ความเสี่ยงของ เงินด่วนนอกระบบ มีอะไรบ้าง

ได้ยินชื่อ “เงินด่วนโอนเข้าบัญชีนอกระบบ” ก็รู้สึกร้อนๆ หนาวๆ อย่างไรไม่ทราบ อาจเพราะข่าวมากมายเกี่ยวกับการทวง เงินด่วน นอกระบบโหดที่มีให้เห็นอยู่เรื่อยๆ ลูกหนี้บางรายก็ถูกดอกเบี้ยเงินนอกระบบเล่นงานจนเป็นหนี้สินล้นพ้นตัว ยิ่งหากโชคร้ายได้เจอกับแหล่งเงินกู้มิจฉาชีพ ที่ดัดแปลงสัญญาโดยมิชอบ ก็อาจจะทำให้ปัญหาชีวิตบานปลายไปกันใหญ่โตถึงขั้นไม่มีที่ซุกหัวนอน

เงินด่วนนอกระบบ คือ

เงินด่วนนอกระบบ คือ สินเชื่อเงินด่วนจากแหล่งเงินกู้ที่ไม่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงการคลัง จึงไม่ติดอยู่ในกรอบเงื่อนไขการกู้ยืมที่กฎหมายกำหนด ด้วยเหตุนี้จึงสามารถตั้งกฎเกณฑ์ได้เองโดยไม่ติดเงื่อนไขของกฎหมาย ทำให้ผู้กู้โดยเอาเปรียบ

แหล่งเงินด่วนนอกระบบเป็นอีกที่พึ่งสำหรับบุคคลที่ยื่นกู้ในระบบไม่ผ่าน หรือมีความต้องการเงินจำนวนมากในเวลาเร่งด่วน แต่ในขณะเดียวกันที่พึ่งแห่งนี้แม้จะให้คุณมาก แต่ก็ให้โทษได้มหันต์ไม่แพ้กัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดอกเบี้ยที่สูงกว่ากฎหมายกำหนด หรือลักษณะสัญญาที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งความเสี่ยงสุดอันตรายของเงินด่วน 10 นาทีนอกระบบที่เราต้องรู้ก่อน คิดกู้ ได้แก่

เงินด่วนนอกระบบ

ความเสี่ยงของ เงินด่วนนอกระบบ

การกู้เงินนอกระบบมีความเสี่ยงหลายอย่าง เพราะมันเป็นการกู้เงินที่ไม่มีการคุ้มครองจากรัฐบาล ซึ่งหมายความว่า ถ้ามีปัญหาการชำระเงินเกิดขึ้น ผู้กู้จะมีโอกาสเสียทรัพย์สินมากขึ้น

เนื่องจากการกู้เงินนอกระบบมักจะไม่มีการตรวจสอบประวัติการกู้ยืมอย่างละเอียด ซึ่งอาจทำให้มีความเสี่ยงในการให้เงินกู้ในบุคคลที่ไม่มีความสามารถในการชำระเงินกลับมา ซึ่งอาจทำให้ผู้กู้ต้องเสียหายต่อทรัพย์สินของตนเอง ความเสี่ยงจากการกู้เงินด่วนนอกระบบสามารถแบ่งได้ดังนี้

1. ความเสี่ยงจากดอกเบี้ยลอยตัว

เรื่องแรกที่ผู้สนใจกู้ควรท่องจำไว้ให้ดี คือ หากคิดจะกู้เงินด่วนนอกระบบต่างจังหวัดแล้ว อย่าขาดส่งการชำระเด็ดขาด! เพราะดอกเบี้ยที่สูงมากอยู่แล้ว อาจทบกับดอกเบี้ยเดิม ที่ขาดส่ง ทบทวีจากยอดกู้ได้หลายเท่าจากเงินกู้ไม่กี่หมื่นอาจต้องจ่ายคืนหลายแสนเลยก็เป็นได้

