แนะนำขั้นตอนการเช็คเงินเยียวยามาตรา 40

โดยรวมแล้วเช็คเงินเยียวยามาตรา 40 เป็นบทบัญญัติสำคัญที่ช่วยให้แน่ใจว่าบุคคลต่างๆ ชำระหนี้ของตนให้กับรัฐบาล ในขณะเดียวกันก็ให้ความคุ้มครองสำหรับผู้ที่อาจประสบกับความยากลำบากทางการเงิน

มาตรา 40 คืออะไร

มาตรา 40 คือ บุคคลทั่วไปที่ประกอบอาชีพแรงงานอิสระ ไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 หรือผู้ประกันตนมาตรา 39 โดยได้รับความคุ้มครองมากที่สุด 5 กรณี ได้แก่ ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย ชราภาพ และสงเคราะห์บุตร ตามเงื่อนไขการเกิดสิทธิ

เช็คเงินเยียวยามาตรา 40

ขั้นตอนการสมัครประกันสังคมมาตรา 40

หากใครที่ทำงานอิสระและต้องการทำประกันสังคมมาตรา 40 สามารถสมัครได้ด้วยตัวเองง่ายๆ โดยสามารถสมัครได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

 • สมัคร เช็คเงินเยียวยามาตรา 40 ออนไลน์ได้ที่ www.sso.go.th
 • สมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ ร้านเซเว่นฯ ทุกสาขา ธ.ก.ส. และ บิ๊กซี

ขั้นตอนการเช็คเงินเยียวยามาตรา 40 ประกันสังคม

ช่องทางการเช็คเงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 40 สามารถเช็คได้ผ่านช่องทางออนไลน์ แค่มีโทรศัพท์เครื่องเดียวก็เช็คได้แล้ว

 1. เข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th
 2. คลิกเลือก ตรวจสอบสถานะสิทธิ์โครงการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 40
 3. กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
 4. กรอกตัวเลขตามภาพที่ปรากฎ
 5. คลิกค้นหา

เงื่อนไขคุณสมบัติผู้สมัครรับสิทธิมาตรา 40

ก่อนจะสมัครสิทธิประกันสังคมมาตรา 40 ได้นั้น จะต้องมีคุณสมบัติและเงื่อนไขให้ตรงตามที่ประกันสังคมกำหนด

 • สัญชาติไทย
 • อายุ 15 – 65 ปีบริบูรณ์
 • เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ
 • ไม่เป็นลูกจ้างในบริษัท ห้างร้าน โรงงาน ที่มีประกันตน ม.33 อยู่แล้ว
 • ไม่เป็นผู้ประกันตน ม.39
 • ไม่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • เป็นผู้ถือบัตรประจำตัวซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ขึ้นต้นด้วยเลข 0,6,7 ยกเว้น 00

สิทธิประโยชน์มาตรา 40

สิทธิประโยชน์จากมาตรา 40 จะชดเชยค่ารักษาพยาบาล ชราภาพ กรณีเสียชีวิต และกรณีอื่นๆโดยมีรายละเอียดังนี้

กรณีประสบอันตราย/เจ็บป่วย​

 • ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้วันละ 200 บาท ไม่เกิน 30 วัน/ปี
 • การรักษาพยาบาลใช้สิทธิ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) หรือบัตรทอง 30 บาท

กรณีทุพพลภาพ​

 • ได้รับเงินทดแทนการขาดได้ตั้งแต่ 500 – 1,000 บาท/เดือน เป็นระยะเวลา 15 ปี
 • ตายก่อนครบ 15 ปี รับเงินค่าทำศพ 20,000 บาท

กรณีเสียชีวิต​

 • ได้รับเงินค่าทำศพ 20,000 บาท

กรณีชราภาพ (รับเงินบำเหน็จ)​

 • ได้เงินบำเหน็จพร้อมผลตอบแทน (ดอกเบี้ย) คืนทั้งหมด

กรณีชราภาพ (รับเงินบำนาญ)​

 • ได้รับบำนาญรายเดือนขึ้นต่ำ 600 บาท/เดือน ตลอดจนเสียชีวิต
 • กรณีจ่ายเงินสมทบไม่ถึงหลักเกณฑ์ที่จะรับเงินบำนาญ (ขั้นต่ำ) จะได้รับเงินบำเหน็จพร้อมผลตอบแทน (ดอกเบี้ย) คืนทั้งหมด
 • ได้รับบำนาญแล้วเสียชีวิตภายใน 60 เดือน ทายาทได้รับเงินบำเหน็จ 10 เท่าของเงินบำนาญรายเดือน
 • กรณีทุพพลภาพก่อนได้รับบำนาญ จะมีสิทธิขอรับบำเหน็จพร้อมผลตอบแทน (ดอกเบี้ย) คืน

เงินบำเหน็จชราภาพของผู้ประกันตน​

 • ผู้มีสิทธิรับเงินบำเหน็จได้แก่ บุคคล ดังต่อไปนี้
 • สามี ภริยา บิดาและมารดา หรือบุตรของผู้ประกันตนในจำนวนที่เท่านกัน
 • ให้จ่ายแก่บุคคล ซึ่งผู้ประกันตนทำหนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับบำเหน็จชราภาพ

