ยิ่งใช้ยิ่งได้รับ e-Voucher คืนสูงสุด 7,000 บาท

โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับผลประโยชน์และผลตอบแทนที่มากขึ้น ตลอดจนช่วยส่งเสริมให้เกิดการใช้งานและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในสังคมอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โครงการที่ใช้หลักการ “โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้” ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มผลตอบแทนให้กับผู้ใช้งานหรือผู้เข้าร่วมโครงการ เช่น โครงการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ใช้งานง่ายและมีความสะดวกสบาย เพื่อเพิ่มผลตอบแทนและความพึงพอใจของผู้ใช้ หรือโครงการส่งเสริมการใช้รถไฟฟ้าโดยเป็นการให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ใช้ที่ใช้บริการบ่อยๆ เพื่อส่งเสริมการใช้งานและลดการใช้รถส่วนตัว ซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการเสื่อมสภาพของเมืองในระยะยาว

ยิ่งใช้ยิ่งได้คืออะไร

รัฐบาลได้เปิดตัวโครงการบรรเทาทุกข์จากโควิดเพื่อกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ บุคคลทั่วไปมีสิทธิ์ได้รับ e-Voucher มูลค่า 5,000-7,000 บาท เพื่อใช้ชำระค่าสินค้าและบริการต่างๆ เช่น อาหาร เครื่องดื่ม นวด สปา ทำผม ทำเล็บ และสินค้าทั่วไปอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ไม่ครอบคลุมการซื้อสลากกินแบ่ง แอลกอฮอล์ ยาสูบ บัตรกำนัล บัตรของขวัญ และสินค้าหรือบริการแบบเติมเงิน ในการใช้ e-Vouchers บุคคลต้องใช้กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (G-wallet) ที่มีอยู่ในแอปพลิเคชัน “Pao Tang” นอกจากนี้ การใช้จ่ายจะต้องเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2564 และต้องใช้จ่ายผ่านผู้ประกอบการที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน “ทุ่งมันนี่”

ยิ่งใช้ยิ่งได้

ผู้ที่มีสิทธิร่วมโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้

ผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้จะต้องมีคุณสมบัติการเข้าร่วมโครงการดังนี้ ซึ่งหากขาดคุณสมบัติเพียงอย่างเดียวก็จะถูกตัดสิทธิ์ทันที ดังนั้นคุณควรตรวจสอบคุณสมบัติให้ครบถ้วยก่อนสมัคร

 • มีสัญชาติไทยและมีบัตรประจำตัวประชาชน
 • มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
 • สามารถเปลี่ยนแปลงโครงการได้ 1 ครั้งผ่านแอปฯ เป๋าตัง ภายในวันที่ 28 มิ.ย. 64
 • เริ่มลงทะเบียนได้วันที่ 21 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 6:00-22:00 น.
 • ประชาชนใช้สิทธิตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 64 ถึง 31 ธ.ค. 64 เวลา 6:00-23:00 น.
 • ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
 • ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส3

เงื่อนไขการรับ e-Voucher

ยิ่งใช้ยิ่งได้เป็นโครงการช่วยเหลือประชาชนซึ่งจะให้เป็น E-Voucher ในการใช้จ่าย สำหรับเงื่อนไขการรับ e-Voucher มีดังนี้

สำหรับผู้ได้รับสิทธิที่มียอดใช้จ่ายที่จะนำมาคำนวณสิทธิ E-Voucher ไม่เกิน 60,000 บาท ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 จะนำยอดใช้จ่ายมาคำนวณสิทธิ E-Voucher ได้ ดังนี้

 • ยอดใช้จ่ายจริงตั้งแต่ 1 – 40,000 บาทแรก ได้รับ E-Voucher ร้อยละ 10 ของยอดใช้จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 4,000 บาทต่อคน
 • ยอดใช้จ่ายจริงตั้งแต่ 40,001 – 80,000 บาท ได้รับ E-Voucher ร้อยละ 15 ของยอดใช้จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 6,000 บาทต่อคน

สำหรับผู้ได้รับสิทธิที่มียอดใช้จ่ายที่จะนำมาคำนวณสิทธิ E-Voucher เต็มจำนวน 60,000 บาท ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 ซึ่งมีสิทธิได้รับ

