วิธีการตรวจสอบสิทธิ์เยียวยามาตรา 33 ด้วยตัวเอง

การตรวจสอบสิทธิ์เยียวยา 33 เป็นการเข้าถึงสิทธิ์เงินเยียวยาสำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ในระบบประกันสังคม โดยจะแนะนำขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์และการยื่นคำขอรับเงินเยียวยาให้ถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้ยังมีการอธิบายถึงระยะเวลาและวิธีการรับเงินเยียวยา รวมถึงการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย

นอกจากนี้ยังมีการอธิบายถึงความหมายของสิทธิ์เงินเยียวยาตามมาตรา 33 และเงื่อนไขในการเข้าถึงสิทธิ์นี้ รวมถึงการตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม และเอกสารที่ต้องนำไปยื่นคำขอรับเงินเยียวยา

และยังมีการแนะนำวิธีการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเบิกใช้สิทธิ์เงินเยียวยาตามมาตรา 33 ให้ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

ตรวจสอบสิทธิ์มาตรา 33

ผู้ประกันตนมาตรา 33 หรือภาคบังคับ คือลูกจ้างที่เข้าทำงานในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตามกฎหมายตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป โดยต้องจ่ายเงินประกันสังคมตามฐานค่าจ้างขั้นต่ำที่ 1,650 บาทต่อเดือน แต่ไม่เกิน 15,000 บาท อายุของผู้ประกันตนตามมาตรานี้อยู่ระหว่าง 15 ปีบริบูรณ์ถึง 60 ปีบริบูรณ์ ผู้ประกันตนตามมาตรานี้มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาหรือสิทธิประโยชน์จาก 7 กรณีที่กำหนดไว้ในกฎหมายตามระเบียบของสำนักงานประกันสังคม

ตรวจสอบสิทธิ์เยียวยา 33

กลุ่มกิจการที่ได้รับการเยียวยา

กลุ่มกิจการที่ได้รับรสิทธิเยียวยามาตรา 33 ชดเชยการว่างงานช่วงโควิด – 19 มีทั้งหมด 8 กิจการ ได้แก่

 1. ก่อสร้าง
 2. ที่พักแรม และบริการด้านอาหาร
 3. ศิลปะ บันเทิงและนันทนาการ
 4. กิจกรรมการบริการด้านอื่น ๆ
 5. ขายส่งขายปลีกและซ่อมยานยนต์
 6. ขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
 7. กิจกรรมการบริหาร และบริการสนับสนุนกิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมทางวิชาการ
 8. ข้อมูลข่าวสารและสื่อสาร

กลุ่มกิจการถุงเงินที่ได้รับการเยียวยา

นายจ้างและผู้ประกอบการ รัฐบาลยังคงจ่ายให้ตามจำนวนลูกจ้าง 3,000 บาท/หัว/สถาน ประกอบการ สูงสุด ไม่เกิน 200 คน

ลูกจ้าง จ่ายเพิ่มเป็น 2,500 บาท/คน จากที่ลูกจ้าง จะได้รับตามมาตรการช่วยเหลือเดิมเพียง

2,000 บาท/คน ซึ่งเมื่อรวมกับจ่ายชดเชยเยียวยาร้อยละ 50 ของรายได้ให้ลูกจ้างสูงสุด ไม่เกิน 7,500 บาท

ระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน ทำให้ผู้ประกันตน ม.33 สัญชาติไทย จะได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐไม่เกิน

10,000 บาท/คน

ขั้นตอนการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เยียวยา 33

ขั้นตอนการลงทะเบียนการขอรับสิทธิ์เยียวยามาตรา 33 ช่วงโควิด มีขั้นตอนการลงทะเบียนง่ายๆ ด้วยตัวเอง ดังนี้

 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com
 2. กดปุ่มลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินชดเชยรายได้ และจะเข้าสู่หน้าเพจ
 3. กรอกข้อมูลผู้ลงทะเบียน โดยแนะนำให้กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ เนื่องจากเป็นช่องทางการติดต่อกลับที่สะดวกที่สุด
 4. เลือกช่องทางการรับเงิน ซึ่งมี 2 ทางเลือก คือ โอนเงินผ่านระบบพรอมเพย์ หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 5. กดปุ่มยืนยันข้อมูล
 6. ระบบจะเข้าสู่อีกหน้า ซึ่งเป็นหน้าให้กรอกข้อมูลการประกอบอาชีพ แบ่งเป็น
  • กรณีมีนายจ้าง ให้กรอกข้อมูลนายจ้างเพิ่มเติม (เป็นข้อมูลเบื้องต้น เช่น ชื่อบริษัท)
  • กรณีที่ไม่มีนายจ้าง ให้ชี้แจงว่าประกอบอาชีพอะไร และได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างไร เช่น กระทบเรื่องรายได้ลดลง จากการปิดกิจการชั่วคราว เลิกจ้าง และอื่น ๆ
 7. กดปุ่มยืนยัน หลังจากนั้นตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดอีกครั้ง ถือเป็นการเสร็จสิ้นการลงทะเบียน

