อยากจำนองที่ดิน แต่ธนาคารไม่ปล่อยกู้ ทำยังไงดี

สมัครสินเชื่อเพื่อนแท้เงินด่วน ผ่านฟอร์ม
เคยมีปัญหาทางการเงินบ้างไหมครับ แล้วหาทางออกกันยังไงบ้าง หลายคนคงจะเคยนำที่ดินไปรับจำนองที่ดินหลายต่อหลายครั้งเพื่อให้ได้เงินมา แต่ก็ติดตรงที่ธนาคารไม่อนุมัติให้กู้และก็ไม่บอกเหตุผลว่าทำไมถึงกู้ไม่ผ่านใช่ไหมครับ เพื่อนแท้เงินด่วนขอเสนอตัวช่วยให้คุณเตรียมตัวกู้ในครั้งต่อไป รับรองว่ากู้ผ่านแน่นอนครับ

จำนองที่ดิน คือ

จำนองที่ดิน คือ การที่บุคคลหนึ่งเรียกว่า ผู้จำนอง นำอสังหาริมทรัพย์ของตนเอง เช่น โฉนดที่ดิน ไปจดทะเบียนไว้กับอีกบุคคลหนึ่ง เรียกว่า ผู้รับจำนอง เพื่อเป็นหลักประกันในการชำระหนี้ โดยไม่ต้องส่งมอบหลักทรัพย์ดังกล่าวให้กับให้กับผู้รับจำนอง (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 702)

อสังหาริมทรัพย์ที่สามารถจำนองได้

อสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดิน บ้าน คอนโด อาคารพาณิชย์ ที่ดินเปล่า หรือสิ่งปลูกสร้างทุกชนิดอันติดอยู่กับที่ดินนั้น สามารถทำมาจำนองที่ดินได้ (ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 703 แห่งราชอาณาจักรไทย)

พิเศษ.. เฉพาะ ผู้ที่ทำการขอสินเชื่อผ่าน แอพฯ จะได้ดอกพิเศษกว่าไปหน้าสาขา

รูปแบบการจำนองที่ดิน

รูปแบบบการจำนอง ที่ดิน ไฟแนนซ์สามารถได้เป็น 2 ประเภทดังต่อไปนี้

1. การจำนองเพื่อเป็นหลักประกันการชำระหนี้ของตนเอง

การจำนองเพื่อเป็นหลักประกันการชำระหนี้ของตนเอง คือ การนำที่ดินของตัวเองไปจดจำนองต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ดินเพื่อเป็นการประกันการชำระหนี้เงินกู้ให้กับตัวเอง

ยกตัวอย่างเช่น นาย A กู้เงินนาย B มา 100,000 จึงนำเอาโฉนดที่ดินไปจดทะเบียนจำนองที่ดิน เพื่อเป็นการประกันการชำระหนี้ของตัวนาย A เอง

2.การจำนองเพื่อเป็นหลักประกันการชำระหนี้ของบุคคลอื่น

การจำนองเพื่อเป็นหลักประกันการชำระหนี้ของบุคคลอื่น คือ การที่คุณได้ทำการนำที่ดิน ไปจดทะเบียนจำนองต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ดินเพื่อเป็นการประกันการชำระหนี้เงินกู้ให้กับบุคคลอื่น

ยกตัวอย่างเช่น นาย A กู้เงินได้ B มา 100,000 แล้วนาย C นำเอาโฉนดที่ดินไปจดจำนองที่ดินเพื่อเป็นการประกันว่านาย C นำที่ดินไปจำนองเพื่อชำระหนี้ให้นาย B กรณีที่นาย A ผิดสัญญา

จำนองที่ดินเพื่อนแท้เงินด่วน

หากคุณกำลังมองหาบริษัทเอกชนที่รับจำนองที่ดินเปล่าให้วงเงินสูง อนุมัติไว และให้เงินคุณได้ไว หนึ่งที่ที่อยากแนะนำให้คุณรู้จักไว้ก็คือ เพื่อนแท้เงินด่วน บริษัทสินเชื่อสภาพคล่องสูง มีความมั่นคง พร้อมที่จะประเมินราคาที่ดินเปล่าของคุณทุกคนอย่างยุติธรรม ให้วงเงินสูงเพียงพอต่อความต้องการของคุณ

จำนองที่ดินเพื่อนแท้

หลายคนมีคำถามว่าจำนองที่ดิน ที่ไหนดี เราขอแนะนำเพื่อนแท้เงินด่วน เพราะที่นี่คิดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่ดินไม่สูงและเต็มไปด้วยความยุติธรรม หลังจากประเมินเสร็จ ให้คุณรับเงินได้เลยในวันถัดไป อีกทั้งยังพร้อมให้คำแนะนำต่าง ๆ ในเรื่องการขอสินเชื่ออื่น ๆ อย่างเป็นกันเองอีกด้วย ใครที่ไปติดต่อธนาคารมาแล้วได้วงเงินไม่ถูกใจ ลองมาปรึกษาที่นี่ได้เลย รับรองตรงใจคุณที่สุด

