ตอบคำถาม” ราคาประเมินที่ดิน ” ใครเป็นผู้กำหนด

เรื่องที่คนมีโฉนดที่ดินต้องรู้ เพื่อนแท้เงินด่วนไขปัญาหาว่า ใครบ้างเป็นผู้กำหนด “ราคาประเมินที่ดิน กับราคาขายจริง” จะซื้อจะขายที่ดินไม่อยากถูกเอาเปรียบโดนกดราคาต้องอ่านด่วน

ความสำคัญของที่ดิน

ที่ดินมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์เรา เพราะสามารถใช้ประกอบอาชีพได้ ไม่ว่าจะทำการเกษตร การสร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อปล่อยเช่า หรือแม้แต่การซื้อขายเก็บไว้เพื่อเก็งกำไร ในบางพื้นที่ราคาประเมินที่ดินสูงมากเนื่องจากเป็นย่านธุรกิจใจกลางเมือง แหล่งท่องเที่ยว หรือพื้นที่ที่มีทำเลดีเหมาะแก่การค้าขาย

ทุกคนก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าราคาประเมินที่ดินจะไม่ลดลง มีแต่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หากซื้อไว้ในปีนี้ที่คิดว่าราคาสูงอยู่แล้วแต่ถ้าผ่านไปสัก 5-10 ปี ราคาอาจจะเพิ่มเป็นเท่าตัวก็ได้ หรือใครที่ปล่อยให้เช่าที่ก็เป็นเสือนอนกินยาวๆไปเลย แล้วแบบนี้ใครเป็นคนกำหนดราคาที่ดินล่ะครับ…???

พิเศษ.. เฉพาะ ผู้ที่ทำการขอสินเชื่อผ่าน แอพฯ จะได้ดอกพิเศษกว่าไปหน้าสาขา

วัตถุประสงค์ของการประเมินที่ดิน

วัตถุประสงค์ของการประเมินที่ดิน คือ เพื่อให้การประเมินราคาตลาดของที่ดิน รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในที่ดิน กระบวนการประเมินที่ดินเริ่มต้นด้วยการได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับที่ดิน รวมทั้งที่ตั้ง ขนาด และลักษณะของที่ดิน เมื่อรวบรวมข้อมูลแล้ว ผู้ประเมินจะใช้วิธีการต่างๆ เพื่อประเมินมูลค่าตลาดของที่ดิน

กรมธนารักษ์

กรมธนารักษ์วิเคราะห์ราคาประเมินที่ดินจากราคาขายเฉลี่ยในละแวกใกล้เคียงกัน จะมีการสำรวจข้อมูลในทุกๆ 4 ปี และจะดูองค์ประกอบอื่นๆเพิ่มเติมด้วย เช่น ทำเลที่ตั้ง สภาพของพื้นที่ เศรษฐกิจ ทางเข้า-ออก ทุกอย่างมีผลต่อราคาประเมินทั้งสิ้น

ถ้าที่ดินแปลงนั้นและถ้าหากที่ดินแปลงนั้นมีสิ่งปลูกสร้างด้วย ทางกรมที่ดินก็จะประเมินราคาประเมินที่ดิน 2565 ของสิ่งปลูกสร้างนั้นเข้าไปด้วย ราคาที่ใช้ประเมิน ณ วันนี้ เป็นราคาที่มีการสำรวจตั้งแต่ก่อนปี 2555 แต่ถ้าหลังจากนั้นมีความเจริญเกิดขึ้นภายหลัง เช่น มีห้าง หรือมีถนนตัดผ่านหรือรถไฟฟ้าผ่าน จะมีการปรับราคาให้สูงขึ้นในรอบบัญชีถัดไป

เว็ปที่ใช้ในการดูราคาประเมินที่ของของกรมธนารักษ์ >> http://property.treasury.go.th/pvmwebsite/index.asp

กรมที่ดิน

ราคาประเมินจากกรมที่ดินเป็นการกำหนดราคาโดยกรมธนารักษ์ เป็นราคากลางที่ใช้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมภาษีอากรครับ ซึ่งจะใช้เลขโฉนดในการประเมินราคาแล้วนำมาเทียบเคียงกัน แต่ถ้าหากค้นหาราคาประเมินที่ดินไม่เจอ ให้นำข้อมูลที่มีอยู่ติดต่อไปยังกรมที่ดินเพื่อประเมินในเบื้องต้น

ถ้าหากต้องการราคาประเมินที่ดินที่ละเอียดและชัดเจน ก็สามารถติดต่อได้ที่กรมที่ดิน สำนักงานจะตั้งอยู่ที่ธนารักษ์ของจังหวัดนั้นๆ

ราคาประเมินที่ดิน

ค่าธรรมเนียมในการขอใบประเมินที่ดิน

หากต้องการรายละเอียดหรือต้องการขอใบประเมินราคาที่ดินสามารถติดต่อกรมที่ดิน โดยมีค่าใช้จ่ายในการขอราคาประเมินที่ดิน ดังนี้

  • ค่าคำขอแปลงละ 5 บาท
  • ค่ารับรองฉบับละ 10 บาท

เอกสารในการขอใบประเมินที่ดิน

  • โฉนดที่ดินค่าใช้จ่ายในการรับรองราคาประเมิน
  • บัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
หากสงสัยเกี่ยวกับราคาประเมินที่ดินของตัวเองสามารถเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ >>> http://dolwms.dol.go.th/tvwebp/

