วิธีการตรวจสอบสิทธิ์เราชนะรอบล่าสุดผ่านช่องทางออนไลน์

โครงการเราชนะเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ในด้านการเศรษฐกิจ โดยโครงการฯ จะช่วยเหลือด้วยการลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นการใช้จ่ายของภาคครัวเรือนและผู้ประกอบการรายย่อย

โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับวงเงินสิทธิช่วยเหลือจำนวนไม่เกิน 9,000 บาท ตลอดโครงการ และสามารถใช้สิทธิเพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการที่มีการซื้อขายหรือรับบริการกันจริงได้ผ่านแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” หรือเครื่องรูดบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง EDC) ของผู้ประกอบการร้านค้าที่ได้สมัครและให้คำยินยอมในการเข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 1.3 ล้านราย โดยกระทรวงการคลังจะโอนเงินให้ผู้ประกอบการโดยตรงในวันถัดไปตามยอดธุรกรรมการใช้จ่าย

โครงการเราชนะคืออะไร

โครงการ เราชนะ มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน รวมถึงสนับสนุนการใช้จ่ายของครัวเรือนและเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 หรือไวรัสระลอกใหม่ สำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์และข้อกำหนดเฉพาะสำหรับผู้ประกอบการและบุคคลที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ  และบุคคลที่สนใจจะต้องรับทราบและปฏิบัติตามกฎที่ระบุไว้ก่อนเข้าร่วม

ตรวจ สอบ สิทธิ์ เรา ชนะ

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการเราชนะสามารถสมัครได้ด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์ แค่มีมือถือเครื่องเดียวก็สมัครได้ง่ายๆ

 1. สมัครเข้าร่วมโครงการผ่าน www.เราชนะ.com
 2. กดตรวจสอบสิทธิ
 3. กรอกข้อมูลบัตรประชาชน
 4. ระบบแสดงผลการตรวจสอบ
 5. เฉพาะผู้ที่ไม่อยู่ในระบบโครงการภาครัฐตามที่โครงการเราชนะกำหนด จะต้องทำการลงทะเบียนใหม่

วิธีตรวจสอบสิทธิ์เราชนะ

วิธีตรวจสอบสิทธิ์เราชนะสามารถตรวจสอบได้ 2 ช่องทาง คือ ผ่านทางเว็บไซต์และผ่านทางแอพพลิเคชัน ซึ่งมีขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์เราชนะดังนี้

ผ่านช่องทางเว็บไซต์

 1. เข้าเว็บไซต์  www.เราชนะ.com
 2. เลือก “ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ” หรือ คลิกที่นี่
 3. กรอกหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
 4. ชื่อ-นามสกุล
 5. วันเดือนปีเกิดตามเลขหน้าบัตรประชาชน
 6. กดปุ่ม “ตรวจสอบสถานะ”
 7. ระบบแสดงผลว่า ผ่านคุณสมบัติหรือไม่

ผ่านแอพพลิเคชันเป๋าตัง

 1. เปิดแอพลิเคชั่น “เป๋าตัง”
 2. เลือกเมนู G-Wallet
 3. กดเลือกเมนู โครงการเราชนะ
 4. แอพฯ จะแสดงจำนวนเงินที่สามารถใช้ได้ หรือยอดเงินคงเหลือในโครงการฯ

ผู้มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาโครงการเราชนะ

กระทรวงการคลังได้กำหนดเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการ “เราชนะ” ว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ระลอกใหม่ มีสิทธิ์ลงทะเบียนเพื่อรับเงินเยียวยาได้ทุกคน เช่น กลุ่มอาชีพอิสระ เกษตรกร กลุ่มแท็กซี่ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง ผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล และมัคคุเทศก์ เป็นต้น โดยกระทรวงการคลังจะตรวจสอบและคัดกรองผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ออกไปเรื่อยๆ เช่น ลูกจ้างที่ได้รับการช่วยเหลือแล้วจากระบบประกันสังคม เจ้าหน้าที่รัฐ ข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ รวมถึงผู้มีรายได้สูง จนเหลือผู้ที่ได้รับสิทธิ์ราว 30-35 ล้านคน

ไทม์ไลน์เงินเข้า

เมื่อเช็คสิทธิว่าคุณผ่านการอนุมัติแล้วก็สามารถเช็คไทม์ไลน์เงินเข้าได้เลย โดยมีรายละเอียดการโอนเงิน ดังนี้

โครงการเราชนะ โอนเงินเข้าแอพพลิเคชันเป๋าตัง

 • วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 : จำนวน 1,000 บาท
 • วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 : จำนวน 1,000 บาท

โครงการเราชนะ โอนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 • วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 : จำนวน 1,000 บาท
 • วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 : จำนวน 1,000 บาท

โครงการเราชนะ โอนเงินเข้าบัตรประชาชน (กลุ่มเปราะบาง)

 • วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 : จำนวน 1,000 บาท
 • วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 : จำนวน 1,000 บาท

โครงการ ม33เรารักกัน โอนเงินเข้าแอพพลิเคชันเป๋าตัง

 • วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 : จำนวน 1,000 บาท
 • วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 : จำนวน 1,000 บาท

เราชนะใช้จ่ายที่ไหนได้บ้าง

โครงการ “เราชนะ” เริ่มใช้สิทธิ์ในการแจกเงินเข้าระบบเงินดิจิทัลตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์-31 พฤษภาคม 2564 ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ที่ผ่านการลงทะเบียนแอปเป๋าตังผ่านโครงการคนละครึ่ง หรือลงทะเบียนผ่านโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 และผู้ร่วมโครงการสามารถนำเงินจากโครงการจ่ายได้กับร้านธงฟ้าที่มีเครื่องหมาย EDC, ร้านถุงเงินธงฟ้าประชารัฐ, ร้านค้าคนละครึ่ง, ร้านค้าเราชนะ, แท็กซี่/มอเตอร์ไซต์รับจ้างที่ลงทะเบียนร่วมรายการ

สรุป - ตรวจสอบสิทธิ์เราชนะ

วิธีการตรวจสอบสถานะการรับสิทธิประโยชน์จากแคมเปญ “เราชนะ” วิธีแรก เข้าเว็บไซต์ www.เราชนะ.com เลือก “ตรวจสอบสถานะสิทธิ์” ใส่เลขบัตรประชาชน 13 หลัก ชื่อและวันเดือนปีเกิดตามที่ระบุในบัตรประชาชน แล้วคลิก “ตรวจสอบสิทธิ์”เว็บไซต์จะแจ้งว่าผู้ใช้มีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์หรือไม่

วิธีที่สองคือการใช้แอปพลิเคชัน “G-Wallet” ผู้ใช้ควรเปิดแอปและเลือกเมนู “G-Wallet” จากนั้นเลือกโครงการ “เราชนะ” แอพจะแสดงจำนวนเงินที่ใช้ได้หรือยอดเงินคงเหลือในโครงการ พร้อมปุ่ม Scan QR Code เพื่อใช้ประโยชน์

ข้อความดังกล่าวยังรวมถึงข่าวที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญ “เราชนะ” เช่น การจ่ายเงิน 2,000 บาทสำหรับผู้มีรายได้น้อย และปัญหาเงินไม่โอนเข้ากระเป๋าของผู้ใช้ นอกจากนี้ยังกำหนดระยะเวลาการโอนเงินของแต่ละโครงการ ได้แก่ โครงการ “เราชนะ” โครงการ “ม.33 เรารักกัน” และโครงการเพื่อกลุ่มเปราะบางทางการเงิน

เพื่อนแท้ เงินด่วน

บทความยอดนิยม