ขอบเขตของสิทธิจำนอง

ผู้รับจำนองไม่มีสิทธิบังคับให้ผู้จำนองนำทรัพย์สินอื่นๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินที่จดทะเบียนจำนองมาจดทะเบียนจำนองที่ดินกับตนได้ แต่มีสิทธิบังคับให้จำนองเฉพาะทรัพย์สินที่จดทะเบียนจำนองเท่านั้น เช่น ถ้าจำนองเฉพาะที่ดินแต่มีบ้านอยู่ในที่ดินนั้นด้วย ก็จะไม่รวมบ้านที่อาจจะปลูกหลังจำนองเว้นแต่มีการตกลงกันก่อนหน้านี้ว่ารวมถึงบ้านด้วย

กรรมสิทธิ์ของหลักทรัพย์ หลังจำนอง

การจำนองที่ดินกับทางธนาคาร เมื่อกระบวนการด้านการขอสินเชื่อหรือเอกสารผ่านไปแล้ว ไม่ได้หมายความว่าคุณหมดกรรมสิทธิ์ในที่ดินผืนนั้น การจำนองโฉนดที่ดินกับธนาคารนั้น คุณยังมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินผืนนั้นอยู่

แต่หากว่าคุณเกิดผิดสัญญาการชำระหนี้จำนองที่ดิน ไม่สามารถชำระหนี้ตามที่ตกลงกันไว้ได้ ผู้รับจำนองที่ดินก็จะนำเรื่องส่งฟ้องร้องต่อศาล และเมื่อศาลตัดสินคุณก็จะหมดในกรรมสิทธิ์ที่ดินผืนนั้นนั่นเอง นี่คือกระบวนการที่ต้องเข้าใจในเบื้องต้น

จำนองที่ดินกับธนาคาร ไม่ผ่านเพราะ???

บางครั้งเมื่อคุณนำเอกสารต่าง ๆ ไปยื่นต่อธนาคารเพื่อขอสินเชื่อ ปรากฎว่าทางธนาคารประเมินวงเงินออกมาแล้วไม่ผ่าน ซึ่งเกิดจากหลายๆเหตุผล เรามีสรุปเหตุผลแล้วว่ามีอะไรบ้าง พร้อมแนวทางแก้ไขอย่างไรดี

และถ้าหากว่านำที่ดินไปประเมินกับธนาคารแล้วกู้ไม่ผ่าน ทางที่ดีก็ให้ไปยื่นเสนอจำนองที่ดินกับทางบริษัทสินเชื่อเอกชน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีไม่น้อย

1. เอกสารการเงินไม่ดี

เอกสารทางการเงิน คือ เอกสารเกี่ยวกับรายได้ เช่น ผู้มีรายได้ประจำ ควรมีใบรับรองเงินเดือนหรือสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ผู้มีอาชีพอิสระ ควรมีสเตทเมนต์ของบัญชีเงินฝากย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน และนิติบุคคล ควรมีสำเนางบการเงินปีล่าสุด และย้อนหลังไม่น้อยกว่า 3 ปี ในการขอสินเชื่อจำนองที่ดิน หากเอกสารทางการเงินไม่ดีหรือขาดเอกสารทางการเงินธนาคารก็อาจจะไม่ปล่อยกู้

2. อาชีพไม่เป็นหลักแหล่ง

อาชีพหน้าที่การงานของผู้ขอกู้สินเชื่อจำนองที่ดินถือเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อของธนาคาร เพราะถ้าหากมีอาชีพที่ไม่เป็นหลักแหล่ง ก็ถือว่าผู้ขอสินเชื่อไม่มีความน่าเชื่อถือและมีความเสี่ยงสูงที่จะไม่ชำระหนี้

3. มีหนี้เยอะเกินไป

หนี้ของผู้กู้จำนองที่ดินกับธนาคารจะพิจารณาจาก หนี้สินปัจจุบันของผู้กู้สินเชื่อ ไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิต ค่าผ่อนรถ บัตรกดเงินสด เป็นยอดขั้นต่ำต่อเดือนนั้นเกิน 60% ของรายได้ต่อเดือนที่คุณเป็นหรือไม่ ถ้าหากว่าเกินทางธนาคารอาจจะไม่อนุมัติสินเชื่อให้กับคุณ

4. มีประวัติการค้างชำระหนี้

ธนาคารจะเช็คประวัติการชำระหนี้ของคุณว่ามีการชำระล่าช้าหรือค้างชำระหรือไม่และถ้าหากมีประวัติชำระล่าช้าหรือค้างชำระ ก็จะถือว่าไม่มีความน่าเชื่อถือและมีความเสี่ยงที่จะเบี้ยวหนี้จำนองที่ดิน ทางธนาคารอาจจะไม่อนุมัติสินเชื่อให้กับคุณ

