บทสวดคาถาเงินล้าน 108 จบ อานิสงส์แรงช่วยเรียกเงินทองเข้ากระเป๋า

คาถาเงินล้าน 108 จบ เป็นบทสวดที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเสริมความเป็นบวกทางการเงินและโชคลาภในชีวิตของผู้สวด หมายถึงการสวดคาถาเงินล้านในแบบ 108 จบ เพื่อสร้างพลังบวกทางจิตใจและมุ่งหวังให้เกิดการเงินที่ดีขึ้น วิธีการนี้ถือเป็นทางเลือกทางจิตวิญญาณที่ช่วยเสริมสร้างสถานะทางการเงินที่ประสบความสำเร็จในชีวิตประจำวัน การสวดคาถาเงินล้าน 108 จบ มีความเชื่อว่าจะสร้างคลื่นพลังทางจิตใจที่ส่งผลให้เกิดโชคลาภและความรุ่งเรืองทางการเงินในทุกๆ ด้านของชีวิตผู้ที่ศรัทธาและนำมาสู่ความสำเร็จทางการเงินในที่สุด

คาถาเงินล้าน 108 จบ คืออะไร

บทสวดคาถาเงินล้านนี้ถูกใช้สวดเพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาทางด้านการเงิน คนที่สวดเชื่อว่ายิ่งสวดมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเสริมโชคลาภได้มากขึ้น เป็นคาถาที่ได้มาจากนิมิตขณะทำสมาธิของพระราชพรหมยาน ผู้ศรัทธาทำการสวดนี้มุ่งหวังให้มีการฟื้นตัวทางการเงินและเพิ่มโชคลาภในชีวิตของตนเอง บทสวดนี้ถือเป็นเครื่องมือทางจิตที่สามารถนำไปใช้ในการสร้างพลังบวกทางการเงินของผู้สวดเอง

ที่มาของคาถาเงินล้าน

พระครูวิลาศกาญจนธรรม ดร. (พระอาจารย์เล็ก) ที่วัดท่าขนุน จ.กาญจนบุรี เคยเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ของวัดดังกล่าวไว้ว่า เมื่อคราวหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) มาทำธรรมในวัดท่าซุงในปี พ.ศ. 2511 การหาเงินแค่ร้อยเดียวเพื่อนำมาทำนุบำรุงศาสนาถือเป็นเรื่องยากมาก ทำให้พระครูวิลาศเริ่มต้นภาวนาคาถาพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นประจำ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและมีแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตต่อไป

ในทำนองเดียวกัน พระครูวิลาศได้สวดคาถาเพื่อค้นหาลาภอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี ทำให้วัดมีลาภมากขึ้นและทรงผลดีต่อการดำรงศาสนา นอกจากนี้ พระครูวิลาศได้สวดคาถาเพื่อหาเงินแสน ซึ่งผลการสวดนี้ทำให้วัดได้รับเงินแสนจากกิจกรรมทอดกฐินในปีนั้น

ดังนั้น พระครูวิลาศได้รวมคาถาทั้งสามท่านเข้าด้วยกัน นำมาเรียกว่า “คาถาเงินล้าน” และทำให้การสวดภาวนาเป็นประจำ ผลลัพธ์ที่ได้คือมีเงินเข้าวัดมากขึ้น รายรับดีขึ้นทุกทาง สุดท้ายหลวงพ่อก็ได้พิมพ์คาถานี้เพื่อแจกจ่ายในฐานะของขวัญปีใหม่ในปี พ.ศ. 2528

วิธีสวดพระคาถาเงินล้าน 108 จบ

การสวดคาถาเงินล้านควรทำอย่างสม่ำเสมอ โดยสวดอย่างน้อยวันละ 9 จบ ในเวลาใดก็ได้ที่สะดวก ไม่ว่าจะเป็นก่อนทำบุญ ก่อนที่จะทานอาหารใด ๆ หรือหลังจากที่จะเข้านอน หากเป็นไปได้ควรพยายามเพิ่มปริมาณการสวดให้มากขึ้นเป็นวันละ 30 จบ เพื่อเพิ่มพลังและความเมตตาในชีวิตประจำวัน

ในกรณีที่พบว่ามีความยากลำบากหรือปัญหาวิกฤตมากมาย ควรพิจารณาในการสวดพระคาถาเงินล้านเป็นวันละ 108 จบ เพื่อให้ได้พลังทางจิตและสามารถพบทางออกของชีวิตได้อย่างชัดเจนมากขึ้น

บทสวดคาถาเงินล้าน ของหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี

บทสวดคาถาเงินล้านหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี ผู้ที่ต้องการโชคลาภและมีความมั่งค่ำร่ำรวบสามารถนำบทสวดนี้ไปท่องได้ทุกวัน

ตั้งนะโม 3 จบ จากนั้นจึงเริ่มสวดพระคาถาเงินล้าน

สัมปะจิตฉามิ นาสังสิโม

พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ

พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม

มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุ เม

มิเตภาหุหะติ

พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา

วิระทาสี วิระทาสา วิระอิทถิโย พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม

สัมปะติจฉามิ

เพ็งเพ็ง พาพา หาหา ฤาฤา

คาถาเงินล้าน 108 จบ

อานิสงส์คาถาเงินล้าน 108 จบ

พระคาถามีพลังที่ช่วยขจัดอุปสรรค และมีคุณสมบัติต่าง ๆ ที่ส่งเสริมความเมตตาและมหาลาภ ทำให้ธุรกิจค้าขายรุ่งเรือง และมีการเรียกเงินทองแสนเงินล้านมากมาย ทำให้ลาภผลมีการเกิดขึ้นไวขึ้น สำคัญอยู่ที่การทำให้ผู้สวดมีความสุขและเจริญรุ่งเรืองทั้งกาย วาจา และจิตใจ พระคาถาช่วยให้มีพลังงานที่ทำให้ดึงดูดและนำมาสู่สิ่งดี ๆ แม้มีความทุกข์ก็สามารถหลุดพ้นจากความลำบากได้อย่างรวดเร็ว

สรุป - คาถาเงินล้าน 108 จบ

คาถาเงินล้าน 108 จบ เป็นบทสวดที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเสริมความเป็นบวกทางการเงินและโชคลาภ ผู้สวดจะสวดคาถานี้ในแบบ 108 จบ เพื่อสร้างพลังบวกทางจิตใจและมุ่งหวังให้เกิดการเงินที่ดีขึ้น มีความเชื่อว่าการสวดคาถานี้จะสร้างคลื่นพลังทางจิตใจที่เสริมสร้างโชคลาภและความรุ่งเรืองทางการเงินในทุกๆ ด้านของชีวิต การสวดคาถาเงินล้าน 108 จบ เป็นทางเลือกทางจิตวิญญาณที่ช่วยเสริมสร้างสถานะทางการเงินที่ประสบความสำเร็จในชีวิตประจำวันของผู้ที่ศรัทธาและนำมาสู่ความสำเร็จทางการเงินในที่สุด

เพื่อนแท้ เงินด่วน

เรารักในการให้บริการ ชื่นชอบในข่าวสารวงการการเงิน และ ชอบที่จะหานวัตกรรมใหม่ทางด้านการเงินมานำเสนอ

บทความยอดนิยม