โฉนดที่ดินแบบไหนไม่ควรซื้อควรหลีกเลี่ยงเด็ดขาด

ที่ดินมักถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์การลงทุนที่มีคุณค่าเนื่องจากแนวโน้มราคาที่แข็งค่าขึ้น อย่างไรก็ตาม มีที่ดินบางประเภทที่ควรพิจารณาให้รอบคอบก่อนซื้อสร้างบ้าน โดยเฉพาะผู้ที่เชื่อเรื่องฮวงจุ้ย เนื่องจากอาจส่งผลเสียต่อผู้อยู่อาศัยหรือเจ้าของได้ เรามาสำรวจประเภทที่ดินที่ควรหลีกเลี่ยงการเลือกสร้างบ้านกันดีกว่า โดยอาศัยข้อมูลเบื้องต้นที่สมาคมรับสร้างบ้านจัดทำไว้ประกอบการพิจารณาก่อนตัดสินใจซื้อที่ดิน

โฉนดที่ดินแบบไหนไม่ควรซื้อ

1. ที่ดินรูปทรงแปลกตา ขัดกับหลักฮวงจุ้ย

ควรหลีกเลี่ยงที่ดินที่มีรูปร่างผิดหลักฮวงจุ้ย เช่น แปลงสามเหลี่ยมหรือรูปธง โดยเด็ดขาด เชื่อกันว่าการอยู่อาศัยหรือทำธุรกิจบนที่ดินดังกล่าวจะนำมาซึ่งความโชคร้ายหรือความเสียหายเท่านั้น ผู้พักอาศัยหรือสมาชิกในครอบครัวอาจเจ็บป่วยบ่อยครั้ง เผชิญกับความขัดแย้ง และประสบปัญหาทางการเงิน นอกจากนี้ ที่ดินที่อยู่ต่ำกว่าพื้นที่โดยรอบตามหลักฮวงจุ้ย ถือเป็นเขตห้าม เพราะทุกอย่างจะดูเหมือนไหลเข้ามาสะสมในบ้าน ทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ไม่สงบและน่าสงสัย

ที่ดินที่มีรูปร่างคล้ายค้อน ใบมีด หรือสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ไม่มีมุมก็ควรหลีกเลี่ยง เนื่องจากผู้อยู่อาศัยอาจเผชิญกับโชคร้ายอย่างต่อเนื่อง เช่น อุบัติเหตุหรือปัญหาสุขภาพ จากมุมมองในทางปฏิบัติ รูปร่างของที่ดินดังกล่าวไม่ได้ใช้พื้นที่อย่างเต็มที่ ทำให้ไม่เหมาะสมสำหรับการออกแบบบ้านที่เหมาะสมที่สุด 

2. ที่ดินมีประวัติไม่ชัดเจน

ก่อนซื้อที่ดินควรสืบประวัติให้ถี่ถ้วน ควรหลีกเลี่ยงที่ดินที่เคยเป็นที่ตั้งของโรงฆ่าสัตว์ โรงพยาบาล สุสาน หรือสถานที่ทางศาสนา เนื่องจากเชื่อกันว่าเป็นแหล่งสะสมพลังงานด้านลบและอาจเป็นแหล่งสะสมของโรคต่างๆ

นอกจากนี้ที่ดินที่อยู่ติดกับศาลเจ้าหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อื่น ๆ อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของผู้อยู่อาศัยได้ การลงจอดตรงทางโค้งถนน ทางแยกสามแยก หรือบริเวณที่มีถนนตรงเข้าบ้าน ถือว่าอันตรายมากและไม่เหมาะสำหรับการก่อสร้างที่อยู่อาศัย

3. ที่ดินนุ่มหรือใกล้แม่น้ำ

หลายๆ คนชื่นชมที่ดินใกล้แม่น้ำเนื่องจากมีทัศนียภาพอันเงียบสงบและสวยงาม อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องศึกษาที่ดินดังกล่าวอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจซื้อ บ้านที่สร้างใกล้แม่น้ำอาจเสี่ยงต่อการพังทลายและความเสียหายต่อโครงสร้าง และที่ดินที่มีดินอ่อนและไม่มั่นคงไม่เหมาะสำหรับการก่อสร้างเนื่องจากการทรุดตัวในอนาคต และยังถือเป็นฮวงจุ้ยที่ไม่ดีอีกด้วย ธุรกิจหรือที่อยู่อาศัยบนที่ดินที่ไม่มั่นคงเชื่อว่าขาดความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคง

