การใช้ระบบค้นหารูปแปลงที่ดินผ่านออนไลน์

ทางกรมที่ดินร่วมมือกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดทำระบบค้นหารูปแปลงที่ดิน LandsMaps ที่สามารถเข้าถึงได้ทั้งทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันในชื่อเดียวกันชื่อว่า LandsMaps ในระบบค้นหารูปแปลงที่ดิน ถูกนำมาใช้เพื่อหาพิกัดที่ดินจากเลขที่โฉนดโดยไม่จำเป็นต้องไปดูไกลถึงสำนักงานที่ดิน เพราะทางกรมที่ดินได้เปิดแนวทางให้ผู้ที่สนใจ สามารถค้นหาแปลงที่ดินได้ทางออนไลน์แล้ว

ค้นหาแปลงที่ดินผ่านเว็บไซต์ LandsMaps

LandsMaps คือ ระบบค้นหารูปแปลงที่ดินในรูปแบบเว็บไซต์ที่พัฒนามาจากกรมที่ดินเพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงการให้บริการการค้นหารูปแปลงที่ดินได้มากถึง 34 ล้านแปลงที่ดินทั่วไทย โดยที่ผู้ใช้งานไม่ต้องเสียทั้งเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำรายการที่สำนักงานที่ดิน ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ที่เว็บไซต์ LandsMaps ได้โดยตรง

ในการใช้งานระบบค้นหารูปแปลงที่ดินเปิดให้ผู้ใช้งานลงทะเบียนใช้งานได้ง่ายๆ เพียงใช้อีเมล หรือเข้าใช้งานผ่านบัญชี Google, Facebook, Twitter หรือ OpenID (ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลซึ่งดูแลโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล) ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนสามารถเก็บบันทึกรูปแปลงที่ดินที่ค้นหา ข้อมูลส่วนตัวของเจ้าของแปลงที่ดินนั้น (ตามที่เจ้าของต้องการเปิดเผย) และสามารถเข้าถึงชั้นแผนที่ที่มากกว่าผู้ใช้งานทั่วไป

ระบบค้นหารูปแปลงที่ดิน

วิธีค้นหารูปแปลงที่ดินผ่าน LandsMaps กรณีมีโฉนดที่ดิน

  1. ให้ผู้ใช้งานเข้าผ่าน www.dolwms. dol ตรวจสอบโฉนดที่ดินชื่อเจ้าของ เลือกการแสดงผลของแผนที่ตามที่ต้องการทางเมนูด้านขวา โดยระบบค้นหารูปแปลงที่ดินมีแผนที่ฐานให้เลือก 3 อย่าง คือ ภาพดาวเทียม ภาพแผนที่ และภาพ OpenStreetMap ผู้ใช้งานยังสามารถเลือกชั้นข้อมูลที่สามารถแสดงผลเป็น รูปแปลงที่ดิน ผังเมือง และตำแหน่งโคกหนองนาได้
  2. ผู้ใช้งานระบบค้นหารูปแปลงที่ดินสามารถค้นหาตัวอย่างโฉนดที่ดินได้จากการระบุข้อมูลลงในช่องค้นหาที่แถบด้านบน โดยให้กรอก จังหวัด อำเภอ และเลขโฉนดของที่ตั้งของที่ดินที่ต้องการค้นหา แล้วกดค้นหา
  3. ระบบจะแสดงข้อมูลของแปลงที่ดินที่ค้นหาบนหน้าต่างสีขาวที่ pop-up ขึ้นมา ในนั้นจะประกอบไปด้วยข้อมูลทั่วไปของแปลงที่ดิน และข้อมูลของสำนักงานที่ดิน

