ปฏิทินวันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร 2567 มีวันไหนบ้าง

ปฏิทินวันหยุดปี 2567 เป็นปีที่มีหลายวันหยุดที่น่าตื่นเต้นและน่าจดจำ ปฏิทิน 2567 เริ่มต้นด้วยวันหยุดขึ้นปีใหม่ในวันที่ 1 มกราคม พร้อมกับเฉลิมฉลองวันปีใหม่ทั่วโลก หลังจากนั้นไม่นาน พฤศจิกายนมีวันหยุดสำคัญอีกครั้งด้วยวันลอยกระทงที่เต็มไปด้วยสีสันและความสนุกสนาน นอกจากนี้ยังมีวันหยุดสำคัญอื่น ๆ เช่น วันสงกรานต์ วันทำงานหยุดนับร้อยของประชาชน และวันคริสต์มาสที่ทุกคนร่วมสร้างความอบอุ่นและเต็มไปด้วยความรื่นเริง เป็นปีที่ทุกคนมีโอกาสพักผ่อนและสนุกสนานกับครอบครัวและเพื่อนฝูงอย่างเต็มที่

ปฏิทินวันหยุดคืออะไร

ปฏิทินวันหยุด หรือ ปฏิทินประจำปีที่ระบุวันที่เป็นวันหยุดที่ผู้คนสามารถพักผ่อนหรือไม่ต้องทำงานในบางวันของปี นั่นคือวันที่องค์การหรือรัฐบาลระบุว่าจะเป็นวันหยุดที่ทุกคนจะได้รับการพักผ่อนหรือไม่ต้องทำงาน ปฏิทินวันหยุดอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ หรือแม้แต่ในแต่ละภูมิภาคของประเทศเดียวกัน โดยบางประเทศอาจมีวันหยุดที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้น ในขณะที่บางประเทศอาจมีปฏิทินวันหยุดที่หลากหลายและมีวันหยุดทางศาสนา ประวัติศาสตร์ หรือเหตุการณ์สำคัญอื่น ๆ ที่ทำให้เกิดวันหยุดนั้น ๆ

ปฏิทินวันหยุดราชการ 2567

รวมปฏิทินวันหยุดราชการ 2567 ในแต่ละเดือน จะมีวันไหนบ้างที่สามารถไปพักผ่อนและไปทำกิจกรรมต่างๆกับเพื่อนๆได้บ้าง

ปฏิทินวันหยุด 2567

วันหยุดราชการ เดือนมกราคม 2567

 • วันจันทร์ 1 มกราคม 2567 วันขึ้นปีใหม่

วันหยุดราชการ เดือนกุมภาพันธ์ 2567

 • วันเสาร์ 24 กุมภาพันธ์ 2567 วันมาฆบูชา   
 • วันจันทร์ 26 กุมภาพันธ์ 2567 วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา

วันหยุดราชการ เดือนเมษายน 2567

 • วันเสาร์ 6 เมษายน 2567 วันจักรี
 • วันจันทร์ 8 เมษายน 2567 วันหยุดชดเชยวันจักรี                
 • เสาร์ 13 เมษายน 2567 วันสงกรานต์
 • อาทิตย์ 14 เมษายน 2567 วันสงกรานต์
 • จันทร์ 15 เมษายน 2567 วันสงกรานต์
 • อังคาร 16 เมษายน 2567 วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์

วันหยุดราชการ เดือนพฤษภาคม 2567

 • วันพุธ 1 พฤษภาคม 2567 วันแรงงานแห่งชาติ
 • วันเสาร์ 4 พฤษภาคม 2567 วันฉัตรมงคล
 • วันจันทร์ 6 พฤษภาคม 2567 วันหยุดชดเชยวันฉัตรมงคล
 • วันพุธ 22 พฤษภาคม 2567 วันวิสาขบูชา

วันหยุดราชการ เดือนมิถุนายน 2567

 • วันจันทร์ 3 มิถุนายน 2567 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันหยุดราชการ เดือนกรกฎาคม 2567

 • วันเสาร์ 20 กรกฎาคม 2567 วันอาสาฬหบูชา
 • วันอาทิตย์ 21 กรกฎาคม 2567 วันเข้าพรรษา
 • วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2567 วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา
 • วันอาทิตย์ 28 กรกฎาคม 2567 วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • วันจันทร์ 29 กรกฎาคม 2567 วันหยุดชดเชย วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันหยุดราชการ เดือนสิงหาคม 2567

 • วันจันทร์ 12 สิงหาคม 2567 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันหยุดราชการ เดือนตุลาคม 2567

 • วันอาทิตย์ 13 ตุลาคม 2567 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 • วันจันทร์ 14 ตุลาคม 2567 วันหยุดชดเชย วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 • วันพุธ 23 ตุลาคม 2567 วันปิยมหาราช

วันหยุดราชการ เดือนธันวาคม 2567

 • วันพฤหัสบดี 5 ธันวาคม 2567 วันพ่อแห่งชาติ
 • วันอังคาร 10 ธันวาคม 2567 วันรัฐธรรมนูญ
 • วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2567 วันหยุดพิเศษเพิ่มเติม
 • วันอังคาร 31 ธันวาคม 2567 วันสิ้นปี

