รวมปฏิทินข้างขึ้นข้างแรม2567 และวิธีการดูข้างขึ้นข้างแรม

ข้างขึ้นข้างแรมคือกระบวนการเปลี่ยนแปลงของดวงจันทร์ที่เกิดขึ้นระหว่างวงจรเดือน โดยเริ่มต้นจากดวงจันทร์มืดหรือ New Moon และเริ่มมีแสงสว่างเพิ่มขึ้นไปจนถึงดวงจันทร์เต็มดวงหรือ Full Moon ในระหว่างกระบวนการนี้, ดวงจันทร์จะผ่านตามลำดับข้างขึ้น เมื่อดวงจันทร์มืด, ดวงจันทร์จะมีเสี้ยวบนท้องฟ้า และเป็นส่วนของวงจรธรรมชาติที่มนุษย์สามารถสังเกตได้ในท้องฟ้าขณะกลางคืน

ข้างขึ้นข้างแรมคืออะไร

ข้างขึ้นข้างแรม” หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของดวงจันทร์เมื่อดวงจันทร์เริ่มมีแสงสว่างเพิ่มขึ้น ตั้งแต่ new moon ไปสู่ full moon ในช่วงนี้ ดวงจันทร์จะดูใหญ่ขึ้นและสว่างขึ้นในท้องฟ้าของคืนไปเรื่อย ๆ การเปลี่ยนแปลงนี้จะผ่านไปในระหว่างข้างแรมที่สว่างขึ้น ซึ่งสามารถเห็นได้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น crescent, first quarter, และ gibbous จนถึงจันทร์เต็มดวง (full moon) ที่ทั้งหน้าดวงจันทร์ถูกมองเห็นจากโล

ข้างขึ้นข้างแรมสำคัญอย่างไร

ข้างขึ้นข้างแรมมีความสำคัญอย่างมากในการกำหนดวันและปฏิบัติทางศาสนา และมีผลกระทบทางวิทยาศาสตร์ด้วย เนื่องจากตำแหน่งของดวงจันทร์ในช่วงข้างขึ้นข้างแรมจะมีผลต่อการมองเห็นของมนุษย์ที่อยู่บนโลก

การกำหนดวันและเวลา

ในทางศาสนาและประเพณีต่าง ๆ ข้างขึ้นข้างแรมมีบทบาทสำคัญในการกำหนดวันสำคัญ ๆ เช่น วันพระหรือวันสำคัญในประเพณี โดยการติดตามช่วงข้างขึ้นข้างแรมจะช่วยให้คนที่รับศาสนาหรือปฏิบัติประเพณีสามารถกำหนดเวลาในการทำพิธีหรือวิธีการต่าง ๆ ได้ตรงตามที่กำหนดไว้ในศาสนาหรือประเพณีนั้น ๆ

การสังเกตดวงจันทร์

การสังเกตดวงจันทร์ในช่วงข้างขึ้นข้างแรมทำให้มนุษย์สามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงของดวงจันทร์ในท้องฟ้า ซึ่งเป็นปรากฎการณ์ที่น่าสนใจและสวยงาม เช่น ช่วงข้างขึ้นที่ดวงจันทร์ปรากฏเป็นเสี้ยวบนท้องฟ้า

ทำนองเพลงหรือกลอน

ข้างขึ้นข้างแรมบางครั้งยังเป็นที่นำมาใช้ในทำนองเพลงหรือกลอนที่มีความเชื่อมโยงกับธรรมเนียมประเพณี หรือในบทกวีที่เกี่ยวข้องกับดวงจันทร์

การวิจัยทางวิทยาศาสตร์

การสังเกตดวงจันทร์ในช่วงข้างขึ้นข้างแรมยังเป็นที่สำคัญในการศึกษาและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เนื่องจากช่วงเวลานี้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติของดวงจันทร์ที่น่าสนใจ

ปฏิทินข้างขึ้นข้างแรม 2567

รวมปฏิทินข้างขึ้นข้างแรมแต่ละเดือนประจำปี 2567 มีวิธีการดูไม่ยาก และปฏิทิน 2567 สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ทุกเมื่อตามต้องการ