วิธีค้นหารูปแปลงที่ดินผ่าน LandsMaps กรณีไม่มีโฉนดที่ดิน

หากผู้ใช้งานต้องการใช้งานระบบค้นหารูปแปลงที่ดินที่ไม่มีข้อมูลของโฉนดที่ดินอยู่เลย วิธีใช้ระบบค้นหารูปแปลงที่ดินสามารถค้นหาได้จาก 3 วิธี ซึ่งประกอบไปด้วย การซูมหาจากแผนที่ ค้นหาจากสถานที่สำคัญ หรือค้นหาจากตำแหน่งปัจจุบัน ซึ่งผู้ใช้งานควรทราบข้อมูลอย่างคร่าวๆ ของที่ดินที่ตั้งอยู่ เพื่อให้สามารถจำกัดวงการค้นหาที่จะทำให้การค้นรูปแปลงที่ดินนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้น

ค้นหาจากการซูมจากแผนที่​

สำหรับที่ดินที่ทราบจังหวัด และอำเภอ แต่ไม่มีเลขโฉนดที่ดิน ผู้ใช้งานสามารถซูมเข้าไปในแผนที่ในจังหวัดของที่ดินที่ตั้งอยู่ เมื่อพบกับแปลงที่ดินที่ต้องการ ให้ double click ที่หมุดของที่ดินที่ปักอยู่ แล้วหน้าจอจะแสดงข้อมูลของแปลงที่ดินนั้นบนระบบค้นหารูปแปลงที่ดินพร้อมกับข้อมูลของสำนักงานที่ดินที่ดูแลเขตนั้น

ค้นหาจากสถานที่สำคัญ​

หากทราบว่าที่ดินอยู่ใกล้กับสถานที่มีชื่อ หรือโด่งดัง สามารถค้นหารูปแปลงที่ดินได้จากเมนู ค้นหาสถานที่สำคัญ เมื่อกดค้นหา ระบบจะกระโดดไปยังแผนที่โดยรอบของสถานที่สำคัญนั้น ให้ผู้ใช้งานเลื่อนหรือซูมหาแปลงที่ดินที่สนใจต่อ เมื่อเจอหมุดที่ปักไว้ ให้ผู้ใช้งาน double click แล้วหน้าจอจะแสดงหน้าต่างข้อมูลโฉนดที่ดินและสำนักงานที่ดิน

ค้นหาจากตำแหน่งปัจจุบัน​

หากอยู่ใกล้ๆ กับแปลงที่ดินที่ต้องการหาพิกัดที่ดินจากเลขที่โฉนดกรมที่ดิน ให้เปิดตำแหน่งบนอุปกรณ์ที่กำลังใช้ค้นหา แล้วกดอนุญาตให้ตัวระบบค้นหารูปแปลงที่ดินสามารถเข้าถึงตำแหน่งอุปกรณ์ของผู้ใช้งานได้ ระบบจะแสดงแผนที่ในพื้นที่ที่ผู้ใช้งานอยู่ ณ ขณะนั้น จากนั้นให้กดซูมหรือเลื่อนหาจนเจอรูปแปลงที่ดินที่ต้องการ แล้ว double click

รายละเอียดที่แสดงผ่านเว็บไซต์ LandsMaps

หลังจากที่ผู้ใช้งานกดใช้งานค้นหารูปแปลงที่ดิน ทั้งที่มี และไม่มีโฉนด เมื่อระบบแสดงหมุดสมมติที่อยู่เหนือที่ดินนั้น แล้วผู้ใช้งาน double click เข้าไปแล้ว ระบบค้นหารูปแปลงที่ดินจะแสดงหน้าต่างสีขาวที่แสดงข้อมูลโฉนดที่ดินอย่างละเอียดเท่าที่เจ้าของที่ดินเปิดเผยข้อมูลเป็นสาธารณะ และข้อมูลของสำนักงานที่ดินที่ดูแลเขตนั้นอยู่ โดยการอ่านและที่มาของข้อมูล มีดังนี้

