วิธีเช็คตำแหน่งที่ดินทั่วประเทศ

ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงระบบนี้ผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาและดูข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินได้ง่าย ๆ และรวดเร็ว โดยทั่วไปจะมีการเสนอบริการเสริมอื่น ๆ เช่น การร้องเรียนปัญหาที่ดิน การขอเอกสารที่เกี่ยวกับที่ดิน

การเช็คตำแหน่งที่ดินผ่านระบบอินเทอร์เน็ตช่วยลดความซับซ้อนในการเข้าถึงข้อมูลที่ดินและช่วยให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นสำหรับนักลงทุน นักพัฒนาที่ต้องการข้อมูลเพื่อการวางแผนและการตัดสินใจในการลงทุนที่ดิน และประชาชนทั่วไปที่ต้องการข้อมูลเพื่อใช้ในการตรวจสอบและทำความเข้าใจเกี่ยวกับที่ดินในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศ

ค้นหาแปลงที่ดินได้ที่ไหนบ้าง

เพื่อทำการค้นหาแปลงที่ดินผ่านระบบอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย สิ่งที่คุณสามารถทำได้คือใช้บริการที่เปิดให้บริการผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูลที่ดินและมีการให้บริการเช็คตำแหน่งที่ดินออนไลน์โดยมี 2 แหล่งหลัก ดังนี้

เว็บไซต์ Landsmaps

LandsMaps เป็นระบบค้นหารูปแปลงที่ดินที่พัฒนาขึ้นโดยกรมที่ดิน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงบริการค้นหารูปแปลงที่ดินได้ในรูปแบบเว็บไซต์ มีการให้บริการการค้นหารูปแปลงที่ดินมากถึง 34 ล้านแปลงที่ดินทั่วประเทศไทย โดยที่ผู้ใช้งานไม่ต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปที่สำนักงานที่ดิน เพื่อทำรายการดังกล่าว ในการใช้งานระบบค้นหารูปแปลงที่ดิน ผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนใช้งานได้ง่ายๆ โดยใช้อีเมล หรือเข้าใช้งานผ่านบัญชี Google, Facebook, Twitter หรือ OpenID (ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลซึ่งดูแลโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล) ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนสามารถบันทึกรูปแปลงที่ดินที่ค้นหาได้ รวมถึงข้อมูลส่วนตัวของเจ้าของแปลงที่ดินนั้นๆ (ตามที่เจ้าของต้องการเปิดเผย) และสามารถเข้าถึงชั้นข้อมูลแผนที่ที่มีข้อมูลมากกว่าผู้ใช้ทั่วไปได้ 

เว็บไซต์ Dolwms.dol.go.th

ในปัจจุบัน การตรวจสอบที่ดินเป็นเรื่องที่สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น เราสามารถตรวจสอบโฉนดที่ดินเพื่อดูว่าที่ตั้งอยู่ที่ไหนในพื้นที่ที่ต้องการค้นหาได้ โดยสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศกรมที่ดินได้เปิดให้บริการค้นหาตำแหน่งแปลงที่ดินผ่านระบบภูมิสารสนเทศออนไลน์ (DOLWMS) ที่เว็บไซต์ dolwms.dol.go.th

ขณะนี้มีการอัปเดตข้อมูลตรวจสอบโฉนดที่ดินออนไลน์มาแล้วประมาณ 34 ล้านแปลง ทำให้เราสามารถตรวจสอบที่ดินเบื้องต้นได้โดยทันที เพื่อดูว่าจุดตั้งนั้นตั้งอยู่ที่ไหน เรายังสามารถกำหนดเส้นทางการเดินทางจากที่ตั้งของแปลงที่ดินไปยังสถานที่ที่ต้องการหรือเลือกดูภาพระแวกใกล้เคียงผ่านระบบ Street View ได้อีกด้วย

แอปพลิเคชัน Smartlands บริการต่างๆเกี่ยวกับที่ดิน

กรมที่ดินได้เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน Landsmaps เพื่อให้ประชาชนสามารถเช็คตำแหน่งที่ดินได้ด้วยตนเอง ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้:

