ความสำคัญใบประเมินราคาที่ดิน ออนไลน์ และประโยชน์ที่คุณควรรู้

ในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในทุกด้านของชีวิต การประเมินราคาที่ดินก็ไม่เป็นข้อยกเว้น ใบประเมินราคาที่ดิน ออนไลน์ กลายเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญสำหรับทั้งผู้ซื้อและผู้ขายในการประเมินมูลค่าที่ดินอย่างถูกต้องและรวดเร็ว บทความนี้จะพาคุณไปรู้จักกับใบประเมินราคาที่ดิน ออนไลน์ รวมถึงประโยชน์และวิธีการใช้งานที่คุณควรรู้

ใบประเมินราคาที่ดิน ออนไลน์ คืออะไร?

ใบประเมินราคาที่ดิน ออนไลน์ คือ เอกสารที่สามารถประเมินมูลค่าที่ดินได้โดยใช้ข้อมูลที่อัปเดตและแม่นยำจากแหล่งข้อมูลออนไลน์ ระบบการประเมินราคาที่ดินนี้ใช้ข้อมูลที่รวบรวมจากหลายแหล่ง เช่น การขายที่ดินที่เกิดขึ้นจริง ราคาที่ดินในตลาดปัจจุบัน รวมถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น ทำเลที่ตั้ง การเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวก และแนวโน้มการพัฒนาในอนาคต 

ใบประเมินราคาที่ดิน ออนไลน์

ประโยชน์ของใบประเมินราคาที่ดิน ออนไลน์

 1. ความรวดเร็วและสะดวกสบาย: การประเมินราคาที่ดินออนไลน์ช่วยลดเวลาและขั้นตอนในการหาข้อมูล ทำให้คุณสามารถประเมินราคาที่ดินได้ภายในไม่กี่นาที 
 2. ความแม่นยำ: ด้วยการใช้ข้อมูลจากหลายแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือ การประเมินราคาที่ดินออนไลน์มีความแม่นยำมากกว่าการประเมินด้วยตัวเอง 
 3. การเปรียบเทียบราคา: คุณสามารถเปรียบเทียบราคาที่ดินในหลายๆ พื้นที่ได้ง่าย ๆ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้น 
 4. การลดค่าใช้จ่าย: การใช้บริการประเมินราคาที่ดินออนไลน์มักจะมีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญในการประเมิน 

ประเมินราคาที่ดิน ออนไลน์ ได้ที่ไหน

คุณสามารถประเมินราคาที่ดินออนไลน์ได้ด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์ “LandsMaps” ของกรมที่ดิน

เว็บไซต์นี้เป็นที่นิยมในกลุ่มนักลงทุนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากสามารถค้นหาข้อมูลที่ดินและราคาประเมินได้ ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่มีโฉนดหรือไม่มีโฉนดที่ดิน ระบบจะให้ข้อมูลที่ครบถ้วนทั้งเลขโฉนดที่ดิน หน้าสำรวจ เลขที่ดิน ระวาง ตำบล อำเภอ จังหวัด เนื้อที่ ราคาประเมินที่ดิน (โดยกรมธนารักษ์) ค่าพิกัดแปลง และข้อมูลการเดินทางไปยังแปลงที่ดินหรือสำนักงานที่ดิน วิธีการใช้งานมีดังนี้:

 1. เข้าเว็บไซต์กรมที่ดิน และเข้าสู่ระบบค้นหารูปแปลงที่ดิน (LandsMaps) 
 2. ค้นหาที่ตั้งที่ดินแปลงที่ต้องการ: 
  • วิธีที่ 1: ซูมแผนที่เพื่อค้นหาที่ตั้งที่ดินแปลงที่ต้องการ 
  • วิธีที่ 2: กด “ค้นหาสถานที่สำคัญ” (มุมบนขวามือ) แล้วพิมพ์ชื่อสถานที่ที่อยู่ใกล้เคียงกับที่ตั้งที่ดินแปลงที่ต้องการ 
  • วิธีที่ 3: กด “ตำแหน่งปัจจุบัน” (มุมล่างขวามือ) เพื่อค้นหาที่ตั้งที่ดินแปลงที่ต้องการจากตำแหน่งปัจจุบันที่คุณอยู่ 
 3. เมื่อหาที่ตั้งที่ดินแปลงที่ต้องการได้แล้ว ให้คลิกสองครั้ง (Double-Click) 
 4. ระบบจะแสดงข้อมูลโฉนดที่ดินทั้งหมด และราคาประเมินที่ดินแปลงดังกล่าว 

