ลำดับคนดวงดี 2565 เช็คเลย!!! ใครจะรุ่ง ใครจะร่วง

นี้คืออันดับดวงของแต่ละวัน ใครเกิดวันไหน ดวงดีมากหรือน้อย อยู่อันดับที่เท่าไหร่กันบ้าง มาเช็คกันเลย สำหรับคนดวงดี 2565

จัดอันดับคนดวงดีลำดับ 1-10

 • อันดับ   1     เกิดวันที่    26 มกราคม
 • อันดับ   2     เกิดวันที่    6 มกราคม
 • อันดับ   3     เกิดวันที่    27 มิถุนายน
 • อันดับ   4     เกิดวันที่    25 เมษายน
 • อันดับ   5     เกิดวันที่    7 กันยายน
 • อันดับ   6     เกิดวันที่    26 กรกฎาคม
 • อันดับ   7     เกิดวันที่    1 เมษายน
 • อันดับ   8     เกิดวันที่    9 กันยายน
 • อันดับ   9     เกิดวันที่    30 ธันวาคม
 • อันดับ   10   เกิดวันที่    23 ธันวาคม

อันดับคนดวงดีผู้ที่เกิดเดือน มกราคม

 • เกิดวันที่   1 มกราคม   อันดับ   115
 • เกิดวันที่   2 มกราคม   อันดับ   182
 • เกิดวันที่   3 มกราคม   อันดับ   116
 • เกิดวันที่   4 มกราคม   อันดับ   74
 • เกิดวันที่   5 มกราคม   อันดับ   294
 • เกิดวันที่   6 มกราคม   อันดับ   1
 • เกิดวันที่   7 มกราคม   อันดับ   8
 • เกิดวันที่   8 มกราคม   อันดับ   269
 • เกิดวันที่   9 มกราคม   อันดับ   328
 • เกิดวันที่   10 มกราคม  อันดับ   82
 • เกิดวันที่   11 มกราคม  อันดับ   307
 • เกิดวันที่   12 มกราคม  อันดับ   189
 • เกิดวันที่   13 มกราคม  อันดับ   222
 • เกิดวันที่   14 มกราคม  อันดับ   151
 • เกิดวันที่   15 มกราคม  อันดับ   319
 • เกิดวันที่   16 มกราคม  อันดับ   13
 • เกิดวันที่   17 มกราคม  อันดับ   37
 • เกิดวันที่   18 มกราคม  อันดับ   31
 • เกิดวันที่   19 มกราคม  อันดับ   249
 • เกิดวันที่   20 มกราคม  อันดับ   101
 • เกิดวันที่   21 มกราคม  อันดับ   324
 • เกิดวันที่   22 มกราคม  อันดับ   204
 • เกิดวันที่   23 มกราคม อันดับ   153
 • เกิดวันที่   24 มกราคม อันดับ   33
 • เกิดวันที่   25 มกราคม อันดับ   216
 • เกิดวันที่   26 มกราคม  อันดับ   327
 • เกิดวันที่   27 มกราคม  อันดับ   174
 • เกิดวันที่   28 มกราคม  อันดับ   122
 • เกิดวันที่   29 มกราคม  อันดับ   197
 • เกิดวันที่   30 มกราคม. อันดับ   315
 • เกิดวันที่   31 มกราคม  อันดับ   29