 • รูปแปลงที่ดิน 
 • ตำแหน่งที่ดิน 
 • เนื้อที่ 
 • สภาพพื้นที่ที่เห็นได้จากภาพดาวเทียมและ Street View 
 • ค่าพิกัดสำนักงานที่ดิน 
 • ราคาประเมินโฉนดที่ดินรายแปลง 
 • ข้อมูลการเดินทางไปสำนักงานที่ดินที่รับผิดชอบ (รวมถึงเบอร์โทรศัพท์) 
 • ค่าพิกัดแปลง 
 • ค่าธรรมเนียม 
 • ภาษีอากร 
 • ค่าใช้จ่ายในการรังวัด 
 • ระยะเวลารอการรังวัด (คิวรังวัด) 
 • แผนผังและข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวม และผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 

ผู้ใช้สามารถเช็คตำแหน่งที่ดินี้ได้โดยง่าย โดยไม่ต้องเดินทางไปยังสำนักงานที่ดิน และไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงข้อมูล 

วิธีเช็คตำแหน่งที่ดิน ผ่าน Landsmaps

 1. ให้เลือกไปที่เมนู “LandsMaps” กดค้นหาแปลงที่ดิน 
 2. เมื่อกดเครื่องหมาย 3 จุดด้านล่าง ให้เลือก “ค้นหาแปลงที่ดิน” หรือสามารถเลือกเครื่องหมาย Search สีแดงด้านบน 
 3. กรอกข้อมูลจังหวัด อำเภอ และเลขโฉนด จากนั้นคลิกที่ปุ่มค้นหา 
 4. เมื่อใช้บริการ LandsMaps ระบบจะแสดงข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ เกี่ยวกับแปลงที่ดิน ได้แก่  
  • เลขโฉนดที่ดิน 
  • หน้าสำรวจ 
  • เลขที่ดิน 
  • ระวาง 
  • ที่ตั้งของที่ดิน (ตำบล/อำเภอ/จังหวัด) 
  • เนื้อที่, ราคาประเมินที่ดิน (กรมธนารักษ์) 
  • ค่าพิกัดแปลง 
  • ข้อมูลการเดินทาง และข้อมูลสำนักงานที่ดิน 
เช็คตำแหน่งที่ดิน

วิธีเช็คตำแหน่งที่ดิน ผ่าน Dolwms.dol.go.th

 1. เข้าสู่เว็บไซต์ www.dolwms.dol.go.th  
 2. เลือกจังหวัด – อำเภอ – กรอกเลขที่โฉนดที่ดิน แล้วคลิกที่ปุ่ม “ค้นหาข้อมูล”  
 3. ระบบจะแสดงรายละเอียดแปลงที่ดินที่ค้นพบในหน้าต่างค้นหาและมาร์คที่ตั้งแปลงที่ดินบนแผนที่ด้วยแถบสีส้ม  
 4. เพื่อดูภาพ Street View (ภาพเสมือนจริงของที่ดินแปลงนั้นๆ) ให้คลิกที่เมนู “สตรีทวิว” ระบบจะแสดงภาพมุมมอง Street View ของที่ดินแปลงนั้นๆ ในหน้าต่างค้นหา โดยสามารถขยายภาพ Street View โดยการเลื่อนตัวเลือก Mouse 

บทสรุป

การเช็คตำแหน่งที่ดินเป็นกระบวนการที่สำคัญในการตรวจสอบข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินของบุคคลหรือหน่วยงานต่าง ๆ โดยปกติจะทำผ่านระบบออนไลน์หรือแอปพลิเคชันที่ให้บริการในด้านนี้ การเช็คตำแหน่งที่ดินมีความสำคัญเนื่องจากมีผลต่อการวางแผนและการพัฒนาที่ดินในพื้นที่ต่าง ๆ การเช็คตำแหน่งที่ดินผ่านแอปพลิเคชันหรือระบบออนไลน์ช่วยให้การเข้าถึงข้อมูลที่ดินเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยไม่ต้องเดินทางไปยังสำนักงานที่ดิน และช่วยในการวางแผนและการตัดสินใจในการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต

เพื่อนแท้ เงินด่วน

เรารักในการให้บริการ ชื่นชอบในข่าวสารวงการการเงิน และ ชอบที่จะหานวัตกรรมใหม่ทางด้านการเงินมานำเสนอ

บทความยอดนิยม