พิเศษ!!! สินเชื่อบ้าน ไม่ต้องจดจำนอง สูงสุด 300,000 บาท

ถ้าหากมีเรื่องมีราวด่วนที่จึงควรใช้เงิน และก็จะต้องจำนองบ้าน เพื่อนำเงินมาหมุนก่อน ควรจะเลือก สินเชื่อบ้านแลกเงิน กับสถาบันการเงินที่น่าไว้ใจ และก็ถูกตามกฎหมาย เพราะว่าจะก่อให้คุณได้วงเงินสูงตามปรารถนา แล้วก็ในเวลาเดียวกันคุณก็จะได้เสียดอกเบี้ยน้อยกว่าการจำนองกับผู้ลงทุน หรือสินเชื่อนอกระบบอย่างไม่ต้องสงสัย

บริษัท เพื่อนแท้เงินด่วน จำกัด เป็นผู้ให้บริการ สินเชื่อบ้าน เงินกู้โดยใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ได้แก่ โฉนดที่ดิน และทะเบียนรถ ภายใต้ข้อกำหนดของทางบริษัท อนุมัติง่าย ปลอดค่าธรรมเนียม ให้บริการสินเชื่อระยะสั้น เพื่อการใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือใช้เพื่อการลงทุนในระยะแรก

สินเชื่อบ้าน คือ

สินเชื่อบ้าน คือ สินเชื่อประเภทหนึ่งที่ใช้เพื่อเป็นเงินทุนในการซื้อบ้านหรืออสังหาริมทรัพย์ โดยทั่วไปผู้กู้จะชำระเงินรายเดือนให้กับผู้ให้กู้จนกว่าจะชำระคืนเงินกู้ทั้งหมด สามารถขอสินเชื่อบ้านได้จากหลากหลายแหล่ง รวมถึงธนาคาร สหภาพเครดิต และบริษัทรับจำนอง โดยทั่วไปจะมีอัตราดอกเบี้ยคงที่หรือผันแปร และเงื่อนไขของเงินกู้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น คะแนนเครดิตของผู้กู้และจำนวนเงินกู้ สินเชื่อบ้านบางประเภทอาจต้องชำระเงินดาวน์ด้วย

สินเชื่อบ้าน

รายละเอียด สินเชื่อบ้าน

สินเชื่อบ้านมักเป็นเงินกู้ระยะยาว โดยมีระยะเวลาตั้งแต่ 10 ถึง 30 ปี อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ซื้อบ้านสามารถคงที่ได้ ซึ่งหมายความว่าจะคงเดิมตลอดอายุเงินกู้ หรือสามารถปรับเปลี่ยนได้ ซึ่งหมายความว่าสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา อัตราดอกเบี้ยจะขึ้นอยู่กับคะแนนเครดิตและสถานะทางการเงินของผู้กู้

สินเชื่อบ้านมักต้องมีเงินดาวน์ ซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่ระหว่าง 3% ถึง 20% ของต้นทุนทั้งหมดของอสังหาริมทรัพย์ จำนวนเงินดาวน์อาจส่งผลต่ออัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขของเงินกู้ โดยสินเชื่อบ้านมีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้

1. เงินต้น

เงินต้นคือจำนวนเงินที่ยืมมาและเป็นฐานในการคำนวณดอกเบี้ย เป็นจำนวนเงินที่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินและจะชำระคืนตามระยะเวลาของเงินกู้ ผู้กู้ชำระเงินทั้งต้นและดอกเบี้ย โดยดอกเบี้ยคิดเป็นร้อยละของเงินต้นที่เหลืออยู่ เมื่อผู้กู้ชำระคืนเงินกู้ ยอดคงเหลือของเงินต้นจะลดลงและส่วนของเจ้าของในทรัพย์สินจะเพิ่มขึ้น

2. ดอกเบี้ย

ดอกเบี้ย คือ ต้นทุนของการกู้ยืมเงิน และโดยทั่วไปจะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินกู้ เป็นค่าธรรมเนียมที่ผู้ให้กู้เรียกเก็บสำหรับการใช้เงินที่ยืมมา อัตราดอกเบี้ยสามารถคงที่หรือปรับเปลี่ยนได้ และใช้เพื่อกำหนดขนาดของการชำระเงินปกติที่ผู้กู้ต้องทำเพื่อชำระคืนเงินกู้ อัตราดอกเบี้ยอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ ความน่าเชื่อถือของผู้กู้ และสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน

3. เงินดาวน์

เงินดาวน์ คือ จำนวนเงินที่ผู้กู้ต้องจ่ายล่วงหน้าก่อนที่จะได้รับเงินกู้ โดยปกติจะเป็นเปอร์เซ็นต์ของวงเงินกู้ทั้งหมด และอาจเป็นอุปสรรคสำคัญในการเป็นเจ้าของบ้านสำหรับหลายๆ คน เงินดาวน์ไม่รวมอยู่ในวงเงินกู้และโดยทั่วไปจะจ่ายเมื่อปิดบัญชี เงินดาวน์ที่สูงขึ้นอาจส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยลดลง ภาระผ่อนต่อเดือนลดลง และวงเงินกู้น้อยลง ซึ่งจะทำให้มีคุณสมบัติในการขอสินเชื่อได้ง่ายขึ้นและยังทำให้บ้านมีราคาไม่แพงอีกด้วย

4. ค่าใช้จ่ายในการปิดบัญชี

ค่าใช้จ่ายในการปิดบัญชี เป็น ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขอสินเชื่อบ้าน และอาจรวมถึงค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการประเมิน ค่าประกันกรรมสิทธิ์ ค่าธรรมเนียมทนายความ และอื่นๆ โดยปกติแล้วผู้กู้จะชำระเงินในเวลาที่ปิดบัญชีและสามารถเพิ่มเงินหลายพันดอลลาร์ให้กับต้นทุนการซื้อบ้านทั้งหมด 

ค่าใช้จ่ายเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของเงินกู้ ผู้ให้กู้ สถานที่ และมูลค่าของทรัพย์สิน สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักถึงค่าใช้จ่ายเหล่านี้และรวมไว้ในงบประมาณของคุณเมื่อวางแผนซื้อบ้าน ผู้ให้กู้บางรายยังเสนอตัวเลือกเงินกู้ที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการปิดบัญชีบางส่วนหรือทั้งหมด

5. ค่าผ่อนบ้าน

ค่าผ่อนบ้าน หมายถึง กระบวนการชำระเงินกู้ผ่านการชำระเงินปกติที่มีทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย การชำระเงินมีโครงสร้างเพื่อให้ส่วนหนึ่งของการชำระเงินแต่ละครั้งไปชำระดอกเบี้ย ในขณะที่ส่วนที่เหลือจะนำไปใช้กับเงินต้น

ในช่วงเริ่มต้นของเงินกู้ การชำระเงินส่วนใหญ่จะถูกนำไปใช้กับดอกเบี้ยและเงินต้นน้อยมาก เมื่อเงินกู้ดำเนินไปและยอดเงินต้นลดลง สัดส่วนของการชำระเงินที่ใช้กับเงินต้นจะเพิ่มขึ้น และดอกเบี้ยจะลดลง นี่คือสิ่งที่ทำให้ดอกเบี้ยโดยรวมที่จ่ายไปตลอดอายุของเงินกู้ลดลง

ตารางการผ่อนบ้าน ซึ่งแสดงการแบ่งการชำระเงินแต่ละครั้งออกเป็นดอกเบี้ยและเงินต้น จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้กู้ในการทำความเข้าใจว่าการชำระเงินของพวกเขาถูกนำไปใช้อย่างไร และจำนวนเงินกู้ที่ต้องจ่ายเมื่อเวลาผ่านไป

6. การรีไฟแนนซ์

การรีไฟแนนซ์ หมายถึง กระบวนการในการขอสินเชื่อใหม่เพื่อชำระหนี้เงินกู้ที่มีอยู่ โดยมักมีเป้าหมายเพื่อให้ได้อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของเงินกู้ ซึ่งสามารถทำได้ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น เพื่อลดการชำระเงินรายเดือน ลดระยะเวลาเงินกู้ หรือเข้าถึงส่วนของทรัพย์สินในอสังหาริมทรัพย์