อันดับคนดวงดีผู้ที่เกิดเดือน กุมภาพันธ์

 • เกิดวันที่   1 กุมภาพันธ์   อันดับ   312
 • เกิดวันที่   2 กุมภาพันธ์   อันดับ   245
 • เกิดวันที่   3 กุมภาพันธ์   อันดับ   228
 • เกิดวันที่   4 กุมภาพันธ์   อันดับ   138
 • เกิดวันที่   5 กุมภาพันธ์   อันดับ   69
 • เกิดวันที่   6 กุมภาพันธ์   อันดับ   223
 • เกิดวันที่   7 กุมภาพันธ์   อันดับ   359
 • เกิดวันที่   8 กุมภาพันธ์   อันดับ   161
 • เกิดวันที่   9 กุมภาพันธ์   อันดับ   243
 • เกิดวันที่   10 กุมภาพันธ์ อันดับ   41
 • เกิดวันที่   11 กุมภาพันธ์ อันดับ   35
 • เกิดวันที่   12 กุมภาพันธ์ อันดับ   239
 • เกิดวันที่   13 กุมภาพันธ์ อันดับ   136
 • เกิดวันที่   14 กุมภาพันธ์ อันดับ   302
 • เกิดวันที่   15 กุมภาพันธ์ อันดับ   110
 • เกิดวันที่   16 กุมภาพันธ์ อันดับ   141
 • เกิดวันที่   17 กุมภาพันธ์ อันดับ   150
 • เกิดวันที่   18 กุมภาพันธ์ อันดับ   326
 • เกิดวันที่   19 กุมภาพันธ์ อันดับ   143
 • เกิดวันที่   20 กุมภาพันธ์ อันดับ   224
 • เกิดวันที่   21 กุมภาพันธ์ อันดับ   247
 • เกิดวันที่   22 กุมภาพันธ์ อันดับ   66
 • เกิดวันที่   23 กุมภาพันธ์ อันดับ   200
 • เกิดวันที่   24 กุมภาพันธ์ อันดับ   142
 • เกิดวันที่   25 กุมภาพันธ์ อันดับ   217
 • เกิดวันที่   26 กุมภาพันธ์ อันดับ   183
 • เกิดวันที่   27 กุมภาพันธ์ อันดับ   140
 • เกิดวันที่   28 กุมภาพันธ์ อันดับ   218

อันดับคนดวงดีผู้ที่เกิดเดือน มีนาคม

 • เกิดวันที่   1 มีนาคม       อันดับ   202
 • เกิดวันที่   2 มีนาคม       อันดับ   277
 • เกิดวันที่   3 มีนาคม       อันดับ   106
 • เกิดวันที่   4 มีนาคม       อันดับ   23
 • เกิดวันที่   5 มีนาคม       อันดับ   257
 • เกิดวันที่   6 มีนาคม       อันดับ   264
 • เกิดวันที่   7 มีนาคม       อันดับ   34
 • เกิดวันที่   8 มีนาคม       อันดับ   40
 • เกิดวันที่   9 มีนาคม       อันดับ   15
 • เกิดวันที่   10 มีนาคม     อันดับ   193
 • เกิดวันที่   11 มีนาคม      อันดับ   39
 • เกิดวันที่   12 มีนาคม      อันดับ   75
 • เกิดวันที่   13 มีนาคม      อันดับ   240
 • เกิดวันที่   14 มีนาคม      อันดับ   3
 • เกิดวันที่   15 มีนาคม      อันดับ   54
 • เกิดวันที่   16 มีนาคม      อันดับ   53
 • เกิดวันที่   17 มีนาคม      อันดับ   325
 • เกิดวันที่   18 มีนาคม      อันดับ   124
 • เกิดวันที่   19 มีนาคม      อันดับ   178
 • เกิดวันที่   20 มีนาคม      อันดับ   365
 • เกิดวันที่   21 มีนาคม       อันดับ   263
 • เกิดวันที่   22 มีนาคม       อันดับ   231
 • เกิดวันที่   23 มีนาคม       อันดับ   79
 • เกิดวันที่   24 มีนาคม       อันดับ   49
 • เกิดวันที่   25 มีนาคม       อันดับ   226
 • เกิดวันที่   26 มีนาคม       อันดับ   173
 • เกิดวันที่   27 มีนาคม       อันดับ   214
 • เกิดวันที่   28 มีนาคม       อันดับ   68
 • เกิดวันที่   29 มีนาคม       อันดับ   229
 • เกิดวันที่   30 มีนาคม       อันดับ   266
 • เกิดวันที่   31 มีนาคม       อันดับ   113

