บทสวดคาถาเงินล้านเสริมทรัพย์ 9 จบพร้อมคําอธิษฐาน

“คาถาเงินล้าน” เป็นการวางมนต์ทางศาสนาที่มีเจตนาทำให้มีโชคลาภทางการเงินเป็นล้าน มีต้นกำเนิดมาจากความเชื่อทางศาสนาและวัฒนธรรมที่เน้นความเอาใจใส่ในการสร้างสิ่งดี ๆ ในชีวิต เช่น บทสวดพระคาถาเงินล้านที่มีทั้งหมด 4 สายด้วยกัน โดยแต่ละสายมีพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงเป็นผู้สอน และนักศึกษาที่นิยมให้ความเคารพ นอกจากนี้ยังมีความเชื่อที่การสวดคาถาเงินล้านอย่างสม่ำเสมอ และอย่างจริงจังจะช่วยเสริมสร้างโอกาสและความรุ่งเรืองทางการเงินในชีวิต

ในสถานการณ์ทางธุรกิจ บางคนเชื่อว่าการสวดคาถาเงินล้านการค้าขายหรือระหว่างการทำธุรกิจสามารถช่วยดึงดูดลูกค้าและทำให้มีรายได้มากมาย เงินทองจะไหลมาอย่างไม่ขาดสาย แต่ต้องปฏิบัติการค้าขายอย่างสุจริต และหลีกเลี่ยงการละเมิดจรรยาบรรณทางธุรกิจ ทั้งนี้ควรจะเข้าใจว่าการสวดคาถาเงินล้านไม่ใช่ทางเลือกทางวิทยาศาสตร์ และควรให้ความสำคัญกับการพึ่งพาทางการศึกษาและทำธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

ความเชื่อคาถาเงินล้าน 9 จบพร้อมคําอธิษฐาน

มีความเชื่อว่าเมื่อสวดคาถาเงินล้านจะช่วยดึงดูดโชคลาภทางการเงินมาหาตนเอง โดยมักนิยมใช้ในทางศาสนาและวัฒนธรรมที่มีความเชื่อในพลังของคำพูดและมนต์สวดเพื่อสร้างสิ่งดีๆ หรือเพื่อการพัฒนาทางวิศวกรรมจิต คาถาเงินล้านอาจถูกนำมาใช้ในบริบทของการธุรกิจหรือการค้าขายด้วยความเชื่อว่าการสวดบทนี้จะช่วยดึงดูดโชคลาภทางการเงินให้กับผู้สวดคาถา ดังนั้นควรทราบว่าคาถาหรือมนต์พิเศษทางศาสนามักมีลักษณะเป็นสัญลักษณ์ทางศาสนาและมีความหมายทางศาสนาสำคัญตามหลักการของแต่ละศาสนา

เคล็ดลับการสวดคาถาเงินล้าน 9 จบพร้อมคําอธิษฐาน

บทสวดพระคาถาเงินล้านมีหลายบทซึ่งแบ่งตามสายของพระเกจิอาจารย์ มีทั้งหมด 4 สายที่นิยมแพร่หลายได้แก่

 1. คาถาเงินล้านสายหลวงพ่อฤาษีลิงดำ
 2. คาถาเงินล้านสายหลวงพ่อปาน
 3. คาถาเงินล้านสายหลวงพ่อรวย ปาสาทิโก
 4. คาถาเงินล้านสายหลวงพ่อเกษม เขมโก สุสานไตรลักษณ์

ทั้ง 4 ท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังที่มีศิษยานุศิษย์ผู้ศรัทธาอย่างเนืองแน่น ท่านผู้ศรัทธาสามารถเลือกสวดบทใดบทหนึ่งตามสายที่ศรัทธา หรือสามารถเลือกที่จะสวดทั้งหมดได้เช่นกัน