เมื่อผู้กู้รีไฟแนนซ์ โดยทั่วไปแล้วพวกเขาจะผ่านกระบวนการที่คล้ายคลึงกันกับตอนที่พวกเขาได้รับเงินกู้มาในตอนแรก ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบเครดิต การตรวจสอบรายได้ และการประเมินทรัพย์สิน ผู้ให้กู้จะใช้เงินกู้ใหม่เพื่อชำระเงินกู้ที่มีอยู่ จากนั้นผู้กู้จะเริ่มชำระเงินสำหรับเงินกู้ใหม่ สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการรีไฟแนนซ์ เช่น ต้นทุนการปิดบัญชี และเปรียบเทียบข้อเสนอจากผู้ให้กู้รายต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าเงินกู้ใหม่จะเป็นประโยชน์

7. การผิดนัด

การผิดนัด หมายถึง การไม่ชำระหนี้เงินกู้ให้ตรงเวลาตามที่ตกลงในสัญญาเงินกู้ เมื่อผู้กู้ผิดนัดชำระหนี้ หมายความว่าพวกเขาพลาดการชำระเงินอย่างน้อยหนึ่งรายการ และอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ร้ายแรง เช่น การยึดสังหาริมทรัพย์และความเสียหายต่อคะแนนเครดิต

ข้อกำหนดเฉพาะของการผิดนัดและผลที่ตามมาจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของเงินกู้และกฎหมายของรัฐที่ทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ โดยปกติแล้ว ผู้ให้กู้จะส่งหนังสือแจ้งการผิดนัดไปยังผู้ยืม โดยให้ระยะเวลาหนึ่งเพื่อแก้ไขการผิดนัดก่อนที่จะดำเนินการต่อไป หากผู้ยืมไม่สามารถแก้ไขการผิดนัดได้ ผู้ให้กู้อาจเริ่มกระบวนการยึดสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นกระบวนการทางกฎหมายในการเข้าครอบครองทรัพย์สิน

การยึดสังหาริมทรัพย์ไม่เพียงแต่จะส่งผลให้เกิดการสูญเสียทรัพย์สินเท่านั้น แต่ยังสามารถส่งผลกระทบด้านลบอย่างรุนแรงต่อคะแนนเครดิตของผู้กู้ ทำให้ยากต่อการได้รับสินเชื่อหรือเงินกู้ใหม่ในอนาคต

8. หลักประกัน

หลักประกัน คือ ทรัพย์สินที่นำมาค้ำประกันเงินกู้ ใช้ค้ำประกันเงินกู้ หมายความว่า หากผู้กู้ผิดนัด ผู้ให้กู้สามารถยึดหลักประกันเพื่อนำเงินที่ค้างชำระคืนได้ หลักประกันมักใช้ในสินเชื่อที่มีหลักประกัน เช่น การจำนองและสินเชื่อรถยนต์ ในกรณีของการจำนอง หลักประกันคือบ้านที่กำลังซื้อ หากผู้กู้ผิดนัดในการกู้ยืม ผู้ให้กู้สามารถยึดสังหาริมทรัพย์ในบ้านและเข้าครอบครองได้ ในกรณีของสินเชื่อรถยนต์ หลักประกันคือรถที่กำลังซื้อ หากผู้กู้ผิดนัดเงินกู้ ผู้ให้กู้สามารถยึดรถคืนได้

โปรดทราบว่าสินเชื่อบางประเภทไม่จำเป็นต้องมีหลักประกัน สินเชื่อบางประเภท เช่น สินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน บัตรเครดิต และสินเชื่อที่มีลายเซ็น ผู้ให้กู้อาศัยความน่าเชื่อถือและรายได้ของผู้กู้ในการอนุมัติเงินกู้ และไม่จำเป็นต้องมีหลักประกันใดๆ

อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อบ้าน

“อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน” หมายถึง อัตราดอกเบี้ยที่ใช้กับสินเชื่อบ้าน นี่อาจเป็นอัตราคงที่ ซึ่งหมายความว่าจะยังคงเท่าเดิมตลอดอายุของเงินกู้ หรืออัตราที่ปรับได้ ซึ่งหมายความว่าสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นระยะตามอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง

อัตราดอกเบี้ยอาจมีผลกระทบอย่างมากต่อต้นทุนโดยรวมของเงินกู้ และส่งผลต่อการชำระเงินรายเดือนด้วย อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลงอาจนำไปสู่การผ่อนชำระรายเดือนที่ลดลง ทำให้ผู้กู้มีราคาไม่แพงมาก แต่อาจส่งผลให้ต้องจ่ายดอกเบี้ยมากขึ้นตลอดอายุเงินกู้ อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นอาจส่งผลให้มีการชำระเงินรายเดือนที่สูงขึ้น แต่ก็อาจทำให้จ่ายดอกเบี้ยน้อยลงตลอดอายุของเงินกู้

อัตราสินเชื่อบ้านอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผู้ให้กู้ ประเภทของสินเชื่อ ความน่าเชื่อถือของผู้กู้ และสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน สิ่งสำคัญคือต้องเปรียบเทียบอัตราจากผู้ให้กู้รายต่างๆ เพื่อหาข้อตกลงที่ดีที่สุด โดยเราสามารถแบ่งประเภทของอัตราดอกเบี้ยบ้านได้ดังนี้

1. อัตราดอกเบี้ยคงที่

สินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยคงที่เป็นสินเชื่อประเภทหนึ่งที่อัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุเงินกู้ โดยไม่คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด สิ่งนี้ให้ความรู้สึกมั่นคงและคาดการณ์ได้สำหรับผู้กู้ เนื่องจากการชำระเงินจำนองรายเดือนจะยังคงเท่าเดิมตลอดระยะเวลาของเงินกู้

สินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยคงที่โดยทั่วไปมีระยะเวลา 10, 15, 20, 25 หรือ 30 ปี โดยทั่วไปแล้ว ยิ่งระยะเวลาเงินกู้นานเท่าใด จำนวนเงินที่ต้องชำระต่อเดือนก็จะยิ่งต่ำลงเท่านั้น แต่จะส่งผลให้ต้องจ่ายดอกเบี้ยมากขึ้นตลอดอายุของเงินกู้ด้วย

โปรดทราบว่าแม้ว่าอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้อัตราดอกเบี้ยคงที่จะยังคงเท่าเดิม แต่ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเงินกู้ เช่น ภาษีทรัพย์สิน ค่าประกันภัย และค่าบำรุงรักษาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา และจะส่งผลต่อต้นทุนโดยรวมของเงินกู้ สินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยคงที่เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้กู้ที่ต้องการหลักประกันการผ่อนชำระรายเดือนที่สม่ำเสมอ และผู้ที่วางแผนจะอยู่บ้านเป็นเวลานาน

2. อัตราดอกเบี้ยแบบปรับอัตราได้

อัตราดอกเบี้ยแบบปรับอัตราได้ เป็น สินเชื่อบ้านประเภทหนึ่งที่อัตราดอกเบี้ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้เป็นระยะ โดยปกติจะขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง เช่น อัตราดอกเบี้ยระหว่างธนาคาร หรืออัตราดอกเบี้ยของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ โดยทั่วไปอัตราดอกเบี้ยจะคงที่ในช่วงเวลาหนึ่ง เช่น 5 ปีแรกของเงินกู้ จากนั้นจะปรับเป็นระยะตามอัตรามาตรฐาน

โดยจะมีการปรับอัตราตามช่วงเวลาที่กำหนด เช่น ทุกปี ทุก 3 ปี หรือทุก 5 ปี ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสินเชื่อ อัตราจะเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาเงินกู้และสามารถเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

ข้อได้เปรียบหลักของการจำนองแบบปรับอัตราได้คือ อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นมักจะต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยคงที่ ซึ่งจะทำให้การชำระเงินรายเดือนมีราคาไม่แพงมากในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม อัตราดังกล่าวสามารถเพิ่มขึ้นได้ในอนาคต ซึ่งอาจทำให้การชำระเงินรายเดือนแพงขึ้น