อันดับคนดวงดีผู้ที่เกิดเดือน เมษายน

 • เกิดวันที่   1 เมษายน        อันดับ   333
 • เกิดวันที่   2 เมษายน        อันดับ   175
 • เกิดวันที่   3 เมษายน        อันดับ   287
 • เกิดวันที่   4 เมษายน        อันดับ   298
 • เกิดวันที่   5 เมษายน        อันดับ   241
 • เกิดวันที่   6 เมษายน        อันดับ   52
 • เกิดวันที่   7 เมษายน        อันดับ   211
 • เกิดวันที่   8 เมษายน        อันดับ   98
 • เกิดวันที่   9 เมษายน        อันดับ   320
 • เกิดวันที่   10 เมษายน      อันดับ   94
 • เกิดวันที่   11 เมษายน      อันดับ   208
 • เกิดวันที่   12 เมษายน      อันดับ   25
 • เกิดวันที่   13 เมษายน      อันดับ   158
 • เกิดวันที่   14 เมษายน      อันดับ   242
 • เกิดวันที่   15 เมษายน      อันดับ   299
 • เกิดวันที่   16 เมษายน      อันดับ   47
 • เกิดวันที่   17 เมษายน      อันดับ   237
 • เกิดวันที่   18 เมษายน      อันดับ   358
 • เกิดวันที่   19 เมษายน      อันดับ   165
 • เกิดวันที่   20 เมษายน      อันดับ   120
 • เกิดวันที่   21 เมษายน      อันดับ   343
 • เกิดวันที่   22 เมษายน      อันดับ   315
 • เกิดวันที่   23 เมษายน      อันดับ   288
 • เกิดวันที่   24 เมษายน      อันดับ   14
 • เกิดวันที่   25 เมษายน      อันดับ   330
 • เกิดวันที่   26 เมษายน      อันดับ   353
 • เกิดวันที่   27 เมษายน      อันดับ   179
 • เกิดวันที่   28 เมษายน      อันดับ   181
 • เกิดวันที่   29 เมษายน      อันดับ   92
 • เกิดวันที่   30 เมษายน      อันดับ   213

อันดับคนดวงดีผู้ที่เกิดเดือน พฤษภาคม

 • เกิดวันที่   1 พฤษภาคม      อันดับ   221
 • เกิดวันที่   2 พฤษภาคม      อันดับ   187
 • เกิดวันที่   3 พฤษภาคม      อันดับ   203
 • เกิดวันที่   4 พฤษภาคม      อันดับ   210
 • เกิดวันที่   5 พฤษภาคม      อันดับ   293
 • เกิดวันที่   6 พฤษภาคม      อันดับ   166
 • เกิดวันที่   7 พฤษภาคม      อันดับ   48
 • เกิดวันที่   8 พฤษภาคม      อันดับ   310
 • เกิดวันที่   9 พฤษภาคม      อันดับ   139
 • เกิดวันที่   10 พฤษภาคม    อันดับ   42
 • เกิดวันที่   11 พฤษภาคม    อันดับ   269
 • เกิดวันที่   12 พฤษภาคม    อันดับ   342
 • เกิดวันที่   13 พฤษภาคม    อันดับ   311
 • เกิดวันที่   14 พฤษภาคม    อันดับ   276
 • เกิดวันที่   15 พฤษภาคม    อันดับ   123
 • เกิดวันที่   16 พฤษภาคม    อันดับ   285
 • เกิดวันที่   17 พฤษภาคม    อันดับ   270
 • เกิดวันที่   18 พฤษภาคม    อันดับ   284
 • เกิดวันที่   19 พฤษภาคม    อันดับ   244
 • เกิดวันที่   20 พฤษภาคม    อันดับ   253
 • เกิดวันที่   21 พฤษภาคม    อันดับ   364
 • เกิดวันที่   22 พฤษภาคม    อันดับ   20
 • เกิดวันที่   23 พฤษภาคม    อันดับ   356
 • เกิดวันที่   24 พฤษภาคม    อันดับ   72
 • เกิดวันที่   25 พฤษภาคม    อันดับ   50
 • เกิดวันที่   26 พฤษภาคม    อันดับ   260
 • เกิดวันที่   27 พฤษภาคม    อันดับ   6
 • เกิดวันที่   28 พฤษภาคม    อันดับ   125
 • เกิดวันที่   29 พฤษภาคม    อันดับ   46
 • เกิดวันที่   30 พฤษภาคม    อันดับ   313
 • เกิดวันที่   31 พฤษภาคม    อันดับ   349