บุคคลที่มีกิจการค้าขายหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายมักเชื่อว่า การสวดพระคาถาเงินล้านก่อนการออกไปขายสินค้าหรือระหว่างการค้าขายจะเป็นทางการช่วยในการดึงดูดลูกค้ามากมาย และเงินทองจะไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสาย เงินทองจะไหลมาเหมือนน้ำไหลตามช่องท่อ อย่างไรก็ตาม การค้าขายต้องเป็นไปตามหลักจริยธรรม ไม่ควรมีการค้าขายทุจริต หลีกเลี่ยงการละเมิดศีลธรรม และไม่ควรสร้างความเสียหายแก่ผู้บริโภคหรือค้าขายอย่างที่ไม่ถูกต้อง เพื่อให้การสวดภาวนามีความหมายและผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

คาถาเงินล้าน 9 จบพร้อมคําอธิษฐานหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี

 • นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ (3 จบ)
 • นาสังสิโม
 • พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ
 • พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม
 • มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุเม
 • มิเตพาหุหะติ
 • พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา
 • วิระทาสี วิระทาสา วิระอิทถิโย พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม
 • สัมปะติจฉามิ
 • เพ็ง ๆ พา ๆ หา ๆ ฤา ๆ
คาถาเงินล้าน 9 จบพร้อมคําอธิษฐาน

คาถาเงินล้าน 9 จบพร้อมคําอธิษฐานหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค จ.พระนครศรีอยุธยา

 • นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ (3 จบ)
 • พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ
 • วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา
 • วิระอิตถิโย พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สะวาโหมฯ

คาถาเงินล้าน 9 จบพร้อมคําอธิษฐานหลวงพ่อรวย ปาสาทิโก วัดตะโก จ.พระนครศรีอยุธยา

 • นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ (3 จบ)
 • สัมพุทธชิตา จะสัจจานิ
 • เกรัตน์สะ พระพุทธชิตา
 • สัพพะโส คุณะวิภา
 • สัมปัจโต นะรุตตะโม
 • มหาลาภัง สัพพะสิทธิ
 • ภะวันตุเม

คาถาเงินล้าน 9 จบพร้อมคําอธิษฐานพระสีวลี หลวงพ่อเกษม เขมโก สุสานไตรลักษณ์

 • นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ (3 จบ)
 • สีวะลี มหาเถรัง วันทามิหัง (3 จบ)
 • มหาสีวลี เถโร มหาลาโภ โหติ มหาสีวะลี เถโร ลาภัง เม เท ถะ

สรุป - คาถาเงินล้าน 9 จบพร้อมคําอธิษฐาน

คาถาเงินล้านเป็นบทสวดทางศาสนาที่มีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างโชคลาภทางการเงินให้กับผู้ที่สวดอย่างเต็มใจและจริงจัง บทสวดนี้มีต้นกำเนิดจากความเชื่อทางศาสนาและวัฒนธรรมที่เน้นความเอาใจใส่ในการสร้างสิ่งดี ๆ ในชีวิต มีทั้งหมด 4 สายของคาถาเงินล้าน แต่ละสายมีพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงเป็นผู้สอน และนักศึกษาที่นิยมให้ความเคารพ การสวดคาถาเงินล้านนั้นถือเป็นการกระตุ้นความเชื่อในการเสริมสร้างโชคลาภทางการเงิน แต่ควรทราบว่านอกจากการสวด ความหมายและผลลัพธ์ของคาถาเงินล้านไม่ได้มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์

สำหรับบุคคลที่ใช้คาถาเงินล้านในทางธุรกิจ เชื่อว่าการสวดบทนี้อาจช่วยในการดึงดูดลูกค้าและสร้างรายได้มากมาย แต่ต้องปฏิบัติการค้าขายอย่างสุจริตและถือศีลธรรมทางธุรกิจ ควรระมัดระวังและไม่ให้ความเชื่อนี้ทำให้สูญเสียมุ่งหวังทางการศึกษาและการพัฒนาตนเอง

เพื่อนแท้ เงินด่วน

เรารักในการให้บริการ ชื่นชอบในข่าวสารวงการการเงิน และ ชอบที่จะหานวัตกรรมใหม่ทางด้านการเงินมานำเสนอ

บทความยอดนิยม