แนะนำการยื่นภาษีออนไลน์ 2566 สำหรับบุคคลทั่วไป

เมือถึงต้นปีก็มาถึงเวลาของการ ชำระภาษี หรือจ่ายภาษีสำหรับผู้มีเงินได้ทุกคน ซึ่งในปัจจุบันการยื่นภาษีนั้นสามารถทำได้ที่บ้าน ด้วยการยื่นภาษีออนไลน์ ง่ายมากๆ วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2566 นี้ สามารถยื่นได้ถึง 8 เมษายน 2566 วันนี้เพื่อนแท้เงินด่วนจะมาแนะนำการยื่นภาษีกัน  และแนะนำให้ผู้ที่ยื่นครั้งแรก หรือเคยยื่นแต่ยังงงๆ เราก็จะช่วยไขข้อสงสัยได้ ขั้นตอนมีอะไรบ้าง มาดูกันเลย

การยื่นภาษีออนไลน์

วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2565
หากรับรายได้จากบริษัททางเดียว ยื่นภาษีออนไลน์ 2566 ก็ใช้ใบ 50 ทวิ แต่หากมีรายได้หลายช่องทาง ก็ต้องเตรียมเอกสารแสดงการหักภาษีของหน่วยงานที่จ้างคุณไว้

ช่องทางยื่นภาษีเงินได้

 1. กรอกใบ ภ.ง.ด. แล้วเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ไปยังสำนักงานสรรพากรทุกพื้นที่
 2. กรอกใบ ภ.ง.ด. แล้วให้หน่วยงานบริษัทที่สังกัดยื่นให้
 3. ยื่นภาษีออนไลน์ 2565ด้วยตัวเอง

สิ่งที่ต้องเตรียม

 1. เตรียมเอกสารแสดงรายได้ และข้อมูลที่จำเป็น เช่น เอกสารลดหย่อนภาษี ใบเสร็จประกัน ให้พร้อม
 2. เข้าสู่หน้าเว็บไซต์กรอกข้อมูลยื่นภาษีออนไลน์ 2566
 3. ชำระภาษี หรือ ขอคืนภาษี

วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2566 ด้วยตัวเอง

สำหรับการยื่นภาษีออนไลน์ 2566 ขอแค่มีคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และเอกสารที่ต้องเตรียมก็พร้อมยื่นภาษีออนไลน์ด้วยตัวเองแล้วง่ายมาก ทำได้ตลอด 24 ชม. ตามขั้นตอนนี้เลย

พิเศษ.. เฉพาะ ผู้ที่ทำการขอสินเชื่อผ่าน แอพฯ จะได้ดอกพิเศษกว่าไปหน้าสาขา

เข้าสู่เว็บไซต์ rdserver.rd.go.th แล้วกดสมัครสมาชิก เพื่อใช้เลขบัตรประชาชนและรหัสผ่านเข้าสู่ขั้นตอนการยื่นภาษีออนไลน์ 2566 ต่อไป

1. ขั้นตอนการสมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร เพื่อลงทะเบียนยื่นภาษีออนไลน์ เริ่มจากคลิก www.rd.go.th เลือก “ลงทะเบียนคลิกที่นี่” หรือคลิ๊ก https://epit.rd.go.th/publish/index.php

 1. ระบุเลขบัตรประชาชน
 2. เลือกวัตถุประสงค์ในการลงทะเบียน 
 3. กรอกข้อมูลผู้เสียภาษีให้ครบถ้วน
 4. ตั้งรหัสผ่าน
 5. รอรับรหัส OTP และสามารถเข้าใช้งานได้เลย

2. ขั้นตอนการกรอกข้อมูล​

สำหรับผู้ที่สมัครสมาชิกเรียบร้อย ก็สามารถเข้ามากรอกข้อมูลต่างๆได้เลย เตรียมเอกสารให้พร้อมและมากรอกกันเลย