อันดับคนดวงดีผู้ที่เกิดเดือน มิถุนายน

 • เกิดวันที่   1 มิถุนายน     อันดับ   148
 • เกิดวันที่   2 มิถุนายน     อันดับ   190
 • เกิดวันที่   3 มิถุนายน     อันดับ   28
 • เกิดวันที่   4 มิถุนายน     อันดับ   157
 • เกิดวันที่   5 มิถุนายน     อันดับ   168
 • เกิดวันที่   6 มิถุนายน     อันดับ   191
 • เกิดวันที่   7 มิถุนายน     อันดับ   171
 • เกิดวันที่   8 มิถุนายน     อันดับ   291
 • เกิดวันที่   9 มิถุนายน     อันดับ   114
 • เกิดวันที่   10 มิถุนายน    อันดับ   44
 • เกิดวันที่   11 มิถุนายน    อันดับ   232
 • เกิดวันที่   12 มิถุนายน    อันดับ   344
 • เกิดวันที่   13 มิถุนายน    อันดับ   340
 • เกิดวันที่   14 มิถุนายน    อันดับ   57
 • เกิดวันที่   15 มิถุนายน    อันดับ   160
 • เกิดวันที่   16 มิถุนายน    อันดับ   207
 • เกิดวันที่   17 มิถุนายน    อันดับ   86
 • เกิดวันที่   18 มิถุนายน    อันดับ   347
 • เกิดวันที่   19 มิถุนายน    อันดับ   212
 • เกิดวันที่   20 มิถุนายน    อันดับ   38
 • เกิดวันที่   21 มิถุนายน    อันดับ   169
 • เกิดวันที่   22 มิถุนายน    อันดับ   184
 • เกิดวันที่   23 มิถุนายน    อันดับ   268
 • เกิดวันที่   24 มิถุนายน    อันดับ   236
 • เกิดวันที่   25 มิถุนายน    อันดับ   295
 • เกิดวันที่   26 มิถุนายน    อันดับ   169
 • เกิดวันที่   27 มิถุนายน    อันดับ   329
 • เกิดวันที่   28 มิถุนายน    อันดับ   10
 • เกิดวันที่   29 มิถุนายน    อันดับ   262
 • เกิดวันที่   30 มิถุนายน    อันดับ   201

อันดับคนดวงดีผู้ที่เกิดเดือน กรกฎาคม

 • เกิดวันที่   1 กรกฎาคม     อันดับ   91
 • เกิดวันที่   2 กรกฎาคม     อันดับ   63
 • เกิดวันที่   3 กรกฎาคม     อันดับ   78
 • เกิดวันที่   4 กรกฎาคม     อันดับ   19
 • เกิดวันที่   5 กรกฎาคม     อันดับ   76
 • เกิดวันที่   6 กรกฎาคม     อันดับ   180
 • เกิดวันที่   7 กรกฎาคม     อันดับ   282
 • เกิดวันที่   8 กรกฎาคม     อันดับ   149
 • เกิดวันที่   9 กรกฎาคม     อันดับ   297
 • เกิดวันที่   10 กรกฎาคม    อันดับ   292
 • เกิดวันที่   11 กรกฎาคม    อันดับ   65
 • เกิดวันที่   12 กรกฎาคม    อันดับ   341
 • เกิดวันที่   13 กรกฎาคม    อันดับ   361
 • เกิดวันที่   14 กรกฎาคม    อันดับ   354
 • เกิดวันที่   15 กรกฎาคม    อันดับ   350
 • เกิดวันที่   16 กรกฎาคม    อันดับ   238
 • เกิดวันที่   17 กรกฎาคม    อันดับ   108
 • เกิดวันที่   18 กรกฎาคม    อันดับ   97
 • เกิดวันที่   19 กรกฎาคม    อันดับ   265
 • เกิดวันที่   20 กรกฎาคม    อันดับ   90
 • เกิดวันที่   21 กรกฎาคม    อันดับ   360
 • เกิดวันที่   22 กรกฎาคม    อันดับ   205
 • เกิดวันที่   23 กรกฎาคม    อันดับ   246
 • เกิดวันที่   24 กรกฎาคม    อันดับ 60
 • เกิดวันที่   25 กรกฎาคม    อันดับ   174
 • เกิดวันที่   26 กรกฎาคม    อันดับ   332
 • เกิดวันที่   27 กรกฎาคม    อันดับ  55
 • เกิดวันที่   28 กรกฎาคม    อันดับ   159
 • เกิดวันที่   29 กรกฎาคม    อันดับ   64
 • เกิดวันที่   30 กรกฎาคม    อันดับ   73
 • เกิดวันที่   31 กรกฎาคม    อันดับ   304

