เจาะลึกปฏิทินวันพระ 2567 คู่มือวางแผนทำบุญรายเดือน

วันพระเป็นวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในวัฒนธรรมไทย เป็นวันที่ผู้ศรัทธาตั้งใจทำบุญธรรมและภาวนา เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์กับพระเจ้าในวันพระ ผู้คนมักไปวัดทำบุญ ฟังธรรมะ และทำกิจกรรมทางศาสนาอื่นๆ เป็นพิธีกรรมที่บูชาพระองค์ต่อสร้างความสงบสุขในใจและช่วยเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในชีวิตประจำวันของผู้ศรัทธา การบูชาพระพร้อมกับการทำบุญในวันพระมีความหมายอันสำคัญและได้รับความเคารพอย่างสูงในสังคมไทยโบราณและปัจจุบันตลอดถึงปัจจุบัน

ปฏิทินวันพระปี 2567

ปฏิทินวันพระ 2567 เหมาะสำหรับคนที่ชอบไปทำบุญแต่จำวันพระไม่ได้ มาดูกันดีกว่าว่าแต่ละเดือนมีวันพระวันไหนบ้าง

วันพระ2567

ปฏิทินวันพระเดือนมกราคม 2567

 • พฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2567 แรม ๘ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีเถาะ
 • พุธที่ 10 มกราคม 2567 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีเถาะ
 • พฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีเถาะ
 • พฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีเถาะ

ปฏิทินวันพระเดือนกุมภาพันธ์ 2567

 • ศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 แรม ๘ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีเถาะ
 • ศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีเถาะ
 • เสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีเถาะ
 • เสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีเถาะ

ปฏิทินวันพระเดือนมีนาคม 2567

 • อาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2567 แรม ๘ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีเถาะ
 • เสาร์ที่ 9 มีนาคม 2567 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีเถาะ
 • อาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีเถาะ
 • อาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีเถาะ

ปฏิทินวันพระเดือนเมษายน 2567

 • จันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 แรม ๘ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีเถาะ
 • จันทร์ที่ 8 เมษายน 2567 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีเถาะ
 • อังคารที่ 16 เมษายน 2567 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีมะโรง
 • อังคารที่ 23 เมษายน 2567 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีมะโรง

ปฏิทินวันพระเดือนพฤษภาคม 2567

 • พุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 แรม ๘ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีมะโรง
 • อังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีมะโรง
 • พุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีมะโรง
 • พุธที่ 22 พฤษภาคม 2567 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีมะโรง
 • พฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 แรม ๘ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีมะโรง

ปฏิทินวันพระเดือนมิถุนายน 2567

 • พฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีมะโรง
 • ศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีมะโรง
 • ศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีมะโรง
 • เสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567 แรม ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีมะโรง

ปฏิทินวันพระเดือนกรกฎาคม 2567

 • ศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีมะโรง
 • เสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2567 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีมะโรง
 • เสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2567 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีมะโรง
 • อาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2567 แรม ๑ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีมะโรง
 • อาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2567 แรม ๘ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีมะโรง

ปฏิทินวันพระเดือนสิงหาคม 2567

 • อาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2567 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีมะโรง
 • จันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2567 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีมะโรง
 • จันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2567 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีมะโรง
 • อังคารที่ 27 สิงหาคม 2567 แรม ๘ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีมะโรง

ปฏิทินวันพระเดือนกันยายน 2567

 • จันทร์ที่ 2 กันยายน 2567 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีมะโรง
 • อังคารที่ 10 กันยายน 2567 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีมะโรง
 • อังคารที่ 17 กันยายน 2567 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีมะโรง
 • พุธที่ 25 กันยายน 2567 แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีมะโรง

ปฏิทินวันพระเดือนตุลาคม 2567

 • พุธที่ 2 ตุลาคม 2567แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีมะโรง
 • พฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2567 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีมะโรง
 • พฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2567 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีมะโรง
 • ศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2567แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีมะโรง
 • พฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2567 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีมะโรง

ปฏิทินวันพระเดือนพฤศจิกายน 2567

 • ศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2567 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีมะโรง
 • ศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2567 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีมะโรง
 • เสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2567 แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีมะโรง
 • เสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2567 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีมะโรง

ปฏิทินวันพระเดือนธันวาคม 2567

 • อาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2567 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีมะโรง
 • อาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2567 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีมะโรง
 • จันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2567 แรม ๘ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีมะโรง
 • อาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม 2567 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีมะโรง

วันพระคืออะไร

วันศักดิ์สิทธิ์หรือที่เรียกว่าวันฉลองทางศาสนาหรือวันฉลองเป็นวันที่กำหนดไว้สำหรับการประกอบพิธีทางศาสนาและสักการะ ศาสนาและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันก็มีวันสำคัญทางศาสนาของตนเอง ซึ่งมักมีพิธีกรรมพิเศษ การสวดมนต์ และพิธีกรรมต่างๆ ทุกวันนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้เชื่อ เนื่องจากเป็นโอกาสในการใคร่ครวญทางจิตวิญญาณ การรวมตัวในชุมชน และแสดงความจงรักภักดีต่อพระเจ้า วันศักดิ์สิทธิ์อาจแตกต่างกันไปในลักษณะและความสำคัญ ขึ้นอยู่กับประเพณีทางศาสนาที่พวกเขานับถือ

วันพระสำคัญยังไง

วันพระคือวันที่มีความสำคัญทางศาสนาที่ผู้ศรัทธาเฉพาะหนึ่งๆ จะทำพิธี ภาวนา หรือพระวรสารในวันนั้น เพื่อแสดงความบาปของตน หรือเพื่อเชื่อในพระเจ้า วันพระสามารถเป็นวันที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในปฏิทินศาสนา หรืออาจจะเกิดขึ้นเป็นบางครั้งเท่านั้น เช่น วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ตามปฏิทินพระจันทร์ ขึ้นอยู่กับศาสนาและศัพท์ปฏิบัติของแต่ละคน

การปฏิบัติพิธีวันพระช่วยให้ผู้ศรัทธาได้มีโอกาสในการทำบุญคุณ แสดงความนับถือ และเสริมสร้างความสัมพันธ์กับพระเจ้าและชุมชนศาสนาของตนเองได้ในวันนั้นๆ วันพระเป็นวันที่ผู้ศรัทธาจะตั้งใจทำบุญหลายๆ อย่างเพื่อศึกษาศาสนา และเพิ่มพูนความประทับใจต่อครูหลวงหรือผู้ใหญ่ในวัด เป็นต้น

สรุป - วันพระ2567

วันพระและวันหยุดราชการบ่งบอกถึงความสำคัญของวันที่มีความศักดิ์สิทธิ์ในวัฒนธรรมไทย วันพระคือวันที่ผู้ศรัทธามีโอกาสทำพิธีศาสนา ภาวนา และบูชาพระ เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในศาสนาและส่งเสริมจริยธรรม ในขณะที่วันหยุดราชการเป็นวันที่รัฐบาลได้กำหนดให้พนักงานราชการหยุดงาน เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสพักผ่อนและสามารถปฏิบัติกิจกรรมทางส่วนตัวหรือท่องเที่ยวได้ ทั้งสองวันนี้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความเป็นไทยและความเชื่อมโยงกับศาสนาและวัฒนธรรมของประชาชนไทยอย่างลึกซึ้งและยั่งยืน

เพื่อนแท้ เงินด่วน

เรารักในการให้บริการ ชื่นชอบในข่าวสารวงการการเงิน และ ชอบที่จะหานวัตกรรมใหม่ทางด้านการเงินมานำเสนอ

บทความยอดนิยม