แนะนำสินเชื่อบ้านแลกเงินที่ไหนดี

บริษัท เพื่อนแท้เงินด่วน จำกัด เป็นผู้ให้บริการสินเชื่อบ้านแลกเงินเป็นการปล่อยเงินกู้โดยใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ได้แก่ บ้าน คอนโด อาคารพาณิชย์ ที่ดินเปล่า ที่นา ที่สวน มาเปลี่ยนเป็นเงินสด เรามีนโยบายที่ชัดเจน คือการสนับสนุนการกู้เงินในระบบ โดยมีเงื่อนไขในการให้กู้น้อยที่สุด

รูปแบบการดำเนินงานของบริษัท คือ พยายามจะให้ลูกค้าทุกคนได้รู้สึกสบายใจที่จะมาคุย มารับคำปรึกษา เหมือนเพื่อนคุยกัน เราสนับสนุนให้ลูกค้าแก้ปัญหาบ้านแลกเงินอย่างถูกต้อง ถูกวิธี เพราะจะเป็นการแก้ปัญหาได้แบบระยะยาว และไม่ใช้บริการเงินกู้นอกระบบ เพื่อแก้ไขวิกฤติทางการเงิน

บ้านแลกเงิน คือ

บ้านแลกเงิน คือ การนำบ้านที่ปลอดภาระหนี้สินมาเป็นหลักประกันไว้กับธนาคาร โดยสถาบันการเงินจะประมาณราคาของบ้านหรืออสังหาริมทรัพย์ที่เอามาเป็นประกันการขอสินเชื่อ โดยจะอนุมัติวงเงินสินเชื่อขึ้นกับราคาประเมินของบ้าน ความสามารถในการจ่ายหนี้ และรายได้ของผู้กู้ 

คุณสมบัติผู้ขอบ้านแลกเงิน กับเพื่อนแท้เงินด่วน

 1. ผู้ที่จะขอสินเชื่อต้องมีอายุระหว่าง 21-65 ปี 
 2. มีชื่อเป็นผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ 
 3. มีรายได้ประจำแน่นอน เพียงพอต่อการชำระหนี้ในแต่ละเดือน 
 4. ยอดผ่อนชำระไม่เกิน 40 % ของรายได้ผู้กู้ 

อย่างไรก็ตาม อาจลดหย่อนเงื่อนไขต่างๆ ได้ เพียงติดต่อสอบถามข้อมูลบ้านแลกเงินกับเราก่อน มีไม่ครบก็อาจผ่านได้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการสาขา โดยสินเชื่อบ้านแลกเงินของเราอยู่ภายใต้การกำกับของกระทรวงการคลัง มั่นใจได้เลยว่าถูกต้องตามกฎหมาย

เกณฑ์การอนุมัติ

เกณฑ์ในการอนุมัติสินเชื่อบ้านแลกเงินเพียงเตรียมในสิ่งที่เราต้องการให้ครบแค่นั้นก็อนุมัติผ่าน ไม่มีอะไรที่ซับซ้อนเกินความสามารถมนุษย์ สำหรับการอนุมัติหรือไม่อนุมัติ และจำนวนวงเงิน นั้นขึ้นอยู่การประเมินความเสี่ยงของผู้ขอกู้ยืมเช่น 

รายได้ อาชีพที่ทำ (ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นพนักงานประจำ) ที่อยู่ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆและวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงสภาพทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ ที่นำมาใช้ในการขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์ บ้านแลกเงินทั้งหมดนี้ถ้าผ่านเงื่อนไขการที่เราต้องการก็อนุมัติผ่านเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

อัตราดอกเบี้ยบ้านแลกเงิน

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ สินเชื่อบ้านแลกเงิน สินเชื่อที่ดิน เรารับโฉนดที่ดิน ทั้งที่บ้าน ที่นา ที่สวน จดจำนองด้วยดอกเบี้ยสุดเพียง 0.60% ต่อเดือน ถ้าทำแค่สัญญาเงินกู้ ไม่จดจำนองที่ดินกับกรมที่ดิน และสามารถประหยัดค่าธรรมเนียม 1% ของมูลค่าพึงประเมิน

