ที่ดินตาบอดก็ขอสินเชื่อได้ ไม่ต้องห่วง! เพื่อนแท้เงินด่วน

สินเชื่อที่ตาบอดเป็นทางเลือกที่มีประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าถึงเงินทุนด่วน โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ถือครองที่ดินตาบอดซึ่งไม่มีการเข้าถึงทางสาธารณะ บทความนี้จะสำรวจเกี่ยวกับสินเชื่อที่ตาบอด เพื่อนแท้เงินด่วน รวมถึงการปล่อยสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์และสินเชื่อโฉนดที่ดิน โดยไม่ต้องเสียเวลาไปจดจำนองที่กรมที่ดิน 

สมัครเงินด่วนเพื่อนแท้ ผ่านฟอร์ม

สินเชื่อที่ตาบอดเพื่อนแท้เงินด่วน

เพื่อนแท้เงินด่วนเป็นบริษัทที่ให้บริการสินเชื่อที่หลากหลาย รวมถึงสินเชื่อที่ดินตาบอด โดยมุ่งเน้นที่การให้บริการที่สะดวกและรวดเร็วสำหรับลูกค้าที่ต้องการเงินด่วน ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์หรือสินเชื่อโฉนดที่ดิน เพื่อนแท้เงินด่วนมีการเสนอวงเงินกู้สูงถึง 200,000 บาท  

สินเชื่อที่ตาบอด เพื่อนแท้

ข้อดีของสินเชื่อที่ตาบอดกับเพื่อนแท้เงินด่วน

  • วงเงินกู้สูง: เพื่อนแท้เงินด่วนปล่อยสินเชื่อในวงเงินสูงสุดถึง 130% ของราคาประเมินที่ดิน ซึ่งสูงกว่าคู่แข่งที่ปล่อยเพียง 50-70% ของราคาประเมิน 
  • ไม่ต้องจดจำนองที่กรมที่ดิน: ลูกค้าที่เข้ามาทำสัญญากับเพื่อนแท้เงินด่วนไม่ต้องเสียเวลาไปจดจำนองที่กรมที่ดิน ทำให้กระบวนการขอสินเชื่อรวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น 
  • บริการที่สะดวกและรวดเร็ว: เพื่อนแท้เงินด่วนให้บริการที่สะดวกและรวดเร็ว ช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงเงินทุนได้อย่างทันท่วงที 

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

การขอสินเชื่อจากบริษัท เพื่อนแท้ เงินด่วน จำกัด มีคุณสมบัติที่ผู้ขอสินเชื่อต้องปฏิบัติตามเพื่อให้ได้รับการอนุมัติสินเชื่อ ดังนี้: 

  1. อายุของผู้ขอสินเชื่อ: ผู้ขอสินเชื่อต้องมีอายุระหว่าง 20-75 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัท 
  2. การถือครองที่ดินตาบอด: ผู้ขอสินเชื่อต้องเป็นผู้ถือครองที่ดินตาบอดและมีโฉนดที่ดินตัวจริงที่สามารถใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อได้ ที่ดินตาบอดคือที่ดินที่ไม่มีการเข้าถึงทางสาธารณะหรือถนนของภาครัฐ 
  3. ทะเบียนบ้าน: ผู้ขอสินเชื่อต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่มีสาขาของเพื่อนแท้เงินด่วน เพื่อให้บริษัทสามารถตรวจสอบและดำเนินการตามกระบวนการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

เอกสารที่ต้องใช้ในการขอสินเชื่อ

การขอสินเชื่อจากบริษัท เพื่อนแท้ เงินด่วน จำกัด ต้องใช้เอกสารสำคัญหลายประการ เพื่อยืนยันตัวตนและหลักประกันในการขอสินเชื่อ ดังนี้

บัตรประชาชน

บัตรประชาชนเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ในการยืนยันตัวตนของผู้ขอสินเชื่อ ซึ่งต้องเป็นบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ และมีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน

ทะเบียนบ้าน

ทะเบียนบ้านเป็นเอกสารที่ใช้ยืนยันที่อยู่ของผู้ขอสินเชื่อ โดยต้องมีชื่อผู้ขอสินเชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนบ้าน เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ว่าผู้ขอสินเชื่อมีที่อยู่ที่แน่นอนและสามารถติดต่อได้ง่าย 

โฉนดที่ดิน

โฉนดที่ดินเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ โดยต้องเป็นโฉนดที่ดินตัวจริงที่แสดงถึงการถือครองที่ดินตาบอดของผู้ขอสินเชื่อ การมีโฉนดที่ดินตัวจริงจะช่วยให้การประเมินมูลค่าหลักประกันและการอนุมัติสินเชื่อเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและราบรื่น