ตรวจสอบสิทธิเยียวยาได้ที่

สิทธิเยียวยามาตรา 33 จะได้รับการเยียวยาทั้งนายจ้างและลูกจ้าง ซึ่งคุณสามารถเช็คสิทธิได้ผ่านเว็บไซต์โดยมีขั้นตอนดังนี้

ลูกจ้าง

 1. เข้าเว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th 
 2. เลือกตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ(ผู้ประกันตนมาตรา 33)
 3. กรอกเลขที่บัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก
 4. กรอกรหัสให้ตรงกับรูปภาพภาพ
 5. คลิก ค้นหา

นายจ้าง

 1. เข้าเว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th
 2. เลือกตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ(นายจ้าง)
 3. กรอกเลขที่บัญชีนายจ้าง
 4. ลำดับที่สาขา
 5. กรอกรหัสให้ตรงกับรูปภาพภาพ
 6. คลิก ค้นหา

สิทธิ์มาตรา 33 ที่ผ่านการทบทวนสิทธิ

สิทธิชดเชยโควิด -19 มาตรา 33 ที่ไม่ผ่านสามารถยื่นทบทวนสิทธิได้ใหม่ โดยมีช่องทางและวันเวลาการโอนเงิน ดังนี้

ผู้ประกันตน มาตรา 33

เพื่อความสะดวกในการทบทวนสิทธิประกันสังคมมาตรา 33 สำหรับผู้ประกันตน สำนักงานประกันสังคมได้เปิดแบบฟอร์มทบทวนสิทธิบนเว็บไซต์ www.sso.go.th โดยในขณะเดียวกัน ถ้าผู้ประกันตนมาตรา 33 มีสถานะโอนเงินไม่สำเร็จ สามารถรอรับเงินเยียวยารอบเก็บตกตาม 33 ในทุกวันศุกร์ โดยจะโอนเงินให้ทุกสัปดาห์จนกว่าผู้ประกันตนจะได้รับเงินถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

นายจ้าง มาตรา 33

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดให้นายจ้าง และผู้ประกันตนมาตรา 33 ในพื้นที่ 29 จังหวัดสีแดงเข้ม ที่มีสิทธิตามเงื่อนไข สามารถยื่นแบบคำขอทบทวนสิทธิเงินเยียวยา ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 แม้จะยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือโครงการเยียวยาฯ

สรุป - ตรวจสอบสิทธิ์เยียวยา 33

การตรวจสอบสิทธิ์เยียวยา 33 เป็นบทความที่สอนให้เข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ์ของผู้ประกันตนมาตรา 33 ในการรับเงินเยียวยาจากสำนักงานประกันสังคม ซึ่งผู้ประกันตนมาตรา 33 มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาจากสำนักงานประกันสังคม หากตรวจสอบแล้วมีสิทธิ์ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ซึ่งมีวิธีตรวจสอบสิทธิ์เยียวยา 33 และเงื่อนไขการรับเงินเยียวยา 33 ที่ผู้ประกันตนมาตรา 33 ต้องปฏิบัติตาม

และการดำเนินการขอเงินเยียวยา 33 จากสำนักงานประกันสังคม

ในกรณีที่มีสิทธิ์รับเงินเยียวยา 33 โดยสามารถตรวจสอบสิทธิ์เยียวยา 33 ได้โดยเข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th และกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยการรับเงินเยียวยาจะโอนเงินให้ทุกสัปดาห์จนกว่าจะได้รับเงินถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 หากผู้ประกันตนมาตรา 33 ไม่ได้รับเงินเยียวยาในระยะเวลาดังกล่าว สามารถยื่นแบบคำขอทบทวนสิทธิ์เงินเยียวยาได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

เพื่อนแท้ เงินด่วน

เรารักในการให้บริการ ชื่นชอบในข่าวสารวงการการเงิน และ ชอบที่จะหานวัตกรรมใหม่ทางด้านการเงินมานำเสนอ

บทความยอดนิยม