เอกสารที่ใช้สมัครสินเชื่อบ้านแลกเงิน

เอกสารที่ใช้ในการขอสินเชื่อบ้านแลกเงินประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้

เอกสารสำหรับเจ้าของหลักทรัพย์

 1. สำเนาโฉนดที่ดิน (ตัวจริง)  ผู้ยื่นเรื่องทำสัญญาต้องมีอายุไม่เกิน 60-65 ปี 
 2. ใบระวาง ในกรณีผู้ทำสัญญาบ้านแลกเงิน ต้องการกู้ในวงเงิน 100,000 บาทขึ้นไป 
 3. ทะเบียนบ้าน (ตัวจริง) 
 4. บัตรประชาชน (ตัวจริง)

เอกสารสำหรับคนกู้ร่วม

 1. บัตรประชาชน (ตัวจริง)
 2. ทะเบียนบ้าน (ตัวจริง)  ผู้ยื่นเรื่องทำสัญญาต้องมีอายุไม่เกิน 60-65 ปี 

จุดเด่นบ้านแลกเงิน เพื่อนแท้เงินด่วน

 1. อนุมัติไว ได้วงเงินเต็ม รอแค่ 10 นาที 
 2. ไม่ต้องจดจำนอง ประหยัดค่าทำสัญญาบ้านแลกเงิน ได้รับเงินก้อนไปแบบเต็มๆ 
 3. ฟรีค่าธรรมเนียมทุกประเภท 
 4. ผ่อนกันยาวๆ 48 เดือน 
 5. เลือกผ่อนได้ทั้งสั้นทั้งยาว ลดได้ทั้งต้นและดอกเบี้ย

3 ขั้นตอนขอสินเชื่อบ้านแลกเงิน

 1. กรอกข้อมูลหลักทรัพย์ 
 2. แจ้งผล อนุมัติ/ไม่อนุมัติ 
 3. ทำสัญญาสินเชื่อเงินด่วน-รับเงิน

การอนุมัติสินเชื่อบ้านแลกเงินเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด สินเชื่อบ้านและโฉนดที่ดิน ไม่รับโฉนดที่ดินที่ตาบอด ถ้ายอดเงินที่ลูกค้าจะทำสัญญากู้เกิน 100,000 บาท ลูกค้าจะต้องดำเนินการขอใบระวางจากกรมที่ดิน เพื่อใช่ในการประกอบการทำเอกสาร วงเงินที่ปล่อยกู้ได้นั้น จะอยู่ที่ 80-100% ของราคาประเมิน หรือไม่เกิน 300,000 บาท ต่อราย สาขาเพื่อนแท้ใกล้บ้านคุณ

ผู้ที่ทำสัญญาเงินกู้บ้านแลกเงินจะต้องมีผู้ค้ำประกัน  และผู้ทำสัญญาและผู้ค้ำประกันจะต้องอายุไม่เกิน 60-65 ปี อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.60% ต่อเดือน ส่งทั้งต้นและดอกเบี้ย ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุด 48 เดือน *การพิจารณาสินเชื่อขึ้นอยู่กับข้อตกลงของบริษัทฯ

จุดประสงค์การใช้บ้านแลกเงิน

การบ้านแลกเงิน 2565 เป็นการเปลี่ยนบ้านเป็นเงินด่วนทันใจ โดยจุดประสงค์การใช้เงินของผู้กู้มีหลายอย่าง เช่น เอาไปซ่อมแซมต่อเติมบ้าน ปลดภาระ ค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน หรือทำตามความฝัน เนื่องจากบ้านถือเป็นทรัพย์สินที่มีค่า ทำให้การเปลี่ยนบ้านเป็นเงินจึงมีสภาพคล่อง และดอกเบี้ยเงินกู้ถูกกว่าการกู้แบบอื่น