ด้วยวิธีการง่าย ๆ เหล่านี้ คุณสามารถทราบราคาประเมินที่ดินได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำผ่านเว็บไซต์ LandsMaps ของกรมที่ดิน 

ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองราคาประเมินที่ดิน

1. เตรียมเอกสารที่จำเป็น

 • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำขอ 
 • โฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (ถ้ามี) 
 • เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่หน่วยงานกำหนด 

2. ติดต่อสำนักงานที่ดินในพื้นที่

 • นำเอกสารทั้งหมดไปที่สำนักงานที่ดินในเขตพื้นที่ที่ดินตั้งอยู่ 
 • กรอกแบบฟอร์มคำขอหนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินที่สำนักงานที่ดินจัดเตรียมไว้ 

3. ยื่นคำขอและรอการตรวจสอบ

 • เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบเอกสารและข้อมูลที่ดิน 
 • อาจมีการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบที่ดินจริงหากจำเป็น 

4. ชำระค่าธรรมเนียม

 • ชำระค่าธรรมเนียมการประเมินราคาที่ดินตามอัตราที่กำหนด 
 • เก็บใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐาน 

5. รอรับหนังสือรับรองราคาประเมินที่ดิน

 • หลังจากการตรวจสอบและประเมินราคาที่ดินเสร็จสิ้น เจ้าหน้าที่จะออกหนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินให้ 
 • ระยะเวลาในการดำเนินการอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของข้อมูลและจำนวนคำขอในแต่ละช่วงเวลา

ประโยชน์ของหนังสือรับรองราคาประเมินที่ดิน

 1. การซื้อขายที่ดิน: ช่วยให้ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถเช็คราคาที่ดินได้อย่างแม่นยำและยุติธรรม 
 2. การกู้ยืมเงิน: ใช้เป็นหลักฐานในการขอกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ซึ่งจะพิจารณาจากมูลค่าที่ดินที่ประเมินได้ 
 3. การแบ่งทรัพย์สิน: ในกรณีที่ต้องการแบ่งทรัพย์สิน เช่น การแบ่งมรดก หนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินช่วยให้การแบ่งทรัพย์สินเป็นไปอย่างยุติธรรม
 4. การเสียภาษี: ใช้เป็นหลักฐานในการคำนวณภาษีที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

การขอหนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินเป็นกระบวนการที่ไม่ซับซ้อน หากมีการเตรียมเอกสารครบถ้วนและปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด การมีหนังสือรับรองนี้ช่วยให้คุณสามารถดำเนินธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับที่ดินได้อย่างมั่นใจและปลอดภัย

สรุป

ใบประเมินราคาที่ดิน ออนไลน์ เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างยิ่งในยุคดิจิทัล ช่วยให้การประเมินมูลค่าที่ดินเป็นเรื่องง่าย สะดวก และแม่นยำ การใช้บริการนี้สามารถลดเวลาและค่าใช้จ่ายได้อย่างมาก พร้อมทั้งเพิ่มความมั่นใจในการตัดสินใจเกี่ยวกับการซื้อขายที่ดิน ถ้าคุณกำลังมองหาวิธีการประเมินราคาที่ดินที่มีประสิทธิภาพ ไม่ควรพลาดที่จะลองใช้บริการประเมินราคาที่ดินออนไลน์ 

เพื่อนแท้ เงินด่วน

บทความยอดนิยม