2. ความเสี่ยงจากสัญญาที่มีเงื่อนไขเอาเปรียบ

เนื่องจากสัญญาของเงินนอกระบบ ได้จริง 2565 ไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์ แหล่งเงินด่วนนอกระบบสามารถร่างสัญญาได้เอง และใช้ฟ้องร้องตามกฎหมายต่อไปได้ หากมีการลงลายมือชื่อ

บางครั้งจึงเกิดกรณีการร่างสัญญาเงินด่วนนอกระบบที่มีหลายหน้ามาก จนลูกหนี้รู้สึกขี้เกียจอ่าน แล้วข้ามไปเซ็นรับ เงื่อนไข ในหน้าสุดท้ายเลย กว่าจะรู้ตัวว่าถูกเอาเปรียบ อย่างไม่ยุติธรรมก็สายเกินแก้

3. ความเสี่ยงจากการได้เงินไม่ครบ

บางแหล่งเงินนอกระบบ ไม่โอน ไม่ดาวน์ นัดทำสัญญาที่ไม่จริงใจ อาจเล่นตุกติกให้เงินกู้ไม่ครบถ้วนตามจำนวนที่ได้เซ็นรับในใบสัญญา ซึ่งยากจะทักท้วง ตามเพิ่มในภายหลัง เนื่องจากได้เซ็นรับทราบว่าได้เงินด่วนนอกระบบครบถ้วนเรียบร้อยไปตั้งแต่แรกแล้ว

4. ความเสี่ยงต่อการข่มขู่คุกคาม

หลายแหล่งเงินด่วนนอกระบบ ก็ตั้งตัวเป็นเจ้าหนี้เงินด่วนทันใจนอกระบบ ใช้กำลังข่มขู่ให้ลูกหนี้หวาดกลัว เพื่อเร่งการชำระเงิน ลูกหนี้บางรายถูกข่มคู่คุกคามจนถึงขั้นทำร้ายร่างกาย จนบาดเจ็บสาหัสเป็นอันตรายต่อชีวิตอย่างยิ่ง

5. ความเสี่ยงต่อการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

การติดตามทวงหนี้ของเงินนอกระบบรายเดือน มักมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของลูกหนี้เงินด่วนนอกระบบให้บุคคลใกล้ชิดทราบ บางครั้งอาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ สู่สาธารณชนด้วย ซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อการใช้ข้อมูล โจรกรรมทรัพย์สินต่อไป

อัตราดอกเบี้ย เงินด่วนนอกระบบ

ดอกเบี้ยเงินด่วนนอกระบบ คือ อัตราดอกเบี้ยที่จะถูกเรียกค่าบริการจากบริษัทผู้ให้บริการเงินด่วนนอกระบบ ซึ่งบริษัทผู้ให้บริการเงินด่วนนอกระบบนั้นจะเป็นบริษัทที่ไม่ได้รับการรับรองจากรัฐบาล ในการยืมเงิน ดอกเบี้ยเงินด่วนนอกระบบนั้น จะมีอัตราที่สูงกว่าดอกเบี้ยเงินด่วนในระบบอย่างมาก ซึ่งอาจสูงถึง 200% ต่อปีเลย

วิธีหาเงิน แก้ปัญหา เงินด่วนนอกระบบ

การหาเงินกู้นั้นอาจจะเป็นเรื่องยากหรือง่ายขึ้นก็ขึ้นอยู่กับวิธีการที่เราเลือก ซึ่งมีหลายวิธีหาเงินกู้ในระบบ ดังนี้:

1. เพื่อนแท้เงินด่วน

เพื่อนแท้เงินด่วนทราบถึงปัญหาของเงินด่วนนอกระบบที่ครัวเรือนไทยได้รับ เรามีจุดบริการเงินด่วนได้จริง 24 ชม.ที่หวังช่วยท่านแก้ปัญหาเงินกู้นอกระบบ