บ้านแลกเงินดียังไง

บ้านแลกเงินนี่แหละ คือผู้ช่วยชั้นดีที่อยู่ข้างกายคุณเสมอ เมื่อถึงยามยาก บ้านที่เราลงทุนมาด้วยกายและใจจะเปลี่ยนเป็นเงินก้อน  ช่วยคุณแบ่งเบาภาระทางการเงินได้เป็นอย่างดี โดยที่คุณยังมีบ้านไว้อยู่อาศัย ไม่ต้องขายบ้านให้ใครเพื่อนำเงินมาใช้ แน่นอนว่าสิ่งที่เรากำลังพูดถึงอยู่นั้น คือสินเชื่อรูปแบบหนึ่งที่หลายคนคงพอคุ้นหูกันมาบ้างแล้ว

อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ที่ยื่นขอสินเชื่อได้

สินเชื่อโฉนดที่ดิน สามารถใช้อสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นมายื่นกู้ได้ เช่น บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม คอนโด ตึกแถว อาคารชุด หรือแม้แต่ที่ดินว่างเปล่าก็ใช้ยื่นขอสินเชื่อบ้านแลกเงินได้เช่นกัน 

สินเชื่อประเภทอื่นอาจมีเงื่อนไขที่ไม่สามารถมอบข้อเสนอวงเงินกู้ได้สูงเท่ากับสินเชื่อประเภทนี้ ซึ่งวงเงินบ้านแลกเงินกู้สูงได้ถึงหลักสิบล้าน ขึ้นอยู่กับราคาประเมินของหลักประกัน อีกทั้งผู้กู้ยังสามารถวางแผนผ่อนระยะยาวได้สบายๆ อัตราดอกเบี้ยต่ำ กว่าสินเชื่อรูปแบบอื่น ๆ 

สรุป - บ้านแลกเงินที่ไหนดี

หมดทุกปัญหาเรื่อง สินเชื่อบ้านแลกเงิน เพื่อนแท้ แบบเดิม ๆ ที่ต้องวุ่นวายเตรียมเอกสาร วุ่นวายเดินทางไปๆมาๆ กว่าจะทราบผล กว่าจะได้เงิน บอกเลยเหนื่อยมาก ต่อไปนี้ไม่ต้องยุ่งยากอีกต่อไป มาปรึกษาเรา เพื่อนแท้เงินด่วน มิติใหม่แห่งวงการสินเชื่อวงการเงินกู้ต่าง ๆ

เราคือผู้ที่จะพาคุณก้าวผ่านทุกปัญหาไปด้วยกัน ไม่ว่าปัญหานั้นจะเล็กหรือใหญ่ให้เพื่อนแท้เงินด่วนได้ยืนหนึ่งเป็นเพื่อนคุณ ซึ่งผู้ที่มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งตามรายละเอียดข้างต้นนี้ ก็สามารถมาปรึกษาขอสินเชื่อบ้านแลกเงินกับเราได้แล้ว  

เพียงเท่านี้คุณก็สามารถมีเงินก้อนได้แล้ว ทางบริษัทของเรามีเงินกู้ หรือสินเชื่อบ้านแลกเงินหลากหลายรูปแบบให้ลูกค้าได้เลือกและตอบโจทย์รูปแบบการใช้ชีวิตและรายได้อย่างเหมาะสม ไม่เดือดร้อนอย่างแน่นอน เพราะเราเข้าใจคุณจะดีกว่าไหมถ้าเราจะหาเงินก้อนได้จากเงินกู้ในระบบที่ถูกกฎหมาย ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยที่แพงเกินจริง

เพื่อนแท้ เงินด่วน

เรารักในการให้บริการ ชื่นชอบในข่าวสารวงการการเงิน และ ชอบที่จะหานวัตกรรมใหม่ทางด้านการเงินมานำเสนอ

บทความยอดนิยม