บทสวดคาถาเงินล้าน วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี ช่วยเรียกเงินและโชคลาภ

คาถาเงินล้านวัดท่าซุงเป็นบทสวดที่มีความศักดิ์สิทธิ์และได้รับความนิยมมากในวงการนักธรรมชาวไทย บทสวดนี้มีที่มาจากสูตรสูงสุดของวัดท่าซุงที่ถือว่าเป็นวัตถุมงคลที่มีพลังวิเศษ ทำให้นักสวดได้รับการเสริมสวยและโชคลาภมากขึ้น การสวดคาถาเงินล้านนี้สามารถทำได้ในทุกๆ วันเพื่อเพิ่มพลังและความบริสุทธิ์ในชีวิตประจำวัน

ที่มาของคาถาเงินล้านวัดท่าซุง

พระราชพรหมยานหรือหลวงพ่อฤาษีลิงดำที่วัดท่าซุงได้มอบคำสอนเรียนให้กับลูกศิษย์ท่านด้วย “คาถาเงินล้าน” เพื่อเสริมสร้างคล่องตัวทางด้านการเงิน โดยคาถานี้ได้รับมอบหมายจากสมเด็จองค์ปฐมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 และผ่านกรรมฐานทีละส่วนถึงสิ้นสุดภารกิจในรอบ 4 ปี แม้กระนั้นในช่วงนั้นยังไม่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ไปสู่สาธารณะ

จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2527 สมเด็จองค์ปฐมได้ให้การอนุญาตในการเผยแพร่ “คาถาเงินล้าน” เพื่อสนับสนุนลูกหลานที่กำลังเผชิญกับสถานการณ์เศรษฐกิจที่ท้าทาย และเพื่อสนับสนุนการก่อสร้างวัดท่าซุงให้เป็นไปได้อย่างราบรื่น การเผยแพร่นี้ได้เริ่มต้นในปี 2532 และได้รับความสนใจและความเชื่อมั่นจากประชาชนต่อ “คาถาเงินล้าน” ที่เป็นผลลัพธ์อันน่าทึ่ง ทำให้ยังคงถูกเผยแพร่ต่อไปจนถึงปัจจุบัน

ความหมายคาถาเงินล้านวัดท่าซุง

บทสวดคาถาเงินล้านหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี แนะนำว่าให้สวด 9 จบ หรือ 108 จบ จะดีมาก ซึ่งคำแปลของบทสวดมีดังนี้

 • สัมปจิตฉามิ
  คาถาสนองกลับ
 • นาสังสิโม
  คาถาพระพุทธกัสสป
 • พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ
  อันนี้ตัดอุปสรรค ที่ลาภจะมา แต่เขามาบอกว่า มีผลแน่นอน คือว่าแกจะไม่ยอมให้ลูกแกจน พูดง่าย ๆ ก็แล้วกัน พระพุทธเจ้า ก็ทรงยืนยันบอกว่า ให้หมด
 • พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุเม คาถา
  บทนี้เป็นคาถาเงินแสนของท่าน
 • มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุ เม
  บทนี้เป็นคาถาปลุกพระวัดพนัญเชิง
 • มิเตพาหุหะติ
  เป็นคาถาเงินล้าน
 • พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย พุทธัส สะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม
  เป็นคาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า
 • สัมปติฉามิ
  บทนี้เป็นบทเร่งรัดบทสุดท้าย
 • เพ็ง ๆ พา ๆ หา ๆ ฤา ๆ
  พระปัจเจกพุทธเจ้ามาบอกหลวงพ่อ เมื่อ พ.ย.33 เป็นภาษาโบราณแต่เทียบกับ ภาษาไทย อ่านได้อย่างนี้ เป็นคาถามหาลาภและมีผลยิ่งใหญ่มาก

บทสวดคาถาเงินล้าน วัดท่าซุง

เลือกการสวดตามจำนวนจบที่เป็นไปตามสภาพแวดล้อมและเวลาที่สะดวก โดยสามารถสลับใช้ทั้ง 9 จบและ 108 จบตามสมควรในแต่ละครั้งเพื่อให้การสวดสัมฤทธิ์ผล

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

สัมปจิตฉามิ นาสังสิโม

พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ

พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม

มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุ เม มิเตพาหุหะติ

พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ

วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา

วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย

พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม

สัมปติจฉามิ เพ็งๆ พาๆ หาๆ ฤาๆ

คาถาเงินล้านวัดท่าซุง

วิธีสวดคาถาเงินล้านให้สัมฤทธิ์ผล

หากต้องการสวดคาถาเงินล้านเพื่อให้สัมฤทธิ์ผลนั้นนอกจากจะต้องสวดให้ครบทั้ง 9 จบ หรือ  108 จบแล้ว จะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดดังนี้