อันดับคนดวงดีผู้ที่เกิดเดือน สิงหาคม

 • เกิดวันที่   1 สิงหาคม     อันดับ   163
 • เกิดวันที่   2 สิงหาคม     อันดับ   279
 • เกิดวันที่   3 สิงหาคม     อันดับ   24
 • เกิดวันที่   4 สิงหาคม     อันดับ   278
 • เกิดวันที่   5 สิงหาคม     อันดับ   130
 • เกิดวันที่   6 สิงหาคม     อันดับ   199
 • เกิดวันที่   7 สิงหาคม     อันดับ   318
 • เกิดวันที่   8 สิงหาคม     อันดับ   128
 • เกิดวันที่   9 สิงหาคม     อันดับ   87
 • เกิดวันที่   10 สิงหาคม    อันดับ   95
 • เกิดวันที่   11 สิงหาคม    อันดับ   58
 • เกิดวันที่   12 สิงหาคม    อันดับ   351
 • เกิดวันที่   13 สิงหาคม    อันดับ   230
 • เกิดวันที่   14 สิงหาคม    อันดับ   290
 • เกิดวันที่   15 สิงหาคม    อันดับ   5
 • เกิดวันที่   16 สิงหาคม    อันดับ   146
 • เกิดวันที่   17 สิงหาคม    อันดับ   272
 • เกิดวันที่   18 สิงหาคม    อันดับ   337
 • เกิดวันที่   19 สิงหาคม    อันดับ   316
 • เกิดวันที่   20 สิงหาคม    อันดับ   306
 • เกิดวันที่   21 สิงหาคม    อันดับ   56
 • เกิดวันที่   22 สิงหาคม    อันดับ   156
 • เกิดวันที่   23 สิงหาคม    อันดับ   355
 • เกิดวันที่   24 สิงหาคม    อันดับ   258
 • เกิดวันที่   25 สิงหาคม    อันดับ   192
 • เกิดวันที่   26 สิงหาคม    อันดับ   219
 • เกิดวันที่   27 สิงหาคม    อันดับ   254
 • เกิดวันที่   28 สิงหาคม    อันดับ   12
 • เกิดวันที่   29 สิงหาคม    อันดับ   118
 • เกิดวันที่   30 สิงหาคม    อันดับ   147
 • เกิดวันที่   31 สิงหาคม    อันดับ   67

อันดับคนดวงดีผู้ที่เกิดเดือน กันยายน

 • เกิดวันที่   1 กันยายน     อันดับ   71
 • เกิดวันที่   2 กันยายน     อันดับ   16
 • เกิดวันที่   3 กันยายน     อันดับ   83
 • เกิดวันที่   4 กันยายน     อันดับ   362
 • เกิดวันที่   5 กันยายน     อันดับ   126
 • เกิดวันที่   6 กันยายน     อันดับ   275
 • เกิดวันที่   7 กันยายน     อันดับ   331
 • เกิดวันที่   8 กันยายน     อันดับ   194
 • เกิดวันที่   9 กันยายน     อันดับ   334
 • เกิดวันที่   10 กันยายน    อันดับ   32
 • เกิดวันที่   11 กันยายน    อันดับ   105
 • เกิดวันที่   12 กันยายน    อันดับ   243
 • เกิดวันที่   13 กันยายน    อันดับ   61
 • เกิดวันที่   14 กันยายน    อันดับ   133
 • เกิดวันที่   15 กันยายน    อันดับ   308
 • เกิดวันที่   16 กันยายน    อันดับ   11
 • เกิดวันที่   17 กันยายน    อันดับ   261
 • เกิดวันที่   18 กันยายน    อันดับ   255
 • เกิดวันที่   19 กันยายน    อันดับ   135
 • เกิดวันที่   20 กันยายน    อันดับ   127
 • เกิดวันที่   21 กันยายน    อันดับ   45
 • เกิดวันที่   22 กันยายน    อันดับ   252
 • เกิดวันที่   23 กันยายน    อันดับ   119
 • เกิดวันที่   24 กันยายน    อันดับ   103
 • เกิดวันที่   25 กันยายน    อันดับ   300
 • เกิดวันที่   26 กันยายน    อันดับ   88
 • เกิดวันที่   27 กันยายน    อันดับ   132
 • เกิดวันที่   28 กันยายน    อันดับ   107
 • เกิดวันที่   29 กันยายน    อันดับ   234
 • เกิดวันที่   30 กันยายน    อันดับ   59