4. การเข้าถึงไม่สะดวก

ที่ดินที่ไม่มีการเข้าถึงที่ชัดเจนหรือล้อมรอบด้วยทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ปิดกั้นการเข้าถึงถนนสาธารณะโดยตรงอาจนำไปสู่ปัญหาในอนาคตได้ ตัวอย่างเช่น การแบ่งแปลงขนาดใหญ่ออกเป็นส่วนย่อยๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการรับมรดก อาจสร้างการกำหนดค่าที่น่าอึดอัดใจหรือข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสิทธิ์การเข้าถึงได้

ดังนั้นควรตรวจสอบตำแหน่งที่ดินและสิทธิการเข้าถึงที่ดินที่กรมที่ดินในพื้นที่ก่อนซื้อ หากที่ดินถูกปิดล้อมโดยผู้อื่น ที่ดินนั้นอาจขาดการเข้าถึงที่เหมาะสม (เว้นแต่จะเป็นการแบ่งเขตที่วางแผนไว้) การดำเนินการทางกฎหมายอาจมีความจำเป็นเพื่อสร้าง “สิทธิทาง” ให้กับถนนสาธารณะ เพื่อให้แน่ใจว่าที่ดินโดยรอบได้รับความเสียหายน้อยที่สุด และชดเชยให้กับเจ้าของที่ดินที่ได้รับผลกระทบ

5. เอกสารทางกฎหมายของที่ดิน

ก่อนซื้อต้องตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายของที่ดินและเอกสารประกอบที่เหมาะสม การตรวจสอบประเภทกรรมสิทธิ์และสิทธิอย่างละเอียดถี่ถ้วนเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากที่ดินบางแห่งอาจไม่ได้รับการถือครองหรือโอนตามกฎหมาย เช่น ที่ดินที่ไม่มีโฉนดที่ดิน (เช่น ที่ดิน สปก. ที่รัฐจัดสรรเพื่อการเกษตรกรรม ไม่ได้มีไว้สำหรับการพัฒนาหรือการแบ่งเขต )

นอกจากนี้ยังมีประเภทที่ดินที่ไม่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ เช่น ที่ดินมีหลักฐานสิทธิ์ทำกิน (สทก.)  ให้สิทธิการเพาะปลูกชั่วคราวในป่าสงวนแห่งชาติแต่ไม่มีโฉนด ก่อนที่จะลงทุนในบ้านบนที่ดิน การวิจัยอย่างละเอียดและการพิจารณาประวัติความเป็นมา รวมถึงสภาพแวดล้อมโดยรอบถือเป็นสิ่งสำคัญ 

สรุป

โดยสรุป การเลือกที่ดินให้เหมาะสมสำหรับสร้างบ้านต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ อย่างรอบคอบ ทั้งหลักฮวงจุ้ย สภาพแวดล้อม เอกสารทางกฎหมาย และศักยภาพในการพัฒนาในอนาคต ด้วยการหลีกเลี่ยงประเภทของที่ดินที่ระบุไว้ ผู้มีโอกาสเป็นเจ้าของบ้านจึงสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าการลงทุนของพวกเขาจะปลอดภัยและเหมาะสม ดำเนินการตรวจสอบสถานะ ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ และพิจารณาผลกระทบระยะยาวจากการซื้อที่ดินของคุณเพื่อสร้างบ้านในฝันของคุณบนรากฐานที่มั่นคง

เพื่อนแท้ เงินด่วน

เรารักในการให้บริการ ชื่นชอบในข่าวสารวงการการเงิน และ ชอบที่จะหานวัตกรรมใหม่ทางด้านการเงินมานำเสนอ

บทความยอดนิยม