 1. ควรรักษาความเมตตาและจริยธรรม โดยปฏิบัติการสวดมนต์อย่างสม่ำเสมอตามจำนวนครั้งที่กำหนด เช่น กำหนดใจสวดอย่างน้อย 3 ครั้ง ควรปฏิบัติการสวดให้ครบ 3 ครั้งทุกวัน โดยไม่ควรขาดหายไป (แต่สามารถสวดมากกว่า 3 ครั้งในวันที่มีเวลาพอสมควร) การมีจิตสัจจะจะมีผลต่อบารมีและเสริมสัมฤทธิ์ให้ได้ผลมีประสิทธิภาพมากขึ้น ยิ่งมีการสวดมาก เท่านั้นที่จะเห็นผลมากขึ้น
 2. ควรปฏิบัติการสวดพร้อมกับการทำบุญและทำทาน วิธีที่แนะนำคือ การนำบาตรทุกวันโดยก่อนการนำบาตรให้อ่านคาถาเงินล้านก่อน จากนั้นให้นำอาหารไปตักบาตร ควรปฏิบัติการนี้อย่างสม่ำเสมอเพื่อเสริมความโชคลาภให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
 3. หากไม่สะดวกที่จะนำบาตร สามารถใช้เงินหยอดใส่กระปุกแทนได้ และเมื่อมีจำนวนเงินเพียงพอหรือมีโอกาส สามารถนำไปทำบุญเพื่อเป็นค่าภัตตาหารของพระภิกษุ
 4. เมื่อได้รับผลลัพธ์แล้ว ควรหลีกเลี่ยงการโชว์ผลงานหรือการอวดอ้างต่อผู้อื่น เพื่อป้องกันไม่ให้โชคลาภลดลงหรือสูญเสีย
 5. ควรปฏิบัติการสวดด้วยใจที่มีศรัทธา สงบ และสบาย โดยให้มีสมาธิ การสวดต้องมีความจริงใจ ไม่ใช่เพียงแค่การพยายามที่จะเห็นผลลัพธ์ทันที เพราะใจที่สงบเรียบร้อยจะทำให้การสวดมีความคุ้มค่ามากขึ้น
 6. ควรรักษาศีล 5 โดยเฉพาะการหลีกเลี่ยงการลักขโมย ไม่ควรละเมิดข้อห้าข้อนี้อย่างเด็ดขาด

ควรสวดคาถาเงินล้านกี่รอบ

การสวดคาถาเงินล้าน 9 จบหรือ 108 จบนั้นเป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับความสะดวกและความพร้อมของบุคคลนั้น ๆ และสามารถเลือกตามความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมและเวลาที่มีให้ในแต่ละครั้งได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นมีประโยชน์และคุ้มค่าต่อการสวดตามจำนวนจบที่เลือก

ถ้าต้องการความยาวและลึกซึ้งในการสวด และมีเวลาเพียงพอ สวดคาถาเงินล้าน 108 จบอาจเป็นทางเลือกที่ดี เนื่องจากจำนวนจบมากจะช่วยให้การสวดเป็นประสบการณ์ที่มีความคล่องตัวและลึกซึ้งมากขึ้น

ส่วนสวดคาถาเงินล้าน 9 จบ เป็นทางเลือกที่สะดวกและรวดเร็วกว่า ถ้าหากไม่มีเวลามากหรือต้องการทำการสวดในช่วงเวลาที่มีจำกัด การสวด 9 จบก็ยังสามารถให้ประโยชน์ได้

สรุป - คาถาเงินล้านวัดท่าซุง

คาถาเงินล้านที่วัดท่าซุงหลวงพ่อฤาษีลิงดำในจังหวัดอุทัยธานีเป็นบทสวดที่มีบทมนตร์ทางศาสนาที่มีความนิยมและเป็นที่เคารพนับถือในวงการธรรมชาติไทย บทสวดนี้มีต้นกำเนิดจากวัดท่าซุงที่เป็นสถานที่บูรณะทรงพระราชธานีและมีความเป็นที่เคารพสักการะของคนที่นับถือศาสนาพุทธ การสวดคาถาเงินล้านนี้จะมีผลต่อความเสริมสวยและความโชคลาภของผู้ที่ปฏิบัติการในระยะเวลาที่ต่อเนื่อง โดยสามารถปฏิบัติทุกวันเพื่อเพิ่มพลังและสร้างความบริสุทธิ์ในชีวิตประจำวันของผู้ที่สวดบทนี้

เพื่อนแท้ เงินด่วน

บทความยอดนิยม