อบรมใบขับขี่ออนไลน์ผ่านระบบ DLT e-Learning

การต่อใบขับขี่ไม่ว่าจะแบบ 2 ปีเป็น 5 ปี หรือแบบ 5 ปีเป็น 5 ปี ล้วนแต่ต้องไปยื่นเอกสารและเข้ารับการทดสอบทางสมรรถภาพถึงสำนักงานขนส่ง แต่ในขั้นตอนอบรมไม่จำเป็นต้องถ่อไปถึงที่นั่นแล้ว เพราะกรมการขนส่งทางบกได้เปิดช่องทางให้ผู้ที่ต้องการต่อใบขับขี่สามารถเข้าร่วมอบรมใบขับขี่ออนไลน์ได้ผ่านทางระบบ e-Learning

ใครที่ยังมีข้อสงสัย หรือข้องใจเกี่ยวกับขั้นตอนของการอบรมใบขับขี่ออนไลน์ เพื่อนแท้เงินด่วนได้รวบรวมคำตอบทั้งหมดมาไว้ในบทความนี้แล้ว อ่านขั้นตอนการลงทะเบียนอบรมใบขับขี่ เตรียมเอกสารประกอบ และต่อใบขับขี่ออนไลน์ของรถแต่ละประเภทได้ที่นี่เลย

อบรมใบขับขี่ออนไลน์ต้องเตรียมอะไรบ้าง

เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับคนขับที่ต้องการต่อใบขับขี่ ก่อนอบรมใบขับขี่ควรเตรียมสิ่งต่อไปนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับตนเอง

 • เวลา เตรียมเวลาให้พร้อมเพราะอบรมใบขับขี่ออนไลน์ใช้เวลาอย่างต่ำ 1 ชั่วโมง โดยยังไม่รวมถึงเวลาที่ใช้ทำแบบทดสอบก่อนและหลังอบรมอีก ฉะนั้น วางแผนเวลาให้ดีเพราะหากชมวิดีโออบรมไม่จบ หรือเผลอปิดหน้าอบรมไปก่อน คุณต้องเริ่มดูวิดีโออบรมใหม่ตั้งแต่แรก
 • ข้อมูลและอุปกรณ์  มีข้อมูลของตัวเองให้พร้อม ทั้งเลขบัตรประจำตัวประชาชน เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และวันเดือนปีเกิดเพื่อลงทะเบียนอบรมใบขับขี่ออนไลน์ และเตรียมอุปกรณ์เพื่อรองรับการรับชมวิดีโอออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์
อบรมใบขับขี่ออนไลน์

อบรมใบขับขี่ออนไลน์สำหรับต่อใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล

ขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลได้อย่างปลอดภัยด้วยการอบรมใบขับขี่ออนไลน์ สำหรับผู้ที่ต้องการต่อใบขับขี่สามารถเข้าอบรมออนไลน์ได้ผ่านระบบ e-learning

 1. เข้าเว็บไซต์ dlt-elearning.com สำหรับคนที่ยังไม่เคยเข้าใช้งานให้ลงทะเบียนใหม่
 2. ระบุเลขบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์ และวันเดือนปีเกิด แล้วกดยืนยัน
 3. เลือกอบรม “ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล” ซึ่งจะใช้เวลาอบรมประมาณ 1 ชั่วโมง
 4. กดทำแบบทดสอบก่อนอบรม ตอบคำถาม แล้วกดส่ง
 5. ดูวิดีโออบรมให้จบตามระยะเวลาที่กำหนด
 6. จากนั้นให้ตอบคำถามหลังการอบรม
 7. เมื่อเสร็จแล้ว จะมีหน้าแสดงขึ้นมาว่าคุณผ่านการอบรม ให้บันทึกไว้ โดยผลการอบรมจะมีอายุ 6 เดือนนับจากวันที่ผ่านการอบรม จากนั้นจองคิวเพื่อต่อใบขับขี่ออนไลน์ผ่าน DLT Smart Queue

อบรบใบขับขี่ออนไลน์สำหรับต่อใบอนุญาตขับรถสาธารณะ

กรมขนส่งออกหลักสูตรอบรมใหม่ โดยมุ่งหวังพัฒนาทักษะความรู้เพื่อการประกอบอาชีพสำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพขับรถสาธารณะ ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถจองคิวลงทะเบียนอบรมแล้วขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะ (อบรม 4 ชั่วโมง) และบัตรประจำตัวคนขับรถ (อบรม 3 ชั่วโมง) ได้ง่ายๆ ผ่านระบบ e-learning

 1. เข้าเว็บไซต์ dlt-elearning.com แล้วลงทะเบียนใหม่
 2. กรอกข้อมูล และยืนยันการลงทะเบียน
 3. กด “อบรมขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะ/บัตรประจำตัวคนขับรถ”
 4. กดชนิดใบอนุญาตที่มีอยู่ แล้วกรอกข้อมูลของใบอนุญาต
 5. อบรบผ่านวิดีโอโดยต้องดูให้ครบตามเงื่อนไข พร้อมทั้งตอบคำถามระหว่างที่กำลังอบรมอยู่
 6. รับหลักฐานผ่านการอบรมหลังเสร็จสิ้น ซึ่งจะมีอายุ 6 เดือนนับจากวันที่ผ่านการอบรม
 7. จากนั้นจองคิวทำใบอนุญาตขับรถสาธารณะผ่าน DLT Smart Queue