2. หาเงินกู้จากธนาคาร

การหาเงินกู้จากธนาคาร สามารถหาเงินกู้จากธนาคารได้หลายชนิด เช่น กู้เงินที่มีระยะเวลาสั้น มีดอกเบี้ยสูง และมีข้อจำกัดในการใช้จริง กู้เงินออนไลน์ หรือกู้เงินสำหรับธุรกิจก็เป็นตัวอย่างที่สามารถเลือกได้ อย่างไรก็ดี แนะนำให้ศึกษาและเปรียบเทียบรายละเอียดก่อนกู้เงิน

3. ยืมเงินจากคนในครอบครัว

การยืมเงินจากคนในครอบครัวนั้น อาจจะเป็นวิธีที่สะดวกและรวดเร็วที่สุด ในการหาเงินชั่วคราว เพราะคุณไม่จำเป็นต้องเดินทางไปที่สถานที่ หรือทำการติดต่อกับบริษัทหรือธนาคาร สำหรับคนในครอบครัวซึ่งมักจะเป็นบุคคลที่เรามั่นใจว่าจะช่วยเราในการขอยืมเงิน อย่างไรก็ดี คุณควรเข้าใจว่าการยืมเงินจากคนในครอบครัวนั้น อาจมีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างคุณและบุคคลที่ยืมเงินให้

4. ยืมเงินกู้จากแอปเงินด่วน

ยืมเงินจากแอพเงินด่วนนั้น อาจเป็นวิธีที่ง่ายขึ้นในการหาเงินชั่วคราวขณะที่คุณกำลังประสบปัญหาเงินสด มีหลายแอพเงินด่วนที่มีบริการยืมเงินออนไลน์ ซึ่งสามารถทำการยืมเงินได้ผ่านมือถือของคุณ คุณสามารถทำการยืมเงินจากแอพเงินด่วนได้โดยส่งแบบฟอร์มการยืมเงินผ่านอินเตอร์เน็ต

5. ยืมเงินจากบัตรเครดิต

ยืมเงินจากบัตรเครดิตนั้นอาจเป็นวิธีที่ง่ายขึ้นสำหรับคนที่มีบัตรเครดิต โดยบัตรเครดิตจะใช้เป็นวิธีการชำระเงินสำหรับบริการหรือสินค้าที่คุณซื้ออยู่แล้ว ซึ่งบัตรเครดิตจะให้คุณยืมเงินจากบริษัทผู้ออกบัตรโดยมีอัตราดอกเบี้ยประมาณ 20-30% ของยอดเงินที่คุณยืม ซึ่งอาจจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ออกบัตรเครดิตนั้นๆ

6. ยืมเงินด่วนจากบัตรกดเงินสด

บัตรกดเงินสด (Cash Card) เป็นบัตรเครดิตที่มีขนาดเล็กกว่าบัตรเครดิตปกติ และมีรูปแบบของบัตรที่สามารถกดเงินสดได้จากเครื่องออกเงินของธนาคาร บัตรกดเงินสดจะใช้เป็นวิธีการชำระเงินในการซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆ ซึ่งบัตรกดเงินสดจะมีราคาที่เรียกว่าค่าบริการ (Service Fee) ที่จะถูกหักจากเงินสดที่คุณกดออกมา คุณสามารถยืมเงินจากบัตรกดเงินสดได้ ในกรณีที่คุณขาดเงินฉุกเฉิน

สิ่งที่ต้องพิจารณาในการกู้เงินด่วน

แม้ว่าคุณจะมีเหตุผลเร่งด่วนในการกู้เงินด่วนนอกระบบ แต่สิ่งที่คุณต้องพิจารณาถึงปัจจัยที่ใช้เลือกแหล่งเงินกู้ มีดังต่อไปนี้

