15 วิธีเก็บเงินที่ทุกคนสามารถทำได้อย่างง่ายดาย

การเก็บเงินเป็นทักษะที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการจัดการการเงินส่วนบุคคล ไม่ว่าคุณจะเป็นเด็กนักเรียน นักศึกษา คนทำงาน หรือผู้สูงอายุ การเก็บเงินช่วยให้คุณสามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินและมีความมั่นคงในชีวิตได้ บทความนี้จะเสนอ 15 วิธีเก็บเงินง่ายที่ทุกคนสามารถทำได้ 

1. การทำบัญชีรายรับรายจ่าย

การทำบัญชีรายรับรายจ่ายช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของการใช้เงินในแต่ละเดือน คุณสามารถทราบได้ว่ามีรายจ่ายส่วนไหนที่สามารถลดหรือเลิกได้บ้าง และช่วยให้คุณวางแผนการเก็บเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • จดบันทึกทุกครั้งที่มีรายรับและรายจ่าย 
 • ใช้แอปพลิเคชันช่วยในการบันทึกและจัดการรายรับรายจ่าย 
วิธีเก็บเงิน

2. การตั้งงบประมาณ

การตั้งงบประมาณเป็นการกำหนดวงเงินที่สามารถใช้จ่ายได้ในแต่ละหมวดหมู่ เช่น ค่าครองชีพ ค่าอาหาร ค่าเดินทาง และเงินสำรอง ช่วยให้คุณควบคุมการใช้จ่ายให้อยู่ในขอบเขตที่ตั้งไว้ 

 • กำหนดงบประมาณสำหรับแต่ละหมวดหมู่ 
 • ติดตามการใช้จ่ายและปรับปรุงงบประมาณตามความเหมาะสม 

3. การออมเงินรายวันหรือรายสัปดาห์

การตั้งเป้าหมายการออมเล็ก ๆ เช่น การออมวันละ 20 บาท หรือสัปดาห์ละ 100 บาท ช่วยสร้างนิสัยการออมเงินที่สม่ำเสมอ และช่วยให้คุณสามารถเก็บเงินได้มากขึ้นในระยะยาว

 • ตั้งเป้าหมายการออมที่เป็นไปได้ 
 • เก็บเงินในที่ที่ปลอดภัยและเข้าถึงง่าย 

4. การใช้บัตรเดบิตแทนบัตรเครดิต

การใช้บัตรเดบิตแทนบัตรเครดิตช่วยให้คุณสามารถควบคุมการใช้จ่ายได้ดีกว่า เนื่องจากการใช้บัตรเดบิตเป็นการใช้เงินที่มีอยู่ในบัญชีเท่านั้น ไม่ก่อให้เกิดหนี้สิน 

 • เลือกใช้บัตรเดบิตสำหรับการใช้จ่ายประจำวัน
 • จำกัดการใช้บัตรเครดิตเฉพาะในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเท่านั้น 

5. การลงทุนในกองทุนรวม

การลงทุนในกองทุนรวมเป็นวิธีการเก็บเงินที่มีความเสี่ยงน้อยกว่าการลงทุนในหุ้นรายตัว และยังสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

 • ศึกษาข้อมูลกองทุนรวมต่าง ๆ 
 • เลือกกองทุนที่เหมาะสมกับความเสี่ยงและเป้าหมายการลงทุนของคุณ 

6. การซื้อของที่จำเป็นเท่านั้น

การระมัดระวังในการซื้อของช่วยลดการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ทำให้คุณสามารถเก็บเงินได้มากขึ้น

 • ตรวจสอบความจำเป็นก่อนการซื้อของ 
 • หลีกเลี่ยงการซื้อของเพราะความอยากหรือการส่งเสริมการขาย 

7. การประหยัดพลังงาน

การประหยัดพลังงานไม่เพียงช่วยลดค่าใช้จ่าย แต่ยังเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

 • ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่ใช้งาน 
 • ใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน เช่น หลอดไฟ LED 

8. การตั้งเป้าหมายการเก็บเงิน

การตั้งเป้าหมายการเก็บเงินช่วยให้คุณมีแรงจูงใจในการเก็บเงิน และช่วยให้การเก็บเงินมีความชัดเจนและเป็นระบบ

