บทสวดคาถาเงินล้าน หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เสริมดวงการเงิน

คาถาเงินล้านที่เชื่อกันว่ามีพระคุณและประสิทธิภาพในด้านการเสริมบุญบารมีและเสริมสมาธิ เป็นคาถาที่มีต้นกำเนิดจากหลวงพ่อฤาษีลิงดำ ท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงและผลงานในการบำเพ็ญธรรมฐาน โดยคาถานี้มีความเฉพาะเจาะจงและมีลักษณะเฉพาะที่ไม่เหมือนคาถาอื่น ๆ ทำให้นักธรรมและผู้ที่สวดมนต์ได้รับประโยชน์จากความสงบสุขและความกระตือรือร้นในการทำทานพญาลัย การสวดคาถาเงินล้านนี้เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการเสริมสมาธิและบุญบารมีในทางพุทธศาสนา

คาถาเงินล้านคืออะไร

พระคาถายอดพุทธคุณที่มีหลักฐานที่มามีอยู่แล้วในวรรณคดีพุทธศาสนา ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการสวดมนต์ภาวนาและสติปัญญาของพุทธศาสนา คาถานี้มีจุดเด่นที่ไม่เคยปรากฎมาก่อน โดยคาถานี้มีที่มาจากเกจิอาจารย์ชื่อดังอย่างหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง จังหวัดอุทัยธานี

การสวดมนต์คาถานี้มีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างสมาธิและสติปัญญา พร้อมทั้งเสริมบุญบารมีให้แก่ชีวิต การสวดมนต์คาถานี้นับว่าเป็นทางเลือกที่ดีในการพัฒนาปัญญาและปัญญาที่มีด้วยความสงบสุขและมีคุณค่าทางศีลธรรม

คาถาเงินล้านมีความพิเศษด้วยการมีหลักฐานที่มาจากอาจารย์ชื่อดัง ซึ่งทำให้มีความเชื่อถือและความสนใจจากผู้ที่สวดมนต์มากมาย การนำคาถานี้มาสวดมนต์ภาวนาจึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการเสริมสร้างสมาธิและปัญญาในทางพุทธศาสนา

ประวัติหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี

หลวงพ่อฤาษีลิงดำ หรือ หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (วีระ ถาวโรมหาเถระ) ท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งวัดท่าซุง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี และมีลูกศิษย์และผู้ศรัทธามากมายทั่วประเทศ หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ มีชื่อเสียงด้านการบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐาน

หลังจากที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำสวดมนต์เสร็จสิ้น ร่างกายของท่านไม่เน่าเปื่อยและถูกนำไปบรรจุในโลงแก้ว บนบุษบกวิหารแก้วยาว 100 เมตรของวัดท่าซุง ในปัจจุบัน

ท่านเกิดในวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2459 ที่อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี และเริ่มต้นการเป็นเภสัชกรทหารเรือที่อายุ 19 ปี สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ และเข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดบางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่ออายุ 20 ปี

ท่านได้สอบนักธรรมชั้นตรี, โท, และเอก พร้อมทั้งศึกษาธรรมะและวิชากรรมฐานจากพระอาจารย์ชื่อดัง มีความนับถือเป็นครูอาจารย์ในทางธรรม เช่น หลวงพ่อปาน โสนันโท วัดบางนมโค, หลวงพ่อจง พุทธสโร วัดหน้าต่างนอก, พระอาจารย์เล็ก เกสโร วัดบางนมโค, และพระครูรัตนาภิรมย์ วัดบ้านแพน เป็นต้น

ท่านได้ย้ายประจำพรรษาอีกหลายวัด จนมาประจำที่วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี และเป็นพระนักพัฒนา ปรับปรุง บูรณะซ่อมแซม ขายพื้นที่วัดท่าซุงให้กว้างขวาง เพื่อรองรับการมาทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา รวมถึงการฝึกปัสสนากรรมฐานของพระ และประชาชน

หลวงพ่อฤาษีลิงดำ มีนามเดิมว่า “สังเวียน สังข์สุวรรณ” เสด็จสู่สวรรคาลัยเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2535 สิริอายุ 76 ปี โดยมีร่างกายที่ไม่เน่าเปื่อย ถูกนำไปบรรจุในโลงแก้วที่วัดท่าซุง