 1. เข้าสู่ระบบ จะมีOTP ส่งมาให้เราที่เบอร์มือถือ หลังจากนั้นให้กรอกให้เรียบร้อยเพื่อเข้าใช้ระบบ
 2. เลือกประเภทภาษีที่เราต้องการยื่น (ในกรณีตัวอย่างนี้เราจะเลือก ภ.ง.ด 90/91) ให้กดตรงที่ ยื่นแบบ
 3. กรอกรหัสหลังบัตรประชาชน
 4. หลังจากเข้ามาเเล้วจะเจอกับข้อมูลเบื้องต้นสำหรับใช้ยื่นแบบ ตรงนี้ท่านสามารถคลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดต่างๆได้ หลังจากนั้นให้กด เริ่มยื่นแบบ ได้เลย
 5. กรอกข้อมูลผู้มีเงินได้ให้ครบถ้วน และกรอกสถานะ ให้ตรงกับท่านและกดถัดไป
 6. หน้านี้ให้กรอกเงินได้ของท่านให้ตรงกับประเภทเงินได้ของท่านเอง
 7. ยกตัวอย่างในกรณีพนักงานเงินเดือน ให้ขอใบทวิ 50 จากบริษัท กรอกเงินได้เเละเลขผู้จ่ายภาษีของบริษัท ถ้ากรอกเรียบร้อยแล้วให้กดถัดไปได้เลย
 8. หน้านี้จะเป็นหน้าลดหย่อนภาษี หากมีข้อมูลที่ลดหย่อนได้ให้กรอกได้เลย เช่น ลดหย่อนหากมีบุตร หรือหากมีประกันชีวิตก็สามารถนำมาลดหย่อนได้เช่นกัน ถ้ากรอกเสร็จแล้วให้กดถัดไป
 9. หน้านี้คือตรวจสอบข้อมูล ให้ท่านตรวจสอบข้อมูลให้ถูกจากนั้นกดส่ง แต่ก่อนส่งแนะนำให้พิมแบบร่างการยื่นไว้ก่อนเพื่อเป็นหลักฐาน
 10. จากนั้นกดส่งได้เลย ก็เป็นอันเสร็จสิ้น

ระยะเวลาในการยื่นภาษี 2566

การยื่นภาษี 2566 เริ่มเมื่อไหร่ เพื่อนแท้เงินด่วนสามารถสรุปช่วงเวลายื่นภาษีออนไลน์ 2566 ได้ดังนี้

1. ภาษีเงินได้ของบุคคลธรรมดา ปี 2563 (แบบ ภ.ง.ด.90 แบบ ภ.ง.ด.91)

ตอบคำถามบุคคลธรรมดาต้องยื่นภาษี 2566 หมดเขตเมื่อไหร่ ปกติต้องยื่นภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566 แต่สามารถขยายเวลาออกไปถึงวันที่ 8 เมษายน 2566 เฉพาะการยื่นภาษีออนไลน์ 2566 ผ่านอินเตอร์เน็ตเท่านั้น

2. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (แบบ ภ.ง.ด.1 แบบ ภ.ง.ด.2 แบบ ภ.ง.ด.3 แบบ ภ.ง.ด.53 และแบบ ภ.ง.ด.54)

ขยายเวลาการยื่นแบบฯ ถึงวันที่สุดท้ายของเดือนนั้นๆ โดยยื่นภาษีออนไลน์ 2566 ได้ถึง 8 เมษายน 2566 เฉพาะการยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตเท่านั้น

3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ. 30 และ ภ.พ.36)

ขยายเวลาการยื่นแบบฯของเดือนสุดท้ายของเดือนนั้นๆ โดยขยายการยื่นภาษีออนไลน์ 2566 ได้ถึง 8 เมษายน 2566 เฉพาะการยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตเท่านั้น

