บทสวดคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ

ในวัฒนธรรมไทยเก่าแก่มีการบูชาท้าวเวสสุวรรณเป็นที่เคารพบูชาอย่างเป็นทางการ เชื่อว่าการนำพิธีและสูตรนี้ไปสร้างบารมีและความเจริญรุ่งเรืองให้กับชีวิตและการปฏิบัติของบุคคล เป็นสิ่งที่นับถือและเชื่อมั่นกันมาตั้งแต่สมัยโบราณในท้องถิ่นต่างๆของประเทศไทย บทสวดคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณนั้นเป็นเพลงบทสวดที่นำเสนอเพื่อเป็นการยกย่องและขอความกรุณาจากท้าวเวสสุวรรณ ซึ่งมีความหมายลึกซึ้งและสัมผัสถึงความเชื่อและความเสมอภาคของคนไทยตลอดกาล 

ท้าวเวสสุวรรณ คือใคร

ท้าวเวสสุวรรณเป็นเทพผู้ยิ่งใหญ่ในท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 อธิบดีแห่งอสูร โดยมีบทบาทเป็นเทพผู้ปกป้องพระพุทธศาสนาและเป็นเทพผู้คุ้มครองโลกมนุษย์โดยปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิต นอกจากนี้ยังเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภที่มีขุมทรัพย์มหาศาล

ท่านได้ปรากฎอยู่ในหลายความเชื่อทางศาสนาไม่ว่าจะเป็นท้าวกุเวรของอินเดียใต้ พระซัมภลของทิเบต หรือตัวเหวินเทียนหวังของจีน ทำให้ท่านเป็นเทพองค์หนึ่งที่เป็นที่เคารพนับถือในหลายๆ ประเทศ

ความเชื่อท้าวเวสสุวรรณในตำนาน

ความเชื่อเกี่ยวกับท้าวเวสสุวรรณในตำนานมีความน่าสนใจมาก เนื่องจากเป็นเรื่องราวที่มีผู้คนหลายคนให้ความเชื่อมั่นว่าเป็นเรื่องจริง แม้จะเป็นนวนิยายแต่ก็มีผู้คนเชื่อว่าท้าวเวสสุวรรณจริงๆ มีอยู่ในโลกของเรา

ท้าวเวสสุวรรณ เป็นหนึ่งในท้าวทั้งสี่ หรือท้าวจตุโลกบาลตามความเชื่อและความศรัทธาของคนไทยโบราณ มีบทบาทในการรักษาทิศทั้ง 4 ในสวรรค์ชั้นแรกของสวรรค์ทั้ง 7 ชั้นที่เรียกว่า ชั้นจาตุมหาราชิกา โดยเฉพาะทิศเหนือของสวรรค์นั้น ท้าวเวสสุวรรณถือเป็นเทพผู้เป็นใหญ่ที่ปกป้องจากสิ่งชั่วร้ายและเชื่อกันว่าเป็นเทพแห่งความมั่งคั่ง นอกจากนี้ยังมีท้าววิรุฬหกที่ปกป้องทิศใต้ ท้าวธตรฐหรือพระอินทร์ที่ปกป้องทิศตะวันออก และท้าววิรูปักษ์ที่ปกป้องทิศตะวันตกอีก คนไทยโบราณยังโบราณนิยมการนำผ้ายันต์ท้าวเวสสุวรรณมาผูกที่หัวเตียงเด็กเพื่อป้องกันไม่ให้วิญญาณชั่วร้ายมารบกวนเด็ก หรือป้องกันจากภัยจากสิ่งชั่วร้ายได้

นอกจากนี้ เชื่อว่าท้าวเวสสุวรรณยังเป็นผู้ที่มีจิตใจบริสุทธิ์และมีคุณค่าทางศีลธรรมสูงสุด มักจะเป็นตัวแทนของความเที่ยงธรรมและความชอบธรรมในตำนานไทย

คาถาบูชาบทสวดท้าวเวสสุวรรณ

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 

(ตั้งจิตอธิษฐานขอพรจากท้าวเวสสุวรรณ) 

