คาถาเงินล้าน คาถาเรียกเงิน คาถาเสริมดวง จากเกจิอาจารย์ชื่อดัง

คาถาเงินล้าน” เป็นคาถาที่ได้รับความนิยมทางการเงิน และการพัฒนาตนเอง มันมีตำนานที่กล่าวถึงว่า การสวดคาถานี้จะช่วยให้คนที่สวดมีโชคลาภและเสน่ห์ทางการเงินมากมาย มีความเชื่อว่าคาถานี้มีพลังมากมายที่สามารถดึงดูดทรัพย์สมบัติมาหาผู้สวดได้ ถึงแม้จะไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่รองรับข้อดังกล่าว แต่กลุ่มคนบางกลุ่มยังคงนิยมการใช้คาถาเงินล้านในชีวิตประจำวัน

คาถาเงินล้านนี้ย่อมีอิทธิพลทางจิตใจและเชื่อมั่นว่าการสวดจะส่งผลต่อโชคลาภและสถานการณ์การเงินของตนเองได้ การสวดคาถานี้ได้รับความนิยมและเข้าใจมากขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งนับถอยหลังนี้ส่งผลให้คาถาเงินล้านเป็นที่รู้จักและนิยมในวงการทั่วไป รวมถึงการใช้ในทางศาสนาและธรรมะ เพื่อสร้างพลังบวกและความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตของผู้ปฏิบัติตาม ทำให้คาถาเงินล้านเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาตนเองและภาวะทางการเงิน

คาถาเงินล้านคืออะไร

คาถาเงินล้านได้รับการยอมรับว่าเป็นบทสวดที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อดึงดูดความมั่งคั่ง เสริมโชคลาภ และแก้ไขปัญหาความท้าทายทางการเงิน นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เสริมสร้างจิตสำนึกอีกด้วย โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของความขยัน การออม และการเผชิญหน้ากับความเป็นจริง บทสวดคาถาเงินล้านเชื่อกันว่าเงินทองจะไหลมาเทมาและมีโชคลาภเข้ามาในชีวิตอย่างต่อเนื่อง มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่อง

คาถาเงินล้าน ของหลวงพ่อฤาษีลิงดำ

สวดมนต์ภาวนา เป็นประจำทุกวัน วันละ 9 จบ

 • ตั้ง นะโม 3 จบ
 • นาสังสิโม
 • พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ (คาถาปัดอุปสรรค)
 • พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม (คาถาเงินแสน )
 • มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุเม (คาถาลาภไม่ขาดสาย)
 • มิเตภาหุหะติ (คาถาเงินล้าน)
 • พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา
 • วิระทาสี วิระทาสา วิระอิทถิโย พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม (คาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า)
 • สัมปะติจฉามิ (คาถาเร่งลาภให้ได้เร็วขึ้น)
 • เพ็ง ๆ พา ๆ หา ๆ ฤา ๆ ( บูชา 9 จบ ตัวคาถาต้องว่าทั้งหมด)
คาถาเงินล้าน

คาถาเงินล้าน คาถาเรียกเงิน เสริมทรัพย์ ของหลวงพ่อปาน

ใช้สวดภาวนาเวลาตื่นนอน 3 จบ หรือเวลาใส่บาตร 1 จบ ก่อนนอน 3 จบหรือเวลาค้าขายจะทําให้มีโภคทรัพย์มากมาย เรียกเงิน เรียกทอง โชคลาภ ค้าขายร่ำรวย

 • (ตั้งนะโม 3 จบ)
 • พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ (ว่า 1 จบ)
 • วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา
 • วิระอิตถิโย พุทธัสสะ มาณีมามะ พุทธัสสะ สะวาโหมฯ

คาถาเงินล้าน คาถามหาลาภ ของหลวงพ่อรวย ปาสาทิโก

ภาวนาก่อนที่จะทำบุญให้ทานใดๆ หรือสวดก่อนที่จะเข้านอนเสมอๆ

 • (ตั้งนะโม 3 จบ)
 • สัมพุทธชิตา จะสัจจานิ
 • เกรัตน์สะ พระพุทธชิตา
 • สัพพะโส คุณะวิภา
 • สัมปัจโต นะรุตตะโม
 • มหาลาภัง สัพพะสิทธิ
 • ภะวันตุเม

ความแตกต่าง คาถาเงินล้าน 9 จบ และ 108 จบ

การสวดมนต์เงินล้านเพื่อปลดหนี้นั้นมีความยืดหยุ่นในเรื่องจำนวนครั้งซ้ำๆ กัน ขึ้นอยู่กับความชอบและความสะดวกของแต่ละบุคคล แต่บุคคลจำนวนมากเลือกที่จะท่องเลขมงคล เช่น คาถาเงินล้าน 9 จบ หรือ 108 เป็นต้น ซึ่งการท่องหลายรอบมักเกิดขึ้นในช่วงพิธีสำคัญหรือวันพิเศษซึ่งสอดคล้องกับความเชื่อส่วนบุคคล

สรุป - คาถาเงินล้าน

คาถาเงินล้านเป็นบทสวดที่มีความนิยมในปัจจุบันเพราะคาถานี้เป็นที่นิยมใช้เพื่อดึงดูดโชคลาภและทรัพย์สมบัติ มีความเชื่อว่าคาถานี้มีพลังทางจิตใจที่สามารถมีผลต่อสถานการณ์การเงินและโชคลาภของผู้สวด ถึงแม้ว่าไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่รองรับ แต่คาถาเงินล้านนี้ยังคงได้รับความนิยมในชีวิตประจำวันและในทางศาสนา และรู้จักมากขึ้นในวงการทั่วไป ถือเป็นทางเลือกที่คนหลายคนนิยมใช้เพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตของตนเอง

เพื่อนแท้ เงินด่วน

บทความยอดนิยม