โทษของการไม่ยื่นภาษีออนไลน์ 2566

เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ถือเป็นบทลงโทษเกี่ยวกับภาษีอากรอย่างหนึ่ง และอาจมีโทษทางอาญาด้วย แล้วแต่ความผิดว่าเป็นเรื่องร้ายแรงขั้นไหน โดยหากบุคคลใดยื่นแบบฯ ภายในกำหนดแต่ชำระภาษีไม่ครบถ้วน หรือยื่นแบบฯ ล่าช้า ละเลย หรือหลีกเลี่ยงการยื่นแบบฯ จะต้องเสียเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามกฎหมายกำหนด และหากฝ่าฝืนไม่ยอมชำระ ก็ต้องรับโทษทางอาญาด้วย ซึ่งมีบทลงโทษ ดังนี้

 1. กรณีไม่ชำระภาษีภายในกำหนดเวลา จะต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน (เศษของเดือนให้นับเป็น 1 เดือน) ของเงินภาษีที่ต้องชำระนับแต่วันพ้นกำหนดเวลาการยื่นรายการจนถึงวันชำระภาษี     
 2. กรณีเจ้าพนักงานตรวจสอบออกหมายเรียก และปรากฏว่ามิได้ยื่นแบบแสดงรายการไว้หรือยื่นแบบแสดงรายการไว้แต่ชำระภาษีขาดหรือต่ำไป นอกจากจะต้องรับผิดชำระเงินเพิ่มแล้ว ยังจะต้องรับผิดเสียเบี้ยปรับอีก 1 เท่าหรือ 2 เท่าของภาษีที่ต้องชำระแล้วแต่กรณี เงินเบี้ยปรับดังกล่าวอาจลดหรืองดได้ตามระเบียบที่อธิบดีกำหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี     
 3. กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.90, 91 หรือ 94 ภายในกำหนดเวลา ต้องระวางโทษปรับทางอาญาไม่เกิน 2,000 บาท      
 4. กรณีจงใจ แจ้งข้อความเท็จ หรือแสดงหลักฐานเท็จหรือฉ้อโกง เพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร มีโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือนถึง 7 ปี และปรับตั้งแต่ 2,000 บาท ถึง 200,000 บาท
 5. กรณีเจตนาละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร มีโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ

วิธีการตรวจสอบข้อมูลการขอคืนภาษี

 1. เข้าเว็บไซต์กรมสรรพากร กดเลือก “บริการสอบถามข้อมูลการขอคืนภาษี ภ.ง.ด.90/ภ.ง.ด.91” หรือคลิก https://www.rd.go.th
 2. กรอกข้อมูลส่วนตัวที่เราเคยยื่นภาษีออนไลน์ 2566 ประกอบไปด้วย ปีที่เสียภาษี เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อผู้เสียภาษี ชื่อกลาง ชื่อสกุล
 3. กดสอบถาม
 4. สามารถตรวจสอบสถานะของเงินภาษีได้เลย

สรุป - ยื่นภาษีออนไลน์ 2566

เพียงเท่านี้ก็สามารถยื่นภาษีออนไลน์ได้ง่าย ๆ โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปที่กรมสรรพากรให้เสียเวลา เพราะการยื่นภาษีออนไลน์ทำได้ไว ไม่ยุ่งยาก และทำได้ตลอด 24 ชั่วโมง สุดท้ายนี้อย่าลืมยื่นภาษีออนไลน์ 2566 ให้ทันเวลาจะได้ไม่เสียค่าปรับ

แก้ไขล่าสุดเมื่อ 17/08/2022 @ 19:58

เพื่อนแท้เงินด่วน
เรารักในการให้บริการ ชื่นชอบในข่าวสารวงการการเงิน และ ชอบที่จะหานวัตกรรมใหม่ทางด้านการเงินมานำเสนอ

เพื่อนแท้เงินด่วนมีสินเชื่อแบบไหนบ้าง

สินเชื่อทั้งหมดของเรา

เพื่อไม่ให้โดนหลอก ขอสินเชื่อผ่านแอพฯ “เพื่อนแท้” เท่านั้น

บทความยอดนิยม