ขั้นตอนการขอสินเชื่อที่เพื่อนแท้เงินด่วน

การขอสินเชื่อที่เพื่อนแท้เงินด่วนเป็นกระบวนการที่ง่ายและรวดเร็ว ด้วยขั้นตอนดังนี้

1. ยื่นเอกสารขอสินเชื่อ

ลูกค้าสามารถยื่นเอกสารขอสินเชื่อได้ทั้งที่สาขาของเพื่อนแท้เงินด่วนหรือทางออนไลน์ โดยเอกสารที่ต้องใช้ได้แก่

  • บัตรประชาชน 
  • ทะเบียนบ้าน 
  • โฉนดที่ดิน 

2. ประเมินราคาหลักประกัน

ทางเพื่อนแท้เงินด่วนจะทำการประเมินราคาหลักประกันซึ่งคือที่ดินตาบอดของลูกค้า โดยการประเมินนี้จะใช้เป็นพื้นฐานในการกำหนดวงเงินสินเชื่อที่ลูกค้าจะได้รับ 

3. แจ้งผลการอนุมัติ

หลังจากการประเมินราคาหลักประกันเรียบร้อยแล้ว ทางเพื่อนแท้เงินด่วนจะแจ้งผลการอนุมัติสินเชื่อให้ลูกค้าทราบ โดยวงเงินสินเชื่อสูงสุดสามารถถึง 200,000 บาท สำหรับที่ติดไม่ติดทาง

4. ทำสัญญากู้เงิน

หากลูกค้ายอมรับเงื่อนไขและวงเงินสินเชื่อ ลูกค้าจะต้องทำสัญญากู้เงินกับทางเพื่อนแท้เงินด่วน โดยไม่จำเป็นต้องเสียเวลาไปจดจำนองที่กรมที่ดิน 

5. รับเงินโอน

เมื่อทำสัญญากู้เงินเสร็จสิ้น ลูกค้าจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีทันที ทำให้สามารถนำเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว 

ค่าใช้จ่ายในการรับจำนองที่ตาบอด

การรับจำนองที่ตาบอดกับเพื่อนแท้เงินด่วนมีค่าใช้จ่ายที่ต้องพิจารณา ดังนี้ 

ดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยที่เพื่อนแท้เงินด่วนเรียกเก็บจากสินเชื่อที่ตาบอดอาจสูงกว่าสินเชื่อปกติเนื่องจากความเสี่ยงที่สูงกว่า โดยดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 1.3% ต่อเดือน 

ค่าธรรมเนียม

เพื่อนแท้เงินด่วนไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการดำเนินการต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมในการประเมินมูลค่าที่ดิน ค่าธรรมเนียมในการจัดทำสัญญา และค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน 

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

หากมีการใช้บริการเสริมเพิ่มเติม เช่น การประกันภัยที่ดินหรือบริการให้คำปรึกษาทางการเงิน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามที่ตกลงกัน 

ประโยชน์ของการใช้สินเชื่อที่ตาบอด

การใช้สินเชื่อที่ตาบอดมีประโยชน์หลายประการที่สามารถช่วยให้ผู้ขอสินเชื่อสามารถจัดการกับสถานการณ์ทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การเข้าถึงแหล่งเงินทุน

สินเชื่อที่ตาบอดช่วยให้ผู้ที่มีที่ดินตาบอดสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการประเมินมูลค่าที่ต่ำหรือข้อจำกัดในการใช้ที่ดินเป็นหลักประกัน ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ให้บริการสินเชื่อที่ตาบอดมักจะมีเงื่อนไขที่ผ่อนปรนกว่า เช่น การยอมรับที่ดินตาบอดเป็นหลักประกันและการกำหนดวงเงินสินเชื่อที่เหมาะสม 

ดอกเบี้ยที่สมเหตุสมผล

ถึงแม้ว่าสินเชื่อที่ตาบอดอาจมีดอกเบี้ยที่สูงกว่าสินเชื่อปกติ แต่ก็ยังคงอยู่ในระดับที่สมเหตุสมผลและสามารถจัดการได้ ผู้ขอสินเชื่อสามารถเลือกเงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ยที่ตรงกับความต้องการและความสามารถในการชำระคืนของตนเอง 

