ขั้นตอนไหว้เจ้าที่บ้านที่ถูกต้องเพื่อความเป็นมงคล

การไหว้ฝังรากลึกอยู่ในวัฒนธรรมชาวไทยมาอย่างยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นการทักทาย การขอโทษ หรือการทำความเคารพล้วนเป็นกิริยาที่คาดหวังได้กับทุกฝ่าย นอกจากคนไทยจะไหว้เพื่อสวัสดี และบอกลาแล้ว การไหว้เจ้าที่บ้านเพื่ออธิษฐาน ขอขมา หรือขอพรจากสิ่งที่มองไม่เห็นหรือเจ้าที่ก็เป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งของการไหว้

ตามหลักแล้วเมื่อชีวิตติดขัดไหว้เจ้าที่กลางบ้านเป็นการขอพรเพื่อให้ที่บ้านอยู่อย่างร่มรื่นปลอดภัย และดำเนินการไปได้ด้วยดี โดยการไหว้เจ้าที่แบบต่างๆ มีการขยายไปตามศาสนาที่นับถือ และความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สืบทอดต่อกันมาตั้งแต่สมัยก่อน ในบทความนี้เพื่อนแท้จะพาคุณทำความรู้จักกับการไหว้เจ้าที่บ้านแบบต่างๆ รวมถึงการเตรียมของไหว้เจ้าที่ และขั้นตอนสรุป

ไหว้เจ้าที่บ้านคืออะไร เพื่ออะไร

ไหว้เจ้าที่บ้านเป็นความคิดที่มีมาอย่างยาวนานในธรรมเนียมปฏิบัติของคนไทย ซึ่งการไหว้นี้เปรียบเสมือนการไหว้ญาติผู้ใหญ่ที่อยู่มาอย่างยาวนานในบ้านที่เราอาศัยอยู่ เพื่อฝากเนื้อฝากตัว ขอขมา ให้เจ้าที่บ้านคุ้มครองดูแล และอวยพรให้การดำเนินการในบ้านและ/หรือกิจการที่ทำอยู่เป็นไปอย่างผาสุก ราบรื่น และก้าวหน้า

พิเศษ.. เฉพาะ ผู้ที่ทำการขอสินเชื่อผ่าน แอพฯ จะได้ดอกพิเศษกว่าไปหน้าสาขา

ไหว้เจ้าที่บ้าน

ไหว้เจ้าที่บ้านในไทยมาจากความคิดที่ว่าที่อาศัยหนึ่งๆ มีคน หรือบรรพบุรุษอยู่มาอย่างยาวนาน และตามประเพณีความเชื่อการไหว้เจ้าที่ที่เคยอยู่อาศัยมาก่อนเป็นการทำความเคารพ บูชา ขอขมา และขอให้เจ้าที่ปกปักรักษาบ้านที่คนปัจจุบันอาศัยอยู่ ซึ่งศาลที่ตั้งมักจะมีตุ๊กตาตายายอยู่ข้างใน มีรูปทรงบ้านเป็นบ้านทรงไทยซึ่งมีสี่เสา อาจทำด้วยไม้ หรือปูนซีเมนต์ หรือเป็นศาลที่ออกแบบคล้ายเคียงกับบ้านจริงที่คนอาศัยอยู่

ติดต่อเพื่อนแท้

ไหว้เจ้าที่บ้านในไทยมาจากความคิดที่ว่าที่อาศัยหนึ่งๆ มีคน หรือบรรพบุรุษอยู่มาอย่างยาวนาน และตามประเพณีความเชื่อการไหว้เจ้าที่ที่เคยอยู่อาศัยมาก่อนเป็นการทำความเคารพ บูชา ขอขมา และขอให้เจ้าที่ปกปักรักษาบ้านที่คนปัจจุบันอาศัยอยู่ ซึ่งศาลที่ตั้งมักจะมีตุ๊กตาตายายอยู่ข้างใน มีรูปทรงบ้านเป็นบ้านทรงไทยซึ่งมีสี่เสา อาจทำด้วยไม้ หรือปูนซีเมนต์ หรือเป็นศาลที่ออกแบบคล้ายเคียงกับบ้านจริงที่คนอาศัยอยู่