การจำนองแบบปรับอัตราได้นั้นมีความเสี่ยงมากกว่าการจำนองแบบอัตราคงที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากอัตราดอกเบี้ยปรับสูงขึ้น ทำให้การชำระเงินรายเดือนแพงขึ้น สิ่งสำคัญคือต้องทราบเงื่อนไขของเงินกู้และกำหนดการปรับอัตราก่อนที่จะเลือกจำนองแบบปรับอัตราได้ สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาความสามารถในการจ่ายของเงินกู้ในระยะยาว และพิจารณาว่าคุณสามารถจ่ายได้เพิ่มขึ้นในอนาคตหรือไม่

สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักว่าอัตราดอกเบี้ยไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่ส่งผลต่อต้นทุนโดยรวมของเงินกู้ และยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขอสินเชื่อบ้าน เช่น ต้นทุนการปิดบัญชี ค่าธรรมเนียมการก่อกำเนิด และอื่นๆ

สินเชื่อบ้าน ธนาคาร ไหน อนุมัติ ง่าย

อาจเป็นเรื่องยากที่จะบอกว่าธนาคารใดได้รับการอนุมัติสินเชื่อบ้านง่ายที่สุด เนื่องจากขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ รวมถึงคะแนนเครดิตของผู้กู้ รายได้ อัตราส่วนหนี้สินต่อรายได้ และประเภทของสินเชื่อที่ผู้ขอกู้ . ธนาคารต่างๆ อาจมีเกณฑ์การให้สินเชื่อ ค่าธรรมเนียม และอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน

โดยทั่วไป แนะนำให้ซื้อสินค้าและเปรียบเทียบตัวเลือกสินเชื่อบ้านจากธนาคารต่างๆ และผู้ให้กู้จำนอง ผู้ให้กู้บางรายอาจมีเงื่อนไขที่ดีกว่าสำหรับผู้กู้บางประเภท เช่น ผู้ซื้อบ้านหลังแรกหรือทหารผ่านศึก สิ่งสำคัญคือต้องทำงานร่วมกับผู้ให้กู้ที่คุณไว้วางใจและรู้สึกสบายใจและสามารถช่วยให้คุณเข้าใจกระบวนการ เงื่อนไขของเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเงินกู้

สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าการมีคะแนนเครดิตที่ดีและรายได้ที่มั่นคงจะช่วยให้ได้รับการอนุมัติสินเชื่อบ้านได้ง่ายขึ้น แต่การมีผู้ให้กู้ที่ดีที่เข้าใจสถานการณ์ของคุณและสามารถแนะนำคุณตลอดกระบวนการก็เป็นปัจจัยสำคัญเช่นกัน

จุดประสงค์การขอสินเชื่อบ้าน

วัตถุประสงค์หลัก สำหรับการขอสินเชื่อบ้าน ได้แก่

1. ซื้อบ้านหรืออสังหาริมทรัพย์

จุดประสงค์หลักของการขอสินเชื่อบ้าน คือ เพื่อเป็นเงินทุนในการซื้อบ้านหรืออสังหาริมทรัพย์ ด้วยสินเชื่อบ้าน ผู้กู้สามารถซื้ออสังหาริมทรัพย์ได้โดยการยืมเงินจากผู้ให้กู้ เช่น ธนาคารหรือบริษัทรับจำนอง และชำระคืนพร้อมดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่กำหนด สิ่งนี้ทำให้ผู้กู้สามารถซื้อบ้านได้แม้ว่าจะไม่ได้บันทึกราคาซื้อทั้งหมด 

2. รีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้าน

การรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านเดิมเป็นหนึ่งในสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดว่าทำไมผู้กู้จึงเลือกที่จะขอสินเชื่อบ้านใหม่ โดยการรีไฟแนนซ์ ผู้กู้สามารถรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่มีอยู่ที่ต่ำลง ซึ่งสามารถลดค่าผ่อนบ้านรายเดือนและทำให้เงินกู้มีราคาถูกลง อีกเหตุผลหนึ่งที่ผู้กู้อาจเลือกที่จะรีไฟแนนซ์คือการเปลี่ยนเงื่อนไขของเงินกู้ ซึ่งอาจรวมถึงการขยายระยะเวลาเงินกู้เพื่อลดการชำระเงินรายเดือน หรือทำให้ระยะเวลาเงินกู้สั้นลงเพื่อชำระคืนเงินกู้เร็วขึ้น

การเข้าถึงส่วนของทรัพย์สินเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ผู้กู้เลือกที่จะรีไฟแนนซ์ เมื่อผู้กู้สร้างทุนในทรัพย์สินของตนแล้ว พวกเขาอาจใช้ส่วนหนึ่งของทุนนั้นเพื่อหาเงินสำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น การปรับปรุงบ้าน การรวมหนี้ หรือเพื่อลงทุนในโอกาสอื่นๆ ซึ่งสามารถทำได้ผ่านการรีไฟแนนซ์เงินสดหรือสินเชื่อที่อยู่อาศัย

โปรดทราบว่าการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านอาจมีค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการปิดบัญชีและค่าธรรมเนียมการประเมิน และสิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาว่าผลประโยชน์มีมากกว่าค่าใช้จ่ายหรือไม่ก่อนตัดสินใจ

3. การปรับปรุงบ้าน

เงินกู้บ้านสามารถใช้เป็นเงินทุนสำหรับโครงการปรับปรุงบ้านได้ เจ้าของบ้านจำนวนมากใช้สินเชื่อเพื่อการปรับปรุงบ้านเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินของตน ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่า ความสะดวกสบาย หรือประโยชน์ใช้สอยโครงการปรับปรุงบ้านทั่วไปบางโครงการที่สามารถขอสินเชื่อบ้านได้ ได้แก่:

 • ต่อเติมห้องหรือต่อเติมบ้าน
 • การปรับปรุงห้องครัวหรือห้องน้ำ
 • การติดตั้งหน้าต่าง หลังคา หรือผนังใหม่
 • ปรับปรุงระบบไฟฟ้าหรือประปา
 • อัปเกรดบ้านให้ประหยัดพลังงาน เช่น ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์หรือระบบ HVAC ใหม่
 • การปรับปรุงภูมิทัศน์และภายนอก

4. รวมหนี้

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยหรือวงเงินเครดิตสามารถใช้เพื่อรวมหนี้บัตรเครดิตดอกเบี้ยสูงหรือหนี้ประเภทอื่น ๆ เป็นเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเพียงก้อนเดียว เมื่อผู้กู้สร้างส่วนได้เสียในทรัพย์สินของตนแล้ว พวกเขาสามารถใช้มันเป็นหลักประกันเพื่อขอรับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อประเภทนี้มักมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าบัตรเครดิตหรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน ซึ่งทำให้สามารถชำระหนี้ได้ในราคาที่ถูกกว่า

การรวมหนี้กับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สามารถลดความซับซ้อนของกระบวนการชำระคืนด้วยการรวมบิลหลายใบเป็นการชำระเงินครั้งเดียว และยังสามารถช่วยประหยัดเงินค่าดอกเบี้ยได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักว่าการใช้บ้านของคุณเป็นหลักประกันในการรวมหนี้อาจทำให้บ้านของคุณตกอยู่ในความเสี่ยงหากคุณไม่สามารถชำระเงินได้

สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาความสามารถในการจ่ายระยะยาวของเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขของเงินกู้ ก่อนที่จะรวมหนี้กับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สิ่งสำคัญคือต้องพัฒนาแผนการชำระหนี้และเพื่อหลีกเลี่ยงการสะสมหนี้ใหม่หลังจากการรวมบัญชี

ปัจจัยที่มีผลในการอนุมัติ สินเชื่อบ้าน

โดยทั่วไปแล้วผู้ขอสินเชื่อบ้านจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนจึงจะได้รับการอนุมัติสินเชื่อที่อยู่อาศัย คุณสมบัติเหล่านี้

1. รายได้ที่มั่นคง

รายได้ที่มั่นคงเป็นหนึ่งในคุณสมบัติหลักสำหรับผู้ขอสินเชื่อบ้าน ผู้ให้กู้ต้องการให้แน่ใจว่าผู้กู้มีความสามารถในการชำระเงินจำนองรายเดือน ดังนั้นโดยทั่วไปแล้วพวกเขาต้องการให้ผู้กู้มีรายได้ที่มั่นคง ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ผ่านต้นขั้วการจ่ายเงินและการคืนภาษี 

