พระคาถาเงินล้าน หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ สวดเรียกทรัพย์ เสริมโชคลาภ

พระคาถาเงินล้าน ของหลวงพ่อฤๅษีลิงดำเป็นบทสวดที่มีความเชื่อทางศาสนาอันเน้นการเรียกทรัพย์และเสริมโชคลาภอย่างสำคัญ การสวดพระคาถาเงินล้านนี้ถือเป็นความเชื่อที่คนไทยเชื่อว่าการร้องคำสวดทรงนี้จะนำพาความรุ่งเรืองและโชคดีมายังผู้ที่สวดอย่างมีความศรัทธา อย่างไรก็ตามพระคาถาเงินล้านยังเสนอคำสั่งสวดเพื่อเสริมสร้างคุณค่าทางจิตใจและความสงบเรียบร้อยในชีวิตประจำวันของผู้ที่ต้องการนำคุณภาพชีวิตไปสู่ระดับที่สูงขึ้น

พระคาถาคืออะไร

พระคาถา คือข้อความหรือคำสั่งทางศาสนาที่มีความสำคัญในการปฏิบัติธรรม หรือในพิธีกรรมทางศาสนาต่าง ๆ โดยทั่วไปแล้ว เป็นบทหนึ่งในพระไตรปิฎกของพระพุทธเจ้า หรือเป็นข้อสอนทางศาสนาที่สำคัญในศาสนาอื่น ๆ ก็ได้ พระคาถามักถูกสื่อสารโดยการพูดออกเสียงในรูปของคำกลอนหรือร้องข้ามประสาน เพื่อให้ผู้ที่ปฏิบัติธรรมหรือลงที่ทำพิธีกรรมสามารถจดจำได้ง่ายและสะดวกในการใช้ปฏิบัติ นอกจากนี้ พระคาถายังมีบทบาทในการสร้างสรรค์ความสงบสุขและมีสมาธิในจิตใจของผู้ที่ต่อต้านความทุกข์ทรมาน และปลดปล่อยจากการผูกขังในวงจรของความทุกข์ทรมานในชีวิตประจำวัน

ความเป็นมาของพระคาถาเงินล้าน

โดยที่คาถาเงินล้านได้ถูกใช้ในวัดท่าซุง ต่อมาได้ถูกเปลี่ยนแปลงให้เป็นคาถาของ พระราชพรหมยาน หรือ ฤาษีลิงดำ ที่ปรากฏอยู่ในวัดท่าซุง โดยที่หลวงพ่อได้รับคาถาบทเหล่านี้โดยตรงจากองค์สมเด็จฯ (องค์ปฐม) เมื่อปี 2517 และในระยะเวลา 4 ปีต่อมาจึงครบถ้วน ท่านบอกว่าคาถาที่ได้มาจากกรรมฐานนั้น เขาจะไม่เปิดเผยให้ผู้อื่นทราบ

ในวันที่ 31 ธันวาคม 2527  องค์สมเด็จฯ ได้อนุญาตให้ลูกหลานและพุทธบริษัทใช้คาถาเหล่านี้ได้เป็นสาธารณะ เพื่อช่วยเสริมสร้างสภาพเศรษฐกิจที่อยู่ในสถานการณ์ย่ำแย่ นอกจากนี้ การก่อสร้างวัดท่าซุงก็ต้องเร่งรัดเพื่อให้สามารถเสร็จสมบูรณ์ในปี 2532 ดังนั้นจึงเกิดความจำเป็นที่จะต้องใช้คาถาเหล่านี้เพื่อช่วยเหลือพุทธบริษัทและลูกหลานของหลวงพ่อ

พระคาถาเงินล้าน หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ

พระราชพรหมยาน (วีระ ถาวโร) หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่า “หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ” เป็นพระภิกษุในพุทธศาสนานิกายเถรวาทฝ่ายมหานิกาย เป็นเจ้าอาวาสวัดท่าซุง (วัดจันทาราม) จังหวัดอุทัยธานี ท่านมีชื่อเสียงในการบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานจนได้รับวิชามโนยิทธิ (ฤทธิ์ทางใจ) หลังจากการมรณภาพ สิริมงคลของท่านแพร่หลายทั่ววัดท่าซุง โดยร่างกายท่านไม่เน่าเปื่อยเหมือนศพของคนทั่วไป และได้รับการเก็บรักษาที่วัดท่าซุงจนถึงปัจจุบันนี้

แรงศรัทธาไหลเข้ามาที่วัดท่าซุง ทุกวันจะมีกระแสแรงศรัทธาจากผู้คนทั่วทุกทิศทางที่เดินทางเข้ามากราบไหว้บูชา เพื่อเรียกร้องสิริมงคลต่อตัวเองและครอบครัว มีความอิ่มเอมทางจิตใจ และเด่นขนาดวิหารแก้วที่ประดับด้วยกระจกทำให้เกิดแสงระยิบระยับ นอกจากนี้ยังเป็นที่เก็บร่างของหลวงพ่อฤาษีลิงดำที่คนเคารพนับถืออย่างสูง

พระคาถาเงินล้าน

บทสวดพระคาถาเงินล้าน หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ

พระคาถาเงินล้านของท่านได้ถูกเผยแพร่อย่างแพร่หลายและเป็นที่รู้จักอย่างมากทั่วไป มีความเชื่อกันไว้ว่าการสวดมากเท่าไหร่จะได้รับพรจากการสวดมากเท่านั้น ตามความศรัทธาและความเสมอภาคของแต่ละบุคคล บางคนมีนิยมสวดอย่างน้อย 9 จบต่อวัน แต่มีคนที่เลือกสวดมากถึง 30 จบเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

(ตั้ง นะโม 3 จบ )

สัมปะจิตฉามิ นาสังสิโม

พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ

พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม

มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุ เม

มิเตภาหุหะติ

พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา

วิระทาสี วิระทาสา วิระอิทถิโย พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม

สัมปะติจฉามิ

เพ็ง ๆ พา ๆ หา ๆ ฤา ๆ

สรุป - พระคาถาเงินล้าน

พระคาถาเงินล้านเป็นคาถาทางศาสนาที่มีชื่อเสียงและนับถือมากในประเทศไทย มีบทสวดที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในทางศาสนา และเชื่อว่าการสวดมีคุณค่าทางจิตใจและส่งเสริมโชคลาภ บทสวดของพระคาถาเงินล้านมักถูกสวดขึ้นเพื่อขอความอุปถัมภ์ ความสำเร็จ และความรุ่งเรืองในชีวิตทั่วไป นอกจากนี้ยังมีความเชื่อว่ายิ่งสวดมากยิ่งได้พลังและบารมีมากขึ้น

คนที่นับถือพระคาถาเงินล้านมักสวดอย่างน้อย 9 จบต่อวัน และบางคนสวดมากถึง 30 จบเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ทางจิตใจและสำเร็จในชีวิตทั้งตามศัพท์ศาสตร์และทางวิถีชีวิตทั่วไป

เพื่อนแท้ เงินด่วน

เรารักในการให้บริการ ชื่นชอบในข่าวสารวงการการเงิน และ ชอบที่จะหานวัตกรรมใหม่ทางด้านการเงินมานำเสนอ

บทความยอดนิยม