การไหว้เจ้าที่บ้านแตกต่างจากการไหว้อื่นอย่างไร

โดยการไหว้เจ้าที่บ้านจะมีจุดแตกต่างกันเล็กน้อยตามวัฒนธรรมที่ก่อเกิด รวมถึงการไหว้เจ้าที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดกับการไหว้ศาลพระภูมิที่มีการตั้งสิ่งเสมือนบ้านคล้ายๆกัน ซึ่งความแตกต่างเหล่านั้นสามารถสรุปออกมาได้โดยสังเขป ดังนี้

ประเภท
ศาลพระภูมิ
เจ้าที่ไทย
เจ้าที่จีน

ความเชื่อ

-เพื่อขอให้คุ้มครองบ้านที่อยู่อาศัย

-เพื่อขอให้คุ้มครอง ปกปักรักษาให้บ้านร่มเย็น และสงบสุข

-เพื่อขอให้ดูแลคุ้มครอง บ้านหรือธุรกิจที่ทำอยู่ให้สงบสุข อุดมสมบูรณ์ และก้าวหน้า

ลักษณะศาล

-อยู่นอกบ้าน ตั้งบนพื้นดิน

-ศาลมี 1 เสา

-ลักษณะของศาลเป็นสิ่งก่อสร้างทรงวิมาน

-อยู่นอกบ้าน ตั้งบนพื้นดิน

-ศาลมี 4 เสา

-ลักษณะศาลเป็นบ้านเรือนไทย

-อยู่ในบ้าน ตั้งตรงกับประตูบ้าน

-ศาลมีเสา 2 คู่ หรือ 4 เสา

-ลักษณะศาลตั้งอยู่บนพื้น มีสีแดง มีป้ายอักษรจีนติดอยู่ด้านหน้า

ของไหว้เจ้าที่

(การจัดโต๊ะไหว้เจ้าที่กลางแจ้ง)

-ธูป 9 ดอก

-ของคาว

-ของหวาน

-น้ำเปล่า, น้ำชา

-ผลไม้มงคล

-เทียน 2 เล่ม ธูป 5 ดอก

-ผ้าขาวบาง 1 ผืน

-หมากพลู 9 คำ

-น้ำชาหรือน้ำเปล่า 5 แก้ว

-ดาวเรือง 9 ดอก

-ผลไม้มงคล 9 ชนิด

-เทียน 2 เล่ม ธูป 5 ดอก

-หมากพลู 9 คำ

-น้ำชา 5 แก้ว

-น้ำเปล่า 3 แก้ว

-ดาวเรือง 9 ดอก

-ผลไม้มงคล 9 ชนิด

-กระดาษไหว้

 

 

ศาลพระภูมิ

ศาลพระภูมิ คือ เจ้าที่ในศาลพระภูมิเป็นสิ่งที่เจ้าของบ้านเชิญมาให้ดูแล เพื่อขอให้คุ้มครองบ้านที่อยู่อาศัย -อยู่นอกบ้าน ตั้งบนพื้นดิน ไม่มีเงาบ้านพาดทับ และห่างกำแพงบ้าน 1 เมตร

  • ลักษณะศาล : ศาลมี 1 เสา ลักษณะของศาลเป็นสิ่งก่อสร้างทรงวิมานตามแนวคิดของพราหมณ์ฮินดู มีเจว็ดศาลพระภูมิ ที่เรียกว่า พระภูมิ เมื่อทำการปลุกเสกแล้ว เป็นรูปแกะสลักเทวดาถือพระขรรค์ มีตุ๊กตาชายหญิง ช้าง ม้า และนางรำเป็นบริวาร
  • ของไหว้เจ้าที่ : ธูป 9 ดอก ของคาว เช่น ข้าวหุงสุกเนื้อสัตว์  ของหวาน เช่น ทองหยิบ ทองหยอด เม็ดขนุน น้ำเปล่า, น้ำชา หรือตามที่เจ้าของบ้านต้องการ ผลไม้มงคล