สิ่งนี้ช่วยให้ผู้ให้กู้สามารถกำหนดอัตราส่วนหนี้สินต่อรายได้ของผู้กู้ ซึ่งเป็นอัตราส่วนของการชำระหนี้รายเดือนของผู้กู้ต่อรายได้ต่อเดือน อัตราส่วนหนี้สินต่อรายได้ต่ำถือว่าดีโดยผู้ให้กู้ เนื่องจากเป็นการบ่งชี้ว่าผู้กู้มีความสามารถที่ดีในการชำระค่าจำนองรายเดือน

2. คะแนนเครดิตที่ดี

คะแนนเครดิตที่ดีเป็นคุณสมบัติที่สำคัญสำหรับผู้ขอสินเชื่อบ้าน คะแนนเครดิตคือการแสดงตัวเลขของความน่าเชื่อถือทางเครดิตของบุคคล และขึ้นอยู่กับประวัติเครดิตของบุคคลนั้น ผู้ให้กู้ใช้คะแนนเครดิตเพื่อช่วยกำหนดความเสี่ยงในการให้ยืมแก่ผู้กู้ โดยทั่วไปคะแนนเครดิตที่สูงขึ้นจะบ่งชี้ถึงความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำกว่า ดังนั้น ผู้กู้ที่มีคะแนนเครดิตสูงกว่ามักจะมีสิทธิ์ได้รับอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการกู้ยืมที่ดีกว่า

3. เงินดาวน์ที่เพียงพอ

ผู้ให้กู้ส่วนใหญ่กำหนดให้เงินดาวน์เป็นส่วนหนึ่งของคุณสมบัติสินเชื่อบ้าน เงินดาวน์คือเปอร์เซ็นต์ของราคาซื้อบ้านที่ผู้กู้ต้องจ่ายล่วงหน้า จำนวนเงินดาวน์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของเงินกู้และข้อกำหนดของผู้ให้กู้ แต่โดยทั่วไปจะอยู่ระหว่าง 3% ถึง 20% ของราคาซื้อบ้าน เงินดาวน์ที่มากขึ้นอาจส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยและยอดผ่อนชำระต่อเดือนลดลง รวมทั้งช่วยให้ผู้กู้ไม่ต้องจ่ายค่าประกันสินเชื่อส่วนบุคคล

4. หลักฐานการจ้างงาน

ผู้ให้กู้มักต้องการหลักฐานการจ้างงานและ / หรือหลักฐานรายได้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคุณสมบัติสินเชื่อบ้าน เพื่อให้มั่นใจว่าผู้กู้มีแหล่งรายได้ที่มั่นคงและสามารถชำระเงินจำนองรายเดือนได้ หลักฐานการจ้างงานอาจรวมถึงต้นขั้วค่าจ้างล่าสุด แบบฟอร์มการเสียภาษีบุคคลธรรมดา และจดหมายจากนายจ้างที่ยืนยันการจ้างงานและรายได้ ผู้ให้กู้บางรายอาจกำหนดให้ผู้กู้แสดงหลักฐานรายได้จากแหล่งอื่น เช่น รายได้ค่าเช่าหรือรายได้จากการลงทุน

โดยทั่วไปผู้ให้กู้ต้องการหลักฐานแสดงรายได้ในช่วงสองปีที่ผ่านมา และจะตรวจสอบการจ้างงานและรายได้ของคุณผ่านทางนายจ้างหรือการคืนภาษีของคุณ ผู้ให้กู้จะดูความมั่นคงในการจ้างงานและรายได้ของคุณด้วย เช่น คุณทำงานที่งานปัจจุบันของคุณมานานแค่ไหนแล้ว และคุณอยู่ในสายงานปัจจุบันของคุณมานานแค่ไหนแล้ว หลักฐานรายได้และการจ้างงานเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้คุณมีความสามารถในการชำระคืนเงินกู้

5. อัตราส่วนหนี้สินต่อรายได้ (Debt-to-income ratio)

ผู้ให้กู้พิจารณาอัตราส่วนหนี้สินต่อรายได้ของผู้กู้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพิจารณาคุณสมบัติของสินเชื่อบ้าน อัตราส่วนหนี้สินต่อรายได้ (DTI) เป็นเมตริกทางการเงินที่เปรียบเทียบการชำระหนี้รายเดือนของผู้กู้กับรายได้รวมต่อเดือน ซึ่งโดยปกติจะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์

 • DTI ยิ่งต่ำยิ่งดี เนื่องจากบ่งชี้ว่าผู้กู้มีความสามารถในการชำระค่าจำนองรายเดือนได้ดี โดยทั่วไปผู้ให้กู้จะมองหา DTI ที่ 43% หรือน้อยกว่า แต่โปรแกรมสินเชื่อบางโปรแกรมอาจอนุญาตให้มี DTI ที่สูงขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคะแนนเครดิต เงินดาวน์ และปัจจัยอื่นๆ
 • DTI คำนวณโดยการบวกยอดชำระหนี้รายเดือนของผู้กู้ ซึ่งรวมถึงการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อเพื่อการศึกษา และหนี้อื่นๆ แล้วหารด้วยรายได้รวมต่อเดือนของผู้กู้
 • ผู้ให้กู้ใช้ DTI เพื่อประเมินความสามารถของผู้กู้ในการชำระคืนเงินกู้ และเป็นเครื่องมือในการจัดจำหน่ายทั่วไปเพื่อกำหนดความเสี่ยงในการให้กู้ยืมแก่ผู้กู้
 • โปรดทราบว่าผู้ให้กู้อาจดูทั้งอัตราส่วนส่วนหน้าและส่วนหลังเพื่อประเมินความสามารถในการชำระคืนเงินกู้ของผู้กู้ อัตราส่วนส่วนหน้าคือค่าใช้จ่ายที่อยู่อาศัยหารด้วยรายได้รวม และอัตราส่วนส่วนหลังคือหนี้สินทั้งหมดหารด้วยรายได้รวม

6. เงินสดสำรอง

เงินสดสำรองหรือที่เรียกว่าสินทรัพย์สภาพคล่องเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ผู้ให้กู้อาจพิจารณาเมื่อประเมินคำขอสินเชื่อบ้าน เงินสดสำรอง หมายถึง จำนวนเงินที่ผู้กู้มีอยู่ในรูปของเงินสดหรือสินทรัพย์สภาพคล่อง เช่น บัญชีออมทรัพย์ และบัญชีตลาดเงิน

ผู้ให้กู้อาจกำหนดให้ผู้กู้ต้องมีเงินสดสำรองจำนวนหนึ่ง ขึ้นอยู่กับโปรแกรมเงินกู้และโปรไฟล์เครดิตของผู้กู้ เนื่องจากผู้ให้กู้ต้องการให้แน่ใจว่าผู้กู้มีเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด เช่น การซ่อมแซมบ้านหรือการสูญเสียงาน และเพื่อให้แน่ใจว่าผู้กู้จะสามารถชำระเงินจำนองรายเดือนได้

จำนวนเงินสดสำรองที่ผู้ให้กู้ต้องการอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโปรแกรมเงินกู้และโปรไฟล์เครดิตของผู้กู้ ตัวอย่างเช่น เงินกู้ทั่วไปอาจต้องชำระเงินจำนองเป็นเวลา 2-6 เดือนเป็นเงินสดสำรอง ในขณะที่เงินกู้ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอาจไม่มีข้อกำหนดเงินสดสำรอง

เป็นที่น่าสังเกตว่าการมีเงินสดสำรองจะเป็นประโยชน์ต่อผู้กู้เช่นกัน เนื่องจากสามารถช่วยให้พวกเขามีสิทธิ์ได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ดีขึ้น และเป็นการสำรองทางการเงินในกรณีฉุกเฉิน

7. ประวัติที่อยู่อาศัย

ประวัติที่อยู่อาศัยเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ผู้ให้กู้อาจพิจารณาเมื่อประเมินคำขอสินเชื่อบ้าน ผู้ให้กู้มักต้องการดูประวัติที่อยู่อาศัยที่มั่นคง เนื่องจากสามารถบ่งบอกถึงความมั่นคงในการจ้างงานและรายได้ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสามารถในการชำระคืนเงินกู้

