ขั้นตอนการสมัครคนละครึ่งง่ายด้วยตัวเอง

“โครงการคนละครึ่ง” เป็นโครงการที่มีจุดมุ่งหมายในการสนับสนุนการบริโภคภายในประเทศและกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตร ID ที่จะช่วยเพิ่มพลังในการซื้อสินค้าและบริการ โดยที่รัฐบาลจะร่วมดูแลรายได้ของประชาชนที่ต่ำกว่าเกณฑ์ และเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในส่วนที่ไม่ถึงครึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์ โครงการนี้ยังสามารถช่วยเสริมสร้างอัตราการใช้จ่ายภายในประเทศ และเป็นเครื่องมือสำคัญในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบัน

โครงการคนละครึ่งคืออะไร

โครงการคนละครึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลกำลังดำเนินโครงการที่มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจและการใช้จ่ายภายในประเทศโดยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของภาครัฐลงครึ่งหนึ่ง ภายใต้โครงการนี้ ร้านค้าจะยังคงมีรายได้เท่าเดิม แต่ลูกค้าจะจ่ายโดยตรงเพียงครึ่งหนึ่ง ส่วนอีกครึ่งหนึ่งจะเป็นของรัฐบาล โดยพื้นฐานแล้ว ครึ่งหนึ่งของการใช้จ่ายของแต่ละคนจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเพื่อส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ

วิธีลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง

วิธีลงทะเบียนคนละครึ่งสามารถลงได้ผ่าน 2 ช่องทาง คือ ผ่านเว็บไซต์คนละครึ่ง และผ่านแอพพลิเคชันเป๋าตัง ซึ่งมีวิธีการลงทะเบียน ดังนี้

วิธีลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์

 1. เข้าสู่เว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com
 2. ยอมรับเงื่อนไขโครงการฯ
 3. กรอกขอมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน
 4. กรอกรหัส OTP ตัวเลข 6 หลัก เพื่อยืนยันการลงทะเบียน
 5. ลงทะเบียนสำเร็จ

วิธีลงทะเบียนผ่านแอพเป๋าตังค์

 1. ดาวน์โหลด แอปพลิเคชันเป๋าตังค์
 2. กด Banner โครงการคนละครึ่ง
 3. กดรับขอตกลง และเงื่อนไขของโครงการฯ
 4. กรอกขอมูลเพิ่มเติม ได้แก่  เบอร์โทรศัพท์เพื่อรับ OTP อาชีพ/ขอมูลรายได และประเภทรายได
 5. กรอก OTP เพื่อยืนยันการเขร่วมโครงการฯ
 6. ยืนยันการเขาร่วมโครงการสำเร็จ

ขั้นตอนเริ่มใช้ใช้งานแอปฯ

แอพพลิเคชันแอพเป๋าตังถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้จ่ายโครงการคนละครึ่ง ซึ่งมีขั้นตอนการใช้แอปฯ ดังนี้

 1. กดฺ Banner คนละครึ่ง
 2. กดปุมสแกน QR เพื่อใช้สิทธิคนละครึ่ง เพื่อเริ่มใชสิทธิ
 3. สแกน QR รานคาถุงเงิน
 4. ยืนยันการชําระเงิน
 5. ใส่รหัส PIN 6 หลัก
 6. บันทึกสลิป ทํารายการสำเร็จ

ยืนยันตัวตนยังไงให้ผ่าน

วิธียืนยันตัวตนสามารถยืนยันได้ผ่าน 3 ช่องทาง ซึ่งคูนสามารถทำตามได้ง่ายๆและแน่นอนว่าผ่านฉลุยแน่นอน

เลือกยืนยันตัวตนด้วยแอป Krungthai NEXT

 1. เปิดแอป Krungthai NEXT
 2. กรอกรหัส PIN 6 หลักที่ใช้บนแอป Krungthai NEXT
 3. กดปุ่มดำเนินการบนแอป เป๋าตัง
 4. รอรับรหัส OTP จากเบอร์โทรศัพท์ที่ผูกไว้กับแอป Krungthai NEXT
 5. กรอกรหัส OTP
 6. ตั้งค่ารหัส PIN 6 หลัก ที่จะใช้บนแอปเป๋าตัง
 7. ยืนยันรหัส PIN 6 หลัก อีกครั้ง

เลือกยืนยันตัวตนด้วยวิธี การแสกนใบหน้า

 1. เลือก แสกนใบหน้า
 2. ตั้งค่ารหัส PIN 6 หลัก ที่จะใช้บนแอปเป๋าตัง
 3. ยืนยันรหัส PIN 6 หลัก อีกครั้ง
 4. เปิดการใช้งานระบบแสกนใบหน้า หรือ แสกนลายนิ้วมือ
 5. กดยอมรับ เงื่อนไขการใช้งานแอปฯ เป๋าตัง
 6. เมื่อลงทะเบียนสำเร็จแล้วจะเริ่มเข้าสู่ระบบและเริ่มใช้งานได้ตามปกติ