E-Voucher จำนวน 7,000 บาทเรียบร้อยแล้ว จะมีสิทธิได้รับ E-Voucher เพิ่มเติม หากมีการใช้จ่ายเพิ่มเติม จำนวนไม่เกิน 20,000 บาท ในระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 จะได้รับสิทธิ E-Voucher ร้อยละ 15 ของยอดใช้จ่ายเพิ่มเติมดังกล่าว แต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน

ขั้นตอนลงทะเบียนยิ่งใช่ยิ่งได้

สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนยิ่งใช้ยิ่งได้สามารถลงทะเบียนได้ด้วยตนเองผ่านช่องทางออนไลน์ของโครงการ

 • ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com
 • กรอกรหัส 6 หลัก (OTP) เพื่อยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ลงทะเบียน
 • รอรับ SMS ยืนยันหลังจากลงทะเบียน (ประมาณ 1-3 วัน)
 • ดาวน์โหลด + ติดตั้งแอปฯ เป๋าตัง ผูก G-Wallet เพื่อรับสิทธิตามโครงการ
 • ยืนยันตัวตน และเริ่มต้นใช้สิทธิเพื่อสะสมยอดใช้จ่าย
 • เติมเงินเข้า G-Wallet
 • แสกนจ่ายกับร้านที่ให้บริการเมื่อต้องชำระค่าบริการ

เงื่อนไขยิ่งใช้ยิ่งได้

อยากใช้สิทธิในโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขโครงการ และคุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้

 1. อายุ 18 ปีขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน และมีสัญชาติไทย
 2. ไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 3. ไม่ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
 4. ไม่ใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง เฟส 3

ใช้ยังไงให้คุ้ม

ในการรับ e-Voucher ของโครงการ ผู้ใช้สามารถรับรายได้มากขึ้นเมื่อใช้งาน สูงสุดไม่เกิน 7,000 บาท และผู้ใช้สามารถใช้จ่ายสินค้าและบริการได้สูงสุดประมาณ 60,000 บาท รัฐจะคืนเงิน 10-15% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยจะโอนเข้า G-Wallet ของแอปกระเป๋าเงินในต้นเดือนถัดไป เงินจำนวนนี้ไม่สามารถแปลงเป็นเงินสดได้ แต่สามารถใช้ผ่านแอพกระเป๋าเงินได้

ลูกค้าที่ใช้โปรแกรม Business Plus ERP และจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วสามารถเข้าร่วมโปรแกรมได้ พวกเขาสามารถเพิ่มประเภทการชำระเงินสำหรับ Business Plus ERP และ Business Plus POS เพื่อดูรายงานเกี่ยวกับประเภทการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ยิ่งพวกเขาใช้ประเภทการชำระเงินเหล่านี้เพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการมากเท่าไหร่ พวกเขาก็ยิ่งมีรายได้มากขึ้นเท่านั้น

สิ่งที่โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ซื้อไม่ได้

แม้ว่าโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้จะสามารถชำระค่าบริการต่างๆได้ง่ายขึ้น แต่ก็ยังมีสิ่งที่ซื้อไม่ได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งมีรายการดังนี้

 • ค่าอาหาร – เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป
 • ชำระค่าบริการได้ เช่น ร้านนวด, สปา, ทำผม, ทำเล็บ เป็นต้น
 • ยกเว้น สลากกินแบ่งรัฐบาล, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ

สรุป - ยิ่งใช้ยิ่งได้

โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับผลประโยชน์และผลตอบแทนที่มากขึ้น ตลอดจนช่วยส่งเสริมให้เกิดการใช้งานและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในสังคมอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ช่วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลตอบแทน เช่น โครงการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ใช้งานง่ายและมีความสะดวกสบาย เพื่อเพิ่มผลตอบแทนและความพึงพอใจของผู้ใช้ หรือโครงการส่งเสริมการใช้รถไฟฟ้าโดยเป็นการให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ใช้ที่ใช้บริการบ่อยๆ เพื่อส่งเสริมการใช้งานและลดการใช้รถส่วนตัว เป็นต้น

เพื่อนแท้ เงินด่วน

เรารักในการให้บริการ ชื่นชอบในข่าวสารวงการการเงิน และ ชอบที่จะหานวัตกรรมใหม่ทางด้านการเงินมานำเสนอ

บทความยอดนิยม