เจ้าที่ไทย

เจ้าที่ไทย คือ เจ้าที่บ้านแบบไทยเป็นบรรพบุรุษ วิญญาณ หรือเทวดาที่เคยอยู่ในพื้นที่มาก่อน เพื่อขอให้คุ้มครอง ปกปักรักษาให้บ้านร่มเย็น และสงบสุข

  • ลักษณะศาล : อยู่นอกบ้าน ตั้งบนพื้นดิน ไม่ตั้งตรงกับประตูเข้าบ้าน ห้องน้ำ หรือใต้บันได ศาลมี 4 เสา ลักษณะศาลเป็นบ้านเรือนไทยแบบไม้ หรือปูนซีเมนต์ หรือบ้านที่เป็นขนาดย่อของบ้านจริงที่คนอาศัยอยู่ มีตุ๊กตาตายายเป็นเจ้าของศาล มีบริวารเป็นตุ๊กตาชายหญิง นางรำ และตุ๊กตาช้างม้า
  • ของไหว้เจ้าที่ : เทียน 2 เล่ม ธูป 5 ดอก ผ้าขาวบาง 1 ผืน หมากพลู 9 คำ น้ำชาหรือน้ำเปล่า 5 แก้ว ดาวเรือง 9 ดอก  ผลไม้มงคล 9 ชนิด 

เจ้าที่จีน

เจ้าที่จีน คือ เจ้าที่ศาลเป็นเทพเจ้าแห่งดิน “ตี่จู้เอี๊ย” เพื่อขอให้ดูแลคุ้มครอง บ้านหรือธุรกิจที่ทำอยู่ให้สงบสุข อุดมสมบูรณ์ และก้าวหน้า

  • ลักษณะศาล : อยู่ในบ้าน ตั้งตรงกับประตูบ้าน ไม่วางหลบมุม พิงเสาห้องน้ำ หรือใต้บันได ศาลมีเสา 2 คู่ หรือ 4 เสา ลักษณะศาลตั้งอยู่บนพื้น มีสีแดงตามความเชื่อในความหมาย มีป้ายอักษรจีนติดอยู่ด้านหน้า แสดงชื่อเทพเจ้า ศาล และคำอวยพร มีสัตว์เป็นส่วนประกอบของศาล ซึ่งมีอยู่ 4 ตัวหลัก คือ มังกร หงส์ ปลา และกิเลน
  • ของไหว้เจ้าที่ : เทียน 2 เล่ม ธูป 5 ดอกหมากพลู 9 คำน้ำชา 5 แก้วน้ำเปล่า 3 แก้วดาวเรือง 9 ดอก ผลไม้มงคล 9 ชนิด กระดาษไหว้

ฤกษ์วันไหว้

เนื่องจากวัฒนธรรมการไหว้ ปฏิทิน ความเชื่อทางวัฒนธรรมของทั้งชาวไทยและชาวไทยจีนได้ผสมเข้าเป็นเวลานาน วันเวลาที่เหมาะสมกับการไหว้เจ้าที่บ้านจึงมีความใกล้เคียงกัน

เวลาไหว้เจ้าที่กลางบ้าน

โดยเวลาที่เหมาะสมในการไหว้เจ้าที่กลางบ้าน แนะนำเป็นวันอังคาร หรือวันเสาร์ ก่อนเวลา 12.00 หรืออาจไหว้ในทุกๆ 3 ถึง 6 เดือน แต่เนื่องจากเวลาชีวิตในปัจจุบันที่เป็นไปอย่างเร่งด่วน และคนในบ้านหาเวลาหยุดเพื่อมาพบปะกันเป็นเวลายาก การเลือกวันไหว้เจ้าที่ของเจ้าของบ้านอาจเลือกจากความสะดวกของเจ้าของบ้าน ซึ่งอาจเป็นปีละครั้ง

สิ่งของที่ต้องเตรียมในการไหว้เจ้าที่บ้าน