ราคาประเมินที่ดิน​

หนึ่งในข้อมูลที่แอพค้นหารูปแปลงที่ดินจะแสดงเป็นราคาประเมินแปลงที่ดินที่ทางระบบอ้างอิงมาจากข้อมูลของกรมธนารักษ์ ซึ่งคิดเป็นราคาบาทต่อตารางวา โดยผู้ใช้งานสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานที่ดิน หรือระบบราคาประเมินทรัพย์สิน ของกรมธนารักษ์

รูปแปลงที่ดิน​

ในระบบค้นหารูปแปลงที่ดินจะมีเครื่องมือปักหมุดแปลงที่ดินให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกปักแปลงที่ดินที่ค้นหา ซึ่งสามารถเลือกใช้ได้ทั้ง 2D Marker, เส้นหลายเหลี่ยม และวงกลม เมื่อปักหมุดครบและ double click ระบบจะคำนวณพื้นที่ให้เป็นหน่วยวัดไทย หรือหากผู้ใช้งานปักหมุดผิดที่ ระบบก็มีเครื่องหมายยางลบให้ใช้งานได้ด้วย แต่ข้อควรระวังคือ ยางลบไม่ใช่การย้อนกลับ เมื่อใช้ เส้นที่ลากมาก่อนหน้าจะถูกลบออกทั้งหมด

ค่าพิกัดแปลงที่ดิน​

ในข้อมูลของโฉนดที่ดิน จะปรากฏค่าพิกัดแปลงที่ดินด้วย เพื่อแสดงจุดพิกัดที่ชัดเจนของแปลงที่ดินที่ต้องการค้นหาในค่าละติจูด และลองจิจูด อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งานให้สามารถนำค่าพิกัดนั้นไปค้นหาต่อได้ในแผนที่อื่นๆ อย่างแผนที่ของ Google Maps

ผังเมือง​

ในแผนที่ยังแสดงผังเมืองโดยรอบของรูปแปลงที่ดินที่ค้นผ่านระบบค้นหารูปแปลงที่ดินบนแผนที่อีกด้วย โดยข้อมูลที่ได้ กรมที่ดินอ้างอิงข้อมูลมาจากกรมโยธาธิการและผังเมือง ผู้ใช้งานสามารถอ่านค่าสีของแผนที่เมืองได้จากเมนูทางด้านขวาของระบบ โดย Click ที่ ผังเมือง (ซึ่งสามารถปรับค่าการแสดงผลได้ในแถบเดียวกัน) ในหัวข้อ ชั้นข้อมูล ระบบจะขึ้นแถบสัญลักษณ์พร้อมสีและข้อความอธิบายกำกับ

ข้อมูลสำนักงานที่ดิน​

นอกจากข้อมูลโฉนดที่ดินของรูปแปลงที่ดินที่ค้นหาแล้ว ระบบยังแสดงข้อมูลของสำนักงานที่ดินที่ที่ดินแปลงนั้นตั้งอยู่ โดยจะแสดงชื่อจังหวัด สาขา หรืออำเภอของสำนักงานที่ดินนั้น พร้อมเบอร์ติดต่อและข้อมูลการเดินทางจากแปลงที่ดินนั้นไปยังสำนักงานที่ดิน ซึ่งผู้ใช้งานสามารถคลิกเข้าไปเพื่อให้ระบบเปิดใช้งานแผนที่ Google Maps ซึ่งจะนำไปใช้ในการนำทางได้

ข้อมูลอื่นๆ​

ข้อมูลอื่นๆ ที่หน้าต่างข้อมูลแสดงขึ้นมาจากการค้นหารูปแปลงที่ดิน กรมที่ดิน ประกอบไปด้วยเลขโฉนดที่ดิน หน้าที่สำรวจ เลขที่ดิน ระวาง ตำบล อำเภอ และจังหวัดที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ พร้อมทั้งข้อมูลการเดินทางระหว่างตำแหน่งที่ผู้ใช้งานค้นหาอยู่ไปยังแปลงที่ดิน และจากแปลงที่ดินไปยังสำนักงานที่ดินที่รับผิดชอบ รวมถึงคิวรังวัด ค่าใช้จ่ายรังวัดในพื้นที่นั้น และระบบค่าธรรมเนียมภาษีอากรที่มีลิงก์เชื่อมต่อให้ผู้ใช้งานสามารถคลิกเข้าไปคำนวณค่าใช้จ่ายในเว็บไซต์ของกรมที่ดินได้

