วิธีดูยามอุบากองพรุ่งนี้ด้วยตัวเอง เพื่อฤกษ์ดีก่อนออกเดินทาง

ยามอุบากองพรุ่งนี้เป็นวิธีการทำนานดวงหรือช่วงเวลาที่ดี โดยการดูจากตำแหน่งของดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ และดาวอื่น ๆ ในระบบสุริยะ หมายถึงการวิเคราะห์ความเสมอภาคของพลังงานทางดวงศาสตร์ และนำมาตีความในทางที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจำวัน

ยามอุบากองพรุ่งนี้สามารถช่วยให้เรารู้ถึงแง่ดีแง่ไม่ดีของวันนั้น ๆ ทำให้สามารถวางแผนและตัดสินใจในทางที่เหมาะสมกับสถานการณ์หรือความต้องการต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ยามอุบากองยังมีบทบาทในการเสริมความเข้าใจต่อความสัมพันธ์ ความรัก หรือการตัดสินใจทางอารมณ์ ทำให้เป็นเครื่องมือที่นิยมในการค้นหาความหมายและประโยชน์ในชีวิตประจำวันของผู้คน

ยามอุบากองพรุ่งนี้คืออะไร

ยามอุบากองพรุ่งนี้ คือ การตรวจสอบดวงทางฤกษ์ เพื่อดูความเหมาะสมของวันและเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเดินทาง ฤกษ์ที่มักถูกนำมาดูได้แก่ “ฤกษ์เดินทาง” หรือ “ฤกษ์วัดทาง” ที่ใช้วิเคราะห์ดวงจันทร์เวลาที่เป็นมงคลต่อการเดินทาง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและลดความเสี่ยงของปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการเดินทาง นอกเหนือจากนั้นยามอุบากองพรุ่งนี้ยังสามารถให้ดูฤกษ์งามยามดีอื่นๆได้ด้วย

ยามอุบากองพรุ่งนี้

อุบากองคือใคร

เป็นหนังสือคู่มือทางทหารที่ถูกแต่งเขียนโดยนายทหารยศขุนพลที่มีชื่อว่า “อุบากอง” นำมาเผยแพร่ในขณะที่ถูกจับตัวขณะที่กองกำลังของพม่ากำลังโจมตีเมืองเชียงใหม่ในเวลาที่พระเจ้าปะดุงเสนอ 9 ทัพเพื่อโจมตีประเทศไทย ในการเผยแพร่ตำรายามยันตราดังกล่าว อุบากองทำเพื่อช่วยให้พรรคพวกสามารถหลุดพ้นจากคุกที่ถูกควบคุมอยู่ที่วัดโพธิ์ และหนีกลับไปยังเมืองพม่าโดยปลอดภัย อย่างไรก็ตาม มีบางนักโทษที่เป็นพม่าและเป็นเชื้อสายไทยบางส่วนที่ไม่สามารถหลบหนีไปด้วย จึงได้บอกเล่าเรื่องราวกับผู้คุมนักโทษเกี่ยวกับตำรายามยันตราดังกล่าว จนกลายเป็นเรื่องราวที่เป็นที่รู้จักเกี่ยวกับความแม่นยำและให้ชื่อตามเจ้าของตำรายามยันตรานั่นเอง

สัญลักษณ์ยามอุบากองพรุ่งนี้

ก่อนออกเดินทาง 1 วัน ควรดูยามอุบากองพรุ่งนี้เพื่อดูฤกษ์ในการเดินทาง เพื่อให้แคล้วคลาดปลอดภัย ซึ่งยามอุบากองจะมีความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆดังนี้

  • สูญหนึ่ง อย่าพึ่งจร แม้นราญรอนจะอัปรา
  • สองสูญ เร่งยาตรา จะมีลาภสวัสดี
  • สี่สูญ พูลผล จรดลาภมากมี
  • ปลอดสูญ พูลสวัสดิ์ ภัยพิบัติลาภไม่มี
  • กากะบาต ตัวอัปรี แม้จรลีจะอัปรา

1. จุดสีดำ 1 จุดหรือศูนย์ 1 ตัว

“สูญหนึ่ง อย่าพึ่งจร แม้นราญรอนจะอัปรา” หมายถึง อย่าเพิ่งออกเดินทางหรือทำการใด เพราะมีอันตราย จะทำสิ่งใดก็พ่ายแพ้

2. จุดสีดำ 2 จุดหรือศูนย์ 2 ตัว

“สองสูญ เร่งยาตรา จะมีลาภสวัสดี” หมายถึง เป็นฤกษ์ดี ให้รีบออกเดินทาง รีบดำเนินการ จะมีโชคมีลาภ เป็นเวลามงคล

3. จุดสีดำ 4 จุดหรือศูนย์ 4 ตัว

“สี่สูญ พูลผล จรดลาภมากมี” หมายถึง เป็นฤกษ์ดี ออกเดินทางแล้วจะมีโชคลาภ ประสบความสำเร็จ

