ความจริงที่คุณไม่รู้ ต่อใบขับขี่หมดอายุต้องต่อภายในกี่วัน

เมื่อใบขับขี่หมดอายุ หากถูกตำรวจจราจรเรียกตรวจสอบขณะที่กำลังขับรถ จะถือว่ามีความผิดตามกฎหมายและจะต้องเสียค่าปรับตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามในการต่ออายุใบขับขี่ สำหรับผู้ขับขี่รถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ “ใบอนุญาตขับขี่” เป็นเอกสารราชการที่สำคัญที่สุด เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าคุณมีความสามารถในการขับขี่ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ใบอนุญาตขับขี่ทุกใบจะมีวันหมดอายุที่กำหนดไว้อย่างแน่นอนทั้งแบบ 2 ปีและ 5 ปี ดังนั้นผู้ขับขี่ไม่ควรละเลยการต่ออายุใบขับขี่ ควรตรวจสอบอายุใบขับขี่ทุกๆปี

ใบขับขี่หมดอายุหากไม่ต่อผิดกฎหมายไหม

ใบขับขี่หมดอายุ ถือเป็นการขัดข้องกฎหมาย เนื่องจากตามกฎหมายทางการจราจร ผู้ขับขี่ต้องมีใบขับขี่ที่ใช้งานอยู่ตลอดเวลา หากใบขับขี่หมดอายุแล้วและยังคงขับขี่รถ จะถือว่ามีการละเมิดกฎหมายทางการจราจร ซึ่งอาจต้องเสียค่าปรับและมีผลกระทบต่อสถานการณ์ของประกันภัยรถยนต์ด้วย ดังนั้นเมื่อใบขับขี่มีการหมดอายุควรทำการต่ออายุใหม่ทันทีเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้

พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ.2522

  • มาตรา 64  ขับรถโดยไม่มีใบขับขี่ โทษจำคุก 1 เดือน ปรับไม่เกิน 1000  หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
  • มาตรา 65  ขับรถเมื่อใบขับขี่หมดอายุ  โทษปรับไม่เกิน 2000
  • มาตรา 66  ขับรถโดยโดยมีใบขับขี่ แต่ไม่แสดงใบอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ โทษปรับไม่เกิน 1000

ต่อใบขับขี่ก่อนหมดอายุล่วงหน้าได้กี่วัน

ต้องการต่อใบขับขี่ล่วงหน้า เมื่อใบขับขี่ทุกประเภทหมดอายุคุณสามารถต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้ เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น หลายคนจึงวางแผนที่จะต่ออายุใบขับขี่ล่วงหน้า นอกจากนี้ในปัจจุบันยังมีทางเลือกในการต่อใบขับขี่ออนไลน์ที่สะดวกและง่ายต่อคุณด้วย

ต่อใบขับขี่หมดอายุ

กรณีต่อใบขับขี่ 2 ปีเป็น 5 ปีล่วงหน้า

สามารถต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 6 เดือน หรือ 180 วัน

กรณีต่อใบขับขี่ 5 ปีเป็น 5 ปีล่วงหน้า

สามารถต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 6 เดือน หรือ 180 วัน

ใบขับขี่หมดอายุไปแล้วเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

หากใบขับขี่หมดอายุไปแล้วเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ผู้ขับขี่จะต้องทำการสอบข้อเขียนใหม่ โดยในการสอบข้อเขียนนั้น ข้อสอบประกอบด้วย 50 ข้อ และผู้ขับขี่จะต้องทำคะแนนให้ได้มากกว่า 90% หรือตอบถูกอย่างน้อย 45 ข้อจากทั้งหมด 50 ข้อเพื่อที่จะผ่านการสอบได้

ใบขับขี่หมดอายุเกิน 3 ปี

ขาดต่ออายุใบขับขี่เกิน 3 ปี จะต้องทดสอบเหมือนกับผู้ที่สอบใบขับขี่ใหม่ครั้งแรก โดยต้องสอบข้อเขียน ทดสอบสอบปฏิบัติขับรถใหม่ และต้องใช้ใบรับรองแพทย์ที่ขอไว้ไม่เกิน 1 เดือน

เอกสารที่ใช้ต่อใบขับขี่หมดอายุ

สำหรับเอกสารที่ต่อใบขับขี่ใช้อะไรบ้าง ต้องดำเนินการต่อใบขับขี่หมดอายุจะต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบดังนี้

  • ใบขับขี่เดิมที่หมดอายุ
  • บัตรประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนา
  • ใบรับรองแพทย์ ที่ขอไว้ไม่เกิน 1 เดือน

ต่อใบขับขี่หมดอายุ เสียค่าธรรมเนียมเท่าไหร่

อัตราค่าใช้จ่ายในการต่ออายุใบขับขี่ รวมถึงใบขับขี่ที่หมดอายุแล้ว โดยมีค่าธรรมเนียมดังนี้

อัตราค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล

  • ค่าคำขอ 5 บาท
  • ค่าใบอนุญาตจักรยานยนต์ส่วนบุคคล 250 บาท

อัตราค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล

  • ค่าคำขอ 5 บาท
  • ค่าใบอนุญาตรถยนต์ส่วนบุคคล 500 บาท

สรุป - ต่อใบขับขี่หมดอายุ

การต่ออายุใบขับขี่เป็นเรื่องง่ายๆ แต่มีความสำคัญอย่างมากที่ควรไม่ปล่อยให้ใบขับขี่หมดอายุก่อนแล้วจึงคิดจะต่ออายุ การละเมิดกฎหมายอาจทำให้โดนตำรวจจับและมีค่าปรับที่สูง สำหรับผู้ขับขี่รถยนต์ทุกคน การต่อใบอนุญาตขับขี่หมดอายุถือเป็นหน้าที่สำคัญที่ควรปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เนื่องจากเป็นเอกสารทางราชการที่มีความสำคัญสำหรับการยืนยันความสามารถในการขับขี่ของคุณ หากประพฤติปฏิบัติไม่ถูกต้องคุณอาจต้องรับโทษทางกฏหมายซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

เพื่อนแท้ เงินด่วน

บทความยอดนิยม