ควรต่อใบขับขี่ตอนไหนหลังจากอบรมเสร็จแล้ว

หลังจากอบรมใบขับขี่ออนไลน์แล้ว ผลผ่านการอบรมจะมีอายุอยู่ 6 เดือนนับจากวันที่ผ่านการอบรม คุณสามารถจองคิวเพื่อต่ออายุใบอนุญาตขับรถทั้ง 3 ประเภท ประกอบไปด้วย รถส่วนบุคคล รถขนส่ง และรถสาธารณะผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue

เมื่อจองคิวได้แล้วให้ไปตามนัดที่สำนักงานขนส่งจังหวัดได้ทุกแห่ง โดยยื่นเอกสารที่ผ่านการอบรม จองคิว และอื่นๆ ที่ขนส่งกำหนด แล้วเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ซึ่งมีทดสอบการมองเห็นสี สายตาทางลึก สายตาทางกว้าง และทดสอบปฏิกิริยา เมื่อผ่านขนส่งก็จะออกใบอนุญาตให้

ประเภทใบขับขี่ที่ต่อใบขับขี่ออนไลน์ได้

เช็กประเภทใบขับขี่ที่สามารถต่อใบขับขี่ออนไลน์ได้ โดยคุณต้องเข้าชมวิดีโออบรมใบขับขี่ออนไลน์ให้ผ่านก่อน มาทำความเข้าใจว่าใบขับขี่แต่ละประเภทต้องใช้เวลาอบรมไปเท่าไร

ใบขับขี่ส่วนบุคคล

สำหรับใบขับขี่ส่วนบุคคล ผู้ที่ต้องการต่อใบขับขี่สามารถต่อใบขับขี่ได้ล่วงหน้าไม่เกิน 3 เดือน และใช้เวลาในการอบรมประมาณ 1 ชั่วโมง

ใบขับขี่ พรบ.ขนส่ง

สำหรับใบขับขี่ พรบ.ขนส่ง ผู้ที่ต้องการต่อใบขับขี่สามารถต่อใบขับขี่ได้ล่วงหน้าไม่เกิน 6 เดือน และใช้เวลาในการอบรมประมาณ 2 ชั่วโมง

ใบขับขี่สาธารณะ

สำหรับใบขับขี่สาธารณะ ผู้ที่ต้องการต่อใบขับขี่สามารถต่อใบขับขี่ได้ล่วงหน้าไม่เกิน 3 เดือน และใช้เวลาในการอบรมประมาณ 4 ชั่วโมง

จองคิวต่อใบขับขี่ออนไลน์ผ่านแอป DLT Smart Queue

ผ่านการอบรมใบขับขี่ออนไลน์แล้ว ให้จองคิวต่อใบขับขี่ล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ตามขั้นตอนดังนี้

 1. ผู้ที่ไม่เคยใช้งานให้ดาวน์โหลดแอปผ่าน App Atore หรือ Google Play หรือ เข้าจองคิวที่เว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th/login แล้วเลือกลงทะเบียน
 2. กรอกข้อมูลส่วนตัวแล้วสมัครใช้งาน
 3. กดเลือกสำนักงานขนส่ง เลือกวันเวลาที่ต้องการนัดเพื่อต่อใบขับขี่ แล้วกดยืนยัน
 4. บันทึกหน้าจอเพื่อเป็นหลักฐานไปยื่นในวันนัด

เตรียมเอกสารอะไรบ้างเพื่อต่อใบขับขี่ออนไลน์

จัดเตรียมเอกสารให้พร้อมเพื่อไม่ให้ไปเสียเวลาวิ่งหาเอกสารในวัดนัด โดยเอกสารที่คุณต้องเตรียมไปใช้ประกอบการต่อใบขับขี่ มีดังนี้

 1. หลักฐานผ่านการอบรมใบขับขี่ออนไลน์และการจองคิวต่อใบขับขี่ออนไลน์
 2. ใบขับขี่ปัจจุบัน
 3. บัตรประชาชน
 4. ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่มีโรคหรือสภาวะของโรคที่อาจเป็นอันตรายขณะขับรถ โดยต้องใช้ทั้งผู้ที่ต่อและทำใบขับขี่ใหม่

ค่าใช้จ่ายในการต่อใบขับขี่

สำหรับค่าใช้จ่ายของการต่อใบขับขี่สามารถแบ่งออกได้ตามประเภท ดังนี้

 • ต่อใบขับขี่รถยนต์ประเภท 2 ปี เป็น 5 ปี มีค่าใช้จ่าย 505 บาท (ค่าใบขับขี่ 500 บาท และค่าคำขอ 5 บาท)
 • ต่อใบขับขี่รถยนต์ประเภท 5 ปี เป็น 5 ปี มีค่าใช้จ่าย 505 บาท (ค่าใบขับขี่ 500 บาท และค่าคำขอ 5 บาท)
 • ต่อใบขับขี่รถจักรยานยนต์ มีค่าใช้จ่าย 255 บาท (ค่าใบขับขี่ 250 บาท และค่าคำขอ 5 บาท)

สรุป - อบรมใบขับขี่ออนไลน์

และทั้งหมดนี้ก็คือข้อมูลที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับการอบรมใบขับขี่ออนไลน์และต่อใบขับขี่ โดยที่คุณไม่ต้องออกไปไหนไกลจนกว่าจะถึงวันนัดเพื่อต่อใบขับขี่ออนไลน์ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างราบรื่น เพื่อนแท้เงินด่วน แนะนำเตรียมเอกสารให้พร้อมโดยเฉพาะใบรับรองแพทย์ที่จำเป็นต้องใช้ทั้งผู้ทำใบขับขี่ใหม่และผู้ที่ต้องการต่อใบขับขี่

เพื่อนแท้ เงินด่วน

บทความยอดนิยม