ผู้ให้กู้อาจกำหนดให้ผู้กู้ต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติที่อยู่อาศัยของตน รวมทั้งระยะเวลาที่อาศัยอยู่ ณ ที่อยู่ปัจจุบันและระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในที่อยู่เดิม ข้อมูลนี้มักจะรวมอยู่ในใบสมัครขอสินเชื่อและสามารถตรวจสอบได้จากรายงานเครดิตและเอกสารอื่นๆ

ประวัติที่อยู่อาศัยที่มั่นคง เช่น อาศัยอยู่ในสถานที่เดิมเป็นเวลาหลายปี อาจได้รับการพิจารณาในแง่ดีจากผู้ให้กู้ เนื่องจากบ่งชี้ว่าผู้กู้มีแนวโน้มที่จะอยู่ในบ้านเป็นระยะเวลานานขึ้น ในทางกลับกัน การเปลี่ยนแปลงที่อยู่บ่อยครั้งอาจถูกมองว่าเป็นธงสีแดงโดยผู้ให้กู้บางราย เนื่องจากอาจบ่งบอกถึงความไม่มั่นคงและความเสี่ยงสูงที่จะผิดนัดชำระหนี้

สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าระยะเวลาที่อยู่ปัจจุบันไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่ผู้ให้กู้พิจารณาเมื่อประเมินประวัติที่อยู่อาศัยของผู้กู้ ผู้ให้กู้อาจพิจารณาประเภทของที่อยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินให้เช่าหรือทรัพย์สินที่มีเจ้าของ และเหตุผลในการย้ายใดๆ

8. ประกัน

การประกันเจ้าของบ้านเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ผู้ให้กู้อาจพิจารณาเมื่อประเมินคำขอสินเชื่อบ้าน โดยทั่วไปผู้ให้กู้ต้องการให้ผู้กู้ได้รับการประกันเจ้าของบ้านและแสดงหลักฐานความคุ้มครองก่อนที่จะปิดเงินกู้เนื่องจากจะปกป้องการลงทุนของผู้ให้กู้ในทรัพย์สิน

การประกันภัยสำหรับเจ้าของบ้านเป็นการประกันภัยประเภทหนึ่งที่คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือสร้างบ้านใหม่ในกรณีที่เกิดความเสียหายจากภัยธรรมชาติ อัคคีภัย การโจรกรรม และเหตุการณ์อื่น ๆ ที่ครอบคลุม อีกทั้งยังให้ความคุ้มครองความรับผิดในกรณีที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บในทรัพย์สินและฟ้องร้องเจ้าของบ้าน

ผู้ให้กู้ต้องการหลักฐานการประกันเจ้าของบ้านเพื่อให้แน่ใจว่าทรัพย์สินได้รับการคุ้มครองจากการสูญเสียทางการเงินในกรณีที่เกิดความเสียหายหรือถูกทำลาย และเพื่อให้มั่นใจว่าผู้กู้มีวิธีการจ่ายค่าซ่อมแซมหรือสร้างใหม่

ค่าประกันเจ้าของบ้านอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานที่ มูลค่าของบ้าน และระดับความคุ้มครอง แต่โดยทั่วไปแล้วจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เล็กน้อยของค่าใช้จ่ายโดยรวมของบ้าน การประกันเจ้าของบ้านเป็นข้อกำหนดต่อเนื่องและผู้กู้จะต้องรักษาความคุ้มครองตราบเท่าที่มีเงินกู้

เอกสารในการขอ สินเชื่อบ้าน

เมื่อขอสินเชื่อบ้าน ผู้กู้มักจะต้องจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ให้กับผู้ให้กู้ เอกสารเหล่านี้ช่วยให้ผู้ให้กู้ตรวจสอบรายได้ของผู้กู้ การจ้างงาน ประวัติเครดิต สินทรัพย์ และปัจจัยอื่นๆ ที่ใช้ในการกำหนดความสามารถในการชำระคืนเงินกู้ ต่อไปนี้คือรายการเอกสารทั่วไปที่ผู้กู้อาจต้องจัดเตรียมเมื่อยื่นขอสินเชื่อบ้าน:

1. ใบสมัครสินเชื่อ

การขอสินเชื่อเป็นหนึ่งในเอกสารที่สำคัญที่สุดที่ผู้กู้จะต้องเตรียมในการขอสินเชื่อบ้าน ใบสมัครสินเชื่อเป็นแบบฟอร์มที่ผู้กู้กรอกเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ การจ้างงาน ทรัพย์สินและหนี้สิน ข้อมูลนี้ถูกใช้โดยผู้ให้กู้เพื่อกำหนดความสามารถของผู้กู้ในการชำระคืนเงินกู้และเพื่อประเมินความเสี่ยงในการให้กู้ยืมแก่ผู้กู้ ใบสมัครสินเชื่อมักจะมีข้อมูลเช่น:

 • ข้อมูลส่วนบุคคล: ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขประกันสังคม ฯลฯ
 • รายได้: เงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา ทิป ฯลฯ
 • ข้อมูลการจ้างงาน: นายจ้างปัจจุบัน ตำแหน่งงาน อายุงาน ฯลฯ
 • สินทรัพย์: ยอดคงเหลือในบัญชีธนาคาร บัญชีการลงทุน ฯลฯ
 • หนี้: ยอดบัตรเครดิต สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อเพื่อการศึกษา ฯลฯ
 • ข้อมูลทรัพย์สิน: ที่อยู่ ราคาซื้อ เงินดาวน์ ฯลฯ
การสมัครขอสินเชื่อมักจะเป็นขั้นตอนแรกในกระบวนการขอสินเชื่อ และสิ่งสำคัญคือผู้กู้จะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนในใบสมัครขอสินเชื่ออาจทำให้กระบวนการขอสินเชื่อล่าช้าหรืออาจส่งผลให้สินเชื่อถูกปฏิเสธได้ เป็นที่น่าสังเกตว่าผู้ให้กู้บางรายอาจมีแบบฟอร์มหรือการเปิดเผยเพิ่มเติมที่ผู้กู้จะต้องกรอกให้ครบถ้วนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการขอสินเชื่อ

2. บัตรประจำตัวประชาชน

บัตรประจำตัวประชาชนที่มีรูปถ่ายซึ่งออกโดยรัฐบาลเป็นเอกสารสำคัญที่ผู้กู้มักจะต้องแสดงเมื่อยื่นขอสินเชื่อบ้าน บัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายซึ่งออกโดยรัฐบาลคือเอกสารที่ยืนยันตัวตนของผู้กู้และพิสูจน์ว่าพวกเขาเป็นใคร โดยทั่วไป ผู้ให้กู้จะกำหนดให้ผู้ยืมแสดงบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบขับขี่หรือหนังสือเดินทาง เพื่อยืนยันตัวตน สิ่งนี้ช่วยให้ผู้ให้กู้มั่นใจได้ว่าผู้กู้คือผู้ที่อ้างว่าเป็น และข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้ในใบสมัครสินเชื่อนั้นถูกต้อง

โปรดทราบว่าบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายควรเป็นปัจจุบันและถูกต้อง ไม่หมดอายุ ผู้ให้กู้จะตรวจสอบวันหมดอายุของ ID และข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ วันเกิด และที่อยู่ การแสดงบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายซึ่งออกโดยรัฐบาลอย่างถูกต้องและถูกต้องสามารถช่วยให้กระบวนการกู้ยืมรวดเร็วขึ้นและเพิ่มโอกาสในการอนุมัติสินเชื่อ

3. ต้นขั้วเงินเดือน

ต้นขั้วเงินเดือนเป็นเอกสารสำคัญที่ผู้กู้มักจะต้องจัดเตรียมเมื่อยื่นขอสินเชื่อบ้าน ต้นขั้วการจ่ายเงินเป็นบันทึกรายได้ของพนักงานและการหักเงินสำหรับงวดการจ่ายเงินที่ระบุ พวกเขาให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายได้รวมของผู้กู้ รายได้สุทธิ และการหักใดๆ ที่นำมาจากเช็คเงินเดือน เช่น ภาษีและประกัน