การจ่ายเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 40

การจ่ายเงินสมทบมาตรา 40 สามารถเลือกจ่ายได้ทั้งหมด 3 กรณี ซึ่งการคุ้มครองจะแตกต่างกันออกไปดังนี้

จ่าย 70 บาท​

 • ผู้ประกันตนจ่ายสมทบ 70 บาท รัฐจ่ายสมทบ 30 บาท รวมเป็นเงินสมทบ 100 บาท ได้รับสิทธิประโยชน์พื้นฐานคุ้มครอง 3 กรณีคือ
 • ผู้สมัคร เช็คเงินเยียวยามาตรา 40 เงินทดแทนเมื่อเจ็บป่วย วันละ 300 บาท
 • เงินทดแทนเมื่อทุพพลภาพ 500-1,000 บาทต่อเดือน
 • เงินค่าทำศพ 25,000 บาท และเงินสมทบอีก 8,000 (กรณีจ่ายเงินสมทบมาแล้ว 60 เดือน)

จ่าย 100 บาท​

 • ผู้ประกันตนจ่ายสมทบ 100 บาท รัฐจ่ายสมทบ 50 บาท รวมเป็นเงินสมทบ 150 บาท ได้รับสิทธิประโยชน์พื้นฐานคุ้มครอง 4 กรณีคือ
 • เงินทดแทนเมื่อเจ็บป่วย วันละ 300 บาท
 • เงินทดแทนผู้เช็คเงินเยียวยามาตรา 40 เมื่อทุพพลภาพ 500-1,000 บาทต่อเดือน
 • เงินค่าทำศพ 25,000 บาท และเงินสมทบอีก 8,000 (กรณีจ่ายเงินสมทบมาแล้ว 60 เดือน)
 • เงินบำเหน็จชราภาพจะได้รับเมื่ออายุครบ 60 ปี จ่ายเงินสมทบครบ 180 เดือน

จ่าย 300 บาท​

 • ผู้ประกันตนจ่ายสมทบ 300 บาท รัฐจ่ายสมทบ 150 บาท รวมเป็นเงินสมทบ 450 บาท ได้รับสิทธิประโยชน์พื้นฐานคุ้มครอง 5 กรณีคือ
 • เงินทดแทนค่ารักษาพยาบาลกรณีนอนโรงพยาบาลจะได้รับวันละ 300 บาท และหากต้องหยุดงาน 3 วันขึ้นไป แต่ไม่ได้นอนโรงพยาบาล จะได้รับวันละ 200 บาท
 • เงินทดแทนเมื่อทุพพลภาพ 500-1,000 บาทต่อเดือน (ตลอดชีวิต)
 • เงินค่าทำศพ 50,000 บาท
 • เงินสงเคราะห์บุตรคนละ 200 บาทต่อเดือน ตั้งแต่แรกเกิด ถึงอายุ 6 ปีบริบูรณ์ (ไม่เกิน 2 2 คน)
 • เงินบำเหน็จชราภาพจะได้รับเมื่ออายุครบ 60 ปี จ่ายเงินสมทบครบ 180 เดือน

สรุป - เช็คเงินเยียวยามาตรา 40

วัตถุประสงค์ของมาตรา 40 คือ เพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลชำระหนี้ให้กับรัฐบาลในขณะที่ปกป้องผู้เสียภาษีจากความยากลำบากที่ไม่เหมาะสม การดำเนินการตามบทบัญญัติเกี่ยวข้องกับหลายขั้นตอน รวมถึงการระบุบุคคลที่เป็นหนี้ การแจ้งให้ทราบและโอกาสในการโต้แย้งหนี้หรือขอแผนการชำระเงิน และหัก ณ ที่จ่ายส่วนหนึ่งของการชำระเงินของรัฐบาลกลางจนกว่าจะชำระหนี้

แม้ว่ามาตรา 40 ประกันสังคมจะเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับรัฐบาลในการเรียกเก็บหนี้คงค้าง แต่ก็มีหลักเกณฑ์และวิธีการในการคุ้มครองบุคคลจากความลำบากที่เกินควร ซึ่งรวมถึงการจำกัดจำนวนเงินที่สามารถระงับได้และการยกเว้นความลำบาก โดยรวมแล้ว บทบัญญัติดังกล่าวมีบทบาทสำคัญในการสร้างหลักประกันว่าบุคคลจะปฏิบัติตามภาระผูกพันทางการเงินของตนต่อรัฐบาล ในขณะเดียวกันก็ให้ความคุ้มครองที่จำเป็นสำหรับผู้ที่อาจประสบกับปัญหาทางการเงินอันเป็นผลมาจากการหัก ณ ที่จ่าย

เพื่อนแท้ เงินด่วน

เรารักในการให้บริการ ชื่นชอบในข่าวสารวงการการเงิน และ ชอบที่จะหานวัตกรรมใหม่ทางด้านการเงินมานำเสนอ

บทความยอดนิยม