ยืนยันตัวตนไม่ผ่าน ให้ไปยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย

หากคุณไม่สามารถยืนยันตัวตนด้วยการแสกนใบหน้าได้ ให้นำบัตรประชาชนไปยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทย ซึ่งจะมีป้ายรองรับการยืนยันตัวตนระบุไว้ แล้วให้ดำเนินการดังนี้

 1. เปิดแอปเป๋าตังแล้วแสกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตน
 2. ไปที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทย เลือกเมนู “ยืนยันตัวตน” โดยไม่ต้องเสียบบัตร ATM
 3. กดรับทราบและยินยอมการเป็นเจ้าของบัตรประชาชน
 4. กดยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลพิสูจน์ตัวตน
 5. เสียบบัตรประชาชน และรอระบบตรวจสอบข้อมูลยืนยันตัวตน
 6. เมื่อระบบตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการบนแอปเป๋าตังต่อ

วิธีการเช็คสิทธิคนละครึ่ง

หากต้องการตรวจสอบคุณสมบัติของบัตรประจำตัวที่ช่วยเพิ่มกำลังซื้อ

โปรดไปที่ www.คนละครึ่ง.com การลงทะเบียนสามารถทำได้สองวิธี คือ 

 1. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ที่ www.คนละครึ่ง.com
 2. ลงทะเบียนผ่านแอพกระเป๋าเงินและเชื่อมโยงกับ G-wallet (เข้าถึงแท็บโครงการที่ระบุว่า “ครึ่งหนึ่งของแต่ละคน”)

สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ สำหรับมาตรการของรัฐระยะที่สามโดยใช้แอพกระเป๋าเงิน

สิทธิคนละครึ่งได้อะไรบ้าง

สิทธิคนละครึ่งแต่ละเฟสจะได้รับเงินแตกต่างกัน นอกเหนือจากนั้นสิทธิผู้ลงทะเบียนในแต่ละรอบก็จะแตกต่างกันด้วย

โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 1

ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผู้ที่ได้รับสิทธิจะได้รับวงเงินใช้จ่ายจำนวน 3,000 บาท มีประชาชนลงทะเบียน จำนวน 10 ล้านสิทธิ

โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2

ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ผู้ที่ได้รับสิทธิจะได้วงเงินใช้จ่าย 3,500 บาท มีประชาชนลงทะเบียน จำนวน 5 ล้านสิทธิ (มีเงื่อนไขต่าง ๆ เช่นเดียวกับระยะที่ 1)

โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3

มีทั้งสิ้น 3 รอบ

รอบที่ 1 ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผู้ที่ได้รับสิทธิจะได้วงเงินใช้จ่าย 1,500 บาท เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนจำนวน 13 ล้านสิทธิ

รอบที่ 2 ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผู้ที่ได้รับสิทธิจะได้วงเงินใช้จ่าย 1,500 บาท เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนจำนวน 119,974 สิทธิ

รอบที่ 3 ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผู้ที่ได้รับสิทธิจะได้วงเงินใช้จ่าย 1,500 บาท เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนจำนวน 119,974 สิทธิ ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนจะได้รับวงเงินใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 4,500 บาท

คนละครึ่งเฟส 6 จะมีไหม

ขณะนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการประเมินเฉพาะรายครึ่งของเฟส 6 และจะขอเวลาเพิ่มเติมเพื่อสรุปรายละเอียด คาดว่าจะมีการตัดสินใจในอนาคตอันใกล้นี้ นอกจากนี้ กระทรวงฯ กำลังสำรวจมาตรการอื่น ๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนไทยตั้งแต่ปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้า พวกเขากำลังปรับแต่งมาตรการเหล่านี้อย่างระมัดระวังเพื่อให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม

สรุป - สมัครคนละครึ่ง

โครงการคนละครึ่งเป็นโครงการของรัฐบาลที่มีจุดมุ่งหมายในการสนับสนุนการบริโภคภายในประเทศและกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตร ID ที่จะช่วยเพิ่มพลังในการซื้อสินค้าและบริการ โดยที่รัฐบาลจะร่วมดูแลรายได้ของประชาชนที่ต่ำกว่าเกณฑ์ และเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในส่วนที่ไม่ถึงครึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์

โครงการนี้มีหลายวัตถุประสงค์ ทั้งเสริมสร้างอัตราการใช้จ่ายภายในประเทศ ช่วยเหลือผู้มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ และกระตุ้นเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยผู้มีสิทธิ์สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับบัตร ID ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต โดยโครงการนี้ยังสามารถช่วยเสริมสร้างภาคเศรษฐกิจได้ในระยะยาว

เพื่อนแท้ เงินด่วน

เรารักในการให้บริการ ชื่นชอบในข่าวสารวงการการเงิน และ ชอบที่จะหานวัตกรรมใหม่ทางด้านการเงินมานำเสนอ

บทความยอดนิยม