โดยทั่วไปผู้ให้กู้จะกำหนดให้ผู้กู้จัดเตรียมต้นขั้วการชำระเงินสำหรับ 30 วันล่าสุดเพื่อตรวจสอบรายได้ของตน สิ่งนี้ช่วยให้ผู้ให้กู้มั่นใจได้ว่าผู้กู้มีแหล่งรายได้ที่มั่นคงและสามารถชำระเงินจำนองรายเดือนได้

ต้นขั้วการจ่ายเงินควรแสดงชื่อผู้กู้ ชื่อและที่อยู่ของนายจ้าง ระยะเวลาการจ่ายเงิน และรายได้รวมและรายได้สุทธิ ผู้ให้กู้บางรายอาจกำหนดให้ผู้กู้ต้องส่งจดหมายจากนายจ้างเพื่อยืนยันรายได้และการจ้างงาน

สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าหากผู้กู้ประกอบอาชีพอิสระหรือหากมีรายได้จากค่าคอมมิชชัน ผู้กู้อาจต้องจัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติม เช่น การคืนภาษีหรืองบกำไรขาดทุนเพื่อตรวจสอบรายได้ของตน การให้ต้นขั้วการชำระเงินที่ถูกต้องและครบถ้วนสามารถช่วยให้กระบวนการกู้ยืมรวดเร็วขึ้นและเพิ่มโอกาสในการอนุมัติสินเชื่อ

4. แบบฟอร์มการยื่นภาษีเงินได้ส่วนบุคคล

แบบฟอร์มการยื่นภาษีเงินได้ส่วนบุคคล เป็นเอกสารสำคัญที่ผู้กู้มักต้องจัดเตรียมเมื่อยื่นขอสินเชื่อบ้าน แบบฟอร์มการยื่นภาษีเงินได้ส่วนบุคคลเป็นแบบฟอร์มภาษีที่นายจ้างออกให้แก่ลูกจ้างและให้แก่กรมสรรพากร เมื่อสิ้นปีภาษีในแต่ละปี แสดงรายได้รวมของพนักงานและจำนวนภาษีที่หักจากเช็คเงินเดือน

โดยทั่วไปผู้ให้กู้จะกำหนดให้ผู้กู้จัดเตรียมสำเนาแบบฟอร์มการยื่นภาษีเงินได้ส่วนบุคคลของพวกเขาในช่วงสองปีที่ผ่านมาเพื่อตรวจสอบรายได้และการจ้างงาน สิ่งนี้ช่วยให้ผู้ให้กู้มั่นใจได้ว่าผู้กู้มีแหล่งรายได้ที่มั่นคงและสามารถชำระเงินจำนองรายเดือนได้ นอกจากนี้ยังช่วยยืนยันข้อมูลที่ให้ไว้ในต้นขั้วการจ่ายเงินและใบสมัครสินเชื่อ

แบบฟอร์มการยื่นภาษีเงินได้ส่วนบุคคล จะแสดงชื่อผู้กู้ ชื่อและที่อยู่ของนายจ้าง รายได้รวม และจำนวนภาษีที่หัก ณ ที่จ่าย ผู้ให้กู้บางรายอาจกำหนดให้ผู้กู้ต้องส่งจดหมายจากนายจ้างเพื่อยืนยันรายได้และการจ้างงาน การให้แบบฟอร์มการยื่นภาษีเงินได้ส่วนบุคคลที่ถูกต้องและครบถ้วน สามารถช่วยเร่งกระบวนการกู้ยืมและเพิ่มโอกาสในการอนุมัติสินเชื่อ

5. ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statements)

ใบแจ้งยอดธนาคารเป็นเอกสารสำคัญที่ผู้กู้จะต้องจัดเตรียมเมื่อยื่นขอสินเชื่อบ้าน ใบแจ้งยอดธนาคารเป็นบันทึกธุรกรรมทั้งหมดในบัญชีเช็คของผู้กู้หรือบัญชีออมทรัพย์ รวมถึงการฝาก การถอน และการโอน

โดยทั่วไปผู้ให้กู้จะกำหนดให้ผู้กู้จัดเตรียมสำเนาใบแจ้งยอดธนาคารในช่วงสองเดือนล่าสุดเพื่อตรวจสอบสินทรัพย์และเงินสดสำรอง สิ่งนี้ช่วยให้ผู้ให้กู้มั่นใจได้ว่าผู้กู้มีเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมการชำระเงินดาวน์และค่าใช้จ่ายในการปิดบัญชีและยังช่วยให้มั่นใจได้ว่าผู้กู้มีเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด

ใบแจ้งยอดธนาคารควรแสดงชื่อผู้กู้ เลขที่บัญชี ยอดเงินในบัญชี และธุรกรรมทั้งหมดในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา ผู้ให้กู้จะตรวจสอบใบแจ้งยอดเพื่อให้แน่ใจว่าผู้กู้มีเงินในบัญชีเพียงพอและบัญชีมีประวัติเงินฝากที่สม่ำเสมอ

สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าผู้กู้ไม่ควรทำการฝากหรือโอนเงินจำนวนมากเข้าบัญชีก่อนหรือระหว่างกระบวนการกู้ยืม เนื่องจากอาจทำให้กระบวนการตรวจสอบซับซ้อนขึ้น และผู้ให้กู้อาจมองว่าเป็นธงสีแดง การให้ใบแจ้งยอดธนาคารที่ถูกต้องและครบถ้วนสามารถช่วยให้กระบวนการกู้ยืมรวดเร็วขึ้นและเพิ่มโอกาสในการอนุมัติสินเชื่อ

6. ใบแจ้งยอดบัญชีการลงทุน

ใบแจ้งยอดบัญชีการลงทุนเป็นเอกสารสำคัญที่ผู้กู้อาจต้องจัดเตรียมเมื่อขอสินเชื่อบ้าน ใบแจ้งยอดบัญชีการลงทุนให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ของผู้กู้ที่มีอยู่ในบัญชี เช่น หุ้น กองทุนรวม และพันธบัตร

โดยทั่วไปผู้ให้กู้จะกำหนดให้ผู้กู้จัดเตรียมสำเนางบบัญชีการลงทุนเพื่อตรวจสอบสินทรัพย์และเงินสดสำรอง สิ่งนี้ช่วยให้ผู้ให้กู้มั่นใจได้ว่าผู้กู้มีเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมการชำระเงินดาวน์และค่าใช้จ่ายในการปิดบัญชีและยังช่วยให้มั่นใจได้ว่าผู้กู้มีเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด

รายการเดินบัญชีการลงทุนควรแสดงชื่อผู้กู้ เลขที่บัญชี ยอดเงินในบัญชี และธุรกรรมทั้งหมดในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา ผู้ให้กู้จะตรวจสอบใบแจ้งยอดเพื่อให้แน่ใจว่าผู้กู้มีเงินในบัญชีเพียงพอและบัญชีมีประวัติเงินฝากที่สม่ำเสมอ โปรดทราบว่าหากผู้กู้วางแผนที่จะใช้เงินจากบัญชีการลงทุนเพื่อครอบคลุมเงินดาวน์และค่าใช้จ่ายในการปิดบัญชี พวกเขาอาจต้องจัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติม เช่น จดหมายจากสถาบันการเงินที่ยืนยันว่ามีเงินอยู่และสามารถ ถูกถอดถอนโดยไม่มีค่าปรับ

7. หลักฐานการประกันเจ้าของบ้าน

หลักฐานการประกันเจ้าของบ้านเป็นเอกสารสำคัญที่ผู้กู้มักจะต้องแสดงเมื่อยื่นขอสินเชื่อบ้าน การประกันภัยสำหรับเจ้าของบ้านเป็นการประกันภัยประเภทหนึ่งที่คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือสร้างบ้านใหม่ในกรณีที่เกิดความเสียหายจากภัยธรรมชาติ อัคคีภัย การโจรกรรม และเหตุการณ์อื่น ๆ ที่ครอบคลุม อีกทั้งยังให้ความคุ้มครองความรับผิดในกรณีที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บในทรัพย์สินและฟ้องร้องเจ้าของบ้าน