อันดับคนดวงดีผู้ที่เกิดเดือน ตุลาคม

 • เกิดวันที่   1 ตุลาคม     อันดับ   93
 • เกิดวันที่   2 ตุลาคม     อันดับ   195
 • เกิดวันที่   3 ตุลาคม     อันดับ   164
 • เกิดวันที่   4 ตุลาคม     อันดับ   225
 • เกิดวันที่   5 ตุลาคม     อันดับ   286
 • เกิดวันที่   6 ตุลาคม     อันดับ   152
 • เกิดวันที่   7 ตุลาคม     อันดับ   206
 • เกิดวันที่   8 ตุลาคม     อันดับ   256
 • เกิดวันที่   9 ตุลาคม     อันดับ   303
 • เกิดวันที่   10 ตุลาคม    อันดับ   301
 • เกิดวันที่   11 ตุลาคม    อันดับ   111
 • เกิดวันที่   12 ตุลาคม    อันดับ   100
 • เกิดวันที่   13 ตุลาคม    อันดับ   346
 • เกิดวันที่   14 ตุลาคม    อันดับ   363
 • เกิดวันที่   15 ตุลาคม    อันดับ   137
 • เกิดวันที่   16 ตุลาคม    อันดับ   99
 • เกิดวันที่   17 ตุลาคม    อันดับ   77
 • เกิดวันที่   18 ตุลาคม    อันดับ   198
 • เกิดวันที่   19 ตุลาคม    อันดับ   305
 • เกิดวันที่   20 ตุลาคม    อันดับ   271
 • เกิดวันที่   21 ตุลาคม    อันดับ   186
 • เกิดวันที่   22 ตุลาคม    อันดับ   289
 • เกิดวันที่   23 ตุลาคม    อันดับ   109
 • เกิดวันที่   24 ตุลาคม    อันดับ   21
 • เกิดวันที่   25 ตุลาคม    อันดับ   102
 • เกิดวันที่   26 ตุลาคม    อันดับ   155
 • เกิดวันที่   27 ตุลาคม    อันดับ   250
 • เกิดวันที่   28 ตุลาคม    อันดับ   167
 • เกิดวันที่   29 ตุลาคม    อันดับ   89
 • เกิดวันที่   30 ตุลาคม    อันดับ   85
 • เกิดวันที่   31 ตุลาคม    อันดับ   43