1. ความต้องการของตัวเอง

ก่อนที่จะกู้เงินด่วน คุณควรพิจารณาว่าคุณต้องการกู้เงินจริงๆ หรือไม่ หากเป็นการกู้เงินเพื่อจัดการงานที่คุณต้องการอย่างรวดเร็ว คุณสามารถพิจารณาว่าคุณสามารถชำระคืนหนี้ภายในเวลาที่กำหนดได้หรือไม่ หากคุณไม่สามารถชำระคืนหนี้ภายในเวลาที่กำหนด การกู้เงินนั้นย่อมส่งผลเสียต่อตัวคุณเอง

2. อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย คือ อัตราค่าธรรมเนียมที่จะถูกคิดเพิ่มเติมจากยอดเงินที่คุณยืมนั้น ซึ่งอัตราดอกเบี้ยจะมีผลต่อค่าใช้จ่ายของคุณเมื่อชำระหนี้คืนมา ดังนั้นคุณควรเลือกรู้จักอัตราดอกเบี้ยที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพปัจจุบันของคุณ อัตราดอกเบี้ยนั้นจะมีรายละเอียดต่างๆ เช่น อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี (APR) ซึ่งคุณสามารถนำไปเปรียบเทียบต้นทุนการกู้ยืมเงินของแหล่งเงินด่วนแต่ละเจ้าได้

3. ค่าธรรมเนียมการกู้เงิน

ค่าธรรมเนียมการกู้เงิน คือ ค่าบริการที่จะถูกเรียกค่าจากผู้กู้เมื่อกู้เงินจากธนาคาร หรือ บริษัทที่ให้บริการการกู้เงิน ซึ่งค่าธรรมเนียมนั้นจะขึ้นอยู่กับประเภทของสินเชื่อที่คุณเลือก หรือบริษัทที่ให้บริการการกู้เงิน เราควรเลือกกู้เงินกับแหล่งเงินด่วนที่คิด ค่าธรรมเนียมการกู้เงินที่ต่ำที่สุด

4. ระยะเวลาในการจ่ายคืนหนี้

การชำระคืนเงินกู้ หรือการชำระหนี้คือ การชำระเงินตามจำนวนที่ได้กู้มาจากธนาคาร หรือบริษัทที่ให้บริการการกู้เงิน วันเวลาที่ต้องชำระคืนนั้นจะขึ้นอยู่กับสัญญาที่คุณลงนามกับธนาคาร หรือบริษัทที่ให้บริการการกู้เงิน ซึ่งคุณควรระมัดระวังในการชำระคืนเงินให้ภายในวันเวลาที่กำหนด เพื่อป้องกันการเสียเครดิต

สรุป - ทางออก เงินด่วน นอกระบบ

กลุ่มบริษัท เพื่อนแท้เงินด่วน ลุยสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ พร้อมแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ เราคือบริษัทที่ให้บริการสินเชื่อในระบบมาอย่างยาวนาน และมีสาขาครอบคลุมภาคอีสาน เรามีนโยบายช่วยแก้ไขปัญหาเงินด่วนนอกระบบ และหลีกเลี่ยงแหล่งเงินนอกระบบที่มีความเสี่ยงสูงต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สินของทุกคน

เพื่อนแท้เงินด่วน เราเชื่อว่า ทุกปัญหาการเงินมีทางออก แต่ต้องหลีกเลี่ยงเงินด่วนนอกระบบ เพียงมีแผนการที่เหมาะสมถูกต้องเข้ามาช่วย หากวันนี้คุณกำลังต้องการยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วนที่พึ่งพาได้ ปลอดภัยไม่เสี่ยง เพื่อนแท้เงินด่วนทุกสาขาพร้อมให้บริการคุณด้วยความจริงใจเสมอ

เพื่อนแท้ เงินด่วน

เรารักในการให้บริการ ชื่นชอบในข่าวสารวงการการเงิน และ ชอบที่จะหานวัตกรรมใหม่ทางด้านการเงินมานำเสนอ

บทความยอดนิยม