การค้นหาระวางที่ดินด้วยระบบออนไลน์

หากจะมีการซื้อขายที่ดินกันเกิดขึ้นและคุณอยากเห็นที่ดินแต่เดินทางไปได้ ก็สามารถค้นหาระวางที่ดินผ่านแอพพลิเคชัน LandsMaps หรือเว็บไซต์ของกรมที่ดินได้เลย โดยจะแสดงรายละเอียดต่างๆที่คุณต้องการ ทั้งลักษณะที่ดิน สภาพที่ดิน และบริเวณรอบๆที่ดิน เป็นต้น

สินเชื่อโฉนดที่ดิน เพื่อนแท้

ระวางที่ดิน คือ

ระวางที่ดิน คือ เอกสารแสดงตำแหน่งที่ดินที่คุณถือกรรมสิทธิ์อยู่ เป็นเอกสารในการควบคุมเลขที่ของที่ดิน โดยด้านในเอกสารนี้จะบอกข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน เช่น รูปร่างของแปลงที่ดิน, การบอกขนาดของที่ดินแปลงนั้น, ทำเลที่ตั้งของที่ดินแปลง, รวมถึงจุดสังเกตุต่างๆที่สามารถมองเห็นได้บนที่ดิน

ข้อมูลที่ต้องเตรียมในการค้นหาระวางที่ดิน

การค้นหาระวางที่ดินนั้นทำได้หลายวิธีซึ่งคุณสามารถค้นหาได้ด้วยตัวเอง และข้อมูลเบื้องต้นที่ต้องเตรียมก่อนการค้นหาที่ดิน ได้แก่

พิเศษ.. เฉพาะ ผู้ที่ทำการขอสินเชื่อผ่าน แอพฯ จะได้ดอกพิเศษกว่าไปหน้าสาขา

1. โฉนดที่ดิน

ต้องตรวจสอบโฉนดที่ดิน ชื่อเจ้าของจริงและสามารถซื้อขายได้ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น โฉนดที่ดิน น.ส.3ก หรือ น.ส.4 เป็นต้น หากโฉนดที่ดินแสดงกรรมสิทธิ์ที่อนุญาตให้ทำมาหากินได้เท่านั้น เช่น สปก. ก็จะไม่สามารถซื้อขายได้ เพราะยังไม่ถือว่าเป็นเอกสารที่แสดงกรรมสิทธิ์ของเจ้าของโฉนดโดยสมบูรณ์

2. ตรวจสอบข้อมูลหน้าโฉนดที่ดิน

วิธีการตรวจสอบข้อมูลที่ดินบนหน้าโฉนดที่ดิน สามารถตรวจสอบข้อมูลของพื้นที่ได้ที่เว็บไซต์ของกรมที่ดินโดยจะต้องนำเลขที่ดิน ระวางที่ดิน ตำบล อำเภอ จังหวัด ใช้ตรวจสอบ คุณจะทราบถึง ขนาดเนื้อที่ ชื่อผู้ครอบครอง และรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวกับที่ดินแปลงนี้

3. ขนาดที่ดิน

ควรมีการตรวจสอบที่ดินขนาดจริงด้วยว่ามีขนาดเท่ากันกับที่ได้แจ้งขายหรือไม่ โดยสามารถ ให้ผู้เชี่ยวชาญจากกรมที่ดินมาวัดให้ หรือดาวน์โหลดแอพลิชัน MapMeasure มาใช้ก็สามารถประมวลผลขนาดพื้นที่ได้

4. ตรวจสอบประเภทที่ดิน

ต้องตรวจสอบประเภทที่ดินให้ละเอียดด้วยว่าเป็นที่ดินตาบอดหรือไม่ หรือเป็นที่ดินสาธารณะ อยู่ในเขตสงวนหรืออยู่ในเขตอุทยานหรือเปล่า เพราะโฉนดที่ดินจะไม่แจ้งรายละเอียดส่วนนี้เลย หากซื้อมาแล้วจะทำให้มีปัญหาทีหลังได้

5. ตรวจสอบข้อมูลที่กรมที่ดิน

การค้นหาระวางที่ดินที่กรมที่ดินเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุด เพราะสามารถตรวจสอบได้ทุกอย่าง และเพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนที่จะมีการซื้อขายกันเกิดขึ้น นอกจากนั้นยังสามารถตรวจสอบได้ว่าที่ดินแปลงนั้นมีปัญหาอะไรไหม ข้อมูลของโฉนดที่ดินและพื้นที่จริงตรงกันหรือเปล่า

6. ตรวจสอบสภาพแวดล้อมของที่ดิน

ควรตรวจสอบสภาพแวดล้อมของที่ดินนั้นว่าเหมาะกับการทำธุรกิจ สร้างบ้าน ทำเกษตร หรือเหมาะกับการทำธุรกรรมใด เพราะถ้าซื้อที่ดินมาใช้ประโยชน์ผิดประเภทก็จะทำให้เสียเวลาและยังเสียเงินอีกด้วย

วิธีการค้นหาระวางที่ดินจากเลขโฉนด

  1. เข้าสู่เว็บไซต์ https://dolwms.dol.go.th/
  2. เลือกจังหวัด อำเภอ และกรอกเลขโฉนดที่ดิน จากนั้นคลิกปุ่มค้นหาข้อมูล
  3. หลังจากนั้นจะมีรายละเอียดของแปลงที่ดินในหน้าต่างค้นหาและมาร์คที่ตั้งบนแผนที่
  4. การแสดงผลของ Street View จะแสดงภาพในมุมสูงของที่ดินแปลงนั้นๆได้ในหน้าต่างค้นหา

ขั้นตอนการค้นหาระวางที่ดิน ผ่านเว็บไซต์กรมที่ดิน

  1. เข้าสู่เว็บไซต์ https://dolwms.dol.go.th/
  2. จากนั้นให้กรอกข้อมูลจังหวัด อำเภอ เลขโฉนดที่ดินและกดปุ่มค้นหา
  3. ข้อมูลทั้งหมดจะปรากฏขึ้นทั้งระวางที่ดิน แปลงที่ดิน และชื่อเจ้าของที่ดิน
  4. ระบบจะแสดงข้อมูลเป็นรูปภาพถ่ายทางอากาศ และมีข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการค้นหาระวางที่ดินอย่างละเอียด