ปฏิทินวันหยุดธนาคาร 2567

หากใครที่ทำงานบริษัทเอกชนสามารถดูปฏิทินวันหยุดตามธนาคารได้เลย ซึ่งปฏิทินวันหยุดธนาคาร 2567 มีดังนี้

วันหยุดธนาคาร เดือนมกราคม 2567

 • วันจันทร์ 1 มกราคม 2567 วันขึ้นปีใหม่

วันหยุดธนาคาร เดือนกุมภาพันธ์ 2567

 • วันจันทร์ 26 กุมภาพันธ์ 2567 วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา

วันหยุดธนาคาร เดือนเมษายน 2567

 • วันจันทร์ 8 เมษายน 2567 วันหยุดชดเชยวันจักรี
 • วันจันทร์ 15 เมษายน 2567 วันสงกรานต์
 • วันอังคาร 16 เมษายน 2567 วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์

วันหยุดธนาคาร เดือนพฤษภาคม 2567

 • วันพุธ 1 พฤษภาคม 2567 วันแรงงานแห่งชาติ
 • วันจันทร์ 6 พฤษภาคม 2567 วันหยุดชดเชยวันฉัตรมงคล
 • วันพุธ 22 พฤษภาคม 2567 วันวิสาขบูชา

วันหยุดธนาคาร เดือนมิถุนายน 2567

 • วันจันทร์ 3 มิถุนายน 2567 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันหยุดธนาคาร เดือนกรกฎาคม 2567

 • วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2567 วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา
 • วันจันทร์ 29 กรกฎาคม 2567 วันหยุดชดเชย วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันหยุดธนาคาร เดือนสิงหาคม 2567

 • วันจันทร์ 12 สิงหาคม 2567 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันหยุดธนาคาร เดือนตุลาคม 2567

 • วันจันทร์ 14 ตุลาคม 2567 วันหยุดชดเชย วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 • วันพุธ 23 ตุลาคม 2567 วันปิยมหาราช

วันหยุดธนาคาร เดือนธันวาคม 2567

 • วันพฤหัสบดี 5 ธันวาคม 2567 วันพ่อแห่งชาติ
 • วันอังคาร 10 ธันวาคม 2567 วันรัฐธรรมนูญ
 • วันอังคาร 31 ธันวาคม 2567 วันสิ้นปี

แนะนำกิจกรรมทำในวันหยุด

แนะนำกิจกรรมที่คุณสามารถทำในวันหยุดได้ ถือเป็นการพักผ่อนที่ผ่อนคลายและสบายใจในวันหยุดสุดพิเศษของคุณ

ท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวใหม่

ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ในพื้นที่ที่คุณอยู่หรือที่ต้องการไป เพื่อสัมผัสประสบการณ์ใหม่ ๆ และค้นพบสิ่งใหม่ๆ ที่น่าสนใจ

กิจกรรมศิลปะและความสร้างสรรค์

ลองทำศิลปะหรือกิจกรรมที่เป็นความสร้างสรรค์ เช่น การวาดรูป, การทำศิลปะช่าง, หรือการทำงานกับวัสดุที่มีอยู่รอบตัว

การฝึกออกกำลังกาย

ไปที่ฟิตเนส, ลองยิม, หรือทำกิจกรรมที่ให้การออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพร่างกายและจิตใจ

วันหยุดที่บ้าน

หากคุณต้องการผ่อนคลาย, ลองทำสิ่งที่คุณชอบที่บ้าน เช่น ดูภาพยนตร์, อ่านหนังสือ, หรือทำสวน

กิจกรรมสังคม

จัดกิจกรรมสังคมเช่น การเล่นเกมบอร์ด, การจัดปาร์ตี้, หรือการมีกิจกรรมร่วมกับเพื่อน

การทำบุญ

ลองทำกิจกรรมที่เป็นการทำบุญหรือช่วยเหลือผู้อื่น, เช่น ไหว้พระ 9 วัด การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การทำงานอาสา

สรุป - ปฏิทินวันหยุดปี 2567

ปฏิทินวันหยุดปี 2567 มีหลายวันสำคัญที่เน้นความสนุกสนานและการพักผ่อน ปีใหม่ขึ้นต้นด้วยการเฉลิมฉลองวันปีใหม่ในวันที่ 1 มกราคม ต่อมาเดือนพฤศจิกายนมีวันลอยกระทงที่มีความสนุกสนานและสีสัน วันสงกรานต์และวันทำงานหยุดนับร้อยเป็นเวลาที่คนจะรวมตัวกันเพื่อเฉลิมฉลอง นอกจากนี้ยังมีวันหยุดอื่น ๆ ที่เต็มไปด้วยความสำคัญ เช่น วันคริสต์มาสที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความรื่นเริง ปี 2567 เป็นโอกาสที่ทุกคนสามารถพักผ่อนและสนุกสนานกับครอบครัวและเพื่อนฝูงได้อย่างเต็มที่

เพื่อนแท้ เงินด่วน

บทความยอดนิยม