ที่มาของชื่อ "หลวงพ่อฤาษีลิงดำ"

เนื่องจากท่านมีความซุกซนตามประสาเด็กในวัยเด็ก หลวงพ่อปานซึ่งเป็นพระอาจารย์ได้เรียกท่านว่า “ลิง” เนื่องจากท่านชอบวิ่งซนเหมือนลิง ส่วนคำว่า “ดำ” มีต้นกำเนิดจากลักษณะสีผิวของท่าน จึงกลายเป็น “ลิงดำ” นอกจากนี้ คำว่า “ฤๅษีลิงดำ” มีต้นกำเนิดจากสมัยที่ท่านเขียนหนังสือประวัติหลวงพ่อปาน โดยไม่ทราบว่าจะใช้นามปากกาอะไร จึงได้นึกถึงคำว่า “ลิงดำ” ที่หลวงพ่อปานเคยเรียกท่านในวัยเด็ก และเพื่อสื่อถึงการบำเพ็ญเพียรภาวนา ท่านได้เติมคำว่า “ฤาษี” เข้าไปเพิ่ม นั่นเป็นที่มาของคำว่า “ฤาษีลิงดำ” ที่ใช้เรียกท่าน

คาถาเงินล้านของหลวงพ่อฤาษีลิงดำ

บทสวดคาถาเงินล้านหลวงพ่อฤาษีลิงดำมีดังนี้

 • นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
 • นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
 • นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
 • สัมปะจิตฉามิ นาสังสิโม
 • พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ
 • พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม
 • มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุ เม
 • มิเตพาหุหะติ
 • พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง
 • วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย พุทธัสสะ
 • มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม
 • สัมปะติจฉามิ
 • เพ็งๆ พาๆ หาๆ ฤาๆ
คาถาเงินล้าน หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

สวดคาถาเงินล้าน 9 จบหรือ 108 จบ

การสวดคาถาเงินล้าน 9 จบหรือ 108 จบนั้นไม่มีทางที่จะบอกได้ว่าอันไหนดีกว่ากัน นักธรรมและผู้ที่ศึกษาธรรมะมักจะมีทางเลือกในการสวดตามความเหมาะสมและสะดวกในสภาพแวดล้อมของตนเอง และมีลักษณะการสวดที่แตกต่างกัน ทำให้ผู้ศึกษามีโอกาสในการเลือกตามความสะดวก ความต้องการ หรือแม้กระทั่งความศรัทธาของผู้ปฏิบัติ

การสวดคาถาเงินล้าน 9 จบ มีลักษณะการสวดที่น้อยกว่า และเป็นทางเลือกที่สะดวกและรวดเร็ว สามารถทำในเวลาที่สั้นได้

การสวดคาถาเงินล้าน 108 จบ มีลักษณะการสวดที่มากขึ้น ต้องใช้เวลามากขึ้นเทียบกับ 9 จบ แต่สามารถให้ประสบการณ์ทางธรรมที่มีความลึกซึ้งมากขึ้น

ดังนั้น การเลือกใช้คาถาเงินล้าน 9 จบ หรือ 108 จบขึ้นอยู่กับความสะดวกสบายและความสามารถของแต่ละบุคคล

สรุป - คาถาเงินล้านหลวงพ่อฤาษีลิงดำ

คาถาเงินล้านของหลวงพ่อฤาษีลิงดำเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการเสริมบุญบารมีและสมาธิในทางพุทธศาสนา คาถานี้มีต้นกำเนิดจากหลวงพ่อฤาษีลิงดำ ผู้เป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในการบำเพ็ญธรรมฐาน มีความเฉพาะเจาะจงและเป็นลักษณะที่ไม่เหมือนคาถาอื่น ๆ ทำให้ผู้ที่สวดมนต์ได้รับประโยชน์จากความสงบสุขและความกระตือรือร้นในการทำทาน

เพื่อนแท้ เงินด่วน

เรารักในการให้บริการ ชื่นชอบในข่าวสารวงการการเงิน และ ชอบที่จะหานวัตกรรมใหม่ทางด้านการเงินมานำเสนอ

บทความยอดนิยม