 • กำหนดเป้าหมายการเก็บเงินที่ชัดเจน เช่น การเก็บเงินเพื่อซื้อบ้านหรือรถ 
 • ตั้งระยะเวลาในการบรรลุเป้าหมาย 

9. การทำอาหารกินเอง

การทำอาหารกินเองช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการออกไปกินข้าวนอกบ้าน และยังช่วยให้คุณสามารถควบคุมคุณภาพและปริมาณของอาหารได้ 

 • วางแผนการทำอาหารล่วงหน้า 
 • ซื้อวัตถุดิบจากตลาดสดหรือซุปเปอร์มาร์เก็ตที่มีราคาถูก

10. การใช้คูปองและโปรโมชั่น

การใช้คูปองและโปรโมชั่นช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ

 • ค้นหาคูปองและโปรโมชั่นจากเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน 
 • ใช้คูปองและโปรโมชั่นเมื่อมีความจำเป็นจริง ๆ 

11. การเก็บเงินเหรียญ

การเก็บเงินเหรียญที่ได้รับในแต่ละวันสามารถเป็นวิธีการเก็บเงินที่ง่ายและได้ผลในระยะยาว

 • เก็บเงินเหรียญใส่กระปุกหรือขวดน้ำ 
 • เมื่อเต็มแล้วนำไปฝากธนาคารหรือแลกเป็นธนบัตร 

12. การฝากเงินในบัญชีออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง

การฝากเงินในบัญชีออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูงช่วยให้เงินออมของคุณเติบโตได้เร็วขึ้น แม้ดอกเบี้ยจะไม่สูงมากนัก แต่ก็ยังเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการความเสี่ยง

 • ศึกษาและเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยของธนาคารต่าง ๆ 
 • เลือกบัญชีออมทรัพย์ที่มีดอกเบี้ยสูงและมีความปลอดภัย

13. การรวมหนี้

การรวมหนี้หลาย ๆ ตัวเข้าด้วยกันช่วยลดจำนวนการชำระหนี้รายเดือนและลดดอกเบี้ยรวม ทำให้คุณสามารถจัดการการเงินได้ง่ายขึ้น

 • รวบรวมหนี้สินทั้งหมดและศึกษาวิธีการรวมหนี้ 
 • เลือกสถาบันการเงินที่ให้เงื่อนไขการรวมหนี้ที่ดีที่สุด 

14. การเจรจาต่อรองดอกเบี้ย

การเจรจาต่อรองดอกเบี้ยกับสถาบันการเงินช่วยลดภาระดอกเบี้ยที่ต้องจ่าย ทำให้คุณสามารถเก็บเงินได้มากขึ้น 

 • ติดต่อสถาบันการเงินเพื่อเจรจาต่อรองดอกเบี้ย 
 • เตรียมข้อมูลและเหตุผลในการเจรจาอย่างชัดเจน 

15. การใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการเก็บเงิน

เทคโนโลยีสมัยใหม่มีเครื่องมือและแอปพลิเคชันหลายตัวที่สามารถช่วยในการเก็บเงินและบริหารจัดการการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • ใช้แอปพลิเคชันการเงินส่วนบุคคลในการบันทึกและติดตามการใช้จ่าย 
 • ใช้บริการธนาคารออนไลน์เพื่อทำธุรกรรมทางการเงิน 

สรุป

การเก็บเงินเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและความพยายาม แต่หากมีการวางแผนและการบริหารจัดการที่ดี ก็จะสามารถเก็บเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ตั้งไว้ในอนาคต การทำบัญชีรายรับรายจ่าย การตั้งงบประมาณ การออมเงินรายวันหรือรายสัปดาห์ การใช้บัตรเดบิตแทนบัตรเครดิต การลงทุนในกองทุนรวม การซื้อของที่จำเป็นเท่านั้น การประหยัดพลังงาน การตั้งเป้าหมายการเก็บเงิน การทำอาหารกินเอง การใช้คูปองและโปรโมชั่น การเก็บเงินเหรียญ การฝากเงินในบัญชีออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง การรวมหนี้ การเจรจาต่อรองดอกเบี้ย และการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการเก็บเงิน ล้วนเป็นวิธีการที่ช่วยให้คุณสามารถเก็บเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ 

เพื่อนแท้ เงินด่วน

บทความยอดนิยม