4. เป็นช่องว่าง ไม่มีสัญลักษณ์

“ปลอดสูญ พูลสวัสดิ์ ภัยพิบัติลาภไม่มี” หมายถึง เป็นฤกษ์กลางๆ ฤกษ์ปกติ ไม่มีทั้งโชคและเคราะห์ ใช้ออกเดินทางได้

5. ไม่มีจุดสีดำหรือเลขศูนย์ มีแต่กากบาท

“กากะบาต ตัวอัปรี แม้จรลีจะอัปรา” หมายถึง ฤกษ์อัปมงคล ห้ามออกเดินทางหรือทำการใดโดยเด็ดขาด

ยามอุบากองพรุ่งนี้มีกี่แบบ

ยามอุบากองที่นิยมใช้กันมีทั้งหมด 3 แบบ ซึ่งจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อย แต่ทั้ง 3 แบบสามารถใช้ดูฤกษ์งามยามดีได้ทั้งหมด

ยามอุบากองพรุ่งนี้แบบวันและเวลา

เวลาเช้าสายเที่ยงบ่ายเย็น
กลางวัน06:01 น.
08:24 น.
08:25 น.
10:48 น.
10:42 น.
13:12 น.
13:13 น.
15:36 น.
15:37 น.
18:00 น.
กลางคืน18:01 น.
20:24 น.
20:25 น.
22:48 น.
22:49 น.
01:12 น.
01:13 น.
03:36 น.
03:37 น.
06:00 น.
วันอาทิตย์0000X 000
วันจันทร์00000X 00
วันอังคาร0000000X 
วันพุธ 0000000X
วันพฤหัสบดีX 0000000
วันศุกร์0000X 000
วันเสาร์00000X 00

ยามอุบากองพรุ่งนี้แบบข้างขึ้นข้างแรมและเวลา

ยามอุบากองข้างขึ้น

เวลาเช้าสายเที่ยงบ่ายเย็น
กลางวัน06:01 น.
08:24 น.
08:25 น.
10:48 น.
10:42 น.
13:12 น.
13:13 น.
15:36 น.
15:37 น.
18:00 น.
กลางคืน18:01 น.
20:24 น.
20:25 น.
22:48 น.
22:49 น.
01:12 น.
01:13 น.
03:36 น.
03:37 น.
06:00 น.
วันอาทิตย์0000X 000
วันจันทร์00000X 00
วันอังคาร0000000X 
วันพุธ 0000000X
วันพฤหัสบดีX 0000000
วันศุกร์0000X 000
วันเสาร์00000X 00

ยามอุบากองข้างแรม

เวลาเย็นบ่ายเที่ยงสายเช้า
กลางวัน15:37 น.
18:00 น.
13:13 น.
15:36 น.
10:42 น.
13:12 น.
08:25 น.
10:48 น.
06:01 น.
08:24 น.
กลางคืน03:37 น.
06:00 น.
01:13 น.
03:36 น.
22:49 น.
01:12 น.
20:25 น.
22:48 น.
18:01 น.
20:24 น.
วันอาทิตย์0000X 000
วันจันทร์00000X 00
วันอังคาร0000000X 
วันพุธ 0000000X
วันพฤหัสบดีX 0000000
วันศุกร์0000X 000
วันเสาร์00000X 00

ยามอุบากองพรุ่งนี้แบบดิถีค่ำและเวลา

เวลาเช้าสายเที่ยงบ่ายเย็น
กลางวัน06:01 น.
08:24 น.
08:25 น.
10:48 น.
10:42 น.
13:12 น.
13:13 น.
15:36 น.
15:37 น.
18:00 น.
กลางคืน03:37 น.
06:00 น.
01:13 น.
03:36 น.
22:49 น.
01:12 น.
20:25 น.
22:48 น.
18:01 น.
20:24 น.
0000X 000
00000X 00
0000000X 
 0000000X
X 0000000

สรุป - ยามอุบากองพรุ่งนี้

ยามอุบากองพรุ่งนี้เป็นวิธีทำนายสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยวิเคราะห์จากตำราโบราณเพื่อคาดการณ์แง่ดีและแง่ไม่ดีของวันนั้น ทำให้มีความรู้ถึงพลังงานทางดวงศาสตร์และช่วยวางแผนตัดสินใจในชีวิตประจำวัน นอกจากนั้นยามอุบากองยังมีบทบาทสำคัญในการเสริมความเข้าใจต่อความสัมพันธ์, ความรัก, และการตัดสินใจทางอารมณ์ ทำให้เป็นเครื่องมือที่นิยมในการค้นหาความหมายและประโยชน์ในชีวิตประจำวันของผู้คนเพิ่มมากขึ้น

เพื่อนแท้ เงินด่วน

เรารักในการให้บริการ ชื่นชอบในข่าวสารวงการการเงิน และ ชอบที่จะหานวัตกรรมใหม่ทางด้านการเงินมานำเสนอ

บทความยอดนิยม