คุณสมบัติของผู้จดจำนอง เพื่อนแท้

 1. อายุ 20 ปีขึ้นไป และไม่เกิน 65 ปี
 2. สัญชาติไทย
 3. มีทะเบียนบ้านทีอยู่ในจังหวัดที่มีสาขาให้บริการ
 4. ผู้กู้จะต้องมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์จำนองที่ดินนั้นๆ
 5. มีโฉนดตัวจริงอยู่ในครอบครอง

อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการ

อัตราดอกเบี้ยของการขอสินเชื่อแบ่งได้ ดังนี้ หรือดาวน์โหลดเพื่อดูอัตราดอกเบี้ยที่นี้ >>  ดาวน์โหลด 

ขั้นตอนการจำนองที่ดิน

 1. ยื่นเอกสารขอเงินด่วนทันใจกับธนาคาร
 2. ธนาคารประเมินราคาหลักประกัน
 3. ธนาคารแจ้งผลการอนุมัติ วงเงิน และอัตราดอกเบี้ย
 4. ทำสัญญากู้เงิน และทำสัญญาจดจำนองที่ดิน ณ กรมที่ดิน
 5. รับเงินจากธนาคาร

เอกสารที่ใช้ขอสินเชื่อ

 1. แบบฟอร์มการขอสินเชื่อ
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้จำนองที่ดิน 1 ไร่
 4. สลิปเงินเดือน สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน และเอกสารแสดงรายรับทางการเงินอื่น ๆ (ถ้ามี)
 5. สำเนาโฉนดที่ดิน / นส.3 / นส.3ก หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ พร้อมสารบัญจดทะเบียนทุกหน้า
 6. สำเนาหนังสือสัญญาซื้อขายที่ดิน (ทด.13)

หนังสือสัญญาจำนองที่ดิน มีรายละเอียดอะไรบ้าง

ก่อนนจะทำสัญญาการจดจำนอง ควรตรวจสอบรายละเอียดของสัญญาให้ดีก่อน โดยส่วนใหญ่รายละเอียดของสัญญาจดจำนองควรจะมีรายละเอียดดังนี้

1. รายละเอียดทรัพย์

ต้องมีการระบุรายละเอียดทรัพย์สินที่นำมาจำนองที่ดิน ไม่เช็คแบล็คลิส เช่น เลขโฉนด เลขที่ดิน หน้าสำรวจ ตำบล อำเภอ และจังหวัด เป็นต้น

2.รายละเอียดวันที่ทำสัญญา

ต้องมีการระบุวันที่ เดือน ปี และสถานที่ทำสัญญา เป็นต้น

3. ระบุชื่อผู้ทำสัญญาในส่วนของผู้จำนองที่ดินและผู้รับจำนอง

ต้องมีการระบุชื่อ เลขประจำตัวประชาชน อายุ สัญชาติ ชื่อบิดามารดา ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ของทั้งสองฝ่าย

4. รายละเอียดข้อตกลงในสัญญา

จะต้องระบุจำนวนเงินให้ชัดเจน ดอกเบี้ย กำหนดชำระ และถ้าหากมีการผิดนัดชำระหนี้ต้องทำอย่างไร

5. ชื่อผู้ถือโฉนดที่ดินระหว่างการจำนองที่ดิน

จะทำขึ้น 3 ฉบับ เพื่อให้กับ ผู้จำนอง ผู้รับจำนอง และพยายผู้ถือหลักทรัพย์ โดยแต่ละฉบับจะต้องเขียนกำกับไว้ด้วยว่า ฉบับนี้ให้ใครเป็นผู้ถือ

6. การเซ็นสัญญา

ผู้เซ็นสัญญาจำนองจะต้องประกอบด้วยผู้จำนองที่ดิน , ผู้รับจำนอง , พยาน 2 คน , เจ้าหน้าที่พนักงานที่ดิน , ผู้เขียนสัญญา และผู้ตรวจสัญญา

การตรวจสอบสัญญาจำนอง

หลังจากขอทุนไปแล้วจะมีเจ้าหน้าที่นิติกรรมจากสำนักงานกรมที่ดินติดต่อมาหาผู้จำนอง เพื่อให้เตรียมเอกสารพร้อมกับนัดวันเวลาทำเรื่อง และเอกสารที่ผู้จำนองต้องเตรียมมีดังต่อไปนี้

 1. หนังสือสัญญาจำนองที่ดิน (ท.ด.15)
 2. หนังสือสัญญาจำนอง 3 ฉบับ
 3. สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยทางเจ้าหน้าที่จะคอยช่วยเหลือผู้กู้ในการทำสัญญาจำนองจนแล้วเสร็จทุกขั้นตอน
 4. สัญญาจำนอง 2 ชุด