะไรบ้าง เรารวมมาให้แล้วมาดูกันเลย หาเงินจากที่ไหน 7 แหล่งนี้คือคำตอบ โครงการเราไม่ทิ้งกัน เข้าไปตรวจสอบสิทธิ์และเข้ารับการช่วยเหลือได้ที่ https://www.คนไทยไม่ทิ้งกัน.com/ ประกันสังคม ในกรณีตกงาน จะได้รับเงินช่วยเหลือ จากเงินประกันสังคม ที่เราจ่ายทุกเดือนรับรองว่าได้เงินแน่

Read More »

ลงทะเบียนว่างงาน อัพเดต 2565 เงื่อนไขใหม่ที่ต้องทำความเข้าใจ

เนื้อหานี้เป็นเนื้อหาสอนการ ลงทะเบียนว่างงาน และรายงานตัวเพื่อรับสิทธิต่างๆจากทางประกันสังคม เพื่อให้คุณได้รับสิทธิที่พึงได้ และ เข้าใจการทำงานและระบบราชการ ตามวันเวลาต่างๆที่จะได้เงิน และเงื่อนไขต่างๆ พร้อมทั้งสอนการใช้งานเว็บประกันสังคม มีไว้จบที่เดียว ง่ายๆ มาดูกันเลย ใครที่มีสิทธิ ลงทะเบียนว่างงาน เป็นผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ที่ถูกเลิกจ้างหรือลาออกจากงาน และ ว่างงานสุดวิสัย ได้จ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนวันที่ว่างงาน เอกสารที่ต้องใช้ยื่นลงทะเบียนว่างงาน สำหรับ 2 ช่องทาง ช่องทางที่ 1.แบบออนไลน์ สำหรับการลงทะเบียนออนไลน์ จะใช้เวลาประมาณไม่เกิน 6 นาทีหากเตรียมเอกสาร เพียงภาพถ่ายสมุดบัญชีธนาคารที่เป็นชื่อผู้ประกันตน และตอนไปสนง.ประกันสังคมเพื่อยื่นเอกสารที่ ต้อง Print แบบขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (แบบสปส 2-01/7)   ช่องทางที่ 2.แบบไปยื่นที่ สนง.ประกันสังคม ถือว่าเป็นแบบที่มีขั้นตอนเยอะพอสมควรต้องเตรียมเอกสารดังนี้ แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน (สปส.2-01/7) ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ประกันตน รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว

Read More »

ดาวน์โหลดแอพของเรา

พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้วบน iOS และ Android เพื่อประสบการณ์ที่ดีในการขอสินเชื่อ และมาตรการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามกฏหมาย

ติดตามเรา

หากคุณได้ประโยชน์จากเนื้อหาเรา โปรดกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทุ่มเทของเรา

วิธีการเช็คประกันรถจักรยานยนต์ที่ดีที่สุด

สนใจสินเชื่อเพื่อนแท้ คลิก Please enable JavaScript in your browser to complete this form.ประเภทสินเชื่อ *กรุณาเลือกประเภทสินเชื่อสินเชื่อโฉนดที่ดินสิ…

ผลไม้ไหว้แม่ย่านางรถ 5 อย่าง ให้รวย

การไหว้แม่ย่านางรถเป็นประเพณีที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณในประเทศไทย ซึ่งเชื่อกันว่าแม่ย่านางเป็นเทพที่คอยคุ้มครองรถและผู้ขับขี่ให้ปลอดภัยจากอันตรายและสิ่ง…

ตอบคำถาม น.ส.3 หรือ น.ส.3 ก. คืออะไร ต่างกับอย่างไร

ทรัพย์สินที่ดินมีมูลค่าและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย แต่มีการจำแนกประเภทและเงื่อนไขประกอบหลายประการที่อาจทำให้สับสนได้ หลายคนมักสงสัยว่า น.ส.3 ,…

ขายฝากที่ดินบุรีรัมย์ ไม่ต้องจดขายฝากที่ไหนดี

เงินทองที่ดินนอกเหนือจากการที่จะเป็นแหล่งที่ดินในการเลี้ยงชีพ ที่พักที่อาศัย ทำธุรกิจต่างๆแล้ว ถ้าเกิดมีเรื่องด่วน จวนตัว ต้องการเงินด่วน เงินทองที่ดิ…