อันดับคนดวงดีผู้ที่เกิดเดือน พฤศจิกายน

 • เกิดวันที่   1 พฤศจิกายน     อันดับ   176
 • เกิดวันที่   2 พฤศจิกายน     อันดับ   81
 • เกิดวันที่   3 พฤศจิกายน     อันดับ   314
 • เกิดวันที่   4 พฤศจิกายน     อันดับ   227
 • เกิดวันที่   5 พฤศจิกายน     อันดับ   121
 • เกิดวันที่   6 พฤศจิกายน     อันดับ   259
 • เกิดวันที่   7 พฤศจิกายน     อันดับ   215
 • เกิดวันที่   8 พฤศจิกายน     อันดับ   317
 • เกิดวันที่   9 พฤศจิกายน     อันดับ   273
 • เกิดวันที่   10 พฤศจิกายน    อันดับ   112
 • เกิดวันที่   11 พฤศจิกายน    อันดับ   248
 • เกิดวันที่   12 พฤศจิกายน    อันดับ   26
 • เกิดวันที่   13 พฤศจิกายน    อันดับ   117
 • เกิดวันที่   14 พฤศจิกายน    อันดับ   27
 • เกิดวันที่   15 พฤศจิกายน    อันดับ   283
 • เกิดวันที่   16 พฤศจิกายน    อันดับ   339
 • เกิดวันที่   17 พฤศจิกายน    อันดับ   36
 • เกิดวันที่   18 พฤศจิกายน    อันดับ   51
 • เกิดวันที่   19 พฤศจิกายน    อันดับ   172
 • เกิดวันที่   20 พฤศจิกายน    อันดับ   131
 • เกิดวันที่   21 พฤศจิกายน    อันดับ   51
 • เกิดวันที่   22 พฤศจิกายน    อันดับ   309
 • เกิดวันที่   23 พฤศจิกายน    อันดับ   220
 • เกิดวันที่   24 พฤศจิกายน    อันดับ   96
 • เกิดวันที่   25 พฤศจิกายน    อันดับ   209
 • เกิดวันที่   26 พฤศจิกายน    อันดับ   321
 • เกิดวันที่   27 พฤศจิกายน    อันดับ   345
 • เกิดวันที่   28 พฤศจิกายน    อันดับ   322
 • เกิดวันที่   29 พฤศจิกายน    อันดับ   84
 • เกิดวันที่   30 พฤศจิกายน    อันดับ   257

อันดับคนดวงดีผู้ที่เกิดเดือน ธันวาคม

 • เกิดวันที่   1 ธันวาคม     อันดับ   104
 • เกิดวันที่   2 ธันวาคม     อันดับ   353
 • เกิดวันที่   3 ธันวาคม     อันดับ   267
 • เกิดวันที่   4 ธันวาคม     อันดับ   18
 • เกิดวันที่   5 ธันวาคม     อันดับ   170
 • เกิดวันที่   6 ธันวาคม     อันดับ   70
 • เกิดวันที่   7 ธันวาคม     อันดับ   129
 • เกิดวันที่   8 ธันวาคม     อันดับ   177
 • เกิดวันที่   9 ธันวาคม     อันดับ   348
 • เกิดวันที่   10 ธันวาคม    อันดับ   352
 • เกิดวันที่   11 ธันวาคม    อันดับ   251
 • เกิดวันที่   12 ธันวาคม    อันดับ   323
 • เกิดวันที่   13 ธันวาคม    อันดับ   274
 • เกิดวันที่   14 ธันวาคม    อันดับ   338
 • เกิดวันที่   15 ธันวาคม    อันดับ   185
 • เกิดวันที่   16 ธันวาคม    อันดับ   154
 • เกิดวันที่   17 ธันวาคม    อันดับ   188
 • เกิดวันที่   18 ธันวาคม    อันดับ   7
 • เกิดวันที่   19 ธันวาคม    อันดับ   144
 • เกิดวันที่   20 ธันวาคม    อันดับ   62
 • เกิดวันที่   21 ธันวาคม    อันดับ   80
 • เกิดวันที่   22 ธันวาคม    อันดับ   17
 • เกิดวันที่   23 ธันวาคม    อันดับ   336
 • เกิดวันที่   24 ธันวาคม    อันดับ   296
 • เกิดวันที่   25 ธันวาคม    อันดับ   134
 • เกิดวันที่   26 ธันวาคม    อันดับ   162
 • เกิดวันที่   27 ธันวาคม    อันดับ   281
 • เกิดวันที่   28 ธันวาคม    อันดับ   30
 • เกิดวันที่   29 ธันวาคม    อันดับ   233
 • เกิดวันที่   30 ธันวาคม    อันดับ   335
 • เกิดวันที่   31 ธันวาคม    อันดับ   280

สรุป - คนดวงดีปี 2565

เอาละเช็คดวงกันเเล้วเป็นยังไงกันบ้าง ใครอยู่ที่อันดับเท่าไหร่กันบ้างเอ่ย แต่ใครที่ดวงแย่ก็ไม่ต้องห่วงกันไปเพราะว่านี้เป็นแค่อันดับคร่าวๆเท่านั้น

เพื่อนแท้ เงินด่วน

เรารักในการให้บริการ ชื่นชอบในข่าวสารวงการการเงิน และ ชอบที่จะหานวัตกรรมใหม่ทางด้านการเงินมานำเสนอ

บทความยอดนิยม