ปฏิทินข้างขึ้นข้างแรม 2567

ปฏิทินข้างขึ้นข้างแรมเดือนมกราคม 2567

ปฏิทินข้างขึ้นข้างแรมกุมภาพันธ์ 2567

ปฏิทินข้างขึ้นข้างแรมมีนาคม 2567

ปฏิทินข้างขึ้นข้างแรมเมษายน 2567

ปฏิทินข้างขึ้นข้างแรมพฤษภาคม 2567

ปฏิทินข้างขึ้นข้างแรมมิถุนายน 2567

ปฏิทินข้างขึ้นข้างแรมกรกฎาคม 2567

ปฏิทินข้างขึ้นข้างแรมสิงหาคม 2567

ปฏิทินข้างขึ้นข้างแรมกันยายน 2567

ปฏิทินข้างขึ้นข้างแรมตุลาคม 2567

ปฏิทินข้างขึ้นข้างแรมพฤศจิกายน 2567

ปฏิทินข้างขึ้นข้างแรมธันวาคม 2567

ข้างขึ้นข้างแรมดูยังไง

ข้างขึ้นข้างแรมสามารถดูได้โดยการสังเกตดวงจันทร์ในท้องฟ้าขณะกลางคืน โดยมีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงตามช่วงข้างขึ้นข้างแรมดังนี้

1. New Moon (ดวงจันทร์มืด)

ในช่วงนี้, ดวงจันทร์จะอยู่ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ ทำให้ดวงจันทร์มีแสงสว่างน้อยหรือไม่มีเลย จึงไม่สามารถมองเห็นได้จากโลก

2. Waxing Crescent (ดวงจันทร์เสี้ยวเพิ่มขึ้น)

ตอนนี้, ดวงจันทร์จะเริ่มเป็นรูปเสี้ยวน้อยบนท้องฟ้า, มีแสงสว่างบางส่วนที่มาจากดวงอาทิตย์

3. First Quarter (ครึ่งแรก)

ดวงจันทร์จะอยู่ที่มุม 90 องศาระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์, ทำให้มุมที่แสงสว่างมีจะเปลี่ยนแปลง และเริ่มมองเห็นได้ในช่วงกลางวัน

4. Waxing Gibbous (ดวงจันทร์เพิ่มขึ้น)

ดวงจันทร์เริ่มใหญ่ขึ้นและมีเสี้ยวมากขึ้น แสงสว่างมากขึ้น

5. Full Moon (ดวงจันทร์เต็มดวง)

ในช่วงนี้ดวงจันทร์จะอยู่ตรงข้ามกับดวงอาทิตย์ แสงสว่างจะตกกระทบตรงตามดวงจันทร์ทั้งหมดทำให้ดวงจันทร์เป็นเต็มดวง

6. Waning Gibbous (ดวงจันทร์ลดลง)

หลังจาก Full Moon ดวงจันทร์จะเริ่มลดลงในขนาด และแสงสว่างจะลดลง

7. Last Quarter (ครึ่งหลัง)

ดวงจันทร์จะอยู่ที่มุม 90 องศาระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์อีกครั้ง

8. Waning Crescent (ดวงจันทร์เสี้ยวลดลง)

ดวงจันทร์จะเล็กลงและมีแสงสว่างน้อยขึ้น

สรุป - ปฏิทินข้างขึ้นข้างแรม

ข้างขึ้นข้างแรมคือกระบวนการเปลี่ยนแปลงของดวงจันทร์ที่เกิดขึ้นระหว่างวงจรเดือน โดยเริ่มต้นจากดวงจันทร์มืดหรือ New Moon และเริ่มมีแสงสว่างเพิ่มขึ้นไปจนถึงดวงจันทร์เต็มดวงหรือ Full Moon ในระหว่างกระบวนการนี้, ดวงจันทร์จะผ่านตามลำดับข้างขึ้น เมื่อดวงจันทร์มืด, ดวงจันทร์จะมีเสี้ยวบนท้องฟ้า และเป็นส่วนของวงจรธรรมชาติที่มนุษย์สามารถสังเกตได้ในท้องฟ้าขณะกลางคืน

การเปลี่ยนแปลงของดวงจันทร์มีผลทางวิทยาศาสตร์และสังคม ศาสนาและประเพณีในหลายท้องถิ่นใช้ข้างขึ้นข้างแรมในการกำหนดวันสำคัญ ๆ และการสังเกตดวงจันทร์ในช่วงนี้ยังมีความสำคัญในวงจรวิทยาศาสตร์และการศึกษาทางธรรมชาติ

เพื่อนแท้ เงินด่วน

เรารักในการให้บริการ ชื่นชอบในข่าวสารวงการการเงิน และ ชอบที่จะหานวัตกรรมใหม่ทางด้านการเงินมานำเสนอ

บทความยอดนิยม