อิติปิโส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ  

มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ  

ท้าวเวสสุวรรณโณ จาตุมะหาราชิกา ยักขะพันตาภัทภูริโต  

เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ 

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ

เวลาในการสวดคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ

เวลาที่เหมาะสมที่สุดในการกราบไหว้เป็นตอนเช้า 09.09 น. นั้นมักจะเชื่อว่าเป็นเวลาที่ดีเพื่อสร้างโชคลาภและความร่ำรวย นอกจากนี้ ราศีต่างๆ ก็สามารถได้รับการเจริญรุ่งเรืองและความก้าวหน้าในการงานหรือชีวิตทั่วๆ ไป แต่ผลลัพธ์ที่แตกต่างของการไหว้ก็อยู่ที่วัตถุประสงค์และแรงบันดาลใจของแต่ละบุคคล 

นอกจากนี้ ยังมีราศีบางราศีที่ถือว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการกราบไหว้เพื่อสร้างความร่ำรวย เนื่องจากมีความเชื่อว่าราศีเหล่านี้มีพระเจ้าเป็นที่ชื่นชอบของท้าวเวสสุวรรณ ราศีที่เหมาะกันได้แก่ มังกร, มีน, เมถุน, สิงห์, และ ตุล

วิธีขอพรท้าวเวสสุวรรณให้ได้ผล

วิธีการไหว้ท้าวเวสสุวรรณแนะนำให้ใช้ธูป 9 ดอก โดยการหันหน้าตรงข้ามกับท้าวเวสสุวรรณ และตั้งจิตอธิษฐานก่อนที่จะไหว้ท่าน ควรเริ่มด้วยการกราบไหว้พระให้เรียบร้อย และหลังจากนั้นก็ค่อยๆ เสริมกันอย่างเต็มที่ เมื่อตั้งใจไปถึงท่าน เราควรหันหน้าตามทิศที่ตั้งท้าวเวสสุวรรณเป็นหลัก เนื่องจากมีความเชื่อว่าทิศตะวันออกเป็นทิศเริ่มต้นที่มีพระอาทิตย์ขึ้นเป็นครั้งแรก และถือเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรืองและโชคลาภ เมื่อปฏิบัติตามไปจะทำให้เรามีพลังและโชคดีขึ้น และสามารถกระจายพลังนี้ให้ผู้อื่นได้อีกด้วย 

บทสรุป

บูชาท้าวเวสสุวรรณเป็นการทำพิธีเพื่อขอพรจากท้าวเวสสุวรรณซึ่งเป็นเทวดาเจ้าของทิพย์และโชคลาภตามความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ที่มีต่อกันมานานในประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณจะมีขั้นตอนหลายขั้นตอนซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิศาสตร์และศาสนาของแต่ละท้องถิ่น

ส่วนประกอบหลักของคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณประกอบด้วยการจัดเตรียมธูปหรือวัตถุศาสตร์ต่างๆ ที่ใช้ในพิธี เช่น ธูปเจดีย์ 9 ดอก หรือวัตถุเครื่องประดับต่างๆ ซึ่งจะถูกนำมาใช้ในการบูชาและแสดงความนับถือต่อท้าวเวสสุวรรณ

ขั้นตอนของพิธีบูชาท้าวเวสสุวรรณจะเริ่มต้นด้วยการกราบไหว้พระให้เรียบร้อย ตามด้วยการอธิษฐานหรือให้ความสำคัญในการสร้างจิตใจที่เป็นสมาธิ เพื่อให้การบูชามีความอบอุ่นและเต็มใจอย่างสมบูรณ์

หลังจากนั้นจะเริ่มการนำเสนอธูปหรือวัตถุเครื่องประดับต่างๆ ที่ใช้ในการบูชา โดยให้ความสำคัญกับการวางธูปหรือวัตถุเครื่องประดับให้อยู่ในทิศตะวันออกซึ่งเป็นทิศที่ถือว่ามีความสำคัญมากในการบูชาท้าวเวสสุวรรณ เมื่อจบการบูชาและการไหว้ครบถ้วนตามขั้นตอนแล้ว โดยให้ความเชื่อว่าได้รับพรจากท้าวเวสสุวรรณตามคำขอของตน 

เพื่อนแท้ เงินด่วน

เรารักในการให้บริการ ชื่นชอบในข่าวสารวงการการเงิน และ ชอบที่จะหานวัตกรรมใหม่ทางด้านการเงินมานำเสนอ

บทความยอดนิยม