การเพิ่มชื่อภรรยาในโฉนดที่ดิน: การทำความเข้าใจค่าธรรมเนียมและกระบวนการ

การเป็นเจ้าของทรัพย์สินเป็นมากกว่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ แต่ยังมีบทบาทสำคัญในการรักษาความมั่นคงของครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของการสมรส เอกสารกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินสมรสจะต้องมีชื่อของคู่สมรสทั้งคู่ บทความนี้เจาะลึกถึงขั้นตอนการเพิ่มชื่อภรรยาในโฉนดที่ดินเมื่อทรัพย์สินนั้นถือเป็นการสมรส

ความจำเป็นในการเพิ่มชื่อภรรยา

การเพิ่มชื่อภรรยาในโฉนดที่ดินเป็นวิธีการยืนยันสิทธิ์ในทรัพย์สินซึ่งเป็นสินสมรส โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ภรรยามีบทบาทในการช่วยเหลือทางการเงินหรือมีส่วนร่วมในการซื้อทรัพย์สินนั้นๆ การมีชื่ออยู่ในโฉนดยังช่วยให้การจัดการทรัพย์สินหลังจากการเสียชีวิตของหนึ่งในสามีหรือภรรยาเป็นไปอย่างไม่มีปัญหา นอกจากนี้ยังเป็นการป้องกันปัญหาทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเกี่ยวกับการครอบครองหรือการจำหน่ายทรัพย์สิน 

เพิ่มชื่อภรรยาในโฉนดที่ดิน ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมเพิ่มชื่อภรรยาในโฉนดที่ดิน

ค่าธรรมเนียมในการเพิ่มชื่อภรรยาลงในโฉนดที่ดินมีค่าใช้จ่ายเพียง 50 บาทต่อการจดทะเบียนหนึ่งครั้ง ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ไม่สูงมาก ค่าธรรมเนียมนี้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่สำนักงานที่ดินเท่านั้น การเพิ่มชื่อในโฉนดที่ดินเป็นการป้องกันและการรับรองสิทธิ์ที่สำคัญสำหรับสามีและภรรยา ช่วยให้ทั้งสองฝ่ายมั่นใจว่าสิทธิ์ในทรัพย์สินจะได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมในทุกสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

เอกสารในการเพิ่มชื่อภรรยาในโฉนดที่ดิน

การเพิ่มชื่อภรรยาลงในโฉนดที่ดินเป็นกระบวนการที่ต้องการเอกสารหลายอย่างเพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและราบรื่น. นี่คือรายการเอกสารที่คุณจะต้องเตรียมเพื่อดำเนินการนี้: 

 1. บัตรประชาชนของสามีและภรรยา: สำเนาบัตรประชาชนของทั้งสองฝ่ายที่ชัดเจนและอัปเดต
 2. ทะเบียนสมรส: สำเนาทะเบียนสมรสที่แสดงถึงสถานะการสมรสของคุณ ซึ่งยืนยันว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นสินสมรส
 3. โฉนดที่ดิน: ต้นฉบับโฉนดที่ดินที่ต้องการเพิ่มชื่อ
 4. แบบฟอร์มคำร้อง: แบบฟอร์มขอให้เพิ่มชื่อบนโฉนดที่ดินที่สามารถขอรับได้จากสำนักงานที่ดิน
 5. หลักฐานการชำระภาษีที่ดิน: สำเนาหลักฐานการชำระภาษีที่ดินล่าสุด ซึ่งยืนยันว่าภาษีที่ดินถูกชำระเรียบร้อยแล้วและไม่มีหนี้สินค้างชำระ
 6. ใบรับรองจากสำนักงานที่ดิน: หากจำเป็น ใบรับรองที่ระบุว่าไม่มีข้อพิพาทหรือคดีความที่เกี่ยวข้องกับที่ดินดังกล่าว
 7. ค่าธรรมเนียม: เตรียมเงินสดหรือวิธีการชำระเงินอื่นๆ ตามที่สำนักงานที่ดินกำหนด ในกรณีนี้คือ 50 บาทต่อการจดทะเบียน 

ขั้นตอนในเพิ่มชื่อภรรยาในโฉนดที่ดิน

การเพิ่มชื่อภรรยาในโฉนดที่ดินเป็นกระบวนการที่ต้องการความรอบคอบและการเตรียมการที่ถูกต้อง นี่คือ 5 ขั้นตอนหลักในการเพิ่มชื่อภรรยาในโฉนดที่ดิน: 

 1. การเตรียมเอกสารที่จำเป็น: รวบรวมเอกสารทั้งหมดที่ต้องการ เช่น บัตรประชาชนของทั้งคุณและภรรยา, สำเนาทะเบียนสมรส, โฉนดที่ดินเดิม, หลักฐานการชำระภาษีที่ดินล่าสุด, และแบบฟอร์มคำร้องจากสำนักงานที่ดิน
 2. ยื่นคำร้องที่สำนักงานที่ดิน: นำเอกสารที่ได้เตรียมไว้ไปยื่นที่สำนักงานที่ดินที่มีอำนาจเกี่ยวกับที่ตั้งของทรัพย์สิน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดครบถ้วนและถูกต้อง
 3. การตรวจสอบเอกสาร: เจ้าหน้าที่ที่ดินจะทำการตรวจสอบเอกสารของคุณว่าครบถ้วนและถูกต้องหรือไม่ หากมีการขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการแก้ไข เตรียมพร้อมที่จะตอบสนองคำขอเหล่านั้น
 4. ชำระค่าธรรมเนียม: ชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนซึ่งในกรณีนี้คือ 50 บาท ค่าธรรมเนียมนี้สามารถชำระได้ที่สำนักงานที่ดินในวันที่ยื่นคำร้อง
 5. รับโฉนดที่ดินที่อัปเดต: เมื่อการจดทะเบียนเสร็จสิ้นและชื่อของภรรยาถูกเพิ่มลงในโฉนดที่ดินแล้ว คุณจะได้รับโฉนดที่อัปเดตที่มีชื่อของทั้งคุณและภรรยา จัดเก็บเอกสารนี้ไว้ให้ดีเพื่อใช้ในการอ้างอิงในอนาคต

สรุป

การเพิ่มชื่อภรรยาในโฉนดที่ดินเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับคู่สมรสที่ต้องการยืนยันสิทธิ์ในทรัพย์สินร่วมกัน. ขั้นตอนนี้เกี่ยวข้องกับการเตรียมเอกสารที่จำเป็น, การยื่นคำร้องที่สำนักงานที่ดิน, การตรวจสอบเอกสาร, การชำระค่าธรรมเนียม, และการรับโฉนดที่อัปเดต ค่าธรรมเนียมสำหรับการจดทะเบียนนี้คือ 50 บาทต่อครั้ง ซึ่งเป็นจำนวนที่ไม่สูงมากและเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเพื่อความมั่นคงทางกฎหมายและการจัดการทรัพย์สินร่วมในอนาคต

เพื่อนแท้ เงินด่วน

เรารักในการให้บริการ ชื่นชอบในข่าวสารวงการการเงิน และ ชอบที่จะหานวัตกรรมใหม่ทางด้านการเงินมานำเสนอ

บทความยอดนิยม