แนะนำสินเชื่อรถยนต์ ที่ควรรู้ก่อนยื่นกู้เงิน

นับว่าเป็นข่าวดีของคนไทยที่กระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศหลักเกณฑ์ใหม่สำหรับสินเชื่อรถยนต์ ซึ่งเป็นสินเชื่อจํานําทะเบียนรถที่ได้รับความสนใจเป็นอันดับต้นๆ ในบรรดาสินเชื่อทั้งหมด สำหรับผู้ที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียน เพื่อนำมาเพิ่มสภาพคล่องด้านการเงิน วันนี้เพื่อนแท้เงินด่วน เราจะมาสรุประเบียบใหม่ของการขอสินเชื่อด้วยเล่มทะเบียนรถเป็นหลักประกัน

ซึ่งปัจจุบันมีหลากหลายบริษัทสินเชื่อรถยนต์ที่พร้อมอนุมัติเงินก้อน เพื่อแลกกับเล่มทะเบียนรถ และการโอนลอย โดยหลักเกณฑ์ที่ว่านี้มีรายละเอียด ที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ขอสินเชื่อเป็นอย่างยิ่ง แต่จะมีเงื่อนไขอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนั้นลองมาติดตามกัน

สินเชื่อรถยนต์ คือ

สินเชื่อรถยนต์ คือ การขอสินเชื่อโดยใช้เล่มทะเบียนรถเป็นหลักประกัน โดยการขอสินเชื่อทะเบียนรถ จะใช้วิธีการโอนลอยล่วงหน้าระหว่างผู้ขอสินเชื่อและผู้ให้สินเชื่อ ซึ่งตัวรถยังอยู่ที่ผู้ขอสินเชื่อ และเมื่อผู้ขอสินเชื่อชำระเงินต้นและดอกเบี้ยครบตามกำหนด ผู้ให้สินเชื่อจะคืนเล่มทะเบีนรถและยกเลิกสัญญาโอนลอย

ที่มาของหลักเกณฑ์ใหม่

สำหรับเหตุผลที่ทำให้ต้องมีการประกาศหลักเกณฑ์สินเชื่อรถยนต์ใหม่ เนื่องจากธุรกิจสินเชื่อมีบทบาทอย่างยิ่งที่จะช่วยส่งเสริมบริการด้านการเงินกับประชาชน ยิ่งเมื่อถึงยามที่ต้องการเงินด่วน แต่ไม่มีรายได้ประจำ การขอสินเชื่อทะเบียนรถจึงเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ ที่ประชาชนนึกถึง 

แต่ธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายหรือผู้ดูแลการประกอบธุรกิจนี้โดยเฉพาะ ทำให้สถาบันการเงิน หรือบริษัทสินเชื่อที่มีอยู่จำนวนมากให้บริการด้วยมาตรฐานและอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน จนเกิดเป็นการให้บริการที่ไม่เป็นธรรม 

เพราะเหตุนี้กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย จึงเข้ามามีบทบาทในการกำกับดูแลควบคุมผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อ เพื่อมาตรฐานการบริการที่ดีเยี่ยม และ อัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม

หลักเกณฑ์ใหม่ผู้ประกอบการสินเชื่อ

  • ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรถยนต์รายใหญ่ (ทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 50 ล้าน) สามารถคิดดอกเบี้ยได้ไม่เกิน 28% ต่อปี
  • ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อย (ทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 5 ล้าน) สามารถคิดดอกเบี้ยได้ไม่เกิน 36% ต่อปี โดยสามารถให้สินเชื่อวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท 
  • สถาบันการเงินหรือบริษัทสินเชื่อรถยนต์ต้องเปิดเผยข้อมูลสินเชื่ออย่างตรงไปตรงมา ไม่ปกปิด 
  • กรณีผู้ขอสินเชื่อสามารถชำระสินเชื่อได้หมดก่อนกำหนด จะไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 
  • ผู้ขอสินเชื่อรถยนต์จะต้องได้รับเงินส่วนต่างคืนจากการขายทอดตลาด 
  • ต้องมีการแจ้งเตือนผู้ขอสินเชื่อล่วงหน้า หากถึงกำหนดชำระค่างวดและก่อนดำเนินการยึดรถ

สินเชื่อรถยนต์ เพื่อนแท้เงินด่วน

สำหรับผู้ที่ต้องการเงินด่วนฉุกเฉินสามารถนำคู่มือรถของท่าน มาวางเป็นหลักประกันสินเชื่อรถยนต์กับทางเพื่อนแท้เงินด่วนได้ทันที บริษัทของเราประกอบกิจการภายใต้การกำกับของกระทรวงการคลัง มั่นใจได้เลยว่า คุณจะได้รับการบริการที่ดีเยี่ยม ดอกเบี้ยที่ต่ำและเป็นธรรม