โดยทั่วไปผู้ให้กู้จะต้องให้ผู้กู้แสดงหลักฐานการประกันเจ้าของบ้านก่อนที่จะเปิดเงินกู้ สิ่งนี้ช่วยให้ผู้ให้กู้มั่นใจได้ว่าทรัพย์สินได้รับการปกป้องจากการสูญเสียทางการเงินในกรณีที่เกิดความเสียหายหรือถูกทำลาย ผู้ให้กู้จะกำหนดให้ผู้กู้ต้องมีประกันประเภทใดประเภทหนึ่งและความคุ้มครองขั้นต่ำ

หลักฐานการประกันเจ้าของบ้านอาจรวมถึงสำเนากรมธรรม์ประกันภัยหรือหน้าประกาศซึ่งแสดงจำนวนเงินความคุ้มครอง วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับใช้ และชื่อของผู้เอาประกันภัย ผู้ให้กู้บางรายอาจต้องการเอกสารผูกมัดหรือใบรับรองการประกันภัย ซึ่งเป็นเอกสารที่ยืนยันว่ากรมธรรม์ประกันภัยได้รับการออกและมีผลบังคับใช้

8. หลักฐานที่อยู่

หลักฐานแสดงที่อยู่เป็นเอกสารสำคัญที่ผู้กู้มักจะต้องแสดงเมื่อยื่นขอสินเชื่อบ้าน หลักฐานแสดงที่อยู่คือเอกสารที่ยืนยันที่อยู่ปัจจุบันของผู้กู้และช่วยผู้ให้กู้เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในใบสมัครสินเชื่อนั้นถูกต้อง

โดยทั่วไป ผู้ให้กู้จะกำหนดให้ผู้กู้แสดงหลักฐานที่อยู่ เช่น ใบเรียกเก็บเงินค่าสาธารณูปโภคหรือสัญญาเช่า เพื่อยืนยันที่อยู่ปัจจุบันของตน สิ่งนี้ช่วยให้ผู้ให้กู้มั่นใจได้ว่าผู้กู้อาศัยอยู่จริงตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบสมัครขอสินเชื่อ และทรัพย์สินที่เป็นเงินทุนนั้นเป็นที่อยู่อาศัยหลักของผู้กู้

ปรึกษาสินเชื่อบ้าน กู้ ไม่ผ่าน ทำไงดี

หมดทุกปัญหาเรื่องเงินกู้แบบเดิมๆ ที่ต้องวุ่นวายเตรียมเอกสาร วุ่นวายเดินทางไปๆมาๆ กว่าจะทราบผล กว่าจะได้เงิน บอกเลยเหนื่อยมาก ต่อไปนี้ไม่ต้องยุ่งยากอีกต่อไป มาปรึกษาเรา สินเชื่อบ้านเพื่อนแท้เงินด่วน มิติใหม่แห่งวงการสินเชื่อ วงการเงินกู้ต่างๆ เราคือผู้ที่จะพาคุณก้าวผ่านทุกปัญหาไปด้วยกัน

ไม่ว่าปัญหานั้นจะเล็กหรือใหญ่ให้เราได้ยืนหนึ่งเป็นเพื่อนคุณ ซึ่งผู้ที่มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ ตามด้านล่างนี้ก็สามารถมาปรึกษาสินเชื่อบ้านแลกเงินกับเราได้แล้ว  

 • เป็นผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย บริการ และ ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อจำหน่าย   
 • เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น ข้าราชการ ลูกจ้างของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 
 • หรือบริษัทเอกชน ที่มีเงินเดือนประจำ 
 • หรือเป็นผู้ที่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพใดๆ ที่มีความตั้งใจจะประกอบอาชีพอิสระรายย่อย 
 • เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

ทางบริษัทของเรามีเงินกู้ หรือสินเชื่อบ้านหลากหลายรูปแบบให้ลูกค้าได้เลือกและตอบโจทย์รูปแบบการใช้ชีวิตและรายได้อย่างเหมาะสม ไม่เดือดร้อนอย่างแน่นอน 

เพราะเราเข้าใจคุณจะดีกว่าไหมถ้าเราจะหาเงินก้อนได้จากสินเชื่อบ้านในระบบที่ถูกกฎหมาย ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยที่แพงเกินจริง ประเภทที่ส่งยังไงก็ไม่มีวันหมด ไม่ต้องคอยหวาดระแวงแก๊งทวงหนี้ตามที่เคยเห็นข่าวต่างๆ มากมาย เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราชำระเงินไม่ตรงเวลา หนีการชำระเงิน จะมีเจ้าหนี้ ตามตัวถึงที่บ้านหรือที่ทำงานยึดข้าวของ ทำร้ายร่างกายแถมยังมีดอกเบี้ยที่แพงมากจากดอกเบี้ยสำหรับการกู้ในระบบอีกด้วย  

สินเชื่อบ้าน เพื่อนแท้เงินด่วน

เพื่อนแท้เงินด่วน มีนโยบายที่ชัดเจน คือการสนับสนุนการกู้เงินในระบบ โดยมีเงื่อนไขในการให้กู้น้อยที่สุด ด้วยรูปแบบของบริษัทที่พยายามจะให้ลูกค้าทุกคนได้รู้สึกสบายใจที่จะมาคุย มารับคำปรึกษา เหมือนเพื่อนคุยกัน 

เราสนับสนุนให้ลูกค้าแก้ปัญหาทางการเงินอย่างถูกต้องถูกวิธี เพราะจะเป็นการแก้ปัญหาได้แบบระยะยาว และไม่ใช้บริการเงินกู้นอกระบบ เพื่อแก้ไขวิกฤตทางการเงิน และบทความนี้ จะมาบอกคุณว่า การจะกู้ สินเชื่อบ้าน ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง โดยละเอียดเลย

กลุ่มบริษัท เพื่อนแท้เงินด่วน พร้อมช่วยเหลือรัฐบาลแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ เราเป็นสถาบันการเงิน ประกอบกิจการปล่อยสินเชื่อบ้านรายย่อยระดับจังหวัด (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ หรือ Pico-Finance) ภายใต้การกำกับของกระทรวงการคลัง

เงื่อนไขผลิตภัณฑ์

 • อายุ 20 ปีขึ้นไป และไม่เกิน 65 ปี 
 • มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน 
 • สัญชาติไทย 
 • มีทะเบียนบ้านที่อยู่ในจังหวัดที่มีสาขาให้บริการ 
 • ผู้กู้จะต้องมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์นั้นๆ 
 • มีโฉนดตัวจริงอยู่ในครอบครอง

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อบ้าน​ กับ เพื่อนแท้

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อบ้านเเลกเงิน เรารับโฉนดที่ดิน ทั้งที่บ้าน ที่นา ที่สวน จดจำนองด้วยดอกเบี้ยต่ำสุดเพียง 0.60% ต่อเดือน ถ้าทำแค่สัญญาเงินกู้ ไม่จดจำนองที่ดินกับกรมที่ดิน และสามารถประหยัดค่าธรรมเนียม 1% ของมูลค่าพึงประเมิน

เราไม่บังคับลูกค้าทำสัญญาขายฝาก และลูกค้าไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม รับรองได้ว่าลูกค้าจะได้เงินกลับไปจากการขอสินเชื่อบ้านเงินเต็มจำนวน 100% ต่างจากสถาบันการเงินอื่นๆ แน่นอน ผู้ที่จะขอสินเชื่อต้องมีอายุระหว่าง 21-65 ปี และมีชื่อเป็นผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์ หลักทรัพย์ มีรายได้ประจำแน่นอน เพียงพอต่อการชำระหนี้ในแต่ละเดือน ยอดผ่อนชำระไม่เกิน 40 % ของรายได้ผู้กู้

อย่างไรก็ตาม อาจลดหย่อนเงื่อนไขต่างๆได้ เพียงติดต่อสอบถามข้อมูลกับเราก่อน มีไม่ครบก็อาจผ่านได้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการสาขา

เอกสารในการขอ สินเชื่อบ้าน เพื่อนแท้

หากคุณกำลังต้องการเงินด่วนฉุกเฉิน คุณสามารถนำบ้านมาเปลี่ยนเป็นเงิน โดยใช้เอกสารดังต่อไปนี้

1. เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับผู้ยื่นทำสัญญากู้

 • บัตรประชาชน (ตัวจริง)
 • ทะเบียนบ้าน (ตัวจริง)
 • สำเนาโฉนดที่ดิน (ตัวจริง)
 • ผู้ยื่นเรื่องทำสัญญาต้องมีอายุไม่เกิน 60-65 ปี
 • ใบระวาง ในกรณีผู้ทำสํญญากู้ต้องการกู้ในวงเงิน 100,000 บาทขึ้นไป

2. เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับผู้กู้ร่วม

 • บัตรประชาชน (ตัวจริง)
 • ทะเบียนบ้าน (ตัวจริง)
 • ผู้ยื่นเรื่องทำสัญญาบ้านแลกเงินต้องมีอายุไม่เกิน 60-65 ปี

ช่องทางการขอสินเชื่อ

ลูกค้าต้องประเมินหลักทรัพย์ค้ำประกันกับทางเรา โดยสามารถส่งประเมินได้ผ่าน 4 ช่องทาง ดังนี้

 1. ทางไลน์ กดที่นี้ 
 2. ทาง facebook กดที่นี้ 
 3. ทางเว็บไซต์ puean.co.th
 4. หรือโทรสอบถามก่อนได้ที่ 02-114-8988

ฟรี ค่าประเมินหลักประกัน – ค่าจดจำนอง ** (ค่าจดจำนองเปลี่ยนเป็นค่าธรรมเนียม)

เมื่อส่งสินเชื่อบ้านประเมินเสร็จแล้วร้อยแล้ว ทางเราจะติดต่อนัดลูกค้าไปที่สาขาใกล้บ้านเพื่อนเซ็นสัญญาและรับเงินได้ทันดี และที่สำคัญคือ ฟรีค่าธรรมเนียม!

ขั้นตอนการดำเนินการ

 1. กรอกข้อมูลหลักทรัพย์ ผ่านช่องทางต่างๆ
 2. รอผลการติดต่อกลับจากบริษัทว่าจะได้รับผลการอนุมัติสินเชื่อ > อนุมัติ/ไม่อนุมัติ
 3. ทำสัญญาสินเชื่อ-รับเงิน

จุดเด่น สินเชื่อบ้าน เพื่อนแท้เงินด่วน

 • ดอกเบี้ยของเพื่อนแท้เงินด่วนมีจุดเด่นที่อัตราดอกเบี้ยต่ำสุดที่ 0.60% ต่อเดือน 
 • สินเชื่อที่ดินค้ำประกันอนุมัติง่ายได้ไวภายใน 30 นาที 
 • วงเงินสูงสุด 100,000 ไม่ต้องใช้คนค้ำประกัน 
 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 300,000 บาท 
 • ผ่อนนานสูงสุด 48 เดือน 
 • อาชีพไหนก็กู้ได้

อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อบ้าน เพื่อนแท้

สินเชื่อบ้านเพื่อนแท้เงินด่วน วงเงินสูง อนุมัติไว ดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 0.60% ต่อเดือน

ในการอนุมัติสินเชื่อบ้านแลกเงินเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด สินเชื่อบ้านบ้านแลกเงิน ไม่รับโฉนดที่ดินที่ตาบอด ถ้ายอดเงินที่ลูกค้าจะทำสํญญากู้เกิน 100,000 บาท ลูกค้าจะต้องดำเนินการขอใบระวางจาก กรมที่ดิน เพื่อใช่ในการประกอบการทำเอกสาร

วงเงินที่ปล่อยสินเชื่อบ้านได้นั้น จะอยู่ที่ 80-100% ของราคาประเมิน หรือไม่เกิน 300,000 บาท ต่อรายผู้ที่ทำสัญญาเงินกู้จะต้องมีผู้ค้ำประกัน  และผู้ทำสัญญาและผู้ค้ำประกันจะต้องอายุไม่เกิน 60-65 ปี อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 0.60% ต่อเดือน ส่งทั้งต้นและดอกเบี้ย ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุด 48 เดือน

***การพิจารณาสินเชื่อขึ้นอยู่กับข้อตกลงของบริษัทฯ

ตัวอย่างการคิดดอกเบี้ยสินเชื่อ

 • อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.65% ต่อเดือน (7.80% ต่อปี) เป็นดอกเบี้ยแบบคงที่ต่อเดือน ซึ่งเทียบเคียงจากดอกเบี้ยที่แท้จริงแบบลดต้นลดดอก ในอัตรา 14.11% ต่อปี (โดยคำนวณเทียบเคียงจากระยะเวลาการกู้ 12 เดือน) การพิจารณาดอกเบี้ยของลูกค้าแต่ละรายขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ
 • อัตราค่าธรรมเนียมในการกู้เงินต่อเดือน = 0 บาท (ทางบริษัทไม่มีนโยบายเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกับลูกค้าทั้งก่อนและหลังทำสัญญาเงินกู้)
 • ตัวอย่างการคิดดอกเบี้ยและค่างวดสินเชื่อที่ดิน เช่น ลูกค้ากู้เงิน 10,000 บาท กำหนดระยะส่งงวด 24 เดือน
  • ดอกเบี้ยตลอดสัญญาเท่ากับ 10,000 X 0.65% X 24 = 1,170 บาท
  • ค่างวดที่ต้องจ่ายต่อเดือน เท่ากับ (10,000 / 24) + (10,000 X 0.65%) = 481 บาท
  • ค่าธรรมเนียมต่อเดือน = 0 บาท
 • อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศของบริษัทฯ
 • ระยะเวลาการผ่อนชำระสินเชื่อโฉนดที่ดินเปล่า ขั้นต่ำ 3 เดือน สูงสุด 48 เดือน
 • การพิจารณาสินเชื่อขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ ทั้งนี้รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข สามารถทำได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สรุป - สินเชื่อบ้าน ที่ไหนดี

สินเชื่อบ้านเป็นสินเชื่อประเภทหนึ่งที่อนุญาตให้บุคคลทั่วไปซื้อบ้านได้โดยการยืมเงินจากผู้ให้กู้ เพื่อให้มีคุณสมบัติในการขอสินเชื่อบ้าน ผู้กู้ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและจัดเตรียมเอกสารบางอย่าง คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อบ้าน ได้แก่ รายได้ที่มั่นคง คะแนนเครดิตที่ดี เงินดาวน์ที่เพียงพอ หลักฐานการทำงาน อัตราส่วนหนี้สินต่อรายได้ต่ำ เงินสดสำรอง ประวัติที่อยู่อาศัย และประกันเจ้าของบ้าน

ผู้กู้จะต้องจัดเตรียมเอกสารบางอย่างเมื่อสมัครขอสินเชื่อบ้าน รวมถึงใบสมัครสินเชื่อ ต้นขั้วการชำระเงิน แบบฟอร์ม W-2 การขอคืนภาษี ใบแจ้งยอดธนาคาร ใบแจ้งยอดบัญชีการลงทุน บัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายที่ออกโดยรัฐบาล หลักฐานการประกันเจ้าของบ้าน หลักฐานที่อยู่และหลักฐานรายได้อื่น ๆ

สินเชื่อบ้านที่ไหนดี สำหรับอสังหาริมทรัพย์ที่นำมาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อได้นั้นได้แก่ บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม คอนโด ตึกแถว อาคารชุด หรือแม้แต่ที่ดินว่างเปล่าก็ใช้ยื่นขอได้เช่นกันอะไรบ้างที่ต้องดูต้องศึกษาก่อนการตัดสินใจ วงเงินและระยะเวลาการผ่อนส่ง ถ้าจะให้ดีควรเป็นแบบวงเงินสูง ระยะเวลาผ่อนยาว 

แนะนำสำหรับการขอสินเชื่อบ้านไม่ต้องเกรงใจ ฃองมาคุยกับ เพื่อนแท้ เงินด่วน เราพร้อมพูดคุยให้คำปรึกษา และร่วมหาทางออกที่ดีที่สุดสำหรับคุณ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สาขาใกล้บ้านคุณ ซึ่งบริษัทของเรามีสาขาที่เปิดให้บริการทั่วประเทศได้เลย

เพื่อนแท้ เงินด่วน

เรารักในการให้บริการ ชื่นชอบในข่าวสารวงการการเงิน และ ชอบที่จะหานวัตกรรมใหม่ทางด้านการเงินมานำเสนอ

บทความยอดนิยม