ระบบค้นหารูปแปลงที่ดิน คือ อะไร

ระบบค้นหารูปแปลงที่ดิน คือ เครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหา และเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินรูปแปลงใดแปลงหนึ่งโดยเฉพาะ ระบบประเภทนี้อาจนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น การวิจัยกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน การแบ่งเขต ขนาด หรือลักษณะอื่นๆ ของที่ดินผืนใดผืนหนึ่ง 

ระบบค้นหารูปแปลงที่ดินออนไลน์

ระบบค้นหาแปลงที่ดินอาจใช้งานได้ทางออนไลน์หรือด้วยวิธีอื่น และอาจดูแลโดยหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน หรือหน่วยงานอื่น คุณสมบัติและการทำงานเฉพาะของระบบค้นหาแปลงที่ดินอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแหล่งที่มา และวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้บริการ

ระบบค้นหารูปแปลงที่ดิน ทำงานอย่างไร​

  • รายละเอียดเฉพาะของวิธีการทำงานของระบบค้นหาแปลงที่ดิน อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับระบบเฉพาะที่มีปัญหา อย่างไรก็ตาม ระบบค้นหาที่ดินส่วนใหญ่ทำงานโดยอนุญาตให้ผู้ใช้ค้นหา และเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินเฉพาะโดยใช้เกณฑ์ที่หลากหลาย ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้อาจสามารถค้นหาที่ดินตามสถานที่ตั้ง ขนาด กรรมสิทธิ์ หรือการแบ่งเขต จากนั้นระบบอาจให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ใช้เกี่ยวกับแปลงที่ดินที่ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนด 
  • ข้อมูลนี้อาจรวมถึงรายละเอียดต่างๆ เช่น ที่ตั้งและขนาดของที่ดิน ชื่อเจ้าของและข้อมูลติดต่อ และข้อจำกัดหรือการจัดประเภทการแบ่งเขตที่ใช้กับที่ดิน ระบบค้นหาแปลงที่ดินอาจมีคุณสมบัติและการทำงานอื่นๆ เช่น ความสามารถในการดูแผนที่ ภาพถ่ายดาวเทียม หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแปลงที่ดิน

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับระบบค้นหารูปแปลงที่ดิน

ต่อไปนี้เป็นคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับหัวข้อ ระบบค้นหารูปแปลงที่ดิน

ฉันจะเข้าสู่ระบบค้นหาที่ดินได้อย่างไร?

ขั้นตอนเฉพาะในการเข้าถึงระบบค้นหาแปลงที่ดินจะขึ้นอยู่กับระบบการทำงานของผู้ให้บริการ โดยระบบค้นหาระบบค้นหาที่ดินที่ง่ายที่สุดสำหรับในประเทศไทย คือ landsmaps.dol.go.th

ฉันสามารถค้นหาที่ดินในตำแหน่งหรือภูมิภาคที่เฉพาะเจาะจงได้หรือไม่?

ใช่ ระบบค้นหาที่ดินส่วนใหญ่อนุญาตให้ผู้ใช้ค้นหาที่ดินในตำแหน่งหรือภูมิภาคเฉพาะ โดยปกติจะทำได้โดยการป้อนสถานที่หรือภูมิภาคที่สนใจลงในเกณฑ์การค้นหา ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่เฉพาะหรือเป็นพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่กว้างขึ้น ตัวอย่างเช่น คุณอาจป้อนเมือง รัฐ หรือรหัสไปรษณีย์เพื่อค้นหาที่ดินภายในภูมิภาคหนึ่งๆ หรือคุณอาจใช้แผนที่หรือเครื่องมืออื่นๆ เพื่อกำหนดพื้นที่เฉพาะที่คุณต้องการค้นหา

มีข้อมูลอะไรบ้างผ่านระบบค้นหาแปลงที่ดิน?