ข้อดีของสินเชื่อรถยนต์

เพื่อนแท้เงินด่วนสามารถสรุปข้อดีของสินเชื่อรถยนต์ตามกฎเกณฑ์ใหม่ได้ดังนี้

1. รับบริการได้อย่างมั่นใจ

เนื่องจากการเข้ามามีบทบาทของกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย อีกทั้งผู้ให้บริการสินเชื่อรถยนต์ยังต้องทำการจดทะเบียนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศ มีการทำรายงานด้านการเงิน และมีการควบคุมคุณสมบัติผู้บริหาร นั่นจึงทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในบริการที่จะได้มาตรฐาน และมั่นใจได้ว่าจะไม่ถูกหลอกลวง เนื่องจากมีหลักเกณฑ์ใหม่สำหรับสินเชื่อทะเบียนรถที่จะให้บริการที่ชัดเจน

2. รับทราบเงื่อนไขแบบไร้การปกปิดก่อนที่จะ ขอสินเชื่อ

บางครั้งการขอสินเชื่อ ผู้ขอสินเชื่อรถยนต์อาจได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วนเป็นผลทำให้ถูกเอาเปรียบจากธนาคาร และสถาบันการเงิน โดยหลักเกณฑ์ใหม่ขสำหรับสินเชื่อทะเบียนรถ กำหนดให้ผู้ยื่นขอสินเชื่อรับทราบเงื่อนไข และรายละเอียดการขอสินเชื่อทะเบียนรถอย่างครบถ้วน ไม่ปกปิด ไม่ว่าจะเป็นอัตราดอกเบี้ย ค่าบริการ การคำนวณสินเชื่อ ฯลฯ 

ซึ่งหากผู้ขอสินเชื่อรถยนต์ได้รับทราบข้อมูลเหล่านี้ จนครบถ้วนแล้วจะทำให้สามารถเปรียบเทียบสถาบันการเงิน และบริษัทสินเชื่ออื่นๆ เพื่อให้ได้บริการที่คุ้มค่าและตอบโจทย์ความต้องการมากที่สุด

3. อัตราดอกเบี้ยเหมาะสมจาก หลักเกณฑ์ใหม่สำหรับสินเชื่อทะเบียนรถ

ปัญหาอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อรถยนต์ที่ไม่เป็นธรรมจะหมดไป เนื่องจากหลักเกณฑ์ใหม่ของการขอสินเชื่อทะเบียนรถได้คุมอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรม มีการกำหนดอัตรดอกเบี้ยสูงสุดไว้อย่างชัดเจน ผู้ขอสินเชื่อจะได้รับวงเงินและอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม

กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ทำการสำรวจและพบว่า ผู้ขอสินเชื่อรถยนต์ส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าตนเองจ่ายดอกเบี้ยเดือนละเท่าไหร่ โดยจะทราบแต่ว่าต้องจ่ายค่าผ่อนชำระรายเดือนเท่าไหร่เพียงเท่านั้น ซึ่งบางครั้งมีการคิดดอกเบี้ยที่สูงถึง 65% ซึ่งนับว่าเป็นตัวเลขที่สูงมาก

4. เช็คอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมได้อย่างรวดเร็ว

หลังจากที่ทราบอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่างๆ ของแต่ละบริษัทสินเชื่อแล้ว ผู้ขอสินเชื่อรถยนต์สามารถเปรียบเทียบส่วนต่างค่าใช้จ่ายได้อย่างสะดวกรวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถเลือกสถาบันการเงินและบริษัทสินเชื่อที่ให้สิทธิประโยชน์มากที่สุดได้อีกด้วย

5. แจ้งเตือนก่อนถึงกำหนดชำระและก่อนดำเนินการยึดรถ

เนื่องจากการยึดรถมักไม่มีการแจ้งล่วงหน้า อีกทั้งยังขาดการแจ้งล่วงหน้าเมื่อถึงกำหนดชำระ ทำให้ผู้ขอสินเชื่อรถยนต์ต้องจ่ายค่าทวงถาม ส่งผลให้ตัวเลขการใช้จ่ายในงวดนั้นๆ สูงขึ้น ซึ่งหลักเกณฑ์ใหม่นี้ถูกกำหนดอย่างชัดเจนว่าจะต้องมีการแจ้งเตือนการชำระค่างวดก่อนถึงกำหนดและแจ้งล่วงหน้าก่อนดำเนินการยึดรถอีกด้วย

6. ผู้ขอสินเชื่อได้รับส่วนต่างก่อนขายทอดตลาด

บางครั้งกรณีที่รถถูกขายทอดตลาด ผู้ขอสินเชื่อรถยนต์อาจไม่ได้รับส่วนต่าง นั่นก็เพราะผู้ขอสินเชื่อไม่ทราบจำนวนเงินที่ขายได้ แต่ตามหลักเกณฑ์ใหม่สำหรับสินเชื่อทะเบียนรถนี้ ทางสถาบันการเงินหรือบริษัทสินเชื่อจะต้องแจ้งส่วนต่างการขายและจำนวนเงินที่จะได้รับ โดยจะได้รับอย่างครบถ้วนและเป็นธรรมตามประกาศจากกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย

7. ปิดหนี้ได้ก่อน ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม

แต่เดิมหากผู้ขอสินเชื่อรถยนต์จ่ายหนี้ครบก่อนกำหนดจะมีค่าปรับและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามมา แต่กรณีนี้ผู้ขอสินเชื่อจะไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนนี้ โดยหากผู้ขอสินเชื่อมีเงินก้อนก็สามารถปิดหนี้ได้ก่อนกำหนดได้อย่างสบายใจ ทำให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้จำนวนหนึ่ง

8. ร้องเรียนได้หากพบความไม่เป็นธรรม

หากพบบริการที่ไม่ได้มาตรฐานปกปิด หรือไม่เป็นธรรม จนทำให้ผู้ขอสินเชื่อรถยนต์ถูกเอาเปรียบสามารถร้องเรียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ ดังนั้นหลักเกณฑ์ใหม่นี้จะช่วยทำให้เกิดบริการที่เป็นไปตามมาตรฐานและเพิ่มความสบายใจให้แก่ผู้ขอสินเชื่ออีกด้วย

แม้ว่ามาตรการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ยื่นขอสินเชื่อรถยนต์ แต่ถึงอย่างนั้นก็อย่าชะล่าใจ เพราะมีข้อควรรู้ก่อนการยื่นขอสินเชื่อเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมาปวดหัวภายหลัง

9. เลือกผู้ให้บริการสินเชื่อ

ในปัจจุบันมีสถาบันการเงินหรือบริษัทสินเชื่อรถยนต์อยู่เป็นจำนวนมาก ทางที่ดีควรเลือกสถาบันการเงินหรือบริษัทสินเชื่อที่มีความน่าเชื่อถือ ดำเนินการตามมาตรฐาน เพื่อหลีกเลี่ยงการคิดดอกเบี้ยเกินจริงและการถูกเอารัดเอาเปรียบด้านอื่น โดยในเบื้องต้นสามารถค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์หรือสอบถามจากผู้ที่เคยขอสินเชื่อมาก่อน เพื่อนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ประกอบการตัดสินใจ

10. เช็คดอกเบี้ยและเงื่อนไขอย่างละเอียด

ก่อนถึงขั้นตอนเซ็นสัญญาอย่าลืมตรวจสอบดอกเบี้ยว่าเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่ประกาศไว้หรือไม่ และควรศึกษารายละเอียด เงื่อนไขการขอสินเชื่อรถยนต์อย่างถี่ถ้วน เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันทั้งสองฝ่ายและลดกรณีพิพาทในภายหลัง

11. เตรียมเอกสารให้ครบ

เอกสารที่ต้องใช้ในการขอสินเชื่อรถยนต์ ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน เล่มทะเบียนรถ และรายการเดินบัญชี โดยการขอเอกสารจะขึ้นอยู่กับสถาบันการเงินหรือบริษัทสินเชื่อนั้น ๆ ซึ่งเอกสารเหล่านี้ควรเตรียมให้พร้อมก่อนยื่นเอกสาร และควรตรวจเช็คให้ครบเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการขออนุมัติ

12. วางแผนจัดการเงินล่วงหน้า

ภายหลังจากสินเชื่อรถยนต์ได้รับการอนุมัติแล้ว แน่นอนว่าคุณจะมีภาระหนี้เพิ่มขึ้น การบริหารจัดการเงินจึงเป็นเรื่องสำคัญ ดังนั้นควรชำระรายเดือนให้ตรงตามกำหนด ไม่ค้างชำระ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการยึดรถตามมาภายหลัง

สรุป - สินเชื่อรถยนต์ ที่ไหนดี

จะเห็นได้ว่า หลักเกณฑ์ใหม่สำหรับสินเชื่อรถยนต์ที่ประกาศใช้นี้ ต้องการเอื้อประโยชน์แก่ผู้ขอสินเชื่อเพื่อให้การขอสินเชื่อได้รับความเป็นธรรม ทั้งด้านมาตรฐานการบริการอัตราดอกเบี้ย และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่ผู้ขอสินเชื่อควรได้รับ ซึ่งนับเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งที่มีหน่วยงานเข้ามากำกับดูแล 

เนื่องจากสินเชื่อทะเบียนรถ คือตัวช่วยของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนด้านการเงิน ผู้ที่ขาดสภาพคล่อง และผู้ที่ต้องการเงินหมุนเวียน เพื่อใช้จ่ายในสิ่งจำเป็นต่าง ๆ สินเชื่อรถยนต์ที่ไหนดี ผู้ขอสินเชื่อควรบริหารจัดการด้านการเงินให้เป็นระเบียบ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาด้านเครดิตการเงินจนเป็นผลให้เกิดการยึดรถในภายหลัง หากสนใจขอสินเชื่อรถยนต์ปรึกษาเพื่อนแท้เงินด่วนดูสิค่ะ

เพื่อนแท้ เงินด่วน

เรารักในการให้บริการ ชื่นชอบในข่าวสารวงการการเงิน และ ชอบที่จะหานวัตกรรมใหม่ทางด้านการเงินมานำเสนอ

บทความยอดนิยม