บริษัทประเมินราคาที่ดิน

ราคาประเมินที่ดินนั้นไม่ได้ถูกกำหนดโดยหน่วยงานของรัฐฯ เท่านั้น เอกชนเองก็มี “บริษัทประเมินราคาที่ดิน” โดยจะใช้การประเมินจากข้อมูล 2 แหล่งคือ ราคาประเมินที่ดินของกรมที่ดิน และอิงจากราคาตลาดนั่นเอง

ราคาประเมินที่ดินของภาคเอกชนนั้นจะเป็นการประเมินจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านราคาที่ดินของบริษัทเอกชน จะมีทั้งบริษัทประเมินราคาที่ดิน บริษัทที่ปรึกษาพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สถาบันการเงินต่าง ๆ ที่มีหน่วยงานประเมินราคาที่ดิน

ราคาประเมินที่ดินของเอกชนจะถูกอ้างอิงมาจากราคาประเมินของกรมที่ดินหรืออ้างอิงจากราคาตลาดก็ได้ หลังจากนั้นก็จะกำหนดเป็นราคากลางขึ้นมา ซึ่งแต่ละบริษัทจะมีเกณฑ์ในการกำหนดราคาที่ไม่เหมือนกัน หากต่างบริษัทกันแต่เป็นพื้นที่เดียวกันราคาที่ดินก็จะแตกต่างกันออกไป แต่ก็จะมีราคาที่ใกล้เคียงกันคือไม่แตกต่างกันมากครับ

ปัจจัยสำคัญในการประเมินราคาที่ดินของเอกชน

ปัจจัยสำคัญในการประเมินราคาประเมินที่ดินของเอกชน มีดังนี้

  • ราคาซื้อขายในตลาด (ราคาตลาด)
  • ราคาทรัพย์ที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินเคยปล่อยกู้ครั้งล่าสุด
  • ราคาประเมินจากกรมที่ดิน
  • มูลค่าการตกแต่งเพิ่มเติมในกรณีที่มีการต่อเติมทรัพย์สินนั้นๆ

ราคาตลาด

เมื่อความต้องการเพิ่มขึ้นที่ดินทำเลดี ก็ไม่แปลกที่จะเป็นที่ต้องการของตลาดทำให้ราคาประเมินที่ดินนั้นปรับเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ การประเมินที่ดินราคาตลาดก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่คนนิยมใช้กันมากในพื้นที่ที่เป็นย่านธุรกิจใจกลางเมืองหรือแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น

การประเมินราคาที่ดินราคาตลาด คือ ราคาที่มีการซื้อขายในพื้นที่นั้นๆ ซึ่งจะมีราคาจากฝั่งผู้ขายและราคาจากฝั่งผู้ซื้อ เรียกง่ายๆคือ ผู้ขายเป็นผู้กำหนดราคาขึ้นมาเอง โดยยึดเรทราคาประเมินที่ดินตามภาวะเศรษฐกิจแถวๆนั้นเป็นหลัก

ในบางพื้นที่ราคาตลาดกับราคาประเมินที่เอกชนอาจจะมีราคาที่ใกล้เคียงกันหรือเป็นราคาเดียวกัน แต่บางพื้นที่ราคาขาย สูงกว่าราคาประเมินที่ดินเอกชนก็ได้เช่นกันครับ

ควรเลือกราคาประเมินที่ดินแบบไหนดี??

ควรดูที่ดินเป็นหลักว่าเศรษฐกิจระแวกนั้นเป็นยังไง ราคาเหมาะสมกับราคาประเมินที่ดิน กับราคาประเมินธนาคารแบบไหน เพราะราคาที่ดินของภาคเอกชนและราคาที่ดินตามราคาตลาดส่วนใหญ่มักจะสูงกว่าราคาประเมินของกรมที่ดินประมาณ 20-40% ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่นั้นๆด้วยครับ

ในการซื้อขายจริงๆ ผู้ซื้อและผู้ขายส่วนใหญ่จะเลือกประเมินราคาที่ดินต่างจังหวัดของบริษัทเอกชนกับราคาตลาดเป็นหลัก มีน้อยมากที่จะซื้อขายกันตามราคาประเมินที่ดินของกรมที่ดิน แต่เราก็ต้องนำราคาประเมินทั้ง 4 ราคา มาเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจเรื่องราคาว่าจะกำหนดราคาขายหรือควรจะซื้อที่ในราคาเท่าไหร่

สรุป - ราคาประเมินที่ดิน

ก่อนที่จะทำการซื้อขายที่ดินแต่ละครั้งควรเลือกราคาประเมินที่ดินให้เหมาะสมกับที่ดินเพื่อจะได้ราคาประเมินที่ดีที่สุดและเหมาะสมกับราคาซื้อขายจึงจะมีประโยชน์สูงสุดทั้งผู้ซื้อและผู้ขายครับ ถ้าที่ดินของคุณประเมินได้ต่ำกว่าราคาประเมิน แนะนำมาสินเชื่อที่ดินค้ำประกัน โดยเอาที่มาเปลี่ยนเป็นเงินที่ เพื่อนแท้เงินด่วน เราให้วงเงินกู้สูงสุดถึง 300,000 บาท มีเงินพอไปจัดการกับวิกฤติแน่นอน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ 13/08/2022 @ 22:06