ข้อมูลเฉพาะที่มีอยู่ในระบบค้นหาแปลงที่ดินอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ ระบบค้นหาที่ดินส่วนใหญ่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินเฉพาะ เช่น สถานที่, ขนาดของที่ดิน, การจัดประเภทการแบ่งเขตการใช้งาน (เช่น ที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม เป็นต้น), ขีดจำกัดความสูงของอาคารหรือข้อบังคับอื่นๆ, แผนที่และรูปภาพ รวมถึงลักษณะโดยรอบ เช่น ถนน อาคาร หรือจุดสังเกตอื่น ๆ

ข้อมูลในระบบค้นหาแปลงที่ดินมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันเพียงใด?​

ความถูกต้องและเป็นปัจจุบันของข้อมูลในระบบค้นหาแปลงที่ดินอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของข้อมูลที่มีให้ ระบบค้นหาที่ดินบางระบบอาจครอบคลุมและเชื่อถือได้มากกว่าระบบอื่นๆ และสิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาเมื่อใช้ระบบค้นหาที่ดินใดๆ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันที่สุด

ฉันสามารถค้นหาแปลงที่ดินโดยใช้เกณฑ์ เช่น ขนาด กรรมสิทธิ์ หรือการแบ่งเขตได้หรือไม่?​

ใช่ ระบบค้นหาที่ดินส่วนใหญ่อนุญาตให้ผู้ใช้ค้นหาที่ดินโดยใช้เกณฑ์ เช่น ขนาด กรรมสิทธิ์ หรือการแบ่งเขต โดยปกติจะทำได้โดยการป้อนเกณฑ์การค้นหาที่ต้องการลงในแบบฟอร์ม หรืออินเทอร์เฟซที่ระบบจัดเตรียมไว้ให้ จากนั้นเรียกใช้การค้นหาเพื่อค้นหาแปลงที่ดินที่ตรงกับเกณฑ์ที่ระบุ ตัวอย่างเช่น คุณอาจป้อนขนาดของที่ดินที่คุณกำลังมองหา (เช่น “1 เอเคอร์”) ชื่อเจ้าของที่คุณสนใจ (เช่น “John Smith”) หรือการแบ่งเขตที่คุณสนใจ (เช่น “ที่อยู่อาศัย”)

สรุป - ระบบค้นหารูปแปลงที่ดินออนไลน์

การค้นหารูปแปลงที่ดินในปัจจุบันไม่จำเป็นต้องเดินทางไปไกลถึงสำนักงานที่ดิน ในปัจจุบันมีระบบค้นหารูปแปลงที่ดินออนไลน์ที่พัฒนาโดยกรมที่ดินตั้งแต่ปี 53 พร้อมทั้งข้อมูลอย่างละเอียดของแปลงที่ดินมากกว่า 34 ล้านแปลงของทุกจังหวัดในประเทศไทย

การใช้งานสามารถใช้งานได้ทั้งที่ลงทะเบียนและไม่ลงทะเบียน แต่การลงทะเบียนจะทำให้ผู้ใช้งานเข้าถึงชั้นข้อมูลที่มากกว่า และสามารถบันทึกค่าการค้นหาที่หาครั้งก่อนๆ ได้ ด้วยรูปลักษณ์ที่ใช้งานที่มีความสบายตา เป็นมิตรกับผู้ใช้งาน และข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยตรงจากกรมที่ดิน ระบบค้นหารูปแปลงที่ดิน LandsMaps จึงมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือและมีจำนวนผู้ใช้บริการมากมาย

เพื่อนแท้ เงินด่วน

บทความยอดนิยม