เริ่มแล้ว! ลงทะเบียนแก้หนี้ แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบด้วยตัวเอง

การลงทะเบียนแก้หนี้มักเริ่มต้นด้วยการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับหนี้ที่ต้องการแก้ไข รวมถึงจำนวนเงินที่ครบถ้วน บัญชีเจ้าหนี้ และรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขการชำระหนี้ เพื่อทำการประเมินและวางแผนการชำระหนี้ที่เหมาะสม การลงทะเบียนนี้มักเป็นการบันทึกข้อมูลในระบบเพื่อเป็นฐานข้อมูลที่สามารถใช้ในการติดตามและประเมินผลในภายหลัง เพื่อให้การแก้ไขหนี้เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

หนี้นอกระบบคืออะไร

หนี้นอกระบบ” หมายถึงหนี้ที่ไม่ได้ถูกบันทึกหรือระบุในระบบการเงินทางการเงินหรือบัญชีธนาคารอย่างเป็นทางการ ซึ่งหนี้นอกระบบมักจะเกิดขึ้นในรูปแบบของหนี้ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคล โดยไม่ได้ผ่านกระบวนการทางการเงินทางประเทศ เช่น การกู้ยืมเงินจากเพื่อนหรือครอบครัว เงินกู้นอกระบบ หรือหนี้ที่เกิดขึ้นในกลุ่มธุรกิจที่ไม่ได้รับการบันทึกทางการบัญชี เช่น การค้าขายที่เกิดขึ้นระหว่างธุรกิจในท้องถิ่นหรือระหว่างประเทศที่ไม่ได้รับการรายงานต่อสถาบันการเงินสากล เป็นต้น

หนี้นอกระบบมักจะมีลักษณะที่ยากต่อการติดตามและการควบคุมเทียบกับหนี้ที่ถูกบันทึกในระบบทางการเงิน การจัดการหนี้นอกระบบมีความท้าทายมาก เนื่องจากมักจะไม่มีเอกสารหลักฐานทางการเงินที่ชัดเจน และการดำเนินการทางกฎหมายเพื่อการคืนหนี้มีความซับซ้อนมากขึ้น การหนี้นอกระบบนั้นมักจะขึ้นอยู่กับความไว้วางใจและความขับเคลื่อนทางสังคมมากมาย

เราจะแก้หนี้นอกระบบได้อย่างไร

การแก้ไขหนี้นอกระบบมีขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติอย่างรอบคอบเพื่อให้สามารถกำจัดหนี้และฟื้นฟูสถานการณ์ได้ ต่อไปนี้คือขั้นตอนที่อาจช่วยในการแก้ไขหนี้นอกระบบ

ลงทะเบียนแก้หนี้

1. ทำการประเมินสถานการณ์

ทราบถึงจำนวนเงินที่คุณต้องการชำระหนี้และประมาณกรอบเวลาที่จำเป็นในการชำระหนี้นั้น ๆ

2. ติดต่อกับเจ้าหนี้

พยายามติดต่อกับเจ้าหนี้เพื่อเข้าใจสถานการณ์ของคุณ และพยายามเจรจาให้ได้รับข้อตกลงที่เป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่าย

3. สร้างแผนผ่อนชำระ

กำหนดแผนที่ชัดเจนเพื่อการผ่อนชำระหนี้ โดยทำการแบ่งจ่ายเงินตามความสามารถในแต่ละรอบการชำระ

4. เริ่มต้นจ่ายหนี้

ตั้งแต่ที่ได้รับข้อตกลงกับเจ้าหนี้ ให้ทำการชำระหนี้ตามแผนที่กำหนดไว้

5. ปรับแต่งการใช้จ่าย

พิจารณาการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้จ่ายเพื่อเพิ่มรายได้หรือประหยัดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

6. หาเพิ่มรายได้

พิจารณาทางเลือกในการหาเพิ่มรายได้ เช่น การทำงานพิเศษหรือการหางานที่มีรายได้สูงขึ้น

7. หาคำปรึกษา

หาคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญทางการเงินหรือทนายความเพื่อให้คำแนะนำและสนับสนุนทางกฎหมาย

8. รักษานโยบายการเงิน

พยายามรักษานโยบายการเงินที่ดี เพื่อป้องกันการเกิดหนี้นอกระบบในอนาคต

การแก้ไขหนี้นอกระบบต้องมีความรับผิดชอบและความรอบคอบในการดำเนินการ แต่ละสถานการณ์อาจแตกต่างกัน จึงควรพิจารณาแผนการที่เหมาะสมตามสภาพความเป็นจริงของแต่ละบุคคลหรือครอบครัว นอกเหนือจากนั้นคุณสามารถลงทะเบียนแก้หนี้เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ของแต่ละคนได้

ระยะเวลาลงทะเบียนแก้หนี้

สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 06.00 น. – 23.00 น.

ดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน ThaID

  • ระบบปฏิบัติการ Google Play คลิก play.google.com
  • ระบบปฏิบัติการ App Store คลิก apps.apple.com

ใช้แอปพลิเคชัน ThaID เพื่อยืนยันตัวตน

  1. กดเริ่มต้นใช้งาน แบบลงทะเบียนด้วยตัวเอง
  2. อ่านข้อตกลงและเงื่อนไข จากนั้นกด “ยอมรับ”
  3. ถ่ายรูปหน้าบัตร – หลังบัตร ถ่ายรูปใบหน้า และสร้างรหัส 8 หลัก

ขั้นตอนการลงทะเบียนแก้หนี้

  1. เข้าเว็บไซต์ลงทะเบียนแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ คลิก debt.dopa.go.th
  2. จากนั้นกดปุ่มตรงแถบสีน้ำเงินด้านขวาล่าง “เริ่มลงทะเบียน”
  3. อ่านเงื่อนไขและข้อตกลง จากนั้นกด “ยินยอม และเข้าสู่ระบบ”
  4. กรอกข้อมูลทั่วไปและข้อมูลเจ้าหนี้ให้ครบถ้วน จากนั้นกด “ตรวจสอบสถานะ”
  5. กระทรวงมหาดไทยจะติดต่อคุณอีกครั้งเพื่อดำเนินการไกล่เกลี่ยหนี้สิน

โดยสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ที่เมนู “ตรวจสอบสถานการณ์ลงทะเบียน” หากไม่สามารถลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ได้ ให้ติดต่อที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขต เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการลงทะเบียนให้ได้ หรือติดต่อกลุ่มงานทวงถามหนี้ ส่วนอำนวยความเป็นธรรม โทร 02-3569660 และศูนย์ไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบ สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 ได้ตลอด 24 ชม.

สรุป - ลงทะเบียนแก้หนี้

การลงทะเบียนแก้หนี้เป็นกระบวนการที่สำคัญในการจัดการและแก้ไขสถานการณ์หนี้ โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหนี้ทั้งหมด เช่น จำนวนเงินที่ครบถ้วน บัญชีเจ้าหนี้ และเงื่อนไขการชำระหนี้ เพื่อทำการวิเคราะห์และวางแผนการชำระหนี้ที่เหมาะสม ขั้นตอนนี้ช่วยให้ผู้จัดการหนี้หรือบุคคลที่ต้องการแก้ไขสถานการณ์หนี้มีข้อมูลที่เป็นฐานในการตัดสินใจและวางแผนการจัดการหนี้ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อลดความซับซ้อนและเตรียมความพร้อมในการติดตามและประเมินผลในภายหลัง

เพื่อนแท้ เงินด่วน

บทความยอดนิยม