การจัดการหนี้สิน

สินเชื่อที่ตาบอดสามารถใช้ในการจัดการหนี้สินที่มีอยู่ เช่น การรวมหนี้หรือการชำระหนี้ที่มีดอกเบี้ยสูงกว่าด้วยสินเชื่อที่มีดอกเบี้ยต่ำกว่า การใช้สินเชื่อที่ตาบอดเพื่อการจัดการหนี้สินสามารถช่วยลดภาระการชำระหนี้ในระยะยาวและเพิ่มความสามารถในการจัดการการเงินของผู้ขอสินเชื่อ 

ข้อเสียของสินเชื่อที่ตาบอด

ถึงแม้ว่าสินเชื่อที่ตาบอดจะมีประโยชน์มากมาย แต่ก็มีข้อเสียที่ต้องพิจารณา 

ความเสี่ยงในการชำระหนี้

การใช้สินเชื่อที่ตาบอดมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถชำระคืนหนี้สินได้ โดยเฉพาะหากที่ดินที่ใช้เป็นหลักประกันมีมูลค่าต่ำหรือมีข้อจำกัดในการใช้งาน หากผู้ขอสินเชื่อไม่สามารถชำระคืนหนี้สินได้ตามกำหนด อาจนำไปสู่การถูกยึดหลักประกันและการสูญเสียสินทรัพย์ที่สำคัญ 

ดอกเบี้ยที่สูง

ถึงแม้ว่าสินเชื่อที่ตาบอดจะมีดอกเบี้ยที่สมเหตุสมผล แต่ก็ยังคงสูงกว่าสินเชื่อปกติ ซึ่งอาจเป็นภาระทางการเงินสำหรับผู้ขอสินเชื่อในระยะยาว การคำนวณและการวางแผนการชำระหนี้อย่างรอบคอบเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการเผชิญกับภาระดอกเบี้ยที่สูง 

เงื่อนไขที่เข้มงวด

การขอสินเชื่อที่ตาบอดอาจมีเงื่อนไขและข้อกำหนดที่เข้มงวด เช่น การต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน หรือการกำหนดระยะเวลาการชำระคืนที่สั้นลง ผู้ขอสินเชื่อต้องพิจารณาและเตรียมพร้อมในการปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้ 

คำถามที่พบบ่อย

สินเชื่อที่ตาบอดคืออะไร?

สินเชื่อที่ตาบอดคือสินเชื่อที่ใช้ที่ดินตาบอดเป็นหลักประกัน ที่ดินตาบอดหมายถึงที่ดินที่ไม่มีการเข้าถึงทางสาธารณะหรือไม่มีถนนที่สร้างโดยภาครัฐ

เพื่อนแท้เงินด่วนปล่อยสินเชื่อที่ตาบอดในวงเงินเท่าไหร่?

เพื่อนแท้เงินด่วนปล่อยสินเชื่อที่ตาบอดในวงเงินสูงสุดถึง 200,000 บาท 

การขอสินเชื่อที่ตาบอดกับเพื่อนแท้เงินด่วนต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

เอกสารที่ต้องใช้ในการขอสินเชื่อที่ตาบอดกับเพื่อนแท้เงินด่วนได้แก่ บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน และโฉนดที่ดิน 

ดอกเบี้ยของสินเชื่อที่ตาบอดกับเพื่อนแท้เงินด่วนเป็นเท่าไหร่?

ดอกเบี้ยของสินเชื่อที่ตาบอดกับเพื่อนแท้เงินด่วนเริ่มต้นที่ 1.3% ต่อเดือน 

การขอสินเชื่อที่ตาบอดกับเพื่อนแท้เงินด่วนต้องไปจดจำนองที่กรมที่ดินหรือไม่?

ไม่จำเป็นต้องเสียเวลาไปจดจำนองที่กรมที่ดิน เพียงทำสัญญากู้เงินกับเพื่อนแท้เงินด่วนก็สามารถรับเงินโอนได้ 

บทสรุป

สินเชื่อที่ตาบอดกับเพื่อนแท้เงินด่วนเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการเงินด่วนและมีที่ดินตาบอด ซึ่งไม่สามารถเข้าถึงทางสาธารณะได้ การปล่อยสินเชื่อในวงเงินสูงถึง 200,000 บาท และการไม่ต้องจดจำนองที่กรมที่ดินเป็นข้อดีที่ช่วยให้กระบวนการขอสินเชื่อรวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น สำหรับผู้ที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อเพื่อนแท้เงินด่วนเพื่อขอคำแนะนำและบริการที่ตรงกับความต้องการของตนเอง 

เพื